Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "przyimki"

Lektion 2 - Przedstawianie się

2014-07-09 10:20:20

Dziś zajmiemy się przedstawianiem w języku niemieckim. Czasownik sich vorstellen tłumaczymy - przedstawiać się.

 

sich vorstellen - przedstawiać (wymieniać swoje nazwisko) + Akkusativ

 

Darf ich mich vorstellen?- Mogę się przedstawić?

 

Ja, bitte. - Tak, proszę.

 

Ich heiBe Ola. - nazywam się Ola.

 

czasownik heiBen - nazywać się

 

 

Pamiętamy, że każdy czasownik w języku niemieckim odmienia się przez osoby. Odmiana czasownika nazywana jest koniugacją. W tym celu należy nauczyć się końcówek oraz osób. Od tego też zaczniemy. ;-)

 

Ich - ja heiBe

Du - ty heiBt ( tutaj mamy czasownik z B tzw. szarfą więc ta nasza szarfa to nasze s, dlatego końcówką do osoby jest - st, by nie było podwójnego ss dopisujemy tylko t)

Er, sie, es - on, ona, ono - heiBt

 

Wir - my heiBen

Ihr - wy  heiBt

Sie, sie - Pan, Pani, Państwo ( grzecznościowo) heiBen

 

Podsumowując:

 

Ich - e

Du - st

Er, sie, es - t

 

Wir - en 

Ihr - t

Sie, sie - en

 

Wracamy do nauki.

 

heiBen - nazywać się

 

Wie heißt du? - Jak się nazywasz?

 

Wie heißen Sie? - Jak pan / pani się nazywa? (forma grzecznościowa)

 

Na te pytania możemy odpowiedzieć:

 

Ich heiBe Ola lub Ich bin Ola. - Nazywam się ...., lub jestem....

 

der Name - nazwisko

 

Wie ist dein Name? - Jak masz na imię / na nazwisko?
 
Mein Name ist…- Mam na imię / na nazwisko...
 
Mała ciekawostka:
 
Name w języku niemieckim znaczy "nazwisko", ale Niemcy odpowiadając na pytanie jak masz na imię ,mówią Mein Name ist Sabine. Nie mówią zdania: Mein Vorname ist Sabine. Vorname tłumaczy się jako imię.
 
kommen - pochodzić, czasownik ten łączy się z przyimkiem aus + Dativ
 
Zadając pytanie Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?
 
Odpowiemy:
 
Ich komme aus Polen - Pochodzę z Polski.
 
Wo wohnst du? - gdzie mieszkasz?
 
Ich wohne in Częstochowa. - Mieszkam w Częstochowie.
 
Wo arbeitest du? - Gdzie pracujesz?
 
Ich arbeite als Lehrerin in Berlin. - Pracuję jako nauczycielka w Berlinie
 
Wie alt bist du? - Ile masz lat?
 
Ich bin .... - Mam ....
 
Czasownik być - sein , odmienia się nieco inaczej i należy się go nauczyć na pamięć:
 
Ich bin
Du bist
Er, sie, es ist
 
Wir sind
Ihr seid
Sie, sie sind

Z naszej lekcji nauczyliśmy się zadawania pytań po niemiecku, wszystkie pytania które wypisałam zaczynają się na literkę W. W języku niemieckim nazywane są jako W- Fragen.Przypomnijmy sobie:
 
Wo - gdzie
Woher - skąd
Wie alt - ile lat
Wie - jak
 
Oprócz tego poznaliśmy kilka podstawowych czasowników:
 
sich vorstellen - przedstawiać się
heiBen - nazywać
kommen aus + Dativ - pochodzić z
wohnen in+ Dativ - mieszkać w
arbeiten in + Dativ - pracować w (miejscowosć)
sein - być
 
Myślę, że na początek tyle wystarczy. Kolejny wpis będzie o zainteresowaniach. ;-)
czytaj więcej »

Lektion 5 - Pory roku

2014-07-10 12:37:28

Na lekcji 5 poznamy pory roku.To podstawy, których nie możemy pominąć. Zatem zaczynamy.

 

Jeżeli chcemy nauczyć się 4 pór roku, (musimy zapamiętać, że wszystkie są rodzaju męskiego - der)

 

Natomiast oprócz rodzajnika występują z przyimkiem im.

 

die Jahreszeit - pora roku / die Jahreszeiten - pory roku (liczba mnoga)


im Frühling - wiosną

im Sommer - latem

im Herbst - jesienią

im Winter - zimą

 

A teraz praktyka:

 

Im Sommer fahre ich ins Gebirge. - Latem jadę w góry.

Im Frühling wachsen die Blumen - Wiosną kwiaty rosną.

Im Herbst mag ich spazieren - Jesienią lubię spacerować.

Im Winter ist kalt. - Zimą jest zimno.

 

czytaj więcej »

Lektion 6 - Miesiące

2014-07-10 12:59:52

Na lekcji 6 zajmiemy się nauką 12 miesięcy w języku niemieckim.

 

Wszystkie miesiące w języku niemieckim mają rodzajnik męski czyli der.


der Monat - miesiąc / die Monate - miesiące (liczba mnoga)


der Kalendermonat - miesiąc kalendarzowy

 

der Januar - styczeń ( w Austrii Jänner)

der Februar - luty

der März - marzec

der April - kwiecień

der Mai - maj

der Juni - czerwiec

der Juli - lipiec

der August - sierpień

der September - wrzesień

der Oktober - pażdziernik

der November - listopad

der Dezember - grudzień

 

 

Miesiące łączą się z przyimkiem im.

 

Im Februar habe ich Geburstag. - W lutym mam urodziny.

Im Juli fahre ich ans Meer. W lipcu jadę nad morze.

 

Proste prawda? ;-)

 

czytaj więcej »

Lektion 7 - Dni tygodnia oraz pory dnia

2014-07-10 13:31:22

Lekcja 7 dotyczy dni tygodnia oraz pory dnia. Aby przyswoić sobie słownictwo, należy zapamiętać, że dni tygodnia są rodzaju męskiego - der, choć w języku mówionym rodzajnika męskiego der się nie używa. Za to mówimy am.

 

der Tag - dzień

des Tages/ Tags

dem Tag

den Tag


die Tage- dni (liczba mnoga)

der Tage

den Tagen

die Tage

 

die Wochentage - dni tygodnia

 

Na początek zacznijmy od wypisania dni:

 

der Montag - poniedziałek

der Dienstag - wtorek

der Mittwoch - środa

der Donnerstag - czwartek

der Freitag - piatek

der Samstag - sobota

der Sonntag - niedziela

 

das Wochenende - weekend

 

 

Dla praktyki dni tygodnia użyjemy z am np:

 

am Montag - w poniedziałek

 

Am Montag gehe ich die Einkäufe machen. - W poniedziałek idę na zakupy.

 

Pory w ciągu dnia łączą się również z przyimkiem am, np:

 

am Morgen - rankiem

am Vormittag - przed południem

am Mittag - w południe

am Nachmittag - po południu

am Abend - wieczorem

in der Nacht - w nocy

 

A teraz praktyka:

 

Am Morgen gehe ich in die Schule. - Rano idę do szkoły.

Am Vormittag mache ich die Hausaufgabe. - Przed południem odrabiam pracę domową.

Am Mittag esse ich. W południe jem.

Am Nachmittag spiele ich mit meinem Hund. - Po południu bawię się z moim psem.

Am Abend sehe ich fern. - Wieczorem oglądam telewizję.

In der Nacht schlafe ich. - W nocy śpię.

czytaj więcej »

Lektion 25 - Określenie miejsca c.d

2014-08-26 18:34:54

Wykład o określeniach miejsca jeszcze nie skończony. Został nam jeszcze przyimek nach.

 

Nach używa się tylko w odniesieniu do nazw państw, miast, konrtnentów, krain geograficznych, występujących bez rodzajnkika. Jeżeli zaś są one używane z rodzjnikiem, stosuje się wtedy in:

in die Niederlande, in die Bundesrepublik.


Warto zamamiętać również,że przyimka in używa się z reguły w odniesieniu do konkretnego miejsca, budynku, wnętrza oraz gdy nasz pobyt jest dłuższy lub regularny.


Zu jest używane gdy chcemy podkreślić cel, zamiar załatwienia czegoś.Wróćmy jednak do naszego przyimka nach. Kiedy go użyjemy?

 

Oto kilka przykładów:


Wohin fahre ich?


nach


Ich fahre nach Berlin, nach Paris, nach Amerika, nach Spanien, nach England, nach Bayern, .....


in


Ich fahre in die Schweiz, in die Türkei, in die Ukraine, ins Ausland, ins Gebirge, ins Blaue, in die Berge, in die Alpen, in den Schwarzwald,  .....


Wohin gehe ich? ( przy pojęciach dom oraz mieszkanie)


Ich gehe ins Haus, ins Badezimmer, in der Küche, in den Keller, ins Bett( oder zu Bett).Wo bin ich?


Ich bin in der Schweiz, in der Türkei, in Paris, im Ausland, im Gebirge, .....

 

Podstawowe przyimki do określania miejsca możemy zakończyć. To takie minimum dla osób początkujących. Poczytajcie sobie wszystkie wpisy o tym zagadnieniu i poćwiczcie na własnych przykładach. Praktyka jest najważniejszą częścią nauki, to właśnie za pomocą ćwiczeń odkrywamy swoją wiedzę. Dzięki takiej metodzie praktycznej będziecie wiedzieć, co trzeba jeszcze nadrobić, by być w tym temacie perfekcyjnym. "Übung macht den Meister" - Ćwiczenie czyni mistrza.

 

Zatem miłej i owocnej nauki ;-)


 czytaj więcej »

Lektion 26 - Przyimki w określeniach czasu

2014-08-27 16:08:52

Dziś zajmiemy się nowym zagadnieniem, mianowicie poznacie przyimki czasowe w języku niemieckim. Szczególną uwagę, musicie zwrócić na dwa z nich czyli seit - od i ab - od.

 

Pewnie zadacie teraz sobie pytanie, którego kiedy mam użyć w zdaniu, skoro tłumaczy się je tak samo?.... Hmmm......otóż jest na to mała reguła, której nauczyłam się jak przyswajałam sobie ten materiał dobrych kilka lat temu, gdy uczyłam się niemieckiego od podstaw.

 

Najpierw wytłumaczę Wam seit.

 

Za pomocą seit wyrażamy czas trwania jakiegoś zdarzenia rozpoczętego w przeszłości.

 

Seit użyjemy zatem gdy jakieś zdarzenie miało miejsce w przeszłości np:

 

Seit einer Woche sind wir im Gebirge. - Od tygodnia jesteśmy w górach.

 

Seit heute Morgen bin ich krank. - Od dzisiaj rana jestem chory.

 

Obrazując nasze pojęcie o seit zaznaczymy je w ten sposób:

 

Przeszłość ----------------------------------------* aż do teraz

 

Ab natomiast oznacza trwanie czynności lub zdarzenia, które dopiero się zacznie. Przyimek ab odnosi się więc do przyszłości.

 

Ab heute rauche ich nicht mehr. - Od dzisiaj nie palę więcej.

 

Ab morgen treibe ich Sport. Od dzisiaj trenuję sport.

 

Nasze wyobrażenie o ab będzie takie:

 

Początek *-----------------------------------------------------

 

Oprócz seit i ab mamy jeszcze trzy przyimki które, pomogą nam określić czas w zdaniu. Są to bis, bis... zu oraz von.... bis.

 

Bis - do

 

Ich warte noch bis Montag. - Czekam jeszcze do poniedziałku.

 

Bis jetzt bin ich im Gebirge. - Do teraz jestem w górach.

 

Bis .... zu - do

 

Noch einen Tag ist bis zu meinem Geburstag. Jeszcze jeden dzień jest do moich urodzin.

 

von... bis - od ... do

 

Ich arbeite von neun bis elf Uhr. Pracuję od 9 do 11 godziny.

 

Za pomocą tych przyimków zbudujecie własną wypowiedź, w której określicie czas jakiegoś zdarzenia lub jakiejś czynności. Myślę, że w bardzo prosty sposób Wam to zobrazowałam, by móc to zapamiętać.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 34 - W- Fragen - zdania pytające

2014-09-22 17:51:54

W języku niemieckim zdanie pytające zaczynajace się na literkę "W" nazywamy W- Fragen. Do tego typu zdań, zalicza się następujące zaimki pytające:

 

 

- Was ? - co?

- Wer? - kto?

- Wo? - gdzie?

- Wann? - kiedy?

- Woher? - skąd

- Warum? - dlaczego?

- Wie? - ile?

- Welche? - jaki, jaka, jakie?

- Wieso ? - dlaczego?

 

Zasada tworzenia zdania pytającego jest bardzo prosta. Opiera się na zaimku pytającym, który znajduje się na pierwszym miejscu, potem niezależnie od naszego zdania czasownik zawsze stoi na drugim miejscu. Na 3 miejscu jest osoba a na końcu dopełnienienie.

 

W skrócie najlepiej zakodować sobie taką zasadę:

 

1.zaimek pytający + 2.czasownik + 3.osoba lub rzecz + 4.dopełnienie

 

Was ist das? - Co to jest?

Wer kommt aus Polen? - Kto pochodzi z Polski? ( aus jest przyimkiem do czasownika kommen)

 Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?

Wann bist du geboren? - Kiedy się urodziłeś?

Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?

Warum bist du traurig? - Dlaczego jesteś smutny?

Wie lange wartest du? - Jak długo czekasz?

Welche Farbe hat dein Schirm? - Jaki kolor ma twój parasol?

Wieso lernen Kinder soviel? - Dlaczego dzieci tak wiele się uczą?

 

Na pewno poradzicie sobie z tego typu zdaniami pytającymi, nie sa one zbyt skomplikowane.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 39 - Przyimek aus w języku niemieckim

2014-09-29 19:52:00

Dziś zajmiemy się przyimkiem aus, który w języku niemieckim łączy się z trzecim przypadkiem, czyli Dativem.

 

W tłumaczeniu będzie oznaczał " z". Zatem możemy sobie napisać aus - z.

 

Kilka wskazówek kiedy można użyć owego przyimka w zdaniu:

 

- gdy wskazuje na pochodzenie:

 

Ich komme aus Polen. - Pochodzę z Polski.

 

- gdy wskazuje konkretne miejsce np:

 

Ich stehe morgens aus dem Bett auf. -  Wstaję rano z łóżka.

 

Trinkst du Bier aus der Dose? - Pijesz piwo z puszki?

 

Kannst du nicht aus dem Haus gehen? - Nie możesz wyjść z domu?

 

- gdy mowa jest o przedmiocie szkolnym:

 

Die Prüfung aus Mathe ist um 10 Uhr. - Egzamin z matematyki jest o 10.

 

- gdy wskazuje na jakiś materiał, surowiec:

 

Ich will einen Tisch aus Holz kaufen. - Chcę kupić stół z drewna.

 

- przy określeniach czasu

 

Musik aus Mittelalter - Muzyka ze średniowiecza

 

Die Kette ist aus dem Jahr 1968. - Naszyjnik jest z 1968 roku.

 

Proste prawda? Wystarczy zapamiętać kilka przykładów, wtedy nie zrobicie błędów.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 41 - Czasownik arbeiten

2014-09-30 17:01:54

Dziś powiem troszkę więcej o czasowniku arbeiten. Jest to podstawowy czasownik, który warto znać.

 

arbeiten - pracować

 

W czasie teraźniejszym (Präsens) odmienia się następująco:

 

ich arbeite

du arbeitest

er, sie , es arbeitet

 

wir arbeiten

ihr arbeitet

Sie, sie arbeiten


Rada przy odmianie:


Przy odmianie naszego czasownika arbeiten musicie pamiętać o rozszerzonej literce e, ponieważ czasownik ten wlicza się do czasowników w którym występuje litera t a właśnie po niej dodawana jest rozszerzona literka e.Ta  sama zasada będzie w odmianie po czasownikach np. antworten, warten, itp.

 

Teraz przejdzmy do przyimków.

 

Czasownik ten może łączyć się z kilkoma przyimkami: bei + Dativ, an + Dativ, mit + Dativ, unter + Dativ, in + Dativ


Oto kilka przykładów z ich użyciem:

 

Ich arbeite bei der Polizei.- Pracuję na policji.

 

Er arbeitet an einem Roman. - On pracuje nad jakąś powieścią. (czyli pisze książkę)

 

Sie arbeiten am Schreibtisch. - Oni pracują przy biurku.

 

Mein Bruder arbeitet am Computer.-  Mój brat pracuje na komputerze.

 

Die Kinder arbeiten im Garden. - Dzieci pracują w ogrodzie.

 

Er arbeitet im Akkord. - On pracuje na akord.

 

Die Lehrerin arbeitet mit Kindern. - Nauczycielka pracuje z dziećmi.

 

Er arbeitet oft unter schlechten Bedingungen. - On pracuje często w złych warunkach.

 

Możemy również powiedzieć:

 

- że pracujemy jako - Ich arbeite als Lehrerin. - Pracuję jako nauczycielka. als - jako

- że pracujemy intensywnie, ciężko, długo - Ich arbeite intensiv, hart, lang.

- że pracujemy pół godziny, w grupie, na cały etat, na pół etatu - Ich arbeite eine halbe Stunde, im Team, in Vollzeit, in Teilzeit.

 

Jak zauważyliście czasownik może łączyć się z przymiotnikami ( jaka, jaki, jakie?) oraz z rzeczownikami ( kto co?).

 

 

czytaj więcej »

Lektion 42 - Przyimek von w języku niemieckim

2014-10-01 20:19:29

Kolejnym przyimkiem jaki chcę Wam przedstawić jest przyimek von. Jest on w zależności od kontekstu zdania tłumaczony na kilka sposobów.

 

Mianowicie: von - z, od, o + Dativ

 

Przyimka używa się w wielu sytuacjach, jeżeli chodzi o budowę zdania. Wypiszę Wam kilka najpopularniejszych moim zdaniem przykładów:

 

1. W kilku wyrażeniach - weit von entfernt, von Beruf sein

 

- Meine Wohnung ist nicht weit von der Uni entfernt. - Moje mieszkanie znajduje się  nie daleko od uniwersytetu.

 

- Er ist Mechaniker von Beruf. - On jest z zawodu mechanikiem.

 

2. Gdy coś mamy od kogoś

 

- Ich habe das Geld von meinem Vater. - Mam pieniądze od mojego taty.

 

3. Gdy coś przybywa

 

- Der Zug kommt von Paris.- Pociąg przybywa z Paryża.

 

4.Gdy wracamy

 

- Ich komme vom Arzt / vom Chef/ von der Arbeit. - Wracam od lekarza, szefa, z pracy.

 

5. Gdy mowa,że coś jest przestarzałe pod względem czasu, lub gdy określamy jakiś odcinek czasu

 

- das Brot ist von gestern - Chleb jest z wczoraj.

- von Montag bis Donnerstag arbeite ich schwer. - Od poniedziałku do czwartku pracuję ciężko.


6. Gdy mowa jest o jakiejś ilości czegoś


- einer von euch - jeden z was.


7. Gdy chcemy zastąpić Genitiv za pomocą von w przypadku imion


- Das Auto von Eva - auto Ewy ( Evas Auto)


8. W użyciu w stronie biernej jako przyimek służący w określaniu osoby - sprawcy


- Das Buch wurde ihm von seinem Freund geschenkt. - Książka została mu podarowana przez przyjacela.


9. Gdy mowa o jakiejś rzeczy która składa się z czegoś


- Ein StrauB von Rosen - bukiet z róż


10. W użyciu wielu czasowników rekcyjnych jako przyimek


- Ich träume von einem großen Einfamilienhaus im Gebirge. - Marzę o dużym domku jednorodzinnym w górach.


Mam nadzieję, że usprawniłam Wam naukę, jeżeli chodzi o ten przyimek. ;-)


 

 

czytaj więcej »
« Poprzednia 1 2 Następna »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych