Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "liczby"

Lektion 4 - Zainteresowania, Hobby

2014-07-09 22:40:35

Obiecałam,że dziś pojawi się jeszcze jeden wpis dotyczący zainteresowań. Tak więc dotrzymuje słowa i zaczynamy lekcję.

 

das Hobby - hobby / die Hobbys - hobby ( zainteresowania) (liczba mnoga)

 

das Interesse - zainteresowanie / die Interessen - zainteresowania (liczba mnoga)

 

Za pomocą słówek utworzymy pytania:

 

Was ist dein Hobby? jakie jest twoje hobby?


Mein Hobby ist. Schwimmen.- moim hobby jest pływanie.


Możemy jeszcze wymienić wiecej , ale musicie wtedy pamietac iz czasownik odmienimy do liczby mnogiej , czyli:


Meine Hobbys sind Kochen, Reisen. -Moimi hobby są gotowanie i podróżowanie.


 


Kolejnym zwrotem jest czasownik mögen - lubieć

 

Odmienia się on następująco:


Ich mag

Du magst

Er,sie,es mag


Wir mögen

Ihr mögt

Sie, sie mögen


Zauważcie,że 1 i 3 osoba l.p jest taka sama, ponieważ jest to czasownik modalny.


Ich mag...... - lubię.....


Ich mag im Internet surfen - lubię serwować po internecie.


Ich mag Musik hören. - Lubię słuchać muzyki.


Ich mag lesen und fernsehen. - Lubię czytać i oglądać telewizję.

 

Możemy powymieniać 

 

Ich mag.....


- Fußball spielen – grać w piłkę nożną


- tanzen – tańczyć


- Rad fahren – jeździć na rowerze


- Deutsch lernen – uczyć się niemieckiego


- joggen – biegać, uprawiać jogging


- mich  mit Freunden treffen – spotykać się z przyjaciółmi


- Einkäufe machen – robić zakupy

 


Kolejnym zwrotem jest czasownik sich interessieren, jest to czasownik zwrotny i wymaga odpowiedniej odmiany gdyż pojawia nam się tzw partykuła "się " czyli sich - która ma inną postać przy osobie.

 

sich interessieren für + Akkusativ - interesować się czymś

 

Jego odmiana jest następująca:

 

Ich interessiere mich

Du interessierst dich

Er,sie,es interessiert sich

 

Wir interessieren uns

Ihr interessiert euch

Sie, sie interessieren sich

 

Zadajmy więc podstawowe pytanie, mianowicie: Czym się interesujesz?

 

Wofür interessierst du dich?

 

Ich interessiere mich für Sport. - Interesuję się sportem.

 

Kolejnym czasownikiem jest czasownik zajmować się , odmienia się go tak samo jak interesować się.

 

sich beschäftigien mit + Dativ - zajmować się czymś

 

Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? - Czym się zajmujesz w wolnym czasie?

 

In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit dem Kochen. - W moim czasie wolnym zajmuję się gotowaniem.

 

Ich beschäftige mich mit dem Kochen. - Zajmuję się gotowniem.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 10 - Kolory

2014-07-16 20:49:02

Dzisiejsza lekcja poswięcona jest kolorom. Poznacie podstawowe kolory.

 

die Farbe - kolor / die Farben - kolory (liczba mnoga)

 

Welche Farbe magst du am liebsten? - Który kolor lubisz najbardziej?

 

Ich mag gelb und rosa. - Lubię żółty i różowy.

 

Czasownik mögen oznacza lubieć, jest czasownikiem modalnym i w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej odmienia się tak samo czyli mag

 

Ich mag                      wir mögen

Du magst                   ihr mögt

Er, sie, es mag           Sie, sie mögen

 

Welche Farbe passt am besten zu dir? - Który kolor pasuje do ciebie najbardziej?

 

zu etw. passen - do czegoś pasować  zu + Dativ (III przypadek)

 

Zu mir passt am besten gelb und rosa. - Do mnie pasuje najbardziej żółty i różowy.

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 11 - Liczby

2014-07-17 09:20:22

Dziś poznamy liczby w języku niemieckim, 

die Zahl - liczba / die Zahlen - liczby (liczba mnoga)


W nauce liczebników najważniejsze jest zapamiętanie liczb od 1 do 12. Potem pojedyncze liczby takie jak np. dwa, trzy powtarzają się przy kolejnych jak np 22. zweiundzwanzig.


Należy zapamiętać:


Chcąc utworzyć  13, 14, 15 i dalsze liczby do 19, musimy zapamiętać jak jest 10 czyli zehn. Chcąc utworzyć 13 musimy zacząć od wyjściowej 3 czyli drei i do niej dodajemy dziesiątkę czyli zehn w całości wychodzi nam dreizehn. Prawda, że łatwe.


Natomiast chcąc utworzyć liczbę 24 musimy zacząć od końca najpierw 4 czyli vier a potem 20 czyli zwanzig, w całości wyjdzie vierundzwanzig.


Aby nauczyć się poprawnie tworzenia liczb nauczcie się pierwszych najważniejszych czyli od 1 do 12.


Potem nauczcie się jak jest:


10 - zehn

20 - zwanzig  (UWAGA INNA KOŃCÓWKA !!!)

30 - dreißig    (UWAGA INNA KOŃCÓWKA !!!)

40 - vierzig

50 - fünfzig

60 - sechzig

70 - siebzig

80 - achtzig

90 - neunzig

100 - (ein)hundert


Następnie twórzcie liczby takie jak 35 od końca czyli najpierw 5 - fünf a potem 30 - dreißig


Dla upewnienia się wypisałam Wam liczby od 0 do 100.


0 – null
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf
13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn
20 – zwanzig
21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig
30 – dreißig
31 – einunddreißig
32 – zweiunddreißig
33 – dreiunddreißig
34 – vierunddreißig
35 – fünfunddreißig
36 – sechsunddreißig
37 – siebenunddreißig
38 – achtunddreißig
39 – neununddreißig
40 – vierzig
41 – einundvierzig
42 – zweiundvierzig
43 – dreiundvierzig
44 – vierundvierzig
45 – fünfundvierzig
46 – sechsundvierzig
47 – siebenundvierzig
48 – achtundvierzig
49 – neunundvierzig
50 – fünfzig
51 – einundfünfzig
52 – zweiundfünfzig
53 – dreiundfünfzig
54 – vierundfünfzig
55 – fünfundfünfzig
56 – sechsundfünfzig
57 – siebenundfünfzig
58 – achtundfünfzig
59 – neunundfünfzig
60 – sechzig
61 – einundsechzig
62 – zweiundsechzig
63 – dreiundsechzig
64 – vierundsechzig
65 – fünfundsechzig
66 – sechsundsechzig
67 – siebenundsechzig
68 – achtundsechzig
69 – neunundsechzig
70 – siebzig
71 – einundsiebzig
72 – zweiundsiebzig
73 – dreiundsiebzig
74 – vierundsiebzig
75 – fünfundsiebzig
76 – sechsundsiebzig
77 – siebenundsiebzig
78 – achtundsiebzig
79 – neunundsiebzig
80 – achtzig
81 – einundachtzig
82 – zweiundachtzig
83 – dreiundachtzig
84 – vierundachtzig
85 – fünfundachtzig
86 – sechsundachtzig
87 – siebenundachtzig
88 – achtundachtzig
89 – neunundachtzig
90 – neunzig
91 – einundneunzig
92 – zweiundneunzig
93 – dreiundneunzig
94 – vierundneunzig
95 – fünfundneunzig
96 – sechsundneunzig
97 – siebenundneunzig
98 – achtundneunzig
99 – neunundneunzig
100 – (ein)hundert

 
Dodaję Wam również filmik, dzięki niemu będziecie wiedzieli jak się wymawia liczby.
 


czytaj więcej »

Lektion 12 - Rodzina

2014-07-18 08:02:34

Lekcja 12 dotyczyć będzie rodziny, dokładniej poznamy skład rodziny oraz pokrewieństwo.

 

W nauce rzeczowników, związanych z rodziną musimy zapamiętać, że kobiety są rodzaju żeńskiego czyli die. Natomiast mężczyźni mają rodzajnik męski - der.

 

die - rodzaj żeński / der - rodzaj męski

 

Nauczę Was również liczby mnogiej podstawowych rzeczowników :

 

die Mutter - mama / w liczbie mnogiej mamy to die Muttern

 

der Vater - tata / w liczbie mnogiej to die Väter


der Sohn - syn /w liczbie mnogiej die Söhne

 

die Tochter - córka/ w liczbie mnogiej die Töchter


der Bruder - brat / w liczbie mnogiej die Brüder


die Schwester - siostra / w liczbie mnogiej die Schwestern

 

 

A teraz poznamy całą tradycyjną rodzinę:

 

die Familie - rodzina

 

die Mutter - mama

 

der Vater - tata

 

der Sohn - syn

 

die Tochter - córka

 

der Bruder - brat

 

die Schwester - siostra

 

 

Teraz dziadkowie:

 

die GroBmutter oder Oma - babcia

 

der GroBvater oder Opa - dziadek

 

 

Teraz wnuczkowie dziadków:

 

die Enkelin - wnuczka

 

der Enkel - wnuczek

 

 

Dla rodziców syna :

 

die Schwiegertochter - synowa

 

 

Dla rodziców żony:

 

der Schwiegersohn - zięć

 

 

Dla synowej mama męża oraz tata:

 

die Schwiegermutter - teściowa

 

der Schwiegervater - teść

 

 

Dla siostry lub brata męża lub od strony męża brat:

 

die Schwägerin - bratowa (szwagierka)

 

der Schwager - szwagier

 

 

Dzieci brata lub siostry czyli swojego rodzeństwa:

 

die Nichte - bratanica (siostrzenica)

 

der Neffe - bratanek (siostrzeniec)

 

 

Siostra lub brat mamy i taty dla ich dzieci:

 

die Tante - ciocia

 

der Onkel - wujek

 

Myślę, że nic skomplikowanego : -) Jakoś dacie radę, prawda?

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 13 - Godziny

2014-08-01 21:40:26

Trzynasta lekcja będzie poświęcona czasowi. Chodzi o podstawowe pytanie w języku niemieckim : Która jest godzina?

 

 Liczby od 1do 100 znacie więc nie będzie problemu z godzinami. Prawda?

 

Na początek słówka, które trzeba opanować:

 

die Zeit - czas

 

die Uhr - godzina zegarowa

 

die Stunde - godzina

 

das Viertel - kwadrans

 

Aby zapytać się o to, która jest godzina możemy użyć jednego z dwóch, znaczących to samo zwrotów:

 

Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina?

 

Wie spät ist es? - Która jest godzina?

 

Aby odpowiedzieć użyjemy następującego zwrotu:

 

Es ist ..... - Jest ....

 

Es ist sieben Uhr. -Jest siódma godzina.

 

W skrócie


Es ist + Godzina.

 

 

Teraz musimy zapamiętać:

 

vor - przed = Es ist sieben vor sechs . Jest siedem przed szóstą.

 

nach - po = Es ist zehn nach eins. Jest dziesięć po pierwszej.

 

halb - w pół do = Es ist halb sieben. Jest w pół do siódmej


Viertel - kwadrans (15 Minut) = Es ist Viertel vor zwei. Za kwadrans 2.


Można też pominąć es ist i powiedzieć:


sieben vor sechs


zehn nach eins


halb sieben


Viertel vor zwei.


 

Jeśli chcemy usłyszeć dokładną godzinę, możemy zapytać:

 

Haben Sie die genaue Uhrzeit? - Czy wie Pan/Pani, która jest dokładnie godzina?

 

 

Aby zapytać się o której godzinie wykonujemy jakąś czynność powiemy:

 

Um wie viel Uhr kommt dein Freund? - O której godzinie przyjdzie twój przyjaciel?

 

Mein Freund kommt um sieben Uhr. Mój przyjaciel przyjdzie o siódmej.

 

 

Pewnie zastanawiacie się kiedy użyjemy Stunde a kiedy Uhr w języku niemieckim.Maja one to samo znaczenie czyli znaczą w tłumaczeniu godzina, natomiast posiadają inne zastosowanie, jeżeli chodzi o kontekst zdania.

 

Oto proste przykłady na których można pokazać ową różnicę :

 

die Stunde

 

- Die Vorlesung dauert heute drei Stunden. - Wykład trwał dziś 3 godziny.

 

- Wie viel Zeit brauchst du? - Ile czasu potrzebujesz?

Ich brauche eine Stunde. Potrzebuje godziny.

 

- Ich warte schon eine Stunde - czekam już godzine.

 

- Wir haben zwei Stunden Zeit. - Mamy dwie godziny czasu.

 

Uhr

 

- Der Film beginnt um 19 Uhr. Film zaczyna się o 19.

 

- Um wie viel Uhr stehst du heute auf? - O której godzinie dziś wstajesz?

 

 

Obrazek pozwoli Wam wyobrazić sobie o co w tym wszystkim chodzi:

 

 

 

 

 

Zamieszczam również filmik, pomocny w nauce wymowy:

 

czytaj więcej »

Lektion 23 - Rodzajnik nieokreślony

2014-08-25 22:09:29

Rodzajnik określony pewnie już opanowany, przyszedł więc czas na rodzajnik nieokreślony. Jak sama nazwa wskazuje, wykorzystamy go do określania bliżej nieznanych nam osób czy rzeczy. Rodzajnika nieokreślonego użyjemy więc pierwszy raz w naszym zdaniu, które chcemy do kogoś powiedzieć.

 

Kilka zasad jak najprościej zapamietać, kiedy użyć rodzajnika nieokreślonego:

 

- nowa osoba (Hier wohnt ein nettes Mädchen)

 

- nowa rzecz ( Ich habe eine neue Zeitung)

 

- ogólna charakterystyka osoby czy rzeczy ( Er ist ein netter Mann)

 

- definicja czegoś ( Aleppo ist eine Stadt)

 

- liczba ( Maria kauft einen Apfel und zwei Bananen) (jedno jabłko)

 

 

Oto przykład:

 

Zu Hause habe ich einen Hund. W domu mam psa.

 

Der Hund ist braun und ich mag mit ihm in den Park spazieren gehen.

 

Pies jest brązowy i lubię z nim spacerować po parku.

 

 

Nasze pierwsze zdanie sygnalizuje wprowadzenie osoby słuchającej,że mamy psa. Użyliśmy tutaj po raz pierwszy zwierzęcia mianowicie (einen Hund) jako rodzajnika nieokreślonego. Potem według naszej zasady opisujemy psa bliżej i dlatego stosujemy rodzajnik określony. Chcemy opisać naszemu rozmówcy, jaki ten pies jest co lubimy z nim robić.

 

Teraz opiszemy osobę np.

 

Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Die Frau heiBt Ewa. Sie ist 20 Jahre alt und arbeitet als Lehrerin. Ewa interessiert sich für Literatur und mag interessante Bücher lesen.

 

Na obrazku widzę młodą kobietę. Ta kobieta nazywa się Ewa. Ma 20 lat i pracuje jako nauczycielka. Ewa interesuje się literaturą i lubi czytać interesujące książki.

 

 

Za pomocą rodzajnika nieokreślonego sygnalizujemy rozmówcy, o osobie. Mówimy o niej eine junge Frau. Potem wprowadzamy dalsze informacje, opisujące daną osobę. ( jak ma na imię, ile ma lat oraz czym się interesuje.)

 

A teraz zobaczcie jak odmienia się rodzajnik nieokreślony przez 4 przypadki w języku niemieckim za pomocą tabeli:

 

 

UWAGA: rodzajnik nieokreślony nie posiada liczby mnogiej!!!

 

 

Myślę,że rodzajnik nieokreślony i określony jest jasny i teraz wiecie kiedy którego użyć.

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 36 - Pytanie zaczynające się czasownikiem w formie osobowej

2014-09-24 15:34:07

Oprócz pytań W - Fragen w języku niemieckim istnieją również pytania zaczynające się od samego czasownika, który będzie stał zawsze na pierwszym miejscu. W konstrukcji takiego zdania najczęściej zadajemy pytanie "czy".

 

W języku niemieckim jednak w zdaniach pytających "czy" nie istnieje, dokładniej nie zostaje ono przetłumaczone, staje się jedynie dopowiedzeniem w celu sformułowania konkretnego pytania.

 

Podaję prosty przykład:

 

- Czy masz dziś wolny czas dla mnie?

 

Hast du heute freie Zeit für mich?

 

- Ja ich habe.- tak, mam.

- Nein, ich habe heute keine Zeit.- nie, nie mam dziś czasu.

 

Zauważcie w naszym zdaniu  "czy" zostało zastąpione automatycznie czasownikiem haben, dla 2 osoby liczby pojedynczej. Oprócz tego czasownik stoi na pierwszym miejscu.

 

Taki typ pytania w języku niemieckim nazywany jest Ja/ Nein - Frage, czyli pytanie zaczyna się czasownikiem w formie osobowej.

 

Najlepiej zapamietać taki schemat:

 

Czasownik odmienny do osoby + osoba + dopełnienie ?
 

 

czytaj więcej »

Lektion 38 - sein i haben w czasie teraźniejszym w pytaniu i zdaniu pojedynczym.

2014-09-27 12:25:12

Dzisiejszy wpis będzie o 2 czasownikach, bez których nie da się funkcjonować w języku niemieckim. Mowa tu o sein - być i haben - mieć. Czasowniki te wykorzystywane są w kilku czasach mianowicie przeszłym Perfekt, jako czasownik posiłkowy do imiesłowu czasu przeszłego ( czyli aby bliżej Wam go opisać do czasownika z tzw. ge np. ist gegangen od czasownika gehen, który zawsze będzie łączył się z posiłkowym sein). Oprócz tego nasz czasownik czy sein czy haben może przybierać drugą formę np. sein - war, haben - hatte. Wymieniając dalej, może być również częścią składową czasu Pluqampefekt. Ale nie będę się teraz rozpisywać co i jak, skoro mamy zająć się czasem teraźniejszym.

 

Otóż czasownik sein ma swoją specyficzną odmianę, która różni się od czasownika regularnego, czyli takiego który w zależności od osoby przybiera automatycznie swoją końcówkę np. ich - e, du - st, itp.

 

Tutaj odmiana się różni, gdyż 1 osoba liczby pojedynczej nie posiada końcówki e. Taka odmiana w języku niemieckim nazywana jest odmianą nieregularną, której niestety trzeba nauczyć się na pamięć. Ponadto wiele osób które czytały na temat odmiany czasownika w kilku podrecznikach, spotkały się z pewną terminologią. Dokładniej mówiąc autorzy książek czesto wspominają o koniugacji czasownika. Otóż jest to nic innego jak odmiana czasownika przez osoby i liczby: pojedynczą i mnogą.

 

Wróćmy jednak do naszej odmiany ( koniugacji). Czasownik sein będzie nam się odmieniał w następujący sposób:

 

ich bin

du bist

er, sie, es ist

 

wir sind

ihr seid

Sie, sie sind

 

Czasownik haben natomiast odmienia się według schematu automatycznych końcówek, ale też trzeba sobie go przywoić, gdyż należy on do czasowników nieregularnych:

 

ich habe

du hast

er, sie, es hat

 

wir haben

ihr habt

Sie, sie haben


Teraz zadacie sobie pewnie pytanie do czego nam potrzebna ta piękna odmiana. Odpowiedź jest prosta. Do tworzenia różnych zwrotów czy wyrażeń w języku niemieckim z użyciem właśnie haben i sein.


Przykładowe zwroty z czasownikiem haben:


Ich habe Zeit. - Mam czas.

Habt ihr Lust? Wir fahren nach Hamburg. - Czy macie ochotę? jedziemy do Hamburga.

Ich habe Angst/ Hunger/ Durst. - Boję się, jestem głodny/ chce mi się pić.

Ich habe immer Pech. - Mam zawsze pecha.

Er hat Mut! -on jest odważny!.


Przykładowe zdania pytające z sein:

 

Ist er tollerant? - Czy on jest tolerancyjny?

Ist er Direktor? - Czy on jest dyrektorem?

Bist du müde? - Jesteś zmęczony?

Was ist los? Wo ist das Problem? - Co się dzieje? Gdzie tkwi problem?


Zauważcie, że nasze zwroty z czasownikiem haben łączą się z rzeczownikiem (kto, co?) bez rodzajnika np. Ich habe Angst.

 

Natomiast zdania z czasownikiem sein łączą się z przymiotnikiem ( jaki jaka, jakie?) np. Er ist intelligent oraz z rzeczownikiem ( kto co?) np. Er ist Direktor.

 

Moja wskazówka dla osób początkujących, którzy chcą ułożyć poprawnie zdanie, jest taka by lokowali czasownik na drugim miejscu. Najlepiej zapamiętać taki schemat:

 

Osoba + Czasownik + Dopełnienie

 

Er               hat             viele Termine.

 

Określnik czasu + Czasownik + Osoba + Dopełnienie

 

Um 8 Uhr             ist                 er            zu Hause.

 

Natomiast w pytaniu moze być taka sytuacja, że czasownik może być na drugim miejscu gdy mamy zaimek pytający was, wo, wohin oraz inne np.

 

Wo bist du? - gdzie jesteś?

 

Pytanie może też zaczynać się od samego czasownika, w przypadku gdy zadamy pytanie " czy" którego w pytaniu nie tłumaczymy. Zaczniemy wtedy budowanie pytania od tzw. inwersji ( od czasownika), np:

 

Bist du jetzt im Kino? - jesteś teraz w kinie?

 

Hast du Zeit? - Masz czas?

 

Istnieje oczywiście wiele innych określników od których można zacząć konstrukcję zdania (oft, immer, von Zeit zu Zeit, itp). Wtedy ulokowanie tych określników możemy przedstawić na dwa sposoby:

 

a) określnik na pierwszym miejscu:

 

Oft bin ich zu Hause. - Często jestem w domu.

 

b) określnik po czasowniku:

 

Ich bin oft zu Hause. - Jestem czesto w domu.

 

UWAGA: Zauważcie czasownik bez wzgledu na szyk zdania stoi na drugim miejscu!

 

Piszę o tym, ponieważ osoby początkujące, zaczynające swoją przygodę z językiem niemieckim nie umieją przestawić się od razu na język niemiecki. Co jest naturalne w nauce języka od podstaw. Myślą zazwyczaj językiem polskim,że zdanie powiedziane po polsku, chcąc przekształcić na niemiecki nie różni się niczym. Zapominają o podstawowej zasadzie, że czasownik bez względu na szyk zdania pojedynczego, czy to będzie zdanie zaczynające się od osoby, czy od określnika czasu, od dopełnienia - CZASOWNIK musi stać ZAWSZE na 2 miejscu.

 

czytaj więcej »

Lektion 44 - Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

2014-10-06 22:45:48

Postanowiłam zagłębić się jeszcze w odmianę czasownika w czasie teraźniejszym, ponieważ wielu osobom początkującym sprawia to trudność.

 

Jak już wcześniej wspominałam w jednym z moich wpisów, odmiana czasownika nazywana jest też koniugacją. Chodzi o zapamiętanie stałych końcówek w odmianie czasownika.

 

Dlaczego odmiana może sprawiać trudność?

 

Z mojego punktu widzenia dla osób początkujących może być nie łatwa. Wiele osób nie potrafi rozróżnić czasowników regularnych od nieregularnych. Moim zdaniem to jest powodem na to,że występuje problem z odmianą czasowników przez osoby.

 

Dlatego postanowiłam przybliżyć Wam kilka ważnych informacji, które pomogą Wam rozszyfrować owe czasowniki regularne i nieregularne.

 

Czasowniki regularne to czasowniki proste, nie wymagające filozofii przy odmianie. Wystarczy odciąć od bezokolicznika końcówkę - en i dodawać końcówki według osób w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 

Weźmy czasownik spielen - grać, bawić się

 

spielen - odcinamy en i wychodzi nam spiel......

 

Do odciętego czasownika dodajemy następujące końcówki:

 

ich spiele - e

du spielst - st

er, sie, es spielt - t

 

wir spielen - en

ihr spielt - t

Sie, sie spielen - en

 

Tak samo będzie z czasownikami:

 

machen - robić

sagen - mówić

kochen - gotować

suchen - szukać

fragen - pytać

i wiele innych

 

Przy niektórych czasownikach musimy dodać dodatkową literkę 'e". Zrobimy to w przypadku czasowników, których temat kończy się na -t, -d, -m, -n.

 

Oto kilka przykładów:

- t - warten - wartest, wartet - dodatkowa literka e występuje w 2 i 3 os l.p. przed literą t.

- d - bilden - bildest, bildet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą d.

- m - atmen - atmest, atmet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą m.

- n - zeichnen - zeichnest, zeichnet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą n.

 

Oprócz 2 i 3 osoby l. pojedynczej ta sama sytuacja występuje dla 2 osoby liczby mnogiej, dodamy również literkę e.

 

Czasowniki nieregularne zmieniają zaś w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej samogłoskę rdzenną np.

 

- e na i

 

geben - dawać gibst, gibt

nehmen - brać - nimmst, nimmt

sprechen - rozmawiać - sprichst, spricht

treffen - spotykać - triffst, trifft

sehen - widzieć - siehst, sieht

lesen - czytać - liest, liest

 

- a na ä


fahren - jechać - fährst , fährt

schlafen - spać - schläfst ,schläft

laufen -  biegać - läufst, läuft


- o na ö


stoßen - pchnąć, uderzyć - stößt, stößt


W taki właśnie sposób rozpoznacie czasownik i zdołacie go prawidłowo odmienić bez zrobienia błędu.
 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 65 - Tryb rozkazujący

2014-12-16 15:56:31

Skoro nauczyliście się poprawnie odmieniać czasownik w czasie teraźniejszym pora, żebyście nauczyli się również trybu rozkazującego. Dzięki trybowi zasygnalizujecie swój rozkaz, żądanie a nawet swoją sugestię.

 

Na początek wytłumaczę Wam co to jest tryb rozkazujący.

 

Tryb rozkazujący po niemiecku to der Imperativ, oznacza prośbę, rozkaz lub żądanie skierowane do jednej osoby (liczba pojedyncza) lub do grupy osób (liczba mnoga).

 

Teraz kilka słów jak się tworzy tryb rozkazujący.

 

Formę trybu rozkazującego dla 2 osoby l.p tworzy się przez odrzucenie zaimka osobowego du oraz końcówki st.

 

Przykład:

 

du gehst - ty idziesz -  w trybie rozkazującym geh! od czasownika odrzucamy st i osobę du.

 

du lachst - ty się śmiejesz - w trybie rozkazującym - lach!


Niekiedy Imperativ dla 2.osoby liczby pojedynczej kończy się na literkę -e. Taka sytuacja występuje, gdy temat czasownika kończy się na - t, -d, -ig, również po m i n. Wtedy musi wystąpić w Imperativie literka e ze względu na wymowę.


du wartest - warte!

du antwortest - antworte!

du bildest - bilde!

du entschuldigst- entschuldige!

du zeichnest - zeichne!


W przypadku czasowników mocnych tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej występuje bez przegłosu:


Czasownik mocny to taki który wymaga przegłosu w 2 i 3 osobie liczy pojedynczej np. a wymienia się na ä, gdzie w czasowniku litera e wymienia się na i. (empfehlen - empfiehlt,essen - isst)i wiele innych.


du fährst - fahr!

du schläfst - schlaf!Formę trybu rozkazującego dla 2 osoby l.mnogiej utworzymy zaś przez odrzucenie zaimka osobowego ihr, czasownik zostaje natomiast bez zmian.

 

ihr geht - wy idziecie - w trybie rozkazującym - geht! odrzucamy ihr

 

ihr lacht - śmiejecie się - w trybie rozkazującym - lacht! odrzucamy ihr

 

Formę trybu rozkazującego dla Sie czyli forma grzecznościowa odnosząca się do Pan, Pani, Państwo tworzy się poprzez przestawienie zaimka osobowego Sie za czasownik, który pozostaje bez zmian.

 

Sie gehen - Pan/ Pani/ Państwo idą - w trybie rozkazującym gehen Sie! - niech Pan/ Pani/ Państwo idą!

Sie lachen - Pan/ Pani/ Państwo się śmieją - w trybie rozkazującym - lachen Sie!

 

 

Czasowniki takie jak sein, werden, haben tworzą swój tryb rozkazujący odrębnie i trzeba się ich nauczyć na pamięć:

 

Oto ich formy:

 

sein

 

du → Sei!
ihr → Seid!
Sie → Seien Sie!

 

haben

 

du → Hab!
ihr → Habt!
Sie → Haben Sie!

 

werden

 

du → Werde!
ihr → Werdet!
Sie → Werden Sie!

 

Myślę,że nic trudnego prawda? Spróbujcie rozwiązać zatem owe zadanie za pomocą trybu rozkazującego:

 

1.Odpowiedz mi na moje pytanie!

   Odpowiedzcie mi na moje pytanie!

   Proszę niech Pani odpowie mi na moje pytanie!

 

2. Daj mi pieniądze!

    Dajcie mi pieniądze!

    Proszę niech Pan mi da pieniądze!

 

3. Ucz się zawsze pilnie!

    Uczcie się zawsze pilnie!

    Niech Państwo zawsze pilnie się uczą!

 

 

czytaj więcej »
« Poprzednia 1 2 Następna »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych