Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "czasownik-lernen-buffeln-i-pauken"

Lektion 46 - Czasowniki związane z uczeniem się

2014-10-09 23:03:37

Dziś poznacie 3 czasowniki na rodzaj uczenia się. Podstawowym czasownikiem jaki pewnie już znacie to czasownik lernen.

 

Odmienia się on następująco:

 

ich lerne

du lernst

er, sie, es lernt

 

wir lernen

ihr lernt

Sie, sie lernen

 

np:

 

Ich lerne fleiBig Deutch. - Uczę się pilnie niemieckiego.

 

Oprócz tego czasownika możemy powiedzieć, że coś kujemy( chodzi oczywiście o jakiś przedmiot np. niemiecki). Dlatego napiszę Wam jeszcze dwa czasowniki, które związane są z uczeniem się.

 

etwas pauken - coś wkuwać

 

etwas für die Schule büffeln - wkuwać coś do szkoły

 

Czasowniki odmieniają się następująco:

 

ich pauke

du paukst

er, sie, es paukt

 

wir pauken

ihr paukt

Sie, sie pauken

 

Ich pauke neue Vokabeln - wkuwam nowe słówka.

 

ich büffle albo büffele
du büffelst
er,sie,es büffelt


wir büffeln
ihr büffelt
Sie, sie büffeln

 

Ich büffle / büffele Mathe für die Schule. - Wkuwam matematykę do szkoły.

 

Oprócz uczenia i wkuwania są jeszcze dwa czasowniki na nauczanie, które powinny Wam się skojarzyć z nauczycielem, profesorem, osobą która nas naucza.

 

Mianowicie są to czasowniki takie jak:

 

- lehren - nauczać

- unterrichten - nauczać

 

W nauce języka niemieckiego trzeba zapamiętać jedno, że czasownik lernen wykorzystamy w zadaniu jako uczyć się tylko w przypadku ucznia, studenta czyli osoby uczącej się jakiejś dziedziny nauki np.matematyka, historia, język niemiecki.

lernen - uczyć się

Er lernt Mathe und Deutsch. - On uczy się matematyki i niemieckiego.

das Lernen - nauka


Czasownik lehren podobny do lernen, mimo to różniący się jedną literką h tłumaczymy jako nauczać, wykładać. Czasownik ten również powinien Wam się skojarzyć z profesorem i nauczycielem.


lehren - nauczać/ wykładać


Er lehrt Medizin in Berlin - On wykłada/ naucza medycynę w Berlinie.

unterrichten oznacza nauczać. Czasownik ten wykorzystamy w tym kontekście, że jesteśmy przez kogoś nauczani, czyli uczy nas nauczyciel, profesor.

unterrichten - nauczać

Der Professor lehrt viele Jahre an einem Gymnasium.- Profesor uczy/ naucza wiele lat w gimnazium.

Sie unterrichtet ihre Kinder.- Ona naucza swoje dzieci.


 

 

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych