Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "slowka-ubarwiajace-wypowiedzi"

Lektion 86 - słówka ubarwiające nasze wypowiedzi

2016-11-02 10:02:21

 

Dla osób początkujących wypowiedź w języku niemieckim staje się na początku nie zbyt łatwa, ponieważ nie znamy jeszcze dość wystarczająco słówek, które mogłyby ubarwić naszą wypowiedź. . Aby nasze zdanie nie musiało ciągle zaczynać się od ich, czyli od ja, możemy zastosować kilka trików:

 

 

Zuerst- najpierw

 

Dann - potem

 

Vorher- przedtem

 

Sofort- natychmiast

 

Danach- po tym

 

Jetzt- teraz

 

Zur Zeit- obecnie

 

Bald darauf- niedługo potem

 

Später- później

 

Am Anfang- na początku

 

Endlich oder schließlich - w końcu ( chodzi już w mowie końcowej,że coś jest jakimś skutkiem)

 

am Ende/ zum Schluss - na koniec/ końcu

 

 

Do wyrażania opinii często sięgamy po pewne wyrażenia:

 

Ich bin der Meinung, dass....- jestem zdania,że....

 

Nach meiner Meinung lub meiner Meinung nach....- moim zdaniem

 

Sozusagen - że tak powiem

 

Ich finde, dass...- myślę,że/ sądzę ,że

 

Ich meine, dass...- myślę,że

 


Soweit ich weiß - o ile wiem…

Ehrlich gesagt- szczerze mówiąc…

Offen gesagt - otwarcie mówiąc

 

Wahrscheinlich - prawdopodobnie

 

In der Regel -  z reguły

 

Oprócz tego możemy wtrącić:

 

Einerseits........ andererseits.... - z jednej strony ...... z drugiej strony

 

Teilweise - częściowo

 

Genauso - tak samo

 

Also - więc

 

Unbedingt- koniecznie

 

Außerdem- oprócz tego

 

Zum Glück - na szczęście

 

Eigentlich- właściwie

 

Leider- niestety

 

Wahrscheinlich- prawdopodobnie

 

Natürlich - oczywiście

 

Möglicherweise - Być może

 

 

Może starczy na początek, oczywiście w języku niemieckim jest ich o wiele więcej, należy je dopasować tylko do kontekstu naszej wypowiedzi.

 

Po dass pamiętajcie by postawić czasownik na końcu i go odmienić, czyli:

 

ich finde, dass er sehr interessant ist.

 

Czasownik sein odmieniłam do er i postawiłam go na końcu zdania.

 

Ponadto po naszych słówkach  zawsze używajcie na drugim miejscu czasownika np.

 

Soweit ich weiß arbeitet Eva heute bis 16 Uhr. - o ile wiem Ewa pracuje dziś do 16.

 

Leider habe ich keine Zeit. - Niestety nie mam czasu.

 

Wahrscheinlich fahre ich zu dir am Freitag - Prawdopodobnie przyjadę do ciebie w piątek.

 

Sozusagen bin ich sehr müde- że tak powiem jestem bardzo zmęczona.

 

Einerseits ist sie nicht besonders begabt, andererseits hat sie im Leben viel erreicht.- Z jednej strony nie jest zbyt zdolna, z drugiej strony dużo już w życiu osiągnęła.

 

Spróbujcie utworzyć własne zdania ! Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych