Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "gramatyka---mowienie"

Lektion -28 Gramatyka ( czasowniki i rzeczowniki związane z mówieniem)

2014-09-03 14:36:33

Mam nadzieję, że czekaliście na dzisiejszy wpis dotyczący naszej poprzedniej lekcji. Mowa tu o gramatyce i słownictwie związanym z mówieniem, konwersacją i rozmową.

 

Nie zapomniałam i dotrzymuję słowa. Zaczynamy więc naszą gramatykę.

 

Wracając do naszych rzeczowników spróbujmy utworzyć kilka zdań pomocnych w ich nauce.

 

Pierwszy rzeczownik:

 

das Gespräch - rozmowa

 

Das Gespräch zum Tehma" Die Wohnung und mein Haus " ist sehr interessant.


Rozmowa na temat " Mieszkanie i mój dom" jest bardzo interesująca.


die Besprechung - narada /konferencja

 

Klaus nimmt an der Besprechung teil.- Klaus bierze udział w naradzie.

 

W zdaniu tym teilnehmen an + Dativ - tłumaczymy jako brać udział w czymś. Czasownik ten należy do czasowników rozdzielnie złożonych, więc nasze teil musi powędrować na koniec zdania.

 

die Ansprache - przemowa

 

Die Ansprache des Verkäufers hat eine besonders große Bedeutung. - Przemowa sprzedawcy ma szczególne znaczenie.

 

die Unterredung - oficjalna rozmowa

 

Er führt eine Unterredung mit seinem Chef. - On prowadzi oficjalną rozmowę z swoim szefem.


die Rede - mowa, przemówienie

 

Das ist eine Rede von meiner Beschäftigung. - To jest mowa o moim zajęciu.


die Unterhaltung - rozmowa

 

Er mischte sich in die Unterhaltung. - On miesza się w rozmowie

 

sich mischen in + Akk - mieszać się w


der Dialog - dialog

 

Bitte, bilden Sie einen kurzen Dialog! - Proszę, niech Państwo utworzą krótki dialog!

 

die Konversation - konwersacja

 

Ich beginne eine Konversation mit dir. - Rozpoczynam konwersację z tobą.

 

beginnen mit + Dativ - rozpoczynać z

 

Oprócz rzeczowników utworzymy zdania z czasownikami:

 

sagen - mówić

 

Er sagt mir " Hallo!" - On mówi mi " Hallo, cześć!"

 

Musicie zapamiętać jedną wskazówkę, że czasownik sagen łączy się z III przypadkiem czyli Dativem. Dlatego mir użyte jest właśnie w III przypadku.

 

sprechen mit  - rozmawiać z kimś

 

Sie spricht mit meinem Freund. - On rozmawia z moim przyjacielem.

 

Przyimek mit rządzi Dativem więc mój przyjaciel mein Freund musimy odmienić w Dativie. Dativ odpowiada na pytanie z kim? - Mit wem? - mit meinem Freund.

 

sich unterhalten mit + Dativ, über + Akk - rozmawiać z kimś, o czymś

 

Er unterhaltet sich mit mir über schlechtes Wetter. - On rozmawia ze mną o złej pogodzie.

 

Mit łączy nam się znowu z Dativem ( z kim? - mit mir) über - zaś z Akkusativem IV przypadkiem ( o czym - über schlechtes Wetter.)

 

reden - mówić

 

Er redet stundenlang.- On mówi godzinami.

 

ein Gespräch mit jmd. führen - prowadzić rozmowę z kimś, mit + Dativ

 

Der Chef führt ein Gespräch mit mir. - Szef prowadzi rozmowę ze mną.

 

Zadamy ponownie pytania z kim? - mit mir. Użyjemy Dativu.

 

eine Besprechung mit jdm haben - mieć  z kimś naradę, mit + Dativ

 

Meine Schwester hat mit meinem Chef eine lange Besprechung. - Moja siostra ma długą naradę z moim szefem.

 

Znów powtarza nam się mit, zapamiętajcie sobie, że mit łączy się wyłącznie z Dativem.

 

eine Unterredung mit jdm haben oder führen - odbywać lub prowadzić z kimś oficjalną rozmowę, mit + Dativ

 

Claudia hat/ führt eine Unterredung mit mir. - Klaudia ma/ prowadzi oficjalną rozmowę ze mną.

 

eine Rede halten - wygłaszać mowę/ przemówienie

 

Der Präsident hält seine Rede. - Prezydent wygłasza swoje przemówienie.

 

eine Unterhaltung mit jdm/ über etw führen - rozmawiać z kimś o czymś, mit + Dativ/ über - Akkusativ

 

Sie führen eine Unterhaltung mit dir über mich. - Oni prowadzą rozmowę z tobą o mnie.

 

einen Dialog mit jdm führen - prowadzić z kimś dialog, mit + Dativ

 

Sein Vater führt einen Dialog mit mir. - Jego ojciec prowadzi dialog ze mną.

 

Konversation machen - prowadzić konwersację

 

Er macht Konversation. - On prowadzi konwersację.

 

Najważniejszą wskazówką z tej lekcji, jaką musicie wynieść to zapamiętanie przyimków mit, który łączy się zawsze z Dativem oraz über, który łączy się z Akkusativem.

 

mit - z

 

über - o

 

Poczytajcie sobie zdania i spróbujcie je zrozumieć. Owocnej nauki! ;-)
czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych