Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "mieszkanie"

Lektion 25 - Określenie miejsca c.d

2014-08-26 18:34:54

Wykład o określeniach miejsca jeszcze nie skończony. Został nam jeszcze przyimek nach.

 

Nach używa się tylko w odniesieniu do nazw państw, miast, konrtnentów, krain geograficznych, występujących bez rodzajnkika. Jeżeli zaś są one używane z rodzjnikiem, stosuje się wtedy in:

in die Niederlande, in die Bundesrepublik.


Warto zamamiętać również,że przyimka in używa się z reguły w odniesieniu do konkretnego miejsca, budynku, wnętrza oraz gdy nasz pobyt jest dłuższy lub regularny.


Zu jest używane gdy chcemy podkreślić cel, zamiar załatwienia czegoś.Wróćmy jednak do naszego przyimka nach. Kiedy go użyjemy?

 

Oto kilka przykładów:


Wohin fahre ich?


nach


Ich fahre nach Berlin, nach Paris, nach Amerika, nach Spanien, nach England, nach Bayern, .....


in


Ich fahre in die Schweiz, in die Türkei, in die Ukraine, ins Ausland, ins Gebirge, ins Blaue, in die Berge, in die Alpen, in den Schwarzwald,  .....


Wohin gehe ich? ( przy pojęciach dom oraz mieszkanie)


Ich gehe ins Haus, ins Badezimmer, in der Küche, in den Keller, ins Bett( oder zu Bett).Wo bin ich?


Ich bin in der Schweiz, in der Türkei, in Paris, im Ausland, im Gebirge, .....

 

Podstawowe przyimki do określania miejsca możemy zakończyć. To takie minimum dla osób początkujących. Poczytajcie sobie wszystkie wpisy o tym zagadnieniu i poćwiczcie na własnych przykładach. Praktyka jest najważniejszą częścią nauki, to właśnie za pomocą ćwiczeń odkrywamy swoją wiedzę. Dzięki takiej metodzie praktycznej będziecie wiedzieć, co trzeba jeszcze nadrobić, by być w tym temacie perfekcyjnym. "Übung macht den Meister" - Ćwiczenie czyni mistrza.

 

Zatem miłej i owocnej nauki ;-)


 czytaj więcej »

Lektion -28 Gramatyka ( czasowniki i rzeczowniki związane z mówieniem)

2014-09-03 14:36:33

Mam nadzieję, że czekaliście na dzisiejszy wpis dotyczący naszej poprzedniej lekcji. Mowa tu o gramatyce i słownictwie związanym z mówieniem, konwersacją i rozmową.

 

Nie zapomniałam i dotrzymuję słowa. Zaczynamy więc naszą gramatykę.

 

Wracając do naszych rzeczowników spróbujmy utworzyć kilka zdań pomocnych w ich nauce.

 

Pierwszy rzeczownik:

 

das Gespräch - rozmowa

 

Das Gespräch zum Tehma" Die Wohnung und mein Haus " ist sehr interessant.


Rozmowa na temat " Mieszkanie i mój dom" jest bardzo interesująca.


die Besprechung - narada /konferencja

 

Klaus nimmt an der Besprechung teil.- Klaus bierze udział w naradzie.

 

W zdaniu tym teilnehmen an + Dativ - tłumaczymy jako brać udział w czymś. Czasownik ten należy do czasowników rozdzielnie złożonych, więc nasze teil musi powędrować na koniec zdania.

 

die Ansprache - przemowa

 

Die Ansprache des Verkäufers hat eine besonders große Bedeutung. - Przemowa sprzedawcy ma szczególne znaczenie.

 

die Unterredung - oficjalna rozmowa

 

Er führt eine Unterredung mit seinem Chef. - On prowadzi oficjalną rozmowę z swoim szefem.


die Rede - mowa, przemówienie

 

Das ist eine Rede von meiner Beschäftigung. - To jest mowa o moim zajęciu.


die Unterhaltung - rozmowa

 

Er mischte sich in die Unterhaltung. - On miesza się w rozmowie

 

sich mischen in + Akk - mieszać się w


der Dialog - dialog

 

Bitte, bilden Sie einen kurzen Dialog! - Proszę, niech Państwo utworzą krótki dialog!

 

die Konversation - konwersacja

 

Ich beginne eine Konversation mit dir. - Rozpoczynam konwersację z tobą.

 

beginnen mit + Dativ - rozpoczynać z

 

Oprócz rzeczowników utworzymy zdania z czasownikami:

 

sagen - mówić

 

Er sagt mir " Hallo!" - On mówi mi " Hallo, cześć!"

 

Musicie zapamiętać jedną wskazówkę, że czasownik sagen łączy się z III przypadkiem czyli Dativem. Dlatego mir użyte jest właśnie w III przypadku.

 

sprechen mit  - rozmawiać z kimś

 

Sie spricht mit meinem Freund. - On rozmawia z moim przyjacielem.

 

Przyimek mit rządzi Dativem więc mój przyjaciel mein Freund musimy odmienić w Dativie. Dativ odpowiada na pytanie z kim? - Mit wem? - mit meinem Freund.

 

sich unterhalten mit + Dativ, über + Akk - rozmawiać z kimś, o czymś

 

Er unterhaltet sich mit mir über schlechtes Wetter. - On rozmawia ze mną o złej pogodzie.

 

Mit łączy nam się znowu z Dativem ( z kim? - mit mir) über - zaś z Akkusativem IV przypadkiem ( o czym - über schlechtes Wetter.)

 

reden - mówić

 

Er redet stundenlang.- On mówi godzinami.

 

ein Gespräch mit jmd. führen - prowadzić rozmowę z kimś, mit + Dativ

 

Der Chef führt ein Gespräch mit mir. - Szef prowadzi rozmowę ze mną.

 

Zadamy ponownie pytania z kim? - mit mir. Użyjemy Dativu.

 

eine Besprechung mit jdm haben - mieć  z kimś naradę, mit + Dativ

 

Meine Schwester hat mit meinem Chef eine lange Besprechung. - Moja siostra ma długą naradę z moim szefem.

 

Znów powtarza nam się mit, zapamiętajcie sobie, że mit łączy się wyłącznie z Dativem.

 

eine Unterredung mit jdm haben oder führen - odbywać lub prowadzić z kimś oficjalną rozmowę, mit + Dativ

 

Claudia hat/ führt eine Unterredung mit mir. - Klaudia ma/ prowadzi oficjalną rozmowę ze mną.

 

eine Rede halten - wygłaszać mowę/ przemówienie

 

Der Präsident hält seine Rede. - Prezydent wygłasza swoje przemówienie.

 

eine Unterhaltung mit jdm/ über etw führen - rozmawiać z kimś o czymś, mit + Dativ/ über - Akkusativ

 

Sie führen eine Unterhaltung mit dir über mich. - Oni prowadzą rozmowę z tobą o mnie.

 

einen Dialog mit jdm führen - prowadzić z kimś dialog, mit + Dativ

 

Sein Vater führt einen Dialog mit mir. - Jego ojciec prowadzi dialog ze mną.

 

Konversation machen - prowadzić konwersację

 

Er macht Konversation. - On prowadzi konwersację.

 

Najważniejszą wskazówką z tej lekcji, jaką musicie wynieść to zapamiętanie przyimków mit, który łączy się zawsze z Dativem oraz über, który łączy się z Akkusativem.

 

mit - z

 

über - o

 

Poczytajcie sobie zdania i spróbujcie je zrozumieć. Owocnej nauki! ;-)
czytaj więcej »

Lektion 42 - Przyimek von w języku niemieckim

2014-10-01 20:19:29

Kolejnym przyimkiem jaki chcę Wam przedstawić jest przyimek von. Jest on w zależności od kontekstu zdania tłumaczony na kilka sposobów.

 

Mianowicie: von - z, od, o + Dativ

 

Przyimka używa się w wielu sytuacjach, jeżeli chodzi o budowę zdania. Wypiszę Wam kilka najpopularniejszych moim zdaniem przykładów:

 

1. W kilku wyrażeniach - weit von entfernt, von Beruf sein

 

- Meine Wohnung ist nicht weit von der Uni entfernt. - Moje mieszkanie znajduje się  nie daleko od uniwersytetu.

 

- Er ist Mechaniker von Beruf. - On jest z zawodu mechanikiem.

 

2. Gdy coś mamy od kogoś

 

- Ich habe das Geld von meinem Vater. - Mam pieniądze od mojego taty.

 

3. Gdy coś przybywa

 

- Der Zug kommt von Paris.- Pociąg przybywa z Paryża.

 

4.Gdy wracamy

 

- Ich komme vom Arzt / vom Chef/ von der Arbeit. - Wracam od lekarza, szefa, z pracy.

 

5. Gdy mowa,że coś jest przestarzałe pod względem czasu, lub gdy określamy jakiś odcinek czasu

 

- das Brot ist von gestern - Chleb jest z wczoraj.

- von Montag bis Donnerstag arbeite ich schwer. - Od poniedziałku do czwartku pracuję ciężko.


6. Gdy mowa jest o jakiejś ilości czegoś


- einer von euch - jeden z was.


7. Gdy chcemy zastąpić Genitiv za pomocą von w przypadku imion


- Das Auto von Eva - auto Ewy ( Evas Auto)


8. W użyciu w stronie biernej jako przyimek służący w określaniu osoby - sprawcy


- Das Buch wurde ihm von seinem Freund geschenkt. - Książka została mu podarowana przez przyjacela.


9. Gdy mowa o jakiejś rzeczy która składa się z czegoś


- Ein StrauB von Rosen - bukiet z róż


10. W użyciu wielu czasowników rekcyjnych jako przyimek


- Ich träume von einem großen Einfamilienhaus im Gebirge. - Marzę o dużym domku jednorodzinnym w górach.


Mam nadzieję, że usprawniłam Wam naukę, jeżeli chodzi o ten przyimek. ;-)


 

 

czytaj więcej »

Lektion 49 - Mieszkanie

2014-10-22 19:33:20

Dziś zajmiemy się troszkę zagadnieniami związanymi z mieszkaniem. Poznacie kilka słówek z którymi utworzycie swoje zdania:

 

die Wohnung - mieszkanie

das Haus - dom

das Einfamilienhaus- domek jednorodzinny

das Hochhaus - wieżowiec

das Rathaus - ratusz

 

wohnen  in + Dativ - mieszkać w

einrichten - urządzać

freie Zeit verbringen - spędzać wolny czas

ein eigenes Zimmer haben - mieć własny pokój

die alte Wohnung verlassen - opuścić stare mieszkanie

in eine neue Wohnung umziehen - przeprowadzić do nowego mieszkania

bestehen aus + Dativ - składać się z

der Umzug - przeprowadzka

aussehen - wyglądać

die Wohnung in einer ruhigen Gegend suchen - szukać mieszkania w spokojnej okolicy.

eine gute Wohnlage - dobre położenie

im Zentrum der Stadt wohnen - mieszkać w centrum miasta

die Wohnung - mieten - wynająć mieszkanie

 

Za pomocą wypisanych równoważników spróbujcie napisać swoją własną wypowiedź na ten temat.

 

Oto przykład:

 

Ich wohne in einem Haus. Mein Haus ist nicht groB, aber es ist sehr praktisch eingerichtet.Endlich habe ich mein eigenes Zimmer und hier verbringe ich meine freie Zeit. Mein Haus besteht aus 3 Zimmern und sieht schön aus. Jetzt wohne ich im Zentrum der Stadt in einer ruhigen Gegend.Die alte Wohnung verlasse ich am Wochenende und ziehe ich in eine neue Wohnung um. Der Umzug freut mich sehr! In Zukunft möchte ich die Wohnung mit meiner Freundin mieten, aber jetzt wohne ich mit meinen Eltern.

czytaj więcej »

Lektion 50 - Mieszkanie c.d

2014-10-27 14:39:19

Dziś poznacie 3 czasowniki, związane z działem dom. Są to czasowniki z 3 prefixami czyli przedrostkami przed czasownikiem ziehen.

 

Sam czasownik ziehen oznacza ciągnąć.

Nas natomiast będą interesować 3 przedrostki:

 

- ein

 

einziehen - wprowadzać

 

Ich ziehe in eine neue Wohnung ein. - Wprowadzam się do nowego mieszkania.

 

- um

 

umziehen - przeprowadzać

 

Ich ziehe in eine neue Wohnung um.- Przeprowadzam się do nowego mieszkania.

 

- aus

 

ausziehen - wyprowadzać

 

Ich ziehe von zu Hause aus. - Wyprowadzam się z domu.

 

UWAGA: Jeżeli będziecie chcieli użyć trzech czasowników w zdaniu, musicie zapamiętać, iż są one rozdzielne. Ich prefixy ( przedrostki) idą zawsze na koniec zdania.

 

Za pomocą poznanych czasowników, spróbujcie ułożyć po jednym zdaniu, by przyzwyczaić się do rozdzielności przedrostków : aus, um i ein.

 

Życzę powodzenia!

czytaj więcej »

Lektion 51 - Mieszkanie c.d

2014-10-28 17:43:12

Dzisiejsza lekcja jest kontynuacją naszego działu DOM/ MIESZKANIE. Tym razem przybliżę Wam dwa pewne czasowniki w języku niemieckim. Chodzi o dwa czasowniki mieten i vermieten, które przydadzą się w poszukiwaniu dla siebie mieszkania jak i również wynajmowania mieszkania przez daną osobę.

 

Wielu z Was ma zasadniczy problem kiedy użyć mieten a kiedy vermieten. Dlatego postanowiłam stworzyć krótką notatkę na ten temat.

 

Zacznijmy najpierw od mieten. Czasownik ten będziemy tłumaczyć jako wynajmować.

 

mieten - wynajmować

 

Możemy powiedzieć, że coś wynajmujemy dla siebie np. mieszkanie.

 

sich + Dativ eine Wohnung mieten -  wynajmować sobie mieszkanie

 

Ich miete mir eine neue Wohnung. - Wynajmuję sobie nowe mieszkanie.

 

Ich miete die Wohnung - wynajmuję mieszkanie.

 

Rada: Czasownik mieten powinien nam się skojarzyć jako, że jesteśmy osobami poszukującymi mieszkania, a nie wynajmującymi daną powierzchnię.

 

Rada: Natomiast drugi czasownik vermieten oznacza wynajmować komuś mieszkanie (die Wohnung) powierzchnię biurową (die Bürofläche), dom ( das Haus), pokój (das Zimmer), metr kwadratowy (der Quadratmeter) .

 

vermieten - wynajmować

 

Er vermietet sein Haus. - On wynajmuje swój dom.

 

Sie vermietet die Wohnung an Studenten. - Ona wynajmuje mieszkanie studentom.

 

Oprócz takiej możliwości, możemy oznajmić komuś, że mamy coś do wynajęcia np:

 

Haus zu vermieten! - dom do wynajęcia!

 

Zimmer zu vermieten! - pokoje do wynajęcia!

 

Myślę, że moje wskazówki co do użycia w/w czasowników przydadzą Wam się w życiu codziennym.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 52 - Mieszkanie c.d

2014-11-03 21:23:21

Dzisiejsza lekcja będzie o przymiotnikach. Poznacie kilka przymiotników, które pozwolą Wam na opisanie pokoju a nawet mieszkania czy domu.

 

Najpierw zaprezentuje Wam podstawowe przymiotniki:

 

- schön - piękny

- bequem - wygodny

- praktisch - praktyczny

- alt - stary

- neu - nowy

- modern - nowoczesny

- möbliert - umeblowany

- altmodisch - starodawny

- hell - jasny

- gemütlich - przyjemny


Aby je wykorzystać w opisie pokoju/ mieszkania czy też domu możemy stworzyć sobie nasze zdanie:


Mein Zimmer/ meine Wohnung/ mein Haus ist modern/ hell/ altmodisch usw.


Mój pokój/ moje mieszkanie/ mój dom jest nowoczesny/ jasny/ staromodny.


To najprostszy sposób, w którym wymieniamy same przymiotniki.


Natomiast chcąc zbudować zdanie z rodzajnikiem nieokreślonym i przymiotnikiem możemy zrobić tak:


Ich habe ein helles Zimmer - Mam jakiś jasny pokój.


W zdaniu tym użyliśmy rodzajnika nieokreślonego oraz IV przypadka czyli Akkusativu, zadamy pytanie do tego zdania: Mam kogo co? - jasny pokój ( musimy użyć Akkusativu do czasownika haben).


Dla wyjaśnienia tego zdania odmieńmy jasny pokój w rodzajniku nieokreślonym:


N. ein helles Zimmer ( kto co?)

G. eines hellen Zimmers ( czyj, czyja, czyje?)

D. einem hellen Zimmer (komu czemu?)

Akk. ein helles Zimmer ( kogo co?)


Pamiętamy pokój to das Zimmer w rodzajniku określonym. Dlatego aby utworzyć rodzajnik nieokreślony musimy zapamiętać, iż das w rodzajniku nieokreślonym to ein natomiast końcówka przymiotnika - es pochodzi od tego, iż pokój jest rodzaju nijakiego das. W całości: ein helles Zimmer.


Er hat eine helle Wohnung. - On ma jasne mieszkanie.


Ta sama zasada jest do die Wohnung, więc w rodzajniku nieokreślonym napiszemy:


N. eine helle Wohnung

G. einer hellen Wohnung

D. einer hellen Wohnung

Akk. eine helle Wohnung


Nasz wyjściowy rodzajnik do Wohnung w Nominativie (kto co?) to die. Natomiast rodzajnik nieokreślony w rodzaju żeńskim będzie eine, do przymiotnika musimy dodać końcówkę e, i w całości utworzy nam się: eine helle Wohnung. W naszym zdaniu:Er hat eine helle Wohnung, używamy IV przypadka Akkusativu. Czasownik haben wymusza tutaj pytanie: Kogo co on ma ? - jasne mieszkanie.


Rada: Aby zapamiętać w rodzajach żeńskim, męskim i nijakim rodzajnik nieokreślony w Nominativie nauczcie się owego schematu:


die - eine np. eine nette Frau

der - ein np. ein netter Mann

das - ein np. ein nettes Kind


Dzięki takiej zasadzie zapamiętacie rodzajnik nieokreślony w pierwszym przypadku, wraz z końcówką do przymiotnika. Przymiotnik przyjmie zaś końcówkę wyjściowego rodzajnika do rzeczownika. W naszych przykładach np. wiedząc,że eine Frau pochodzi od die, wiemy jaką końcówkę będzie miał przymiotnik czyli" e" - chcąc powiedzieć, jakaś miła kobieta wpiszemy eine nette Frau. Tak samo będziemy czynić z ein netter Mann i ein nettes Kind.


Zapamiętanie pierwszego przypadka w rodzajniku nieokreślonym ułatwi Wam naukę dalszych trzech czyli Genitivu, Dativu i Akkusativu.Rada: Aby postawić odpowiednie pytanie w zdaniu posiłkujcie się pytaniami przypadków. Wtedy unikniecie błędów w odmianie przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym.


Np. Ja mam/ posiadam  jakieś nowe mieszkanie.


Ich habe/ besitze eine neue Wohnung. ( Zadamy pytanie kogo co? mam lub posiadam?) IV przypadek.


eine neue Wohnung zastosujemy w Akkusativie.


Ich wohne in einer kleinen Stadt. ( Mieszkam gdzie? Wo? - Dativ) III przypadek


einer kleinen Stadt użyjemy w Dativie.


Kolejna lekcja będzie o końcówkach przymiotnika w rodzajniku nieokreślonym.


czytaj więcej »

Lektion 54 - Typy domów

2014-11-10 13:49:02

Dzisaj poznacie typy domów w języku niemieckim. Oto kilka rzeczowników z rodzajnikami. W nauce rzeczowników, czyli wyrazów pisanych z dużej litery w języku niemieckim, zalecam uczenie się ich z rodzajnikami.

 

Wiem, że nie jest to łatwe by móc zapamiętać jakiego rodzaju jest dane słówko czy żeńskiego,męskiego albo może nijakiego. Aby ułatwić sobie zadanie wypiszcie sobie najpierw trzy rodzajniki die, der i das i posegregujcie sobie rzeczowniki tak jak ja zrobiłam to dla Was.

Usprawni Wam to zapamiętanie rzeczowników.

 

 Die

 

- Plattensiedlung - blokowisko

- Villa - willa

 

Der

 

- Bungalow - domek kempingowy

- Wohnblock -  blok mieszkalny

 

Das

 

- Studentenwohnheim - dom studencki, akademik

- Apartmenthaus - apartamentowiec

- Doppelhaus -  dom bliżniak

- Einfamilienhaus - dom jednorodzinny

- Mehrfamilienhaus - dom wielorodzinny

- Haus - dom

- Hochhaus - wieżowiec

- Miethaus - kamienica, (dom w którym płaci się czynsz)

- Reihenhaus - dom szeregowy

- Sommerhaus - domek letniskowy

 

Za pomocą takiej listy spróbujcie przyswoić sobie rodzajniki. Możecie również zrobić sobie małe karteczki z jednej strony napisać tłumaczenie polskie a z drugiej niemieckie. W taki sposób potrenujecie sobie pamięć, czyli nazewnictwo co jak się nazywa po niemiecku albo po polsku. To taka moja stara metoda na naukę rzeczowników, może i Wam przypadnie do gustu. Powodzenia!

czytaj więcej »

Lektion 56 - Mieszkanie c.d

2014-11-18 18:51:58

Kontynujemy nasz dział związany z mieszkaniem i domem. Dziś poznacie poszczególne pomieszczenia.

 

Najpierw wypiszmy sobie wszystkie rzeczowniki zakończone na -zimmer:

 

das Arbeitszimmer - gabinet, pracownia

das Wohnzimmer - pokój mieszkalny, dzienny

das Esszimmer - jadalnia

das Kinderzimmer - pokój dziecięcy

das Schlafzimmer - sypialnia

das Badezimmer - łazienka

das Gästezimmer - pokój gościnny

 

der Salon - salon

der Flur - korytarz, przedpokój

der Balkon - balkon
der Keller - piwnica

der Dachboden - poddasze, strych

der Stock - pietro

der Hobbyraum - warsztat do majsterkowania


die Küche - kuchnia

die Toilette - toaleta

die Garage - garaż

die Garderobe - garderoba

die Abstellkammer - pomieszczenie gospodarcze

die Treppe - schody

die Waschküche - pralnia

die Terrasse - taras


Aby usprawnić Wam naukę słówek dodaję filmik z wymową:

 
Natomiast na tym obrazku poznacie wyposażenie, czyli co może mieścić się w poszczególnych pomieszczeniach.
Spróbujcie uczyć się rzeczowników z rodzajnikami. Powodzenia!

 

czytaj więcej »

Lektion 57 - Opis mieszkania

2014-11-19 00:01:40

W ramach powtórki z działu mieszkanie i dom zamieszczam Wam bardzo pomocny filmik z wymową. Dzięki takiej możliwości powtórzycie oraz utrwalicie sobie słownictwo z poprzednich lekcji.

 

Zapraszam więc do obejrzenia i przeanalizowania poznanych wcześniej słówek.

 

Nagranie pochodzi z blogu gerlic.pl - polecam również naukę języka niemieckiego i tam!

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych