Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "godziny"

Lektion 13 - Godziny

2014-08-01 21:40:26

Trzynasta lekcja będzie poświęcona czasowi. Chodzi o podstawowe pytanie w języku niemieckim : Która jest godzina?

 

 Liczby od 1do 100 znacie więc nie będzie problemu z godzinami. Prawda?

 

Na początek słówka, które trzeba opanować:

 

die Zeit - czas

 

die Uhr - godzina zegarowa

 

die Stunde - godzina

 

das Viertel - kwadrans

 

Aby zapytać się o to, która jest godzina możemy użyć jednego z dwóch, znaczących to samo zwrotów:

 

Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina?

 

Wie spät ist es? - Która jest godzina?

 

Aby odpowiedzieć użyjemy następującego zwrotu:

 

Es ist ..... - Jest ....

 

Es ist sieben Uhr. -Jest siódma godzina.

 

W skrócie


Es ist + Godzina.

 

 

Teraz musimy zapamiętać:

 

vor - przed = Es ist sieben vor sechs . Jest siedem przed szóstą.

 

nach - po = Es ist zehn nach eins. Jest dziesięć po pierwszej.

 

halb - w pół do = Es ist halb sieben. Jest w pół do siódmej


Viertel - kwadrans (15 Minut) = Es ist Viertel vor zwei. Za kwadrans 2.


Można też pominąć es ist i powiedzieć:


sieben vor sechs


zehn nach eins


halb sieben


Viertel vor zwei.


 

Jeśli chcemy usłyszeć dokładną godzinę, możemy zapytać:

 

Haben Sie die genaue Uhrzeit? - Czy wie Pan/Pani, która jest dokładnie godzina?

 

 

Aby zapytać się o której godzinie wykonujemy jakąś czynność powiemy:

 

Um wie viel Uhr kommt dein Freund? - O której godzinie przyjdzie twój przyjaciel?

 

Mein Freund kommt um sieben Uhr. Mój przyjaciel przyjdzie o siódmej.

 

 

Pewnie zastanawiacie się kiedy użyjemy Stunde a kiedy Uhr w języku niemieckim.Maja one to samo znaczenie czyli znaczą w tłumaczeniu godzina, natomiast posiadają inne zastosowanie, jeżeli chodzi o kontekst zdania.

 

Oto proste przykłady na których można pokazać ową różnicę :

 

die Stunde

 

- Die Vorlesung dauert heute drei Stunden. - Wykład trwał dziś 3 godziny.

 

- Wie viel Zeit brauchst du? - Ile czasu potrzebujesz?

Ich brauche eine Stunde. Potrzebuje godziny.

 

- Ich warte schon eine Stunde - czekam już godzine.

 

- Wir haben zwei Stunden Zeit. - Mamy dwie godziny czasu.

 

Uhr

 

- Der Film beginnt um 19 Uhr. Film zaczyna się o 19.

 

- Um wie viel Uhr stehst du heute auf? - O której godzinie dziś wstajesz?

 

 

Obrazek pozwoli Wam wyobrazić sobie o co w tym wszystkim chodzi:

 

 

 

 

 

Zamieszczam również filmik, pomocny w nauce wymowy:

 

czytaj więcej »

Lektion 26 - Przyimki w określeniach czasu

2014-08-27 16:08:52

Dziś zajmiemy się nowym zagadnieniem, mianowicie poznacie przyimki czasowe w języku niemieckim. Szczególną uwagę, musicie zwrócić na dwa z nich czyli seit - od i ab - od.

 

Pewnie zadacie teraz sobie pytanie, którego kiedy mam użyć w zdaniu, skoro tłumaczy się je tak samo?.... Hmmm......otóż jest na to mała reguła, której nauczyłam się jak przyswajałam sobie ten materiał dobrych kilka lat temu, gdy uczyłam się niemieckiego od podstaw.

 

Najpierw wytłumaczę Wam seit.

 

Za pomocą seit wyrażamy czas trwania jakiegoś zdarzenia rozpoczętego w przeszłości.

 

Seit użyjemy zatem gdy jakieś zdarzenie miało miejsce w przeszłości np:

 

Seit einer Woche sind wir im Gebirge. - Od tygodnia jesteśmy w górach.

 

Seit heute Morgen bin ich krank. - Od dzisiaj rana jestem chory.

 

Obrazując nasze pojęcie o seit zaznaczymy je w ten sposób:

 

Przeszłość ----------------------------------------* aż do teraz

 

Ab natomiast oznacza trwanie czynności lub zdarzenia, które dopiero się zacznie. Przyimek ab odnosi się więc do przyszłości.

 

Ab heute rauche ich nicht mehr. - Od dzisiaj nie palę więcej.

 

Ab morgen treibe ich Sport. Od dzisiaj trenuję sport.

 

Nasze wyobrażenie o ab będzie takie:

 

Początek *-----------------------------------------------------

 

Oprócz seit i ab mamy jeszcze trzy przyimki które, pomogą nam określić czas w zdaniu. Są to bis, bis... zu oraz von.... bis.

 

Bis - do

 

Ich warte noch bis Montag. - Czekam jeszcze do poniedziałku.

 

Bis jetzt bin ich im Gebirge. - Do teraz jestem w górach.

 

Bis .... zu - do

 

Noch einen Tag ist bis zu meinem Geburstag. Jeszcze jeden dzień jest do moich urodzin.

 

von... bis - od ... do

 

Ich arbeite von neun bis elf Uhr. Pracuję od 9 do 11 godziny.

 

Za pomocą tych przyimków zbudujecie własną wypowiedź, w której określicie czas jakiegoś zdarzenia lub jakiejś czynności. Myślę, że w bardzo prosty sposób Wam to zobrazowałam, by móc to zapamiętać.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 41 - Czasownik arbeiten

2014-09-30 17:01:54

Dziś powiem troszkę więcej o czasowniku arbeiten. Jest to podstawowy czasownik, który warto znać.

 

arbeiten - pracować

 

W czasie teraźniejszym (Präsens) odmienia się następująco:

 

ich arbeite

du arbeitest

er, sie , es arbeitet

 

wir arbeiten

ihr arbeitet

Sie, sie arbeiten


Rada przy odmianie:


Przy odmianie naszego czasownika arbeiten musicie pamiętać o rozszerzonej literce e, ponieważ czasownik ten wlicza się do czasowników w którym występuje litera t a właśnie po niej dodawana jest rozszerzona literka e.Ta  sama zasada będzie w odmianie po czasownikach np. antworten, warten, itp.

 

Teraz przejdzmy do przyimków.

 

Czasownik ten może łączyć się z kilkoma przyimkami: bei + Dativ, an + Dativ, mit + Dativ, unter + Dativ, in + Dativ


Oto kilka przykładów z ich użyciem:

 

Ich arbeite bei der Polizei.- Pracuję na policji.

 

Er arbeitet an einem Roman. - On pracuje nad jakąś powieścią. (czyli pisze książkę)

 

Sie arbeiten am Schreibtisch. - Oni pracują przy biurku.

 

Mein Bruder arbeitet am Computer.-  Mój brat pracuje na komputerze.

 

Die Kinder arbeiten im Garden. - Dzieci pracują w ogrodzie.

 

Er arbeitet im Akkord. - On pracuje na akord.

 

Die Lehrerin arbeitet mit Kindern. - Nauczycielka pracuje z dziećmi.

 

Er arbeitet oft unter schlechten Bedingungen. - On pracuje często w złych warunkach.

 

Możemy również powiedzieć:

 

- że pracujemy jako - Ich arbeite als Lehrerin. - Pracuję jako nauczycielka. als - jako

- że pracujemy intensywnie, ciężko, długo - Ich arbeite intensiv, hart, lang.

- że pracujemy pół godziny, w grupie, na cały etat, na pół etatu - Ich arbeite eine halbe Stunde, im Team, in Vollzeit, in Teilzeit.

 

Jak zauważyliście czasownik może łączyć się z przymiotnikami ( jaka, jaki, jakie?) oraz z rzeczownikami ( kto co?).

 

 

czytaj więcej »

Lektion -87 - Określenia czasu - przyimki

2016-11-03 10:35:56

Poznajmy przyimki, które często pojawiają się przy określeniach czasu wykonywanych czynności i zdarzeń. Odpowiadają one na pytanie Wann? - czyli kiedy?

 

 

Do przyimków zalicza się:

 

vor, bei, nach +Dativ

 

vor- przed 

 

Przed jedzeniem umyj ręce! - Wasch dir vor dem Essen die Hände!

Czy przed kinem pójdziemy jeszcze coś zjeść?Gehen wir vor dem Kino noch etwas essen?

 

bei- przy

 

Rede nicht dauernd beim Essen!- nie gadaj ciągle przy jedzeniu!

Beim Lesen schlafe ich immer ein. - Przy czytaniu zasypiam zawsze.

 

nach- po

 

Nach der Arbeit gehe ich noch einkaufen. - Po pracy idę jeszcze zrobić zakupy.

Nach dem Essen will ich noch eine Stunde fernsehen. - Po jedzeniu chce godzinę oglądac jeszcze telewizję.

 

 

Spojrzenie w przeszłośc i przyszłośc za pomocą przyimków vor i in, które połączymy z Dativem


Porównajmy przeszłosć i przyszłosc np.

 

 

Przed rokiem zrobiłam maturę. Obecnie studiuję matematykę na uniwersytecie w Warszawie.

 

Vor einem Jahr habe ich Abitur gemacht. Zur Zeit studiere ich Mathe an der Uni in Warschau.

 

( Wspominamy wydarzenie, że przed rokiem robiłam jeszcze maturę, a teraz studjuję )

 

Za dwie godziny jestem gotowa. Możesz wpasc do mnie!

 

In zwei Stunden bin ich fertig. Du kannst bei mir vorbeikommen!

 

( Wydarzenie ma miejsce w przyszłosci, gdyż mówimy,że będziemy gotowi za dwie godziny.)

 

 

Jeżeli chodzi o określenia czasu, czyli godziny użyjemy przyimka um, zwischen, gegen, zirka np.

 

 

Um 12 Uhr gehe ich zu Mittag essen. O 12 idę zjeść obiad.

 

Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr habe ich noch keine Termine. - Między godziną 9 a 11 nie mam jeszcze  żadnych terminów.

 

Ich komme zu dir gegen drei Uhr . Przyjdę do ciebie około trzeciej godziny.

 

Gegen Abend wird es regnen - Pod wieczór będzie padać.

 

Ich bin bis gegen acht Uhr noch zu Hause. do około 8 jestem jeszcze w domu.

 

Der Unfall ereignete sich zirka 15 Uhr vor meinem Haus. - Wypadek zdarzył sie/ miał miejsce około 15 godziny przed moim domem.

 

 

Wszystkie godziny zegarowe, czyli te które odnosza sie do zegarka połączymy z przyimkiem um.

 

Um 23 Uhr , um halb drei - o 23, o w pół do 3

 


Dni tygodnia, pory dnia i daty połaczymy z przyimkiem am np.

 

Am Montag, am Vormittag, am 20.Mai - w poniedziałek, przed południem, dwudziestego maja.

 

 

Z przyimkiem im połączymy miesiace, pory roku i wieki.

 

Im Sommer, im Mai, im 5. Jahrhundert - latem, w maju, w V wieku.

 

 

Teraz tylko ćwiczenia i ćwiczenia, aby sprawdzić się czy umiesz. ;-)

 

 

 

 

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych