Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "genitiv"

Lektion 22 - Odmiana rodzajnika określonego

2014-08-21 09:06:23

Postanowiłam, Wam dodać jeszcze odmianę rodzajnika określonego do usprawnienia nauki do określania miejsca pobytu. Musicie przecież wiedzieć skąd bierze się w Dativie i Akkusativie nasze der albo die. Zerknijcie w tabelkę a wszystko będzie jasne. Gdy naszym wyjściowym rzeczownikiem będzie np die Stadt, wtedy wiemy, że miasto jest rodzaju żeńskiego. Patrzymy więc na rodzaj żeński w tabelce i robimy następujące zdanie: Wohin gehst du ? Ich gehe in die Stadt. W naszym Akussativie die Stadt zmienia się na die. Stąd wiemy, że Akkusativ to die w rodzaju żeńskim.

 

Rodzajnik określony odmienia się w liczbie pojedynczej i mnogiej przez 4 przypadki.

 

Mianowicie:

Nominativ - mianownik,

Genitiv - dopełniacz,

Dativ - celownik,

Akkusativ - biernik.

 

Przypadki te odowiadają na pytania: Nominativ - kto co?, Genitiv - czyj, czyja czyje?, Dativ - komu, czemu?, Akkusativ - kogo co?

 

 

Rodzajnika określonego używamy jeżeli mówimy o osobie lub rzeczy, o której już coś bliżej wiemy, którą przedstawiliśmy już wcześniej i chcemy bliżej opisać. np.

 

Das ist eine junge Frau. Die Frau heiBt Ewa. Sie ist 30 Jahre alt und sie wohnt in Berlin.

 

To jest młoda kobieta. Kobieta nazywa się Ewa. Ona ma 30 lat i mieszka w Berlinie.

 

Das ist eine Katze. Die Katze ist schwarz und sehr klein.

 

To jest kot. Kot jest czarny i bardzo mały.

 

Podsumuwując naszego rodzajnika określonego użyjemy gdy:

 

- osoba była już wymieniana - (Hier wohnt ein nettes Mädchen. Das Mädchen ist klein und interessant.)


- rzecz była już wymieniana ( Ich habe eine neue Zeitung. Die Zeitung besteht aus aus 77 Tabellen und Abbildungen und kommt mit einem Minimum an erläuterndem Text aus.)


- wskazuje na określoną osobę - (Fragen Sie den Mann in Uniform!)


- osoba jest ogólnie znana - (Wo wohnt der Bundeskanzler?)


- rzecz jest ogólnie znana - (Wo ist die Donau?)


- przed rzeczownikami uważanymi za jedyne na świecie ( Die Sonne scheint. Der Winter ist lang)

 

Natomiast kiedy nie użyjemy rodzajnika?

 

Jest pewna zasada, którą można w łatwy sposób zapamiętać. Rodzajnkika nie użyjemy przed rzeczownikami oznaczającymi:

 

- zawód -(Er ist Lehrer, Arzt, Mechaniker.)

 

- narodowość - (Sie ist Deutsche, Amerikanerin)

 

- nazwisko - (Das ist Frau Meller)

 

- zaimek dzierżawczy -( Das ist meine Mutter.)

 

- surowiec, materiał - (Diese Kette ist aus Gold.)

 


 Odmiana rodzajnika określonego wygląda następująco:

 

 

 

Oprócz tego zapamiętajcie:

 

er - on

sie - ona

es - ono

czytaj więcej »

Lektion 42 - Przyimek von w języku niemieckim

2014-10-01 20:19:29

Kolejnym przyimkiem jaki chcę Wam przedstawić jest przyimek von. Jest on w zależności od kontekstu zdania tłumaczony na kilka sposobów.

 

Mianowicie: von - z, od, o + Dativ

 

Przyimka używa się w wielu sytuacjach, jeżeli chodzi o budowę zdania. Wypiszę Wam kilka najpopularniejszych moim zdaniem przykładów:

 

1. W kilku wyrażeniach - weit von entfernt, von Beruf sein

 

- Meine Wohnung ist nicht weit von der Uni entfernt. - Moje mieszkanie znajduje się  nie daleko od uniwersytetu.

 

- Er ist Mechaniker von Beruf. - On jest z zawodu mechanikiem.

 

2. Gdy coś mamy od kogoś

 

- Ich habe das Geld von meinem Vater. - Mam pieniądze od mojego taty.

 

3. Gdy coś przybywa

 

- Der Zug kommt von Paris.- Pociąg przybywa z Paryża.

 

4.Gdy wracamy

 

- Ich komme vom Arzt / vom Chef/ von der Arbeit. - Wracam od lekarza, szefa, z pracy.

 

5. Gdy mowa,że coś jest przestarzałe pod względem czasu, lub gdy określamy jakiś odcinek czasu

 

- das Brot ist von gestern - Chleb jest z wczoraj.

- von Montag bis Donnerstag arbeite ich schwer. - Od poniedziałku do czwartku pracuję ciężko.


6. Gdy mowa jest o jakiejś ilości czegoś


- einer von euch - jeden z was.


7. Gdy chcemy zastąpić Genitiv za pomocą von w przypadku imion


- Das Auto von Eva - auto Ewy ( Evas Auto)


8. W użyciu w stronie biernej jako przyimek służący w określaniu osoby - sprawcy


- Das Buch wurde ihm von seinem Freund geschenkt. - Książka została mu podarowana przez przyjacela.


9. Gdy mowa o jakiejś rzeczy która składa się z czegoś


- Ein StrauB von Rosen - bukiet z róż


10. W użyciu wielu czasowników rekcyjnych jako przyimek


- Ich träume von einem großen Einfamilienhaus im Gebirge. - Marzę o dużym domku jednorodzinnym w górach.


Mam nadzieję, że usprawniłam Wam naukę, jeżeli chodzi o ten przyimek. ;-)


 

 

czytaj więcej »

Lektion 45 - Budowa zdania pojedynczego

2014-10-07 19:50:12

Mając za sobą wiadomości o pierwszym czasie teraźniejszym w języku niemieckim. Pora abyście dowiedzieli się na temat budowy zdania. Dowiecie się z czego powinno składać się zdanie i co powinno być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o jego budowę.

 

Zacznijmy najpierw od zdania pojedynczego, które składa się z osoby, czasownika i dopełnienia.

 

Oto parę przykładów:

 

1. On jedzie autem do miasta.

Er fährt mit dem Auto in die Stadt.

 

W podanym zdaniu najważniejszy jest czasownik, który musimy lokować zawsze na drugim miejscu. Musi być on odmieniony do konkretnej osoby. Czasownik czasami łączy nam się z przyimkiem. Niektóre czasowniki tworzą tzw. rekcję. Do czasownika podana jest propozycja czyli przyimek który rządzi odpowiednim przypadkiem.

 

W naszym zdaniu jest czasownik jechać - fahren, który łączy nam się z przyimkiem mit + Dativ.

 

W skrócie cały zwrot jechać autem - mit dem Auto fahren. Dativ to III przypadek odpowiada na pytanie - komu, czemu?

 

W nauce słownictwa jak i czasowników polecam uczyć się równoważnikami zdań, czego przykładem jest mit dem Auto fahren. Rzeczowniki (te z dużej literki) zaś próbujcie uczyć się z rodzajnikami, potem nie będzie problemu z odmianą rodzajnika określonego czy nieokreślonego a nawet w przypadku użycia w zdaniu przypadków Dativu, Akkusativu, Genitivu czy Nominativu. To taka moja rada!

 

Wracając do budowy zdania po czasowniku może wystąpić dopełnienie w odpowiednim przypadku bez przyimka albo przyimek rządzący odpowiednim przypadkiem np.

 

Ich bereite das Mittag vor. - Przygotowuję obiad. das Mittag użyte jest w Akkusativie czyli w IV przypadku.

 

Akkusativ odpowiada na pytanie kogo co? czyli według zdania co przygotowuję? obiad.

 

Zdanie z przyimkiem :

 

Das Buch gehört zu mir. - Książka należy do mnie.

 

Czasownik jest z przyimkiem zu którym rządzi Dativ. Mir odmienione jest w III przypadku. Pytanie brzmi do kogo należy książka? - Zu wem gehört das Buch? Do mnie - zu mir.

 

W języku niemieckim mamy 4 przypadki:

 

Mianownik - Nominativ - kto co? ( wer was?)

Dopełniacz - Genitiv - czyj, kogo? czego??( wessen?)

Celownik -Dativ - komu czemu? (wem?)

Biernik - Akkusativ - kogo co? (wen was?)

 

Do każdego zdania gdy zadamy odpowiednie pytanie z przypadków, odpowiemy poprawnie gramatycznie.

 

Wracamy znów do naszego zdania czyli On jedzie autem do miasta.

 

Wiemy już, że:

 

- czasownik jest z przyimkiem zawsze na drugim miejscu

- musi być odmieniony do osoby

- przyimek rządzi odpowiednim przypadkiem

 

Zostało nam jeszcze in die Stadt czyli do miasta.

 

Odpowiedź jest prosta wiedząc,że czasownik fahren wyraża ruch łączy się więc z IV przypadkiem i Niemcy zapytają: Dokąd jedziesz? - Wohin fährst du? odpowiemy do miasta - Ich fahre in die Stadt.

 

Dla chronologii mojego wpisu napiszemy sobie schemat zdania pojedynczego:

 

Osoba + czasownik odmienny do osoby + dopełnienie lub przyimek rządzący przypadkiem.

 

W taki właśnie sposób nauczycie się budować proste zdania zaczynające się od osoby.

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 52 - Mieszkanie c.d

2014-11-03 21:23:21

Dzisiejsza lekcja będzie o przymiotnikach. Poznacie kilka przymiotników, które pozwolą Wam na opisanie pokoju a nawet mieszkania czy domu.

 

Najpierw zaprezentuje Wam podstawowe przymiotniki:

 

- schön - piękny

- bequem - wygodny

- praktisch - praktyczny

- alt - stary

- neu - nowy

- modern - nowoczesny

- möbliert - umeblowany

- altmodisch - starodawny

- hell - jasny

- gemütlich - przyjemny


Aby je wykorzystać w opisie pokoju/ mieszkania czy też domu możemy stworzyć sobie nasze zdanie:


Mein Zimmer/ meine Wohnung/ mein Haus ist modern/ hell/ altmodisch usw.


Mój pokój/ moje mieszkanie/ mój dom jest nowoczesny/ jasny/ staromodny.


To najprostszy sposób, w którym wymieniamy same przymiotniki.


Natomiast chcąc zbudować zdanie z rodzajnikiem nieokreślonym i przymiotnikiem możemy zrobić tak:


Ich habe ein helles Zimmer - Mam jakiś jasny pokój.


W zdaniu tym użyliśmy rodzajnika nieokreślonego oraz IV przypadka czyli Akkusativu, zadamy pytanie do tego zdania: Mam kogo co? - jasny pokój ( musimy użyć Akkusativu do czasownika haben).


Dla wyjaśnienia tego zdania odmieńmy jasny pokój w rodzajniku nieokreślonym:


N. ein helles Zimmer ( kto co?)

G. eines hellen Zimmers ( czyj, czyja, czyje?)

D. einem hellen Zimmer (komu czemu?)

Akk. ein helles Zimmer ( kogo co?)


Pamiętamy pokój to das Zimmer w rodzajniku określonym. Dlatego aby utworzyć rodzajnik nieokreślony musimy zapamiętać, iż das w rodzajniku nieokreślonym to ein natomiast końcówka przymiotnika - es pochodzi od tego, iż pokój jest rodzaju nijakiego das. W całości: ein helles Zimmer.


Er hat eine helle Wohnung. - On ma jasne mieszkanie.


Ta sama zasada jest do die Wohnung, więc w rodzajniku nieokreślonym napiszemy:


N. eine helle Wohnung

G. einer hellen Wohnung

D. einer hellen Wohnung

Akk. eine helle Wohnung


Nasz wyjściowy rodzajnik do Wohnung w Nominativie (kto co?) to die. Natomiast rodzajnik nieokreślony w rodzaju żeńskim będzie eine, do przymiotnika musimy dodać końcówkę e, i w całości utworzy nam się: eine helle Wohnung. W naszym zdaniu:Er hat eine helle Wohnung, używamy IV przypadka Akkusativu. Czasownik haben wymusza tutaj pytanie: Kogo co on ma ? - jasne mieszkanie.


Rada: Aby zapamiętać w rodzajach żeńskim, męskim i nijakim rodzajnik nieokreślony w Nominativie nauczcie się owego schematu:


die - eine np. eine nette Frau

der - ein np. ein netter Mann

das - ein np. ein nettes Kind


Dzięki takiej zasadzie zapamiętacie rodzajnik nieokreślony w pierwszym przypadku, wraz z końcówką do przymiotnika. Przymiotnik przyjmie zaś końcówkę wyjściowego rodzajnika do rzeczownika. W naszych przykładach np. wiedząc,że eine Frau pochodzi od die, wiemy jaką końcówkę będzie miał przymiotnik czyli" e" - chcąc powiedzieć, jakaś miła kobieta wpiszemy eine nette Frau. Tak samo będziemy czynić z ein netter Mann i ein nettes Kind.


Zapamiętanie pierwszego przypadka w rodzajniku nieokreślonym ułatwi Wam naukę dalszych trzech czyli Genitivu, Dativu i Akkusativu.Rada: Aby postawić odpowiednie pytanie w zdaniu posiłkujcie się pytaniami przypadków. Wtedy unikniecie błędów w odmianie przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym.


Np. Ja mam/ posiadam  jakieś nowe mieszkanie.


Ich habe/ besitze eine neue Wohnung. ( Zadamy pytanie kogo co? mam lub posiadam?) IV przypadek.


eine neue Wohnung zastosujemy w Akkusativie.


Ich wohne in einer kleinen Stadt. ( Mieszkam gdzie? Wo? - Dativ) III przypadek


einer kleinen Stadt użyjemy w Dativie.


Kolejna lekcja będzie o końcówkach przymiotnika w rodzajniku nieokreślonym.


czytaj więcej »

Lektion 53 - Rodzajnik nieokreślony z przymiotnikiem

2014-11-06 16:51:32

 

Rodzajnik nieokreślony z przymiotnikiem nie jest aż tak skomplikowany jak  Wam się wydaje. Aby go przyswoić musicie zapamiętać końcówki przymiotnika. Jak to zrobić? Zobaczcie:

 

Zacznijmy od rodzaju żeńskiego, np. jakaś miła pani

 

N. eine nette Frau               die

G. einer netten Frau            der

D. einer netten Frau            der

Akk. eine nette Frau            die

 

Aby zapamiętać rodzajnik nieokreślony w przypadkach zróbcie sobie taki mały trik i napiszcie rodzajnik określony obok a potem do ein dopisujcie końcówki rodzajnika określonego, ja zaznaczyłam je na niebiesko by były dla Was widoczne.

 

Teraz pora na końcówki przymiotnika. Otóż w rodzaju żeńskim w Nominativie i Akkusativie jest - e a w Genitivie i Dativie -en. Zaznaczyłam je na różowo.

 

A teraz praktyka w użyciu rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem w zdaniu. W zdaniu musicie trzymać się jednej zasady by prawidłowo zadać pytanie ( chodzi mi o przypadek: Nominativ, Dativ, Akkusativ czy może Genitiv)

 

Dla powtórzenia zapamiętajcie:

 

Nominativ - kto co?

Genitiv - czyj, czyja, czyje?

Dativ - komu czemu?

Akkusativ - kogo co?

 

Np.

 

1.Das ist eine nette Frau. - To jest jakaś miła Pani.

 

Zapytamy kto co? miła pani bedzie odmieniona w Nominativie.

 

2. Er sieht eine nette Frau. - On widzi jakąś tam miłą panią.

Zapytamy kogo co? - miłą panią odmienimy w Akkusativie.

 

3. Er geht mit einer netten Frau. - On idzie z jakąś miłą panią.

 

Zapytamy z kim? mamy dodatkowo przyimek który połączy nam się z Dativem, dlatego użyjemy III przypadka.

 

Pora na rodzaj nijaki

 

N. ein kleines Kind                 das

G. eines kleinen Kindes          des

D. einem kleinen Kind             dem

Akk. ein kleines Kind              das

 

W przypadku rodzajnika nijakiego jest nieco inaczej w Nominativie i Akkusativie tutaj musimy zapamiętać, iż są takie same mianowicie ein, natomiast przymiotnik przybiera końcówkę rzeczownika. W przypadku das Kind w naszej odmianie będzie kleines Kind. Końcówka es wzięła się właśnie od wyjściowego rzeczownika das Kind.

 

Reszta końcówek w Genitivie i Dativie jest -en. Przy czym w Genitivie rzeczownik zyskuje na końcu literkę s, ze względu że należy do odmiany rzeczowników mocnych.

 

Kilka przykładów dla gramatyki:

 

1. Das ist ein kleines Kind. - To jest jakieś małe dziecko.

 

Kto co? - I przypadek Nominativ

 

2. Die Mutter zeigt mir ein kleines Kind. - Mama pokazuje mi jakieś małe dziecko.

 

Kogo co? - Akkusativ

 

Rodzaj męski

 

N. ein junger Mann                der

G. eines jungen Mannes        des

D. einem jungen Mann           dem

Akk einen jungen Mann         den

 

W rodzajniku męskim końcówki rodzajnika określonego dodajemy do ein z wyjątkiem Nominativu.

Pamiętamy w Nominativie przymiotnik przybiera końcówkę rodzajnika od rzeczownika ( der Mann) stąd wychodzi ein junger Mann.

Reszta końcówek przymiotnika w rodzaju męskim jest -en.

 

Kilka zdań dla przykładu:

 

1. Das ist ein junger Mann. - To jest jakiś młody mężczyzna.

 

Kto co? - Nominativ

 

2. Ich habe einen netten Mann kennengelernt. - Poznałam jakiegoś miłego mężczyznę.

 

Kogo co? - Akkusativ

 

Liczba mnoga natomiast rodzajnika nieokreślonego nie posiada. Istnieją tylko końcówki do przymiotnika, które odmieniają się jak liczba mnoga rodzajnika określonego. Zobaczcie:

 

alte Eltern           die

alter Eltern          der

alten Eltern         den

alte Eltern           die

 

Parę przykładów:

 

Alte Eltern lieben diesen Park. - Starzy rodzice kochają ten park.

 

Kto co?- Nominativ

 

Er besucht alte Eltern. - On odwiedza starych rodziców.

 

Kogo co? -Akkusativ

 

Myślę, że taki sposób ułatwi Wam naukę rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 72 - Genitiv i jego zakamarki cz.1

2015-04-15 23:11:15

Dawno nie dodawałam nowych zagadnień gramatycznych. Pora więc nadrobić zaległości. Propoponuję Wam Genitiv, czyli drugi przypadek w języku niemieckim odpowiadający na pytanie czyj, czyja, czyje? Po niemiecku pytanie będzie brzmiało: Wessen?

 

Naszego Genitivu użyjemy w prostych zdaniach, abyście poznali jego strukturę gramatyczną. Do dzieła więc!

 

Aby wiedzieć skąd bierze się nam drugi przypadek wypiszmy sobie Genitiv przez rodzaje męski,żeński i nijaki oraz liczbę mnogą w rodzjniku określonym.

 

Aby móc go rozpoznać zaznaczyłam go na niebiesko!

 

r.m

 

N. der Bruder

G. des Bruders

D.dem Bruder

Akk. den Bruder

 

UWAGA: Rzeczownik w Genitivie w rodzaju męskim może przybierać końcówkę -s lub -en!!! Wszystko zależy od deklinacji rzeczownika mocnej lub słabej.


r.ż.

N.die Mutter

G.der Mutter

D.der Mutter

Akk.die Mutter

 

r.n.

 

N.das Kind

G.des Kindes

D.dem Kind

Akk. das Kind

 

l.m.

N. die Kinder

G. der Kinder

D.den Kindern

Akk. die Kinder

 

Podsumówując Genitiv:

r.ż- der

r.m - des

r.n. - des

l.m - der

 

Została sama praktyka, zróbmy kilka zdań z Genitivem:

 

1. Książka brata jest interesująca.

Das Buch des Bruders ist interessant. (Zadamy pytanie czyja książka jest interesująca? -Genitiv)

 

2. Sukienka mamy jest modna.

Das Kleid der Mutter ist modisch. (Zadamy znów pytanie czyja sukienka jest modna? - Genitiv)

 

3. Zeszyt dziecka jest kolorowy.

Das Heft des Kindes ist bunt. ( Spytamy się czyj zeszyt jest kolorowy? -Genitiv)

 

4.Nauczycielka poprawia prace klasowe dzieci.

Die Lehrerin korrigiert die Klassenarbeiten der Kinder. ( Czyje prace poprawia nauczycielka? -Genitiv)

 

Małe zadanie dla Was!

Trzeba uzupełnić Genitiv w zdaniu:

 

1.Von der Schule steht das Auto ....... Direktor.......

2. Das ist der Lehrer ..... Kinder.....

3.Das ist die Wohnung .....Frau.....

4.Der Turm ..... Kirche..... ist 100m hoch.

5. Das Bild .......Kind..... gefällt mir nicht.

 

Powodzenia w rozwiązywaniu zdań! ;-)

 

Kolejna lekcja będzie o Genitivie z imionami!


 

 

czytaj więcej »

Lektion 73 - Genitiv i jego zakamarki c.d

2015-04-22 12:11:47

Dzisiejsza lekcja poświęcona jest imionom, które użyjemy w Genitivie. Zasada tworzenia zdań z imionami jest bardzo prosta. Składa się z dwóch wariantów, mianowicie:

 

Wariant pierwszy - s:

 

Do każdego imienia możemy dodać literkę -s np.

 

Das ist Ewas Buch. - To jest książka Ewy.

Das ist Peters Heft. - To jest zeszyt Piotra.

Das sind Inges Bücher. - To są książki Ingi.

 

Wariant drugi - von:

 

Te same zdania możemy napisać z von, zobaczcie:

 

Das ist das Buch von Ewa.

Das ist das Heft von Peter.

Das sind die Bücher von Inge.

 

UWAGA: W zastosowaniu imion musicie pamiętać, iż są to nazwy własne, dlatego nie dodajemy rodzajnika.

 

W przypadku zdań, które połączymy z przyimkiem von i po nim zastosujemy rzeczownik, należy odmienić go do trzeciego przypadku, gdyż przyimek von łączy się tylko z III przypadkiem czyli Dativem. Rrzeczownik w zależności od rodzaju oraz liczby należy odpowiednio odmienić w zdaniu, np.

 

Das ist das Auto von dem Lehrer. To jest auto nauczyciela. Po von użyłam Dativu!

 

Dla praktyki proszę o rozwiązanie ćwiczenia:

 

Ćwiczenie 1

 

1. To jest długopis Ewy.

2. To jest dom mojego taty.

3. Auto Piotra jest szybkie.

4. Dzieci Ingi są chore.

5. Telefon Tomka jest zepsuty.

6. Znam siostrę Piotra.

7. Sąsiadka Basi jest w szpitalu.

8. Pies Martina jest w domu.

 

Kolejna lekcja będzie o Genitivie z rzeczownikami w rodzaju żeńskim, męskim, nijakim i liczbie mnogiej.

 

czytaj więcej »

Lektion 74 - Zakamarki Genitivu c.d

2015-04-27 13:34:33

Tak jak obiecałam zajmiemy się Genitivem poprzez rodzaje: żeński, męski, nijaki oraz liczbę mnogą w rodzajniku określonym.

 

Skonstruujmy pierwsze zdanie w rodzaju żeńskim.

 

Przypominam,że Genitiv odpowiada na pytanie czyj, czyja , czyje? czyli Wessen?

 

Dla rodzaju żeńskiego Genitiv będzie zawsze der, np.

 

Sąsiadka mamy idzie właśnie na zakupy.

 

Die Nachbarin der Mutter geht gerade zum Einkaufen. (Zapytamy czyja sąsiadka? - mamy Genitiv)

 

Weźmy pod lupę rodzaj męski w Genitivie. Rodzaj męski rzeczownika będzie zawsze des natomiast rzeczownik w zależności od swojej odmiany będzie przybierał końcówkę -(e)s lub en.

 

Uwaga: Jeżeli rzeczowniki w rodzaju męskim będziemy mieli zakończone na -e lub -ent,- ant,-at, -ist, według odmiany słabej rzeczownika (schwache Deklination) rzeczownik będzie przybierał końcówkę -en np. der Junge(chłopak) - des Jungen, der Beamte (urzędnik) - des Beamten, der Polizist (policjant) - des Polizisten, der Dozent (docent) - des Dozenten, der Student (student) - des Studenten, der Journalist (dziennikarz) - des Journalisten itp.

 

Natomiast odmiana mocna rzeczownika( starke Deklination) będzie przybierała końcówkę rzeczownika -s, np. der Vater (ojciec)- des Vaters, der Bruder( brat)- des Bruders, der Onkel(wujek) - des Onkels, der Chef (szef) - des Chefs itp.

 

Oto dwa warianty zdań:

 

Sąsiad taty jest już w domu.

 

Der Nachbar des Vaters ist schon zu Hause. (Zapytamy czyj sąsiad? - taty -Genitiv)

 

Praca urzędnika jest mozolna.

 

Die Arbeit des Beamten ist mühsam. ( Zapytamy czyja praca? - urzędnika- Genitiv)

 

Pora na rodzaj nijaki. Genitiv w rodzaju nijakim to des, podobnie jak w rodzaju męskim też trzeba uważać na deklinację rzeczownika.

 

Wszystkie rzeczowniki zakończone na -o, np.das Kino, das Radio, das Foto itp. przybierają w Genitivie końcówkę - s. Należą do odmiany mocnej rzeczownika.

 

Jest oczywiście wiele innych rzeczowników rodzaju nijakiego, które mogą należeć do odmiany mieszanej. Ale nie o tym teraz mowa. Zajmiemy się kiedyś samym rzeczownikiem.

 

Oto przykład na Genitiv w zdaniu:

 

Książka dziecka jest interesująca.

 

Das Buch des Kindes ist interessant. ( Zapytamy czyja jest książka? - dziecka - Genitiv)

 

Została jeszcze liczba mnoga Genitivu. Otóż w liczbie mnogiej Genitiv to der np.

 

Dom rodziców jest duży.

 

Das Haus der Eltern ist groB. (Zapytamy czyj dom jest duży? - rodziców -Genitiv)

 

Podsumowując Genitiv przez rodzaje:

 

r-żeński die w Genitivie to der

r- nijaki das w Genitivie to des

r-męski der w Genitivie to des

l. mnoga die w Genitivie to der.

 

A teraz parę zdań do napisania:

 

1.Książka studenta jest gruba.

2. To jest zeszyt siostry.

3. Komputer brata jest zepsuty.

4. Radio sąsiadki jest za głośno.

5. Kolega rodziców dziś nie przyjdzie.

6. List sąsiadów jest długi i nudny.

7. To są pieniądze dziecka.

 

Mam nadzieje,że wszystko jest zrozumiałe. W razie jakichkolwiek pytań jestem do Waszej dyspozycji.

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych