Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "czas-terazniejszy"

Lektion 43 - Czas teraźniejszy

2014-10-06 15:22:17

Dziś zajmiemy się pierwszym czasem, który w języku niemieckim zwie się Präsens. Czasu tego użyjemy do wyrażania teraźniejszości oraz przyszłości.

 

Oto przykłady:

 

Teraźniejszość - Ich arbeite jetzt. - Pracuję teraz.

 

Przyszłość - Am Freitag gehe ich ins Kino mit meinem Freund. W piątek idę do kina z moim przyjacielem.

 

W budowie naszych zdań w czasie teraźniejszym musicie pamiętać, iż czasownik musi stać zawsze na 2 miejscu. Oprócz tego musi on być odmienny do osoby, która występuje w zdaniu.


Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym zaś to stałe końcówki dla osób w liczbie pojedynczej jak i mnogiej:


ich - e                                wir - en

du - st                                ihr - t

er, sie es -t                         Sie, sie -en


Oprócz Präsensu istnieje również jeszcze jeden czas teraźniejszy do wyrażania przyszłości jak i teraźniejszości. Jest nim Futur I.


Futur I to czas składający się z czasownika posiłkowego: werden (stawać się) + bezokolicznika na końcu zdania.


Aby zbudować jakiekolwiek zdanie musicie najpierw poznać odmianę czasownika werden.

Przedstawia się ona następująco:

 

ich werde                                      wir werden

du wirst                                         ihr werdet

er, sie es wird                                Sie, sie werden

 

Na podstawie odmiany ułóżmy sobie proste zdanie: Pojadę do Niemiec. Według naszego schematu musimy najpierw odmienić czasownik werden do osoby jako czasownik posiłkowy i drugi czasownik fahren ulokować na końcu zdania.

 

Ich werde nach Berlin fahren.- Pojadę do Niemiec.


Ich werde am Kongress in Berlin teilnehmen - Wezmę udział w kongresie w Berlinie.Czas ten możemy porównać z Präsensem w bardzo łatwy sposób, np. zdanie " Przyjdę do ciebie jutro zapiszemy na dwa sposoby np.


Ich werde morgen zu dir kommen. (Futur I)

 

Ich komme morgen zu dir. (Präsens)


Pierwsze zdanie jest w czasie Futur I z czasownikiem posiłkowym werden i bezokolicznikiem na końcu.


Drugie zaś w Präsensie z zachowaniem jednego czasownika w formie odmiennej do osoby ich czyli ja.


Mam nadzieję,że dzięki mojej lekcji zrozumieliście choć troszeczkę czas teraźniejszy w języku niemieckim. ;-)

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych