Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "miesiace"

Lektion 6 - Miesiące

2014-07-10 12:59:52

Na lekcji 6 zajmiemy się nauką 12 miesięcy w języku niemieckim.

 

Wszystkie miesiące w języku niemieckim mają rodzajnik męski czyli der.


der Monat - miesiąc / die Monate - miesiące (liczba mnoga)


der Kalendermonat - miesiąc kalendarzowy

 

der Januar - styczeń ( w Austrii Jänner)

der Februar - luty

der März - marzec

der April - kwiecień

der Mai - maj

der Juni - czerwiec

der Juli - lipiec

der August - sierpień

der September - wrzesień

der Oktober - pażdziernik

der November - listopad

der Dezember - grudzień

 

 

Miesiące łączą się z przyimkiem im.

 

Im Februar habe ich Geburstag. - W lutym mam urodziny.

Im Juli fahre ich ans Meer. W lipcu jadę nad morze.

 

Proste prawda? ;-)

 

czytaj więcej »

Lektion -87 - Określenia czasu - przyimki

2016-11-03 10:35:56

Poznajmy przyimki, które często pojawiają się przy określeniach czasu wykonywanych czynności i zdarzeń. Odpowiadają one na pytanie Wann? - czyli kiedy?

 

 

Do przyimków zalicza się:

 

vor, bei, nach +Dativ

 

vor- przed 

 

Przed jedzeniem umyj ręce! - Wasch dir vor dem Essen die Hände!

Czy przed kinem pójdziemy jeszcze coś zjeść?Gehen wir vor dem Kino noch etwas essen?

 

bei- przy

 

Rede nicht dauernd beim Essen!- nie gadaj ciągle przy jedzeniu!

Beim Lesen schlafe ich immer ein. - Przy czytaniu zasypiam zawsze.

 

nach- po

 

Nach der Arbeit gehe ich noch einkaufen. - Po pracy idę jeszcze zrobić zakupy.

Nach dem Essen will ich noch eine Stunde fernsehen. - Po jedzeniu chce godzinę oglądac jeszcze telewizję.

 

 

Spojrzenie w przeszłośc i przyszłośc za pomocą przyimków vor i in, które połączymy z Dativem


Porównajmy przeszłosć i przyszłosc np.

 

 

Przed rokiem zrobiłam maturę. Obecnie studiuję matematykę na uniwersytecie w Warszawie.

 

Vor einem Jahr habe ich Abitur gemacht. Zur Zeit studiere ich Mathe an der Uni in Warschau.

 

( Wspominamy wydarzenie, że przed rokiem robiłam jeszcze maturę, a teraz studjuję )

 

Za dwie godziny jestem gotowa. Możesz wpasc do mnie!

 

In zwei Stunden bin ich fertig. Du kannst bei mir vorbeikommen!

 

( Wydarzenie ma miejsce w przyszłosci, gdyż mówimy,że będziemy gotowi za dwie godziny.)

 

 

Jeżeli chodzi o określenia czasu, czyli godziny użyjemy przyimka um, zwischen, gegen, zirka np.

 

 

Um 12 Uhr gehe ich zu Mittag essen. O 12 idę zjeść obiad.

 

Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr habe ich noch keine Termine. - Między godziną 9 a 11 nie mam jeszcze  żadnych terminów.

 

Ich komme zu dir gegen drei Uhr . Przyjdę do ciebie około trzeciej godziny.

 

Gegen Abend wird es regnen - Pod wieczór będzie padać.

 

Ich bin bis gegen acht Uhr noch zu Hause. do około 8 jestem jeszcze w domu.

 

Der Unfall ereignete sich zirka 15 Uhr vor meinem Haus. - Wypadek zdarzył sie/ miał miejsce około 15 godziny przed moim domem.

 

 

Wszystkie godziny zegarowe, czyli te które odnosza sie do zegarka połączymy z przyimkiem um.

 

Um 23 Uhr , um halb drei - o 23, o w pół do 3

 


Dni tygodnia, pory dnia i daty połaczymy z przyimkiem am np.

 

Am Montag, am Vormittag, am 20.Mai - w poniedziałek, przed południem, dwudziestego maja.

 

 

Z przyimkiem im połączymy miesiace, pory roku i wieki.

 

Im Sommer, im Mai, im 5. Jahrhundert - latem, w maju, w V wieku.

 

 

Teraz tylko ćwiczenia i ćwiczenia, aby sprawdzić się czy umiesz. ;-)

 

 

 

 

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych