Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "slownictwo---na-poczcie"

Lektion 32 - Na poczcie

2014-09-15 23:05:52

Dzisiejsza lekcja poświęcona jest wizycie na poczcie. Każdy z nas załatwia ważne sprawy na poczcie. Poznamy więc najpopularniejsze słownictwo, związane z tymże tematem.

 

Najpierw wybierzemy się na pocztę.


Pamiętamy idziemy dokąd (Wohin?) a nie Wo? (gdzie?) !!!

 

zur Post oder auf die Post gehen - iść na pocztę

 

zum Schalter gehen - iść do okienka


am Schalter stehen - stać przy okienku

 

Zabierając się za pisanie czy też wypełnianie listu czy formularza trzeba wiedzieć, że:

 

pisać do kogoś list to czasownik - einen Brief schreiben an + Akk

 

Ich schreibe einen langen Brief an meine Mutter. - Piszę długi list do mojej mamy.

 

wypełniać formularz - das Formular ausfüllen

 

das Formular in Druckschrift ausfüllen - wypełniać formularz drukowanymi literami

 

Czasownik ausfüllen jest rozdzielny więc nasze przykładowe zdanie będzie brzmiało:

 

Ich fülle das Formular in Druckschrift aus. - Wypełniam formularz drukowanymi literami.

 

Zazwyczaj jest tak,że Pani w okienku prosi:

 

Füllen Sie bitte das Formular in Druckschrift aus. - Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami.

 

Po wypełnieniu formularza możemy go wysłać jako list polecony:

 

der Einschreibebrief - list polecony

 

einen Einschreibebrief schicken - wysyłać list polecony

 

Ich möchte einen Einschreibebrief schicken - Chciałbym/ łam wysłać list polecony.

 

Możemy jeszcze :

 

Ich möchte...


ein Paket abholen - odebrać paczkę


ein Paket aufgeben - nadać paczkę


ein Paket schicken - wysłać paczkę


Pamiętamy, że czasowniki abholen oraz aufgeben są czasownikami rozdzielnymi, ich prefixy wędrują w zdaniu na koniec. Natomiast jeżeli chcemy utworzyć zdanie z czasownikiem modalnym möchten, musimy trzymać się zasady gramatycznej, że nasz drugi czasownik stoi w zdaniu jako bezokolicznik np.


Ich möchte mein Paket aufgeben. - Chciałabym/ bym nadać moją paczkę.


Czasownik aufgeben mimo że jest czasownikiem rozdzielnie złożonym w zdaniu z czasownikiem modalnym ( wollen, sollen, können, möchten, mögen usw.) występuje jako bezokolicznik i nie musimy go rozdzielać.


Aby wysłać list potrzebny jest nam jeszcze znaczek pocztowy:

 

die Briefmarke - znaczek pocztowy


 

eine Briefmarke für einen Euro kaufen - kupować znaczek za 1 euro

eine Briefmarke aufkleben - nakleić znaczek

 

Rechnung bezahlen - zapłacić rachunek

 

den Brief in den Briefkasten einwerfen - wrzucać list do skrzynki pocztowej

 

Werfen Sie bitte den Brief in den Briefkasten ein.- Proszę wrzucić list do skrzynki na listy.

 

 

Warto również wiedzieć:

 

die Adresse - adres

 

die Postleitzahl - kod pocztowy w skrócie PLZ

 

Mam nadzieję,że wyjaśniłam wszystko jasno i przejrzyście i że moja lekcja przyda Wam się podczas wizyty na poczcie. ;-)

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych