Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "pytania"

Lektion 2 - Przedstawianie się

2014-07-09 10:20:20

Dziś zajmiemy się przedstawianiem w języku niemieckim. Czasownik sich vorstellen tłumaczymy - przedstawiać się.

 

sich vorstellen - przedstawiać (wymieniać swoje nazwisko) + Akkusativ

 

Darf ich mich vorstellen?- Mogę się przedstawić?

 

Ja, bitte. - Tak, proszę.

 

Ich heiBe Ola. - nazywam się Ola.

 

czasownik heiBen - nazywać się

 

 

Pamiętamy, że każdy czasownik w języku niemieckim odmienia się przez osoby. Odmiana czasownika nazywana jest koniugacją. W tym celu należy nauczyć się końcówek oraz osób. Od tego też zaczniemy. ;-)

 

Ich - ja heiBe

Du - ty heiBt ( tutaj mamy czasownik z B tzw. szarfą więc ta nasza szarfa to nasze s, dlatego końcówką do osoby jest - st, by nie było podwójnego ss dopisujemy tylko t)

Er, sie, es - on, ona, ono - heiBt

 

Wir - my heiBen

Ihr - wy  heiBt

Sie, sie - Pan, Pani, Państwo ( grzecznościowo) heiBen

 

Podsumowując:

 

Ich - e

Du - st

Er, sie, es - t

 

Wir - en 

Ihr - t

Sie, sie - en

 

Wracamy do nauki.

 

heiBen - nazywać się

 

Wie heißt du? - Jak się nazywasz?

 

Wie heißen Sie? - Jak pan / pani się nazywa? (forma grzecznościowa)

 

Na te pytania możemy odpowiedzieć:

 

Ich heiBe Ola lub Ich bin Ola. - Nazywam się ...., lub jestem....

 

der Name - nazwisko

 

Wie ist dein Name? - Jak masz na imię / na nazwisko?
 
Mein Name ist…- Mam na imię / na nazwisko...
 
Mała ciekawostka:
 
Name w języku niemieckim znaczy "nazwisko", ale Niemcy odpowiadając na pytanie jak masz na imię ,mówią Mein Name ist Sabine. Nie mówią zdania: Mein Vorname ist Sabine. Vorname tłumaczy się jako imię.
 
kommen - pochodzić, czasownik ten łączy się z przyimkiem aus + Dativ
 
Zadając pytanie Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?
 
Odpowiemy:
 
Ich komme aus Polen - Pochodzę z Polski.
 
Wo wohnst du? - gdzie mieszkasz?
 
Ich wohne in Częstochowa. - Mieszkam w Częstochowie.
 
Wo arbeitest du? - Gdzie pracujesz?
 
Ich arbeite als Lehrerin in Berlin. - Pracuję jako nauczycielka w Berlinie
 
Wie alt bist du? - Ile masz lat?
 
Ich bin .... - Mam ....
 
Czasownik być - sein , odmienia się nieco inaczej i należy się go nauczyć na pamięć:
 
Ich bin
Du bist
Er, sie, es ist
 
Wir sind
Ihr seid
Sie, sie sind

Z naszej lekcji nauczyliśmy się zadawania pytań po niemiecku, wszystkie pytania które wypisałam zaczynają się na literkę W. W języku niemieckim nazywane są jako W- Fragen.Przypomnijmy sobie:
 
Wo - gdzie
Woher - skąd
Wie alt - ile lat
Wie - jak
 
Oprócz tego poznaliśmy kilka podstawowych czasowników:
 
sich vorstellen - przedstawiać się
heiBen - nazywać
kommen aus + Dativ - pochodzić z
wohnen in+ Dativ - mieszkać w
arbeiten in + Dativ - pracować w (miejscowosć)
sein - być
 
Myślę, że na początek tyle wystarczy. Kolejny wpis będzie o zainteresowaniach. ;-)
czytaj więcej »

Lektion 4 - Zainteresowania, Hobby

2014-07-09 22:40:35

Obiecałam,że dziś pojawi się jeszcze jeden wpis dotyczący zainteresowań. Tak więc dotrzymuje słowa i zaczynamy lekcję.

 

das Hobby - hobby / die Hobbys - hobby ( zainteresowania) (liczba mnoga)

 

das Interesse - zainteresowanie / die Interessen - zainteresowania (liczba mnoga)

 

Za pomocą słówek utworzymy pytania:

 

Was ist dein Hobby? jakie jest twoje hobby?


Mein Hobby ist. Schwimmen.- moim hobby jest pływanie.


Możemy jeszcze wymienić wiecej , ale musicie wtedy pamietac iz czasownik odmienimy do liczby mnogiej , czyli:


Meine Hobbys sind Kochen, Reisen. -Moimi hobby są gotowanie i podróżowanie.


 


Kolejnym zwrotem jest czasownik mögen - lubieć

 

Odmienia się on następująco:


Ich mag

Du magst

Er,sie,es mag


Wir mögen

Ihr mögt

Sie, sie mögen


Zauważcie,że 1 i 3 osoba l.p jest taka sama, ponieważ jest to czasownik modalny.


Ich mag...... - lubię.....


Ich mag im Internet surfen - lubię serwować po internecie.


Ich mag Musik hören. - Lubię słuchać muzyki.


Ich mag lesen und fernsehen. - Lubię czytać i oglądać telewizję.

 

Możemy powymieniać 

 

Ich mag.....


- Fußball spielen – grać w piłkę nożną


- tanzen – tańczyć


- Rad fahren – jeździć na rowerze


- Deutsch lernen – uczyć się niemieckiego


- joggen – biegać, uprawiać jogging


- mich  mit Freunden treffen – spotykać się z przyjaciółmi


- Einkäufe machen – robić zakupy

 


Kolejnym zwrotem jest czasownik sich interessieren, jest to czasownik zwrotny i wymaga odpowiedniej odmiany gdyż pojawia nam się tzw partykuła "się " czyli sich - która ma inną postać przy osobie.

 

sich interessieren für + Akkusativ - interesować się czymś

 

Jego odmiana jest następująca:

 

Ich interessiere mich

Du interessierst dich

Er,sie,es interessiert sich

 

Wir interessieren uns

Ihr interessiert euch

Sie, sie interessieren sich

 

Zadajmy więc podstawowe pytanie, mianowicie: Czym się interesujesz?

 

Wofür interessierst du dich?

 

Ich interessiere mich für Sport. - Interesuję się sportem.

 

Kolejnym czasownikiem jest czasownik zajmować się , odmienia się go tak samo jak interesować się.

 

sich beschäftigien mit + Dativ - zajmować się czymś

 

Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? - Czym się zajmujesz w wolnym czasie?

 

In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit dem Kochen. - W moim czasie wolnym zajmuję się gotowaniem.

 

Ich beschäftige mich mit dem Kochen. - Zajmuję się gotowniem.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 22 - Odmiana rodzajnika określonego

2014-08-21 09:06:23

Postanowiłam, Wam dodać jeszcze odmianę rodzajnika określonego do usprawnienia nauki do określania miejsca pobytu. Musicie przecież wiedzieć skąd bierze się w Dativie i Akkusativie nasze der albo die. Zerknijcie w tabelkę a wszystko będzie jasne. Gdy naszym wyjściowym rzeczownikiem będzie np die Stadt, wtedy wiemy, że miasto jest rodzaju żeńskiego. Patrzymy więc na rodzaj żeński w tabelce i robimy następujące zdanie: Wohin gehst du ? Ich gehe in die Stadt. W naszym Akussativie die Stadt zmienia się na die. Stąd wiemy, że Akkusativ to die w rodzaju żeńskim.

 

Rodzajnik określony odmienia się w liczbie pojedynczej i mnogiej przez 4 przypadki.

 

Mianowicie:

Nominativ - mianownik,

Genitiv - dopełniacz,

Dativ - celownik,

Akkusativ - biernik.

 

Przypadki te odowiadają na pytania: Nominativ - kto co?, Genitiv - czyj, czyja czyje?, Dativ - komu, czemu?, Akkusativ - kogo co?

 

 

Rodzajnika określonego używamy jeżeli mówimy o osobie lub rzeczy, o której już coś bliżej wiemy, którą przedstawiliśmy już wcześniej i chcemy bliżej opisać. np.

 

Das ist eine junge Frau. Die Frau heiBt Ewa. Sie ist 30 Jahre alt und sie wohnt in Berlin.

 

To jest młoda kobieta. Kobieta nazywa się Ewa. Ona ma 30 lat i mieszka w Berlinie.

 

Das ist eine Katze. Die Katze ist schwarz und sehr klein.

 

To jest kot. Kot jest czarny i bardzo mały.

 

Podsumuwując naszego rodzajnika określonego użyjemy gdy:

 

- osoba była już wymieniana - (Hier wohnt ein nettes Mädchen. Das Mädchen ist klein und interessant.)


- rzecz była już wymieniana ( Ich habe eine neue Zeitung. Die Zeitung besteht aus aus 77 Tabellen und Abbildungen und kommt mit einem Minimum an erläuterndem Text aus.)


- wskazuje na określoną osobę - (Fragen Sie den Mann in Uniform!)


- osoba jest ogólnie znana - (Wo wohnt der Bundeskanzler?)


- rzecz jest ogólnie znana - (Wo ist die Donau?)


- przed rzeczownikami uważanymi za jedyne na świecie ( Die Sonne scheint. Der Winter ist lang)

 

Natomiast kiedy nie użyjemy rodzajnika?

 

Jest pewna zasada, którą można w łatwy sposób zapamiętać. Rodzajnkika nie użyjemy przed rzeczownikami oznaczającymi:

 

- zawód -(Er ist Lehrer, Arzt, Mechaniker.)

 

- narodowość - (Sie ist Deutsche, Amerikanerin)

 

- nazwisko - (Das ist Frau Meller)

 

- zaimek dzierżawczy -( Das ist meine Mutter.)

 

- surowiec, materiał - (Diese Kette ist aus Gold.)

 


 Odmiana rodzajnika określonego wygląda następująco:

 

 

 

Oprócz tego zapamiętajcie:

 

er - on

sie - ona

es - ono

czytaj więcej »

Lektion -28 Gramatyka ( czasowniki i rzeczowniki związane z mówieniem)

2014-09-03 14:36:33

Mam nadzieję, że czekaliście na dzisiejszy wpis dotyczący naszej poprzedniej lekcji. Mowa tu o gramatyce i słownictwie związanym z mówieniem, konwersacją i rozmową.

 

Nie zapomniałam i dotrzymuję słowa. Zaczynamy więc naszą gramatykę.

 

Wracając do naszych rzeczowników spróbujmy utworzyć kilka zdań pomocnych w ich nauce.

 

Pierwszy rzeczownik:

 

das Gespräch - rozmowa

 

Das Gespräch zum Tehma" Die Wohnung und mein Haus " ist sehr interessant.


Rozmowa na temat " Mieszkanie i mój dom" jest bardzo interesująca.


die Besprechung - narada /konferencja

 

Klaus nimmt an der Besprechung teil.- Klaus bierze udział w naradzie.

 

W zdaniu tym teilnehmen an + Dativ - tłumaczymy jako brać udział w czymś. Czasownik ten należy do czasowników rozdzielnie złożonych, więc nasze teil musi powędrować na koniec zdania.

 

die Ansprache - przemowa

 

Die Ansprache des Verkäufers hat eine besonders große Bedeutung. - Przemowa sprzedawcy ma szczególne znaczenie.

 

die Unterredung - oficjalna rozmowa

 

Er führt eine Unterredung mit seinem Chef. - On prowadzi oficjalną rozmowę z swoim szefem.


die Rede - mowa, przemówienie

 

Das ist eine Rede von meiner Beschäftigung. - To jest mowa o moim zajęciu.


die Unterhaltung - rozmowa

 

Er mischte sich in die Unterhaltung. - On miesza się w rozmowie

 

sich mischen in + Akk - mieszać się w


der Dialog - dialog

 

Bitte, bilden Sie einen kurzen Dialog! - Proszę, niech Państwo utworzą krótki dialog!

 

die Konversation - konwersacja

 

Ich beginne eine Konversation mit dir. - Rozpoczynam konwersację z tobą.

 

beginnen mit + Dativ - rozpoczynać z

 

Oprócz rzeczowników utworzymy zdania z czasownikami:

 

sagen - mówić

 

Er sagt mir " Hallo!" - On mówi mi " Hallo, cześć!"

 

Musicie zapamiętać jedną wskazówkę, że czasownik sagen łączy się z III przypadkiem czyli Dativem. Dlatego mir użyte jest właśnie w III przypadku.

 

sprechen mit  - rozmawiać z kimś

 

Sie spricht mit meinem Freund. - On rozmawia z moim przyjacielem.

 

Przyimek mit rządzi Dativem więc mój przyjaciel mein Freund musimy odmienić w Dativie. Dativ odpowiada na pytanie z kim? - Mit wem? - mit meinem Freund.

 

sich unterhalten mit + Dativ, über + Akk - rozmawiać z kimś, o czymś

 

Er unterhaltet sich mit mir über schlechtes Wetter. - On rozmawia ze mną o złej pogodzie.

 

Mit łączy nam się znowu z Dativem ( z kim? - mit mir) über - zaś z Akkusativem IV przypadkiem ( o czym - über schlechtes Wetter.)

 

reden - mówić

 

Er redet stundenlang.- On mówi godzinami.

 

ein Gespräch mit jmd. führen - prowadzić rozmowę z kimś, mit + Dativ

 

Der Chef führt ein Gespräch mit mir. - Szef prowadzi rozmowę ze mną.

 

Zadamy ponownie pytania z kim? - mit mir. Użyjemy Dativu.

 

eine Besprechung mit jdm haben - mieć  z kimś naradę, mit + Dativ

 

Meine Schwester hat mit meinem Chef eine lange Besprechung. - Moja siostra ma długą naradę z moim szefem.

 

Znów powtarza nam się mit, zapamiętajcie sobie, że mit łączy się wyłącznie z Dativem.

 

eine Unterredung mit jdm haben oder führen - odbywać lub prowadzić z kimś oficjalną rozmowę, mit + Dativ

 

Claudia hat/ führt eine Unterredung mit mir. - Klaudia ma/ prowadzi oficjalną rozmowę ze mną.

 

eine Rede halten - wygłaszać mowę/ przemówienie

 

Der Präsident hält seine Rede. - Prezydent wygłasza swoje przemówienie.

 

eine Unterhaltung mit jdm/ über etw führen - rozmawiać z kimś o czymś, mit + Dativ/ über - Akkusativ

 

Sie führen eine Unterhaltung mit dir über mich. - Oni prowadzą rozmowę z tobą o mnie.

 

einen Dialog mit jdm führen - prowadzić z kimś dialog, mit + Dativ

 

Sein Vater führt einen Dialog mit mir. - Jego ojciec prowadzi dialog ze mną.

 

Konversation machen - prowadzić konwersację

 

Er macht Konversation. - On prowadzi konwersację.

 

Najważniejszą wskazówką z tej lekcji, jaką musicie wynieść to zapamiętanie przyimków mit, który łączy się zawsze z Dativem oraz über, który łączy się z Akkusativem.

 

mit - z

 

über - o

 

Poczytajcie sobie zdania i spróbujcie je zrozumieć. Owocnej nauki! ;-)
czytaj więcej »

Lektion - 33 - Wyrażenie es gibt

2014-09-18 11:19:36

Dziś będzie lekcja o pewnym wyrażeniu w języku niemieckim mianowicie chodzi o es gibt.

W języku niemieckim wyrażenie to tłumaczy się jako jest, są.

 

es gibt - jest, są

 

Es gibt używa się w zdaniu zawsze i tylko z rodzajnikiem nieokreślonym oraz z IV przypadkiem czyli Akkusativem.

 

Kilka przykładów na naszą teorię:

 

Hier gibt es eine Lampe. – Tutaj jest lampa.

Im Zimmer gibt es einen Tisch. – W pokoju jest stół.

Gibt es Fragen? – Czy są pytania?

In meinem Zimmer gibt es ein Fenster. - W moim pokoju znajduje się okno.

Wo gibt es hier eine Toilette? - Gdzie tutaj jest toaleta?

Gibt es in deiner Stadt ein Kino oder ein Museum? - Czy w twoim mieście jest jakieś kino albo muzeum?

Auf dem Konzert gibt es eine Menge Leute. - Na koncercie jest duża ilość ludzi.

Bardzo proste wyrażenie, które możecie wykorzystać na określenie czegoś, że coś gdzieś się znajduje.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 34 - W- Fragen - zdania pytające

2014-09-22 17:51:54

W języku niemieckim zdanie pytające zaczynajace się na literkę "W" nazywamy W- Fragen. Do tego typu zdań, zalicza się następujące zaimki pytające:

 

 

- Was ? - co?

- Wer? - kto?

- Wo? - gdzie?

- Wann? - kiedy?

- Woher? - skąd

- Warum? - dlaczego?

- Wie? - ile?

- Welche? - jaki, jaka, jakie?

- Wieso ? - dlaczego?

 

Zasada tworzenia zdania pytającego jest bardzo prosta. Opiera się na zaimku pytającym, który znajduje się na pierwszym miejscu, potem niezależnie od naszego zdania czasownik zawsze stoi na drugim miejscu. Na 3 miejscu jest osoba a na końcu dopełnienienie.

 

W skrócie najlepiej zakodować sobie taką zasadę:

 

1.zaimek pytający + 2.czasownik + 3.osoba lub rzecz + 4.dopełnienie

 

Was ist das? - Co to jest?

Wer kommt aus Polen? - Kto pochodzi z Polski? ( aus jest przyimkiem do czasownika kommen)

 Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?

Wann bist du geboren? - Kiedy się urodziłeś?

Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?

Warum bist du traurig? - Dlaczego jesteś smutny?

Wie lange wartest du? - Jak długo czekasz?

Welche Farbe hat dein Schirm? - Jaki kolor ma twój parasol?

Wieso lernen Kinder soviel? - Dlaczego dzieci tak wiele się uczą?

 

Na pewno poradzicie sobie z tego typu zdaniami pytającymi, nie sa one zbyt skomplikowane.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 36 - Pytanie zaczynające się czasownikiem w formie osobowej

2014-09-24 15:34:07

Oprócz pytań W - Fragen w języku niemieckim istnieją również pytania zaczynające się od samego czasownika, który będzie stał zawsze na pierwszym miejscu. W konstrukcji takiego zdania najczęściej zadajemy pytanie "czy".

 

W języku niemieckim jednak w zdaniach pytających "czy" nie istnieje, dokładniej nie zostaje ono przetłumaczone, staje się jedynie dopowiedzeniem w celu sformułowania konkretnego pytania.

 

Podaję prosty przykład:

 

- Czy masz dziś wolny czas dla mnie?

 

Hast du heute freie Zeit für mich?

 

- Ja ich habe.- tak, mam.

- Nein, ich habe heute keine Zeit.- nie, nie mam dziś czasu.

 

Zauważcie w naszym zdaniu  "czy" zostało zastąpione automatycznie czasownikiem haben, dla 2 osoby liczby pojedynczej. Oprócz tego czasownik stoi na pierwszym miejscu.

 

Taki typ pytania w języku niemieckim nazywany jest Ja/ Nein - Frage, czyli pytanie zaczyna się czasownikiem w formie osobowej.

 

Najlepiej zapamietać taki schemat:

 

Czasownik odmienny do osoby + osoba + dopełnienie ?
 

 

czytaj więcej »

Lektion 38 - sein i haben w czasie teraźniejszym w pytaniu i zdaniu pojedynczym.

2014-09-27 12:25:12

Dzisiejszy wpis będzie o 2 czasownikach, bez których nie da się funkcjonować w języku niemieckim. Mowa tu o sein - być i haben - mieć. Czasowniki te wykorzystywane są w kilku czasach mianowicie przeszłym Perfekt, jako czasownik posiłkowy do imiesłowu czasu przeszłego ( czyli aby bliżej Wam go opisać do czasownika z tzw. ge np. ist gegangen od czasownika gehen, który zawsze będzie łączył się z posiłkowym sein). Oprócz tego nasz czasownik czy sein czy haben może przybierać drugą formę np. sein - war, haben - hatte. Wymieniając dalej, może być również częścią składową czasu Pluqampefekt. Ale nie będę się teraz rozpisywać co i jak, skoro mamy zająć się czasem teraźniejszym.

 

Otóż czasownik sein ma swoją specyficzną odmianę, która różni się od czasownika regularnego, czyli takiego który w zależności od osoby przybiera automatycznie swoją końcówkę np. ich - e, du - st, itp.

 

Tutaj odmiana się różni, gdyż 1 osoba liczby pojedynczej nie posiada końcówki e. Taka odmiana w języku niemieckim nazywana jest odmianą nieregularną, której niestety trzeba nauczyć się na pamięć. Ponadto wiele osób które czytały na temat odmiany czasownika w kilku podrecznikach, spotkały się z pewną terminologią. Dokładniej mówiąc autorzy książek czesto wspominają o koniugacji czasownika. Otóż jest to nic innego jak odmiana czasownika przez osoby i liczby: pojedynczą i mnogą.

 

Wróćmy jednak do naszej odmiany ( koniugacji). Czasownik sein będzie nam się odmieniał w następujący sposób:

 

ich bin

du bist

er, sie, es ist

 

wir sind

ihr seid

Sie, sie sind

 

Czasownik haben natomiast odmienia się według schematu automatycznych końcówek, ale też trzeba sobie go przywoić, gdyż należy on do czasowników nieregularnych:

 

ich habe

du hast

er, sie, es hat

 

wir haben

ihr habt

Sie, sie haben


Teraz zadacie sobie pewnie pytanie do czego nam potrzebna ta piękna odmiana. Odpowiedź jest prosta. Do tworzenia różnych zwrotów czy wyrażeń w języku niemieckim z użyciem właśnie haben i sein.


Przykładowe zwroty z czasownikiem haben:


Ich habe Zeit. - Mam czas.

Habt ihr Lust? Wir fahren nach Hamburg. - Czy macie ochotę? jedziemy do Hamburga.

Ich habe Angst/ Hunger/ Durst. - Boję się, jestem głodny/ chce mi się pić.

Ich habe immer Pech. - Mam zawsze pecha.

Er hat Mut! -on jest odważny!.


Przykładowe zdania pytające z sein:

 

Ist er tollerant? - Czy on jest tolerancyjny?

Ist er Direktor? - Czy on jest dyrektorem?

Bist du müde? - Jesteś zmęczony?

Was ist los? Wo ist das Problem? - Co się dzieje? Gdzie tkwi problem?


Zauważcie, że nasze zwroty z czasownikiem haben łączą się z rzeczownikiem (kto, co?) bez rodzajnika np. Ich habe Angst.

 

Natomiast zdania z czasownikiem sein łączą się z przymiotnikiem ( jaki jaka, jakie?) np. Er ist intelligent oraz z rzeczownikiem ( kto co?) np. Er ist Direktor.

 

Moja wskazówka dla osób początkujących, którzy chcą ułożyć poprawnie zdanie, jest taka by lokowali czasownik na drugim miejscu. Najlepiej zapamiętać taki schemat:

 

Osoba + Czasownik + Dopełnienie

 

Er               hat             viele Termine.

 

Określnik czasu + Czasownik + Osoba + Dopełnienie

 

Um 8 Uhr             ist                 er            zu Hause.

 

Natomiast w pytaniu moze być taka sytuacja, że czasownik może być na drugim miejscu gdy mamy zaimek pytający was, wo, wohin oraz inne np.

 

Wo bist du? - gdzie jesteś?

 

Pytanie może też zaczynać się od samego czasownika, w przypadku gdy zadamy pytanie " czy" którego w pytaniu nie tłumaczymy. Zaczniemy wtedy budowanie pytania od tzw. inwersji ( od czasownika), np:

 

Bist du jetzt im Kino? - jesteś teraz w kinie?

 

Hast du Zeit? - Masz czas?

 

Istnieje oczywiście wiele innych określników od których można zacząć konstrukcję zdania (oft, immer, von Zeit zu Zeit, itp). Wtedy ulokowanie tych określników możemy przedstawić na dwa sposoby:

 

a) określnik na pierwszym miejscu:

 

Oft bin ich zu Hause. - Często jestem w domu.

 

b) określnik po czasowniku:

 

Ich bin oft zu Hause. - Jestem czesto w domu.

 

UWAGA: Zauważcie czasownik bez wzgledu na szyk zdania stoi na drugim miejscu!

 

Piszę o tym, ponieważ osoby początkujące, zaczynające swoją przygodę z językiem niemieckim nie umieją przestawić się od razu na język niemiecki. Co jest naturalne w nauce języka od podstaw. Myślą zazwyczaj językiem polskim,że zdanie powiedziane po polsku, chcąc przekształcić na niemiecki nie różni się niczym. Zapominają o podstawowej zasadzie, że czasownik bez względu na szyk zdania pojedynczego, czy to będzie zdanie zaczynające się od osoby, czy od określnika czasu, od dopełnienia - CZASOWNIK musi stać ZAWSZE na 2 miejscu.

 

czytaj więcej »

Lektion 52 - Mieszkanie c.d

2014-11-03 21:23:21

Dzisiejsza lekcja będzie o przymiotnikach. Poznacie kilka przymiotników, które pozwolą Wam na opisanie pokoju a nawet mieszkania czy domu.

 

Najpierw zaprezentuje Wam podstawowe przymiotniki:

 

- schön - piękny

- bequem - wygodny

- praktisch - praktyczny

- alt - stary

- neu - nowy

- modern - nowoczesny

- möbliert - umeblowany

- altmodisch - starodawny

- hell - jasny

- gemütlich - przyjemny


Aby je wykorzystać w opisie pokoju/ mieszkania czy też domu możemy stworzyć sobie nasze zdanie:


Mein Zimmer/ meine Wohnung/ mein Haus ist modern/ hell/ altmodisch usw.


Mój pokój/ moje mieszkanie/ mój dom jest nowoczesny/ jasny/ staromodny.


To najprostszy sposób, w którym wymieniamy same przymiotniki.


Natomiast chcąc zbudować zdanie z rodzajnikiem nieokreślonym i przymiotnikiem możemy zrobić tak:


Ich habe ein helles Zimmer - Mam jakiś jasny pokój.


W zdaniu tym użyliśmy rodzajnika nieokreślonego oraz IV przypadka czyli Akkusativu, zadamy pytanie do tego zdania: Mam kogo co? - jasny pokój ( musimy użyć Akkusativu do czasownika haben).


Dla wyjaśnienia tego zdania odmieńmy jasny pokój w rodzajniku nieokreślonym:


N. ein helles Zimmer ( kto co?)

G. eines hellen Zimmers ( czyj, czyja, czyje?)

D. einem hellen Zimmer (komu czemu?)

Akk. ein helles Zimmer ( kogo co?)


Pamiętamy pokój to das Zimmer w rodzajniku określonym. Dlatego aby utworzyć rodzajnik nieokreślony musimy zapamiętać, iż das w rodzajniku nieokreślonym to ein natomiast końcówka przymiotnika - es pochodzi od tego, iż pokój jest rodzaju nijakiego das. W całości: ein helles Zimmer.


Er hat eine helle Wohnung. - On ma jasne mieszkanie.


Ta sama zasada jest do die Wohnung, więc w rodzajniku nieokreślonym napiszemy:


N. eine helle Wohnung

G. einer hellen Wohnung

D. einer hellen Wohnung

Akk. eine helle Wohnung


Nasz wyjściowy rodzajnik do Wohnung w Nominativie (kto co?) to die. Natomiast rodzajnik nieokreślony w rodzaju żeńskim będzie eine, do przymiotnika musimy dodać końcówkę e, i w całości utworzy nam się: eine helle Wohnung. W naszym zdaniu:Er hat eine helle Wohnung, używamy IV przypadka Akkusativu. Czasownik haben wymusza tutaj pytanie: Kogo co on ma ? - jasne mieszkanie.


Rada: Aby zapamiętać w rodzajach żeńskim, męskim i nijakim rodzajnik nieokreślony w Nominativie nauczcie się owego schematu:


die - eine np. eine nette Frau

der - ein np. ein netter Mann

das - ein np. ein nettes Kind


Dzięki takiej zasadzie zapamiętacie rodzajnik nieokreślony w pierwszym przypadku, wraz z końcówką do przymiotnika. Przymiotnik przyjmie zaś końcówkę wyjściowego rodzajnika do rzeczownika. W naszych przykładach np. wiedząc,że eine Frau pochodzi od die, wiemy jaką końcówkę będzie miał przymiotnik czyli" e" - chcąc powiedzieć, jakaś miła kobieta wpiszemy eine nette Frau. Tak samo będziemy czynić z ein netter Mann i ein nettes Kind.


Zapamiętanie pierwszego przypadka w rodzajniku nieokreślonym ułatwi Wam naukę dalszych trzech czyli Genitivu, Dativu i Akkusativu.Rada: Aby postawić odpowiednie pytanie w zdaniu posiłkujcie się pytaniami przypadków. Wtedy unikniecie błędów w odmianie przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym.


Np. Ja mam/ posiadam  jakieś nowe mieszkanie.


Ich habe/ besitze eine neue Wohnung. ( Zadamy pytanie kogo co? mam lub posiadam?) IV przypadek.


eine neue Wohnung zastosujemy w Akkusativie.


Ich wohne in einer kleinen Stadt. ( Mieszkam gdzie? Wo? - Dativ) III przypadek


einer kleinen Stadt użyjemy w Dativie.


Kolejna lekcja będzie o końcówkach przymiotnika w rodzajniku nieokreślonym.


czytaj więcej »

Lektion 59 - W szkole

2014-11-19 17:32:46

W dziale szkoła poćwiczymy sobie czasowniki oraz podstawowe słownictwo.

 

 

Najpierw poznamy słówka:

 

Texte hören - słuchać tekstów

Texte lesen - czytać teksty

viel schreiben - dużo pisać

singen - śpiewać

Tests schreiben - pisać testy

Aufgaben lösen - rozwiązywać zadania

 

Za pomocą naszych słówek możemy odpowiedzieć na pytanie:

 

Was machst du im Unterricht? - Co robisz na zajęciach?

 

Ich höre Texte. - Słucham tekstów.

Ich lese Texte. - Czytam teksty.

Ich schreibe viel und singe. - Piszę dużo i śpiewam.

Ich schreibe Tests und löse Aufgaben. - Piszę testy i rozwiązuje zadania.

 

Czasownik haben i jego odmiana:

 

ich habe

du hast

er, sie, es hat

 

wir haben

ihr habt

Sie, sie haben

 

A teraz stworzymy sobie pytanie:

 

Was hast du in Mathe? - Co masz z matematyki?

- Eine vier. - jedną 4.

 

Mathe - matematyka

Bio - biologia

Werken - technika

Geschichte - historia  

Deutsch - niemiecki

Englisch - angielski

Religion - religia

Sport - w-f

Musik - muzyka


der Lehrer - nauczyciel

die Lehrerin - nauczycielka


 

Czasownik mögen - lubić i jego odmiana

 

ich mag

du magst

er, sie, es mag

 

wir mögen

ihr mögt

Sie, sie gen

 

Poznajcie kilka przymiotników i zwrotów:

 

gerecht - sprawiedliwy

sympathisch - sympatyczny

toll - wspaniały

verliert nie Geduld - nie traci nigdy cierpliwości

erklärt alles gut - wszystko dobrze wyjaśnia

fragt nur ab - odpytuje tylko

schimpft - łaje, karze


Z czasownikiem lubić ułożymy sobie następujące pytanie:

 

Warum magst du den Mathelehrer? - Dlaczego/ Za co lubisz nauczyciela matematyki?

 

Er ist gerecht - on jest sprawiedliwy

 

Warum magst du den Mathelehrer nicht?- Za co nie lubisz nauczyciela matematyki?

 

Er ist ungerecht - on jest niesprawiedliwy

 

Za pomocą słownictwa z lekcji spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

 

1. Was hast du in Deutsch?

2. Warum magst du Deutschlehrer?

3. Was machst du im Unterricht?

 

 

 

 

 

czytaj więcej »
« Poprzednia 1 2 Następna »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych