Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyszukiwanie frazy "Szkoła"

Lektion 47 - Przyimki z celownikiem

2014-10-13 21:11:56

Dzisiejsza lekcja będzie o przyimkach, które wymagają trzeciego przypadka w języku niemieckim. Mianowicie poznacie przyimki za pomocą których będziecie umieli powiedzieć, że coś gdzieś leży, stoi, znajduje się, jest, wisi.

 

Najpierw jednak musicie opanować kilka czasowników:

 

liegen - leżeć

 

stehen - stać

 

sitzen - siedzieć

 

sich befinden - znajdować się

 

hängen - wisieć

 

sein - być

 

Czasowniki te będą się łączyły z następującymi przyimkami:

 

in - w

 

an - przy

 

auf - na (poziom)

 

unter - pod

 

über - nad


vor - przed


hinter - za


neben - obok


zwischen - między
Jeżeli opanujecie te przyimki i połączycie z w/w czasownikami określicie daną rzecz gdzie się znajduje.


Jedną ważną zasadą w tworzeniu waszych zdań będzie to, iż musicie wtedy użyć III przypadka czyli Dativu i zadać pytanie Gdzie? czyli Wo?


Aby po przyimku zastosować Dativ warto wypisać sobie taki skrót w przypadkach:

 

die - der

der - dem

das - dem

die (l.mnoga) - den


Praktyka czyni mistrzem więc spróbujmy skonstruować kilka przykładów zgodnych z naszą teorią:


1. Obraz jest na ścianie.

- Das Bild ist an der Wand. ( wiemy że ściana to die Wand patrzymy na nasz skrót - die w Dativie zmieni się na der.)


2. Książka leży na stole.

- Das Buch liegt auf dem Tisch ( das Buch zmieni się na dem)


3. Długopis jest w komodzie.


- Der Kuli ist in der Kommode. (die Kommode zmienia się w Dativie na der)


4. Dzieci stoją przed szkołą.

- Die Kinder stehen vor der Schule. ( die Schule zmienia się na der)


5. Krzesło stoi obok stołu

- Der Stuhl steht neben dem Tisch. ( der Tisch zmieni się na dem)


6. Piotr znajduje się w pokoju.

- Peter befindet sich in dem Zimmer w skrócie im Zimmer. ( das Zimmer zmienia się na dem)


7. Ewa siedzi między tatą a mamą.

-Ewa sitzt zwischen dem Vater und der Mutter. ( der na dem, a die na der)


8. Biurko stoi za szafą.

- Der Schreibtisch steht hinter dem Schrank. ( der zmienia się na dem)


9.Pies leży pod stołem.

- Der Hund liegt unter dem Tisch. ( der Tisch na dem)


10. Lampa wisi nad stołem.

- Die Lampe hängt über dem Tisch. ( der Tisch zmieni się w Dativie na dem)


W powyższych zdaniach po przyimkach zastosujecie Dativ III przypadek i zadacie pytanie gdzie np: Gdzie stoi lampa?, gdzie jest długopis? gdzie znajduje się Ewa? itp. Proste prawda?czytaj więcej »

Lektion 59 - W szkole

2014-11-19 17:32:46

W dziale szkoła poćwiczymy sobie czasowniki oraz podstawowe słownictwo.

 

 

Najpierw poznamy słówka:

 

Texte hören - słuchać tekstów

Texte lesen - czytać teksty

viel schreiben - dużo pisać

singen - śpiewać

Tests schreiben - pisać testy

Aufgaben lösen - rozwiązywać zadania

 

Za pomocą naszych słówek możemy odpowiedzieć na pytanie:

 

Was machst du im Unterricht? - Co robisz na zajęciach?

 

Ich höre Texte. - Słucham tekstów.

Ich lese Texte. - Czytam teksty.

Ich schreibe viel und singe. - Piszę dużo i śpiewam.

Ich schreibe Tests und löse Aufgaben. - Piszę testy i rozwiązuje zadania.

 

Czasownik haben i jego odmiana:

 

ich habe

du hast

er, sie, es hat

 

wir haben

ihr habt

Sie, sie haben

 

A teraz stworzymy sobie pytanie:

 

Was hast du in Mathe? - Co masz z matematyki?

- Eine vier. - jedną 4.

 

Mathe - matematyka

Bio - biologia

Werken - technika

Geschichte - historia  

Deutsch - niemiecki

Englisch - angielski

Religion - religia

Sport - w-f

Musik - muzyka


der Lehrer - nauczyciel

die Lehrerin - nauczycielka


 

Czasownik mögen - lubić i jego odmiana

 

ich mag

du magst

er, sie, es mag

 

wir mögen

ihr mögt

Sie, sie gen

 

Poznajcie kilka przymiotników i zwrotów:

 

gerecht - sprawiedliwy

sympathisch - sympatyczny

toll - wspaniały

verliert nie Geduld - nie traci nigdy cierpliwości

erklärt alles gut - wszystko dobrze wyjaśnia

fragt nur ab - odpytuje tylko

schimpft - łaje, karze


Z czasownikiem lubić ułożymy sobie następujące pytanie:

 

Warum magst du den Mathelehrer? - Dlaczego/ Za co lubisz nauczyciela matematyki?

 

Er ist gerecht - on jest sprawiedliwy

 

Warum magst du den Mathelehrer nicht?- Za co nie lubisz nauczyciela matematyki?

 

Er ist ungerecht - on jest niesprawiedliwy

 

Za pomocą słownictwa z lekcji spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

 

1. Was hast du in Deutsch?

2. Warum magst du Deutschlehrer?

3. Was machst du im Unterricht?

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 60 - Szkoła c.d

2014-11-19 17:51:28

W kontynuacji działu szkoła poznacie również zasadę tworzenia pytań z czasownikami modalnymi.

 

W konstrukcji zdania pytającego musimy zdanie zacząć czasownikiem modalnym a po nim ulokować osobę i dopełnienie.

 

Zróbmy sobie prosty przykład z czasownikami modalnymi co komu wolno a co kto musi coś zrobić.

Dla przypomnienia chodzi o czasowniki müssen i dürfen.

 

müssen - musieć

dürfen - wolno coś

 

UWAGA: W pytaniach zaczynających się :czy wolno albo czy muszę, musimy zacząć  budować pytanie od czasownika modalnego!

 

OGÓLNA ZASADA: Czasownik modalny odmieniony do osoby + dopełnienie?

 

Np. Darfst du Kaugummi kauen? - Czy wolno ci żuć gumę?

 

Musst du zur Schule gehen? - Musisz iść do szkoły?

 

Musst du viel lernen? - Musisz się dużo uczyć?

 

Darfst du lange telefonieren? - Wolno ci długo rozmawiać przez telefon?

 

Nein, ich darf keinen Kaugummi kauen. - Nie nie wolno mi żuć gumy.

Nein, ich muss nicht zur Schule gehen. - Nie, nie muszę iść do szkoły.

Nein, ich muss nicht viel lernen. - Nie, nie muszę się dużo uczyć.

 

Prosta zasada prawda! Spróbujcie sami ułożyć kilka zdań pytających. Powodzenia!

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 71 - Jak dojdę do dworca?

2015-03-11 21:31:46

Dziś nauczymy się bardzo popularnego zwrotu, który pomoże Wam w określaniu miejsca do którego chcielibyście dotrzeć.

 

W celu zaczerpnięcia informacji, pytamy się przechodnia na ulicy: Przepraszam,jak dojdę do dworca?

 

Po niemiecku też się nauczymy i powiemy: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?

 

UWAGA: W zwrocie tym najważniejszy jest przyimek zu po którym musimy użyć trzeciego przypadka czyli DATIVU!

 

Aby zrobić to prawidłowo nauczmy się najpierw rzeczowników i ich rodzajników:

 

das Restaurant - restauracja

die Bank - bank

das Museum - muzeum

die Schule - szkoła

der Park - park

die Post - poczta

das Rathaus - ratusz

die Kirche - kosciół

die Bushaltestelle - przystanek autobusowy

das Schwimmbad - pływalnia

der Zoo - zoo

das Theater - teatr

das Kino - kino

die Disko - dyskoteka

die Bibliothek - biblioteka

der Sportplatz - boisko

der Bahnhof - dworzec

die Konditorei - cukiernia

die Eisdiele - lodziarnia

das Café -kawiarnia

 

 Aby połączyć przyimek zu z III przypadkiem najlepiej zapamiętajcie taki trik:

 

r.m -der w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

r,ż -die w Dativie to der = w połączeniu z zu der w skrócie będzie zur

r.n - das w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

 

Proste prawda! Teraz nie zrobicie błędów.

 

Ćwiczenie dla Was!

Teraz to łatwizna.Wstawcie w lukę odpowiednio odmieniony przyimek:

 

Wie komme ich ........ Post?

Wie komme ich ........ Busbahnhof?

Wie komme ich .........Kino?

Wie komme ich .........Supermarkt?

Wie komme ich ........ Kirche?

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych