Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "czynnosci"

Wpis 1 - Nauka od podstaw i organizacja naszej nauki

2014-07-08 18:51:32

Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie spraw organizacyjnych, czyli w jaki sposób będziemy uczyć się języka niemieckiego. Uważam, że najważniejszy jest właśnie plan, który pomoże nam usystematyzować nasza naukę. Najlepiej jest wiedzieć wszystko z detalami, jak powinna wyglądać nasza nauka.

 

Nasza nauka będzie bazować na poznawaniu codziennie 5 nowych słówek oraz odnajdywaniu się w sytuacjach codziennych np. zapoznawanie się, pytanie o godzinę, poznawanie czynności jakie można wykonywać podczas dnia itp. oraz poznawaniu gramatyki na prostych przykładach. 

 

Mam nadzieje, ze taki plan przypadnie Wam do gustu i zaczniemy naszą naukę choćby od zaraz.

czytaj więcej »

Lektion 14 - Czynności dnia codziennego (Tagesablauf) cz.1

2014-08-05 16:26:06

Dzisiejsza lekcja dotyczyć będzie podstawowych czynności jakie wykonujemy podczas każdego dnia. Dziś poznacie kilka czasowników. By nauka była efektywniejsza musi bazować na efektach i jakości a nie na ilości. Lepiej jest uczyć się kilka słówek dziennie niż pochłonąć kilkukartkową listę czasowników, które w całości nie zostaną dokładnie przyswojone. Postanowiłam dziś wypisać pierwszą część czasowników. Uczymy się więc powoli, ale za to dokładnie.

 

der Tagesablauf - przebieg dnia / rytm dnia (czynności wykonywane z rutyny)

 

aufwachen - budzić się

 

aufstehen - wstawać

 

sich waschen - myć się

 

duschen -brać prysznic

 

unter die Dusche gehen ( ich dusche mich jetzt) - iść pod prysznic ( teraz się myje)


sich anziehen - ubierać się

 

das Frühstück vorbereiten - przygotowywać śniadanie

 

frühstücken - jeść śniadanie

 

sich + Dativ die Zähne putzen - myć sobie zęby

 

das Haus verlassen - opuszczać dom

 

zur Schule gehen - iść do szkoły

 

zur Uni gehen - iść na Uniwersytet

 

meine Hasusaufgaben machen - odrabiać swoje prace domowe

 

fernsehen - oglądać telewizję

 

ins Bett gehen - iść do łóżka

 

schlafen - spać

 

 

A teraz ułożymy kilka zdań z powyższymi czasownikami:

 

1. Budzę się każdego dnia o 7.00 godzinie.

- Ich wache jeden Tag um 7.00 Uhr auf. ( Pamiętamy czasownik rozdzielnie złożony nasze auf musi iść na koniec zdania)

 

2. O 7.05 wstaję.

- Um 7.05 stehe ich auf.( Pamiętamy czasownik rozdzielnie złożony nasze auf musi iść na koniec zdania)

 

3. Myję się albo biorę prysznic.

-Ich wasche mich oder ich dusche.

 

4. Ubieram się. (czasownik rozdzielnie złożony nasze an musi iść na koniec zdania)

Ich ziehe mich an. Natomiast jakbyśmy zakładali na siebie jakąś część garderoby musimy wtedy napisać: Ich ziehe mir eine Bluse an. ( mir - Dativ)

 

5. Idę do kuchni i przygotowuje śniadanie.

- Ich gehe in die Küche und bereite mein Frühstück vor. (czasownik rozdzielnie złożony nasze vor musi iść na koniec zdania)

 

6. Jem śniadanie.

- Ich esse Frühstück /ich frühstücke.

 

7. Myję sobie zęby.

Ich putze mir die Zähne.

 

8.Potem opuszczam dom czyli wychodzę z domu.

- Dann verlasse ich mein Haus.

 

9.Potem idę do szkoły albo na Uniwersytet.

- Dann gehe ich zur Schule oder zur Uni.

 

10. O 15.00 odrabiam moje prace domowe.

- Um 15 Uhr mache ich meine Hausaufgaben.

 

11.Po południu oglądam często telewizję.

- Am Nachmittag sehe ich oft fern. (czasownik rozdzielnie złożony nasze fern musi iść na koniec zdania)

 

12.O 21.00 idę do łóżka i śpię.

- Um 21.00 Uhr gehe ich ins Bett und ich schlafe.

 

Do zapamiętania - prefixy czyli przedrostki auf, fern, an, które występują przed naszymi czasownikami są rozdzielnie złożone czyli wędrują na koniec zdania!!!

 

ich sehe fern, ich stehe um 7.00 Uhr auf, er zieht sich an.

 

 

 

 Na dzisiaj wystarczy nauki, ciąg dalszy z kolejnymi czasownikami nastąpi.

czytaj więcej »

Lektion 15 - Czynności dnia codziennego (Tagesablauf) cz.2

2014-08-07 21:13:32

W drugiej części Tagesablauf poznacie kolejne czasowniki. Mam nadzieję, że część pierwsza jakoś Wam poszła i nauczyliście się słownictwa. Teraz czas na drugą. Zaczynamy!!!

 

Na dzisiejszej lekcji pouczycie się słownictwa z filmiku, który zamieszczam. Dzięki niemu będziecie wiedzieć jak wypowiada się słówka. Pod nagraniem macie tłumaczenie po polsku.

 

Oprócz nagrania dodaje kilka zdań:

 

nach Hause gehen - iść do domu

 

Ich gehe nach Hause.

 

zu Hause sein - być w domu

 

Am Montag bin ich den ganzen Tag zu Hause.

 

zu Mittag essen - jeść obiad

 

Um 15 Uhr esse ich zu Mittag mit meiner Mutter.

 

der Mutter helfen - pomagać mamie

 

Ich helfe meiner Mutter beim Bügeln. (pomagam mamie przy prasowaniu)

 

das Geschirr spülen - zmywać naczynia

 

Ich spüle immer Geschirr.

 

mein Zimmer aufräumen - sprzątać swój pokój

 

Ab und zu räume ich mein Zimmer auf. (Ab und zu - od czasu do czasu)

 

am Computer spielen - grać na komputerze

 

Am Nachmittag mag ich am Computer spielen.

 

das Abendbrot essen - jeść kolację

 

Dann esse ich das Abendbrot.

 

A teraz obejrzcie sobie filmik, ja wypiszę Wam słownictwo jakie powinniśćie sobie z dzisiejszej lekcji przyswoić:

 

 

der Wecker klingelt - dzwoni budzik

 

aufstehen  - wstawać

 

in die Dusche gehen - iść pod prysznic

 

den Kaffee kochen - gotować kawę

 

frühstücken - jeść śniadanie

 

zur Arbeit gehen - iść do pracy

 

von... bis ... arbeiten - pracować od ... do

 

Mittagspause haben/ machen - mieć/ robić sobie przerwę

 

mit meinen Kollegen in der Kafeteria essen - jeść z moim kolegą w kafeterii

 

die Arbeit beenden - zakończyć pracę = Meine Arbeit ist zu Ende. ( Moja praca dobiegła końca)

 

zum Deutschkurs gehen - iść na kurs niemieckiego

 

Wörter lernen - uczyć się słówek

 

Dialoge hören - słuchać dialogów

 

Texte lesen und hören - czytać i słuchać textów

 

Deutschstunde dauert von... bis.... - lekcja niemieckiego trwa od ... do...

 

nach Hause kommen - wracać do domu

 

die Hausaufgaben machen - odrabiać prace domowe

 

den Fernseher einschalten - włączyć telewizor

 

die Nachrichten hören - słuchać wiadomości

 

am Computer arbeiten - pracować na komputerze

 

ins Bett gehen - iść spać

 

 

Dla poćwiczenia słownictwa ułóżcie swój własny przebieg dnia. Powodzenia! ;-)

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 17 - Czynności - (Tätigkeiten)

2014-08-11 21:56:12

Dzisiaj zajmiemy się dalszymi czynnościami, jakie możemy wykonywać w ciągu naszego dnia.

Poznacie kilka czasowników wraz ze znaczeniem na prostych zdaniach.

 

die Tätigkeit - czynność / die Tätigkeiten - czynności (liczba mnoga)

 

Welche Tätigkeiten machst du in deinem Alltag ?

 

Jakie czynności wykonujesz w dniu powszednim?

 

 

In meinem Alltag mache ich viele Tätigkeiten.- w moim dniu powszednim wykonuję wiele czynności.


Ich spüle Geschirr und helfe meiner Mutter in der Küche. - Zmywam naczynia i pomagam mojej mamie w kuchni.

 

Ich helfe beim Bügeln und wasche regelmäßig Wäsche. - Pomagam przy prasowaniu i piorę regularnie pranie.

 

Ich kehre den FuBboden und dann wasche ich auf.- Zamiatam podłogę a potem myję.

 

Dann wische ich und sauge Staub. - Potem wycieram i odkurzam.

 

Im Garten gieBe ich Blumen und mähe Gras. - W ogrodzie podlewam kwiaty i koszę trawę.

 

Ich wasche auch mein Auto. - Myję również moje auto.

 

In meinem Zimmer putze ich Fenster. - W moim pokoju myję okna

 

Ich bringe den Müll oder Abfall herunter. - Wynoszę śmieci albo odpady.

 

 

 

Do przyswojenia:

 

Geschirr spülen - zmywać naczynia

 

das Bügeln - prasowanie /bügeln - prasować

 

aufwaschen - zmywać podłogę

 

Wäsche waschen - prać pranie

 

Blumen gieBen - podlewać kwiaty

 

Auto waschen - myć auto

 

Gras mähen - kosić trawę

 

Staub wischen - wycierać kurz

 

kehren -zamiatać

 

den Müll/Abfall herunterbringen - wynosić śmieci/ odpady

 

staubsaugen - odkurzać

 

Fenster putzen - myć okna

 

 

Odmiana czasowników, które mogą sprawić Wam trudność. Dla ułatwienia wypisałam czasownik przez wszystkie osoby:

 

bügeln - prasować

 

ich bügle
du bügelst
er/sie/es bügelt

wir bügeln
ihr bügelt
sie/Sie bügeln

 

 

mähen - kosić

 

ich mähe
du mähst

er/sie/es mäht

 

wir mähen
ihr mäht

sie/Sie mähen

 

kehren - zamiatać

 

ich kehre
du kehrst

er/sie/es kehrt

 

wir kehren
ihr kehrt

sie/Sie kehren

 

staubsaugen - odkurzać

 

ich sauge Staub
du saugst Staub

er/sie/es saugt Staub

 

wir saugen Staub
ihr saugt Staub

sie/Sie saugen Staub

 

Myślę, że dacie radę w nauczeniu się ich. ;-)

czytaj więcej »

Lektion 18 - Najczęściej używane czasowniki

2014-08-12 20:06:01

Na dzisiejszej lekcji poznacie najpopularniejsze a zarazem podstawowe czasowniki, jakimi posługują się Niemcy. Nie pozostaje nic innego jak je sobie przyswoić. ;-)

 

 

 

 

Oto krótka lista z ich znaczeniem:

 

essen - jeść 
 
Ich esse zu Mittag. Jem obiad
 
trinken - pić
 
Ich trinke Mineralwasser. Piję wodę mineralną.
 
hören - słuchać
 
Ich höre Musik. Słucham muzyki.
 
arbeiten - pracować
 
Ich arbeite im Team. Pracuję w grupie.
 
lernen - uczyć się
 
Ich lerne Deutsch. Uczę się niemieckiego.
 
lesen - czytać
 
Ich lese die Zeitung. Czytam gazetę.
 
schreiben - pisać
 
Ich schreibe einen langen Brief. Piszę długi list.
 
wohnen - mieszkać
 
Ich wohne in Polen. Mieszkam w Polsce.
 
gehen - iść
 
Ich gehe zum Geschäft. Idę do sklepu.
 
sich anziehen - ubierać się
 
Ich ziehe mich an. Ubieram się.
 
sehen - widzieć ansehen - oglądać
 
Ich sehe einen Film an. Oglądam film.
 
sprechen - rozmawiać
 
Ich spreche mit meiner Freundin. Rozmawiam z moją przyjaciółką.
 
laufen - biegać
 
Ich laufe schnell. Biegam szybko.
 
fahren - jechać
 
Ich fahre mit dem Auto. Jadę autem.
 
kaufen - kupować
 
Ich kaufe Blumen für meine Freundin. Kupuję kwiaty dla mojej przyjaciółki.
 
schlafen - spać
 
Um 22 Uhr schlafe ich. O 22 godzinie śpię.
 
abfahren - odjeżdżać
 
Ich fahre heute ab. - Dziś odjeżdżam.
 
ankommen - przybywać
 
Ich komme heute an. Dziś przybywam.
 
öffnen -  otwierać
 
Ich öffne meinen Kleiderschrank und nehme mir eine schwarze Hose. - Otwieram moją szafę z ubraniami i biorę czarne spodnie.
 
schließen - zamykać 
 
Ich schließe die Tür meines Büros. Zamykam drzwi mojego biura.
 
 
Ciąg dalszy czasowników nastąpi...
czytaj więcej »

Lektion 19 - Czasowniki c.d

2014-08-18 20:58:43

Dzisiejszy wpis na blogu będzie o czasownikach, a mnianowicie o dalszych czynnościach jakie mogą być wyrażane w języku niemieckim.

 

Podaję kilka z nich:

 

die Einkäufe machen - robić zakupy

 

Ich mache die Einkäufe mit meinem Bruder. - Robię zakupy z moim bratem.

 

einen Spaziergang machen - robić sobie przechadzkę, spacer

 

Nachmittags mache ich immer einen Spaziergang. - Popołudniami robię zawsze przechadzkę.

 

zum Arzt gehen - iść do lekarza

 

Ich gehe zum Arzt. - Idę do lekarza.

 

aus dem Haus gehen - wychodzić z domu

 

Um 8.00 Uhr gehe ich aus dem Haus. - O 8.00 wychodzę z domu.

 

im Garten arbeiten - pracować w ogrodzie

 

Ich arbeite mit meiner Mutter im Garten. - Pracuję z moją mamą w ogrodzie.

 

kochen - gotować

 

Ich koche das Mittag. - Gotuję obiad.

 

die Hausarbeiten erledigen/machen - wykonywać prace domowe

 

Ich erledige / mache meine Hausarbeiten. Wykonuję/ robię moje prace domowe.

 

zu Fuß gehen - iść pieszo

 

Ich gehe zu FuB zur Schule.- Idę pieszo do szkoły.

 

mit dem Bus/Fahrrad fahren - jechać autobusem/ rowerem

 

Ich fahre mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. - Jadę autobusem albo rowerem.

 

sich erholen - odpoczywać

 

Ich erhole mich. - Odpoczywam.

 

den Haushalt führen - prowadzić dom/ gospodarstwo domowe

 

Ich führe den Haushalt mit meinem Bruder. - Prowadzę dom z moim bratem.

 

Staub wischen - ścierać kurz

 

Ich wische Staub - ścieram kurz.

 

Geschirr abtrocken - wycierać naczynia

 

Ich trocke Geschirr ab. - Wycieram naczynia.

 

Blumen/Pflanzen gießen - podlewać kwiaty/ rośliny

 

Ich gieße Blumen/ Pflanzen. - Podlewam kwiaty/ rośliny.

 

einen Hund ausführen - wyprowadzić psa

 

Ich führe einen Hund aus. - Wyprowadzam psa.

 

den Teppich reinigen/klopfen - czyścić / trzepać dywan

 

Ich reinige/ klopfe den Teppich. - Czyszcze/ trzepie dywan.

 

von Hand waschen - prać ręcznie

 

Ich wasche immer von Hand. - Piorę zawsze ręcznie.

 

czytaj więcej »

Lektion 26 - Przyimki w określeniach czasu

2014-08-27 16:08:52

Dziś zajmiemy się nowym zagadnieniem, mianowicie poznacie przyimki czasowe w języku niemieckim. Szczególną uwagę, musicie zwrócić na dwa z nich czyli seit - od i ab - od.

 

Pewnie zadacie teraz sobie pytanie, którego kiedy mam użyć w zdaniu, skoro tłumaczy się je tak samo?.... Hmmm......otóż jest na to mała reguła, której nauczyłam się jak przyswajałam sobie ten materiał dobrych kilka lat temu, gdy uczyłam się niemieckiego od podstaw.

 

Najpierw wytłumaczę Wam seit.

 

Za pomocą seit wyrażamy czas trwania jakiegoś zdarzenia rozpoczętego w przeszłości.

 

Seit użyjemy zatem gdy jakieś zdarzenie miało miejsce w przeszłości np:

 

Seit einer Woche sind wir im Gebirge. - Od tygodnia jesteśmy w górach.

 

Seit heute Morgen bin ich krank. - Od dzisiaj rana jestem chory.

 

Obrazując nasze pojęcie o seit zaznaczymy je w ten sposób:

 

Przeszłość ----------------------------------------* aż do teraz

 

Ab natomiast oznacza trwanie czynności lub zdarzenia, które dopiero się zacznie. Przyimek ab odnosi się więc do przyszłości.

 

Ab heute rauche ich nicht mehr. - Od dzisiaj nie palę więcej.

 

Ab morgen treibe ich Sport. Od dzisiaj trenuję sport.

 

Nasze wyobrażenie o ab będzie takie:

 

Początek *-----------------------------------------------------

 

Oprócz seit i ab mamy jeszcze trzy przyimki które, pomogą nam określić czas w zdaniu. Są to bis, bis... zu oraz von.... bis.

 

Bis - do

 

Ich warte noch bis Montag. - Czekam jeszcze do poniedziałku.

 

Bis jetzt bin ich im Gebirge. - Do teraz jestem w górach.

 

Bis .... zu - do

 

Noch einen Tag ist bis zu meinem Geburstag. Jeszcze jeden dzień jest do moich urodzin.

 

von... bis - od ... do

 

Ich arbeite von neun bis elf Uhr. Pracuję od 9 do 11 godziny.

 

Za pomocą tych przyimków zbudujecie własną wypowiedź, w której określicie czas jakiegoś zdarzenia lub jakiejś czynności. Myślę, że w bardzo prosty sposób Wam to zobrazowałam, by móc to zapamiętać.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 31 - trzy czasowniki - einsteigen, umsteigen oraz aussteigen

2014-09-09 10:20:23

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła trzech czasowników, które wykorzystywane są na co dzień przez każdego z nas. Jadąc do pracy wsiadamy do autobusu,auta, pociągu czy tramwaju. Niektórzy z Was pewnie się przesiadają z jednego pojazdu na drugi. Będąc u celu naszej podróży każdy z nas musi wysiąść. Także moi drodzy będziemy mówić dziś właśnie o tych czynnościach.

 

Pierwszym czasownikiem jaki musimy sobie skojarzyć to czasownik steigen, który podczas nauki będzie przybierał przed sobą trzy prefixy inaczej mówiąc przedrostki przed czasownikiem:

 

- ein

- um

- aus

 

Sam czasownik steigen tłumaczymy jako wspinać się, ale z naszymi przedrostkami będzie tworzył następujące znaczenie.

 

 

einsteigen - wsiadać

 

umsteigen - przesiadać

 

aussteigen - wysiadać

 

Pamiętajmy, że wymienione czasowniki są czasownikami rozdzielnie złożonymi więc nasze prefixy (przedrostki) są rozdzielne i będą wędrowały w zdaniu na jego koniec.

 

Dla praktyki zrobimy sobie ćwiczonko:

 

Ich steige an der Haltestelle Goethestraße in den Bus ein. - Wsiadam na przystanku na ulicy Goethego do autobusu.

 

Zauważcie nasze aus w zdaniu wędruje na koniec, na przystanku musimy użyć przyimka an+ Dativ (trzeci przypadek) a jak wsiadamy do autobusu wedle naszej gramatyki wykonujemy ruch i powiemy wtedy dokąd się przesiadamy - Wohin? , dlatego zastosujemy tutaj IV przypadek czyli Akkusativ. Użyjemy przyimka in + Akkusativ - in den Bus.

 

der Bus zmieni się nam w Akkusativie na den. Więc nasz przyimek rządzący Akkusativem połączy się z in.

 

Ich steige am Bahnhofsplatz um und dann gehe ich zu FuB. - Przesiadam się na placu dworcowym i potem idę pieszo.

 

Kolejny czasownik, który jest rozdzielny i jego przedrostek będzie wędrował na koniec zdania. W tym zdaniu użyjemy przyimka an+ Dativ (III przypadek). Zadamy pytanie gdzie się przesiadamy? Wo ? Nasz der Bahnhofsplatz musimy odmienić do Dativu i der zmienia nam się na dem. W skrócie an dem  napiszemy am.

 

Został nam jeszcze czasownik aussteigen, czyli wysiadać.

 

Ich steige am Bahnhof  aus dem Bus aus. - Wysiadam na dworcu z autobusu.

 

Czasownik rozdzielnie złożony, znów spytamy się gdzie wysiadamy? - Wo? i użyjemy Dativu. Przyimek aus natomiast warto zapamiętać, gdyż posłuży on nam do określania, że skądś wysiadamy czy z autobusu czy z pociągu. Warto go zapamiętać w taki sposób, że wychodzimy skądś z wnętrza jakiegoś pomieszczenia czy środka czegoś.

 

Podsumowując owe czasowniki są bardzo przydatne i warto je zapamiętać, choćby w taki sposób jak ja Wam je zobrazowałam i wytłumaczyłam na bardzo prostych przykładach.

 

Życzę więc Wam miłej nauki! ;-)

 


 

 

czytaj więcej »

Lektion 37 - Przyimek durch w języku niemieckim

2014-09-26 11:02:50

W dzisiejszej lekcji przybliżę Wam przyimek durch w języku niemieckim.

 

W języku niemieckim będziemy go tłumaczyć jako przez. ( durch - przez)

 

Należy zapamiętać, że przyimek durch łączy się z Akkusativem czyli IV przypadkiem.

 

Natomiast jego użycie nie jest trudne, wystarczy zapamiętać kilka wskazówek. Oto kilka z nich, które ułatwią Wam jego zastosowanie w praktyce.

 

W jakich sytuacjach go użyjemy:

 

- przyimek może być określeniem przyczyny

 

Wir haben durch Frau Hasan von dem Unfall gehört. - Słyszeliśmy o wypadku przez Panią Hasan. ( czyli dowiedzieli się dzięki niej o zdarzeniu)

 

Durch den Streik gab es einen Verkehrsstau. - Przez stajk powstał wielki korek.

 

- gdy podróżujemy przez jakiś kraj

 

Ich reise durch Europa mit meiner Schwester. - Podróżuję przez Europę z moją siostrą.

 

Ich will mit meiner Mutter durch Amerika reisen. - Chcę podróżować przez Amerykę z moją mamą.

 

- gdy przez coś przemierzamy, idziemy, jedziemy

 

Ich gehe durch den Park. - Idę przez park.

 

Wir gehen durch die Wiese. - Idziemy przez łąkę.

 

- gdy chcemy coś podzielić ( matematyka)


eine Zahl durch eine andere dividieren : 6 durch 3 = 2 - podzielić liczbę przez inną: 6 podzielić przez 3 daje nam 2.


- w określeniach, ze coś działo się np. przez całą noc, przez zimę, przez cały rok


Durch die ganze Nacht hat er ein interessantes Buch gelessen. - Przez całą noc on czytał interesującą książkę.

 

Durch das ganze Jahr arbeitet sie fleiBig. - Przez cały rok ona pilnie pracuje.

 

- w stronie biernej durch użyjemy, gdy sprawcą czynności jest zwierze lub rzecz.

 

Das Buch wird durch den Hund gerissen. - Książka została pogryziona przez psa.

 

 

Mam nadzieję, że usprawniłam Wam naukę i przyimek durch nie będzie taki straszny jak go malują.

czytaj więcej »

Lektion 66 - czasowniki zwrotne

2015-01-02 20:21:49

Wracamy do nauki języka niemieckiego i tym razem zajmiemy się czasownikami zwrotnymi, czyli takimi które poprzedzone są sich (sich tłumaczymy w języku niemieckim jako się albo sobie).


W odmianie czasownika przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej sich będzie przybierało własną formę, której trzeba się nauczyć na pamięć. Dzięki temu odmienicie każdy czasownik zwrotny.


Oto odmiana:


ich - mich

du - dich

er,sie, es - sich


wir -uns

ihr - euch

Sie,sie - sich


Tworząc zdanie pojedyncze z czasownikiem zwrotnym musicie ulokować go na drugim miejscu wraz z odpowiednio odmienionym sich do osoby, np:


Ich ziehe mich um 7.00 Uhr an. - Ubieram się o 7 rano.

 

Ich ziehe mir eine rote Bluse an. - Ubieram na siebie jakąś czerwoną bluzkę.


1.Na początek wyjaśnimy sobie co to jest czasownik zwrotny?

 

Otóż czasowniki zwrotne występują w połączeniu z zaimkiem osobowym użytym w Celowniku (Dativ) albo w Bierniku (Akkusativ). Zaimek zwrotny wskazuje na relację pomiędzy wykonywaną czynnością (wyrażoną czasownikiem) a podmiotem zdania. Jego forma zależy więc od osoby i liczby podmiotu.

 

2. O co w tym wszystkim zatem chodzi?

 

Bardzo prosta zasada, dzięki której zrozumiecie dlaczego używamy raz w zdaniu Akkusativu a raz Dativu.

 

Zróbmy to na przykładach:

 

Ich ziehe mich alleine an und putze mir dann die Zähne.

Ubieram się sama/ samodzielnie i myję sobie potem zęby.

 

Zobaczcie w naszym zdaniu czasownik anziehen czyli ubierać połączył się z Akkusativem, czynność wykonana jest sama z siebie. Występuje tzw. "się" w IV przypadku.

 

Czasownik putzen połączy się zaś z Dativem, ponieważ w zdaniu podany jest cel, czyli umycie sobie zębów. W zdaniu użyliśmy " sobie" które musimy odmienić w III przypadku.

 

W skrócie:

 

Czynność wynikająca sama z siebie ( myję się, golę się.... itp.) - Akkusativ

Czynność mająca na celu np, założyć coś na siebie, umyć sobie zęby, włosy itp - Dativ

 

3. Trochę gramatyki:

 

Spróbujmy teraz utrwalić sobie zaimki zwrotne przez wszystkie osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej za pomocą czasownika sich anziehen (ubierać się)

 

AKKUSATIV

 

Chcąc skonstruować zdanie ja się ubieram i tak przez każdą osobę użyjemy Akkusativu ( czynność sami wykonujemy)

 

ich -ziehe mich an (UWAGA!!!)

du - ziehst dich an (UWAGA!!!)

er,sie,es -zieht sich an

 

wir -ziehen uns an

ihr -zieht euch an

Sie,sie -ziehen sich an

 

DATIV


Chcąc powiedzieć, że zakładamy na siebie płaszcz użyjemy Dativu ( w zdaniu mamy dodatkową rzecz - płaszcz, którą musimy na siebie założyć)


ich - ziehe mir den Mantel an (UWAGA!!!)

du - ziehst dir  den Mantel an (UWAGA!!!)

er,sie,es - zieht sich den Mantel an

 

wir -ziehen uns den Mantel an

ihr - zieht euch den Mantel an

Sie,sie - ziehen sich den Mantel an

 

Zaznaczyłam Wam na różowo małą wskazówkę, gdyż warto zapamiętać, że na osobę 1 i 2 l. pojedynczej trzeba zwrócić szczególną uwagę.

 

Kolejna porcja czasowników które będą się łączyły zarówno z 3 jak i z 4 przypadkiem.

 

- sich rasieren - golić się.

 

Du rasierst dich - ty się golisz. (Akkusativ)

Du rasierst dir den Bart - ty golisz sobie brodę. (Dativ)

 

- sich waschen - myć się

 

Ich wasche mich - myję się. (Akkusativ)

Ich wasche mir die Hände.- myję sobie ręce. (Dativ)

 

Kolejne czasowniki  zwrotne poznacie na następnej lekcji.

 

Podsumowując naszą teorię zróbcie w praktyce następujące zdanka:

 

1. Ewa ubiera się.

2. Ewa myje sobie ręce.

3. Kto się goli?

4. Ty golisz sobie brodę.

5. Pani Meller ubiera na siebie jakaś jasną bluzkę.

6. Ubierz na siebie sukienkę. (Tryb rozkazujący)

7. Dlaczego się teraz myjesz?

8. I i umyj sobie zęby. (Tryb rozkazujący).

 

czytaj więcej »
« Poprzednia 1 2 Następna »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych