Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Lektion 18 - Najczęściej używane czasowniki

2014-08-12 20:06:01, komentarzy: 0

Na dzisiejszej lekcji poznacie najpopularniejsze a zarazem podstawowe czasowniki, jakimi posługują się Niemcy. Nie pozostaje nic innego jak je sobie przyswoić. ;-)

 

 

 

 

Oto krótka lista z ich znaczeniem:

 

essen - jeść 
 
Ich esse zu Mittag. Jem obiad
 
trinken - pić
 
Ich trinke Mineralwasser. Piję wodę mineralną.
 
hören - słuchać
 
Ich höre Musik. Słucham muzyki.
 
arbeiten - pracować
 
Ich arbeite im Team. Pracuję w grupie.
 
lernen - uczyć się
 
Ich lerne Deutsch. Uczę się niemieckiego.
 
lesen - czytać
 
Ich lese die Zeitung. Czytam gazetę.
 
schreiben - pisać
 
Ich schreibe einen langen Brief. Piszę długi list.
 
wohnen - mieszkać
 
Ich wohne in Polen. Mieszkam w Polsce.
 
gehen - iść
 
Ich gehe zum Geschäft. Idę do sklepu.
 
sich anziehen - ubierać się
 
Ich ziehe mich an. Ubieram się.
 
sehen - widzieć ansehen - oglądać
 
Ich sehe einen Film an. Oglądam film.
 
sprechen - rozmawiać
 
Ich spreche mit meiner Freundin. Rozmawiam z moją przyjaciółką.
 
laufen - biegać
 
Ich laufe schnell. Biegam szybko.
 
fahren - jechać
 
Ich fahre mit dem Auto. Jadę autem.
 
kaufen - kupować
 
Ich kaufe Blumen für meine Freundin. Kupuję kwiaty dla mojej przyjaciółki.
 
schlafen - spać
 
Um 22 Uhr schlafe ich. O 22 godzinie śpię.
 
abfahren - odjeżdżać
 
Ich fahre heute ab. - Dziś odjeżdżam.
 
ankommen - przybywać
 
Ich komme heute an. Dziś przybywam.
 
öffnen -  otwierać
 
Ich öffne meinen Kleiderschrank und nehme mir eine schwarze Hose. - Otwieram moją szafę z ubraniami i biorę czarne spodnie.
 
schließen - zamykać 
 
Ich schließe die Tür meines Büros. Zamykam drzwi mojego biura.
 
 
Ciąg dalszy czasowników nastąpi...
czytaj więcej »

Lektion 17 - Czynności - (Tätigkeiten)

2014-08-11 21:56:12, komentarzy: 0

Dzisiaj zajmiemy się dalszymi czynnościami, jakie możemy wykonywać w ciągu naszego dnia.

Poznacie kilka czasowników wraz ze znaczeniem na prostych zdaniach.

 

die Tätigkeit - czynność / die Tätigkeiten - czynności (liczba mnoga)

 

Welche Tätigkeiten machst du in deinem Alltag ?

 

Jakie czynności wykonujesz w dniu powszednim?

 

 

In meinem Alltag mache ich viele Tätigkeiten.- w moim dniu powszednim wykonuję wiele czynności.


Ich spüle Geschirr und helfe meiner Mutter in der Küche. - Zmywam naczynia i pomagam mojej mamie w kuchni.

 

Ich helfe beim Bügeln und wasche regelmäßig Wäsche. - Pomagam przy prasowaniu i piorę regularnie pranie.

 

Ich kehre den FuBboden und dann wasche ich auf.- Zamiatam podłogę a potem myję.

 

Dann wische ich und sauge Staub. - Potem wycieram i odkurzam.

 

Im Garten gieBe ich Blumen und mähe Gras. - W ogrodzie podlewam kwiaty i koszę trawę.

 

Ich wasche auch mein Auto. - Myję również moje auto.

 

In meinem Zimmer putze ich Fenster. - W moim pokoju myję okna

 

Ich bringe den Müll oder Abfall herunter. - Wynoszę śmieci albo odpady.

 

 

 

Do przyswojenia:

 

Geschirr spülen - zmywać naczynia

 

das Bügeln - prasowanie /bügeln - prasować

 

aufwaschen - zmywać podłogę

 

Wäsche waschen - prać pranie

 

Blumen gieBen - podlewać kwiaty

 

Auto waschen - myć auto

 

Gras mähen - kosić trawę

 

Staub wischen - wycierać kurz

 

kehren -zamiatać

 

den Müll/Abfall herunterbringen - wynosić śmieci/ odpady

 

staubsaugen - odkurzać

 

Fenster putzen - myć okna

 

 

Odmiana czasowników, które mogą sprawić Wam trudność. Dla ułatwienia wypisałam czasownik przez wszystkie osoby:

 

bügeln - prasować

 

ich bügle
du bügelst
er/sie/es bügelt

wir bügeln
ihr bügelt
sie/Sie bügeln

 

 

mähen - kosić

 

ich mähe
du mähst

er/sie/es mäht

 

wir mähen
ihr mäht

sie/Sie mähen

 

kehren - zamiatać

 

ich kehre
du kehrst

er/sie/es kehrt

 

wir kehren
ihr kehrt

sie/Sie kehren

 

staubsaugen - odkurzać

 

ich sauge Staub
du saugst Staub

er/sie/es saugt Staub

 

wir saugen Staub
ihr saugt Staub

sie/Sie saugen Staub

 

Myślę, że dacie radę w nauczeniu się ich. ;-)

czytaj więcej »

Lektion -16 Cechy charakteru

2014-08-07 21:55:40, komentarzy: 0

Lekcja 16 poświęcona jest cechom charakteru. Poznacie kilka cech pozytywnych i negatywnych.

 

der Charakter - charakter

 

Wie ist dein Charakter? - Jaki jest twój charakter?

 

Ich habe positive und negative Seiten - Mam pozytywne i negatywne strony.

 

Ich bin ruhig...... . - Jestem spokojny......

 

die Charaktereigenschaft - cecha charakteru / die Charaktereigenschaften - cechy charakteru (liczba mnoga)

 

Welche Charaktereigenschaften besitzt du? - Jakie cechy charakteru posiadasz?

 

Welche Charaktereigenschaften hast du? - Jakie masz cechy charakteru?


Ich bin offen, freundlich, nett, optymistisch..... - Jestem otwarty, przyjazny, miły, optymistyczny...Cechy charakteru pozytywne:


begabt - zdolny


bescheiden - skromny


ehrlich - szczery


energisch - energiczny


aktiv - aktywny


erfahren - doświadczony


freundlich - przyjacielski


ernst - poważny


froh - wesoły


geduldig - cierpliwy


gelassen - opanowany


glücklich - szczęśliwy


hilfsbereit - pomocny


gesellig - towarzyski


klug - mądry


intelligent - inteligentny


nett - miły


ruhig - spokojny


lustig - wesoły


modern - nowoczesny


mutig - odważny


pflichtbewust - obowiązkowy


selbstbewusst - pewny siebie


stolz - dumny


sympathisch - sympatyczny


treu - wierny


tolerant - tolerancyjny


verrückt – szalony, zwariowany


sparsam oszczędnyCechy charakteru negatywne:


böse zły


dumm - głupi


egoistisch egoistyczny


faul leniwy


feige - tchórzliwy


frech - bezczelny


geizig skąpy


nervös nerwowy


stur - uparty


traurig smutny


vergesslich - zapominalski


zerstreut - roztrzepany

 

wütend wściekły

 

To kilka cech pozytywnych i negatywnych. W języku niemieckim jest ich o wiele więcej. Dla Was jest to minimum. ;-)

czytaj więcej »

Lektion 15 - Czynności dnia codziennego (Tagesablauf) cz.2

2014-08-07 21:13:32, komentarzy: 0

W drugiej części Tagesablauf poznacie kolejne czasowniki. Mam nadzieję, że część pierwsza jakoś Wam poszła i nauczyliście się słownictwa. Teraz czas na drugą. Zaczynamy!!!

 

Na dzisiejszej lekcji pouczycie się słownictwa z filmiku, który zamieszczam. Dzięki niemu będziecie wiedzieć jak wypowiada się słówka. Pod nagraniem macie tłumaczenie po polsku.

 

Oprócz nagrania dodaje kilka zdań:

 

nach Hause gehen - iść do domu

 

Ich gehe nach Hause.

 

zu Hause sein - być w domu

 

Am Montag bin ich den ganzen Tag zu Hause.

 

zu Mittag essen - jeść obiad

 

Um 15 Uhr esse ich zu Mittag mit meiner Mutter.

 

der Mutter helfen - pomagać mamie

 

Ich helfe meiner Mutter beim Bügeln. (pomagam mamie przy prasowaniu)

 

das Geschirr spülen - zmywać naczynia

 

Ich spüle immer Geschirr.

 

mein Zimmer aufräumen - sprzątać swój pokój

 

Ab und zu räume ich mein Zimmer auf. (Ab und zu - od czasu do czasu)

 

am Computer spielen - grać na komputerze

 

Am Nachmittag mag ich am Computer spielen.

 

das Abendbrot essen - jeść kolację

 

Dann esse ich das Abendbrot.

 

A teraz obejrzcie sobie filmik, ja wypiszę Wam słownictwo jakie powinniśćie sobie z dzisiejszej lekcji przyswoić:

 

 

der Wecker klingelt - dzwoni budzik

 

aufstehen  - wstawać

 

in die Dusche gehen - iść pod prysznic

 

den Kaffee kochen - gotować kawę

 

frühstücken - jeść śniadanie

 

zur Arbeit gehen - iść do pracy

 

von... bis ... arbeiten - pracować od ... do

 

Mittagspause haben/ machen - mieć/ robić sobie przerwę

 

mit meinen Kollegen in der Kafeteria essen - jeść z moim kolegą w kafeterii

 

die Arbeit beenden - zakończyć pracę = Meine Arbeit ist zu Ende. ( Moja praca dobiegła końca)

 

zum Deutschkurs gehen - iść na kurs niemieckiego

 

Wörter lernen - uczyć się słówek

 

Dialoge hören - słuchać dialogów

 

Texte lesen und hören - czytać i słuchać textów

 

Deutschstunde dauert von... bis.... - lekcja niemieckiego trwa od ... do...

 

nach Hause kommen - wracać do domu

 

die Hausaufgaben machen - odrabiać prace domowe

 

den Fernseher einschalten - włączyć telewizor

 

die Nachrichten hören - słuchać wiadomości

 

am Computer arbeiten - pracować na komputerze

 

ins Bett gehen - iść spać

 

 

Dla poćwiczenia słownictwa ułóżcie swój własny przebieg dnia. Powodzenia! ;-)

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 14 - Czynności dnia codziennego (Tagesablauf) cz.1

2014-08-05 16:26:06, komentarzy: 0

Dzisiejsza lekcja dotyczyć będzie podstawowych czynności jakie wykonujemy podczas każdego dnia. Dziś poznacie kilka czasowników. By nauka była efektywniejsza musi bazować na efektach i jakości a nie na ilości. Lepiej jest uczyć się kilka słówek dziennie niż pochłonąć kilkukartkową listę czasowników, które w całości nie zostaną dokładnie przyswojone. Postanowiłam dziś wypisać pierwszą część czasowników. Uczymy się więc powoli, ale za to dokładnie.

 

der Tagesablauf - przebieg dnia / rytm dnia (czynności wykonywane z rutyny)

 

aufwachen - budzić się

 

aufstehen - wstawać

 

sich waschen - myć się

 

duschen -brać prysznic

 

unter die Dusche gehen ( ich dusche mich jetzt) - iść pod prysznic ( teraz się myje)


sich anziehen - ubierać się

 

das Frühstück vorbereiten - przygotowywać śniadanie

 

frühstücken - jeść śniadanie

 

sich + Dativ die Zähne putzen - myć sobie zęby

 

das Haus verlassen - opuszczać dom

 

zur Schule gehen - iść do szkoły

 

zur Uni gehen - iść na Uniwersytet

 

meine Hasusaufgaben machen - odrabiać swoje prace domowe

 

fernsehen - oglądać telewizję

 

ins Bett gehen - iść do łóżka

 

schlafen - spać

 

 

A teraz ułożymy kilka zdań z powyższymi czasownikami:

 

1. Budzę się każdego dnia o 7.00 godzinie.

- Ich wache jeden Tag um 7.00 Uhr auf. ( Pamiętamy czasownik rozdzielnie złożony nasze auf musi iść na koniec zdania)

 

2. O 7.05 wstaję.

- Um 7.05 stehe ich auf.( Pamiętamy czasownik rozdzielnie złożony nasze auf musi iść na koniec zdania)

 

3. Myję się albo biorę prysznic.

-Ich wasche mich oder ich dusche.

 

4. Ubieram się. (czasownik rozdzielnie złożony nasze an musi iść na koniec zdania)

Ich ziehe mich an. Natomiast jakbyśmy zakładali na siebie jakąś część garderoby musimy wtedy napisać: Ich ziehe mir eine Bluse an. ( mir - Dativ)

 

5. Idę do kuchni i przygotowuje śniadanie.

- Ich gehe in die Küche und bereite mein Frühstück vor. (czasownik rozdzielnie złożony nasze vor musi iść na koniec zdania)

 

6. Jem śniadanie.

- Ich esse Frühstück /ich frühstücke.

 

7. Myję sobie zęby.

Ich putze mir die Zähne.

 

8.Potem opuszczam dom czyli wychodzę z domu.

- Dann verlasse ich mein Haus.

 

9.Potem idę do szkoły albo na Uniwersytet.

- Dann gehe ich zur Schule oder zur Uni.

 

10. O 15.00 odrabiam moje prace domowe.

- Um 15 Uhr mache ich meine Hausaufgaben.

 

11.Po południu oglądam często telewizję.

- Am Nachmittag sehe ich oft fern. (czasownik rozdzielnie złożony nasze fern musi iść na koniec zdania)

 

12.O 21.00 idę do łóżka i śpię.

- Um 21.00 Uhr gehe ich ins Bett und ich schlafe.

 

Do zapamiętania - prefixy czyli przedrostki auf, fern, an, które występują przed naszymi czasownikami są rozdzielnie złożone czyli wędrują na koniec zdania!!!

 

ich sehe fern, ich stehe um 7.00 Uhr auf, er zieht sich an.

 

 

 

 Na dzisiaj wystarczy nauki, ciąg dalszy z kolejnymi czasownikami nastąpi.

czytaj więcej »

Lektion 13 - Godziny

2014-08-01 21:40:26, komentarzy: 1

Trzynasta lekcja będzie poświęcona czasowi. Chodzi o podstawowe pytanie w języku niemieckim : Która jest godzina?

 

 Liczby od 1do 100 znacie więc nie będzie problemu z godzinami. Prawda?

 

Na początek słówka, które trzeba opanować:

 

die Zeit - czas

 

die Uhr - godzina zegarowa

 

die Stunde - godzina

 

das Viertel - kwadrans

 

Aby zapytać się o to, która jest godzina możemy użyć jednego z dwóch, znaczących to samo zwrotów:

 

Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina?

 

Wie spät ist es? - Która jest godzina?

 

Aby odpowiedzieć użyjemy następującego zwrotu:

 

Es ist ..... - Jest ....

 

Es ist sieben Uhr. -Jest siódma godzina.

 

W skrócie


Es ist + Godzina.

 

 

Teraz musimy zapamiętać:

 

vor - przed = Es ist sieben vor sechs . Jest siedem przed szóstą.

 

nach - po = Es ist zehn nach eins. Jest dziesięć po pierwszej.

 

halb - w pół do = Es ist halb sieben. Jest w pół do siódmej


Viertel - kwadrans (15 Minut) = Es ist Viertel vor zwei. Za kwadrans 2.


Można też pominąć es ist i powiedzieć:


sieben vor sechs


zehn nach eins


halb sieben


Viertel vor zwei.


 

Jeśli chcemy usłyszeć dokładną godzinę, możemy zapytać:

 

Haben Sie die genaue Uhrzeit? - Czy wie Pan/Pani, która jest dokładnie godzina?

 

 

Aby zapytać się o której godzinie wykonujemy jakąś czynność powiemy:

 

Um wie viel Uhr kommt dein Freund? - O której godzinie przyjdzie twój przyjaciel?

 

Mein Freund kommt um sieben Uhr. Mój przyjaciel przyjdzie o siódmej.

 

 

Pewnie zastanawiacie się kiedy użyjemy Stunde a kiedy Uhr w języku niemieckim.Maja one to samo znaczenie czyli znaczą w tłumaczeniu godzina, natomiast posiadają inne zastosowanie, jeżeli chodzi o kontekst zdania.

 

Oto proste przykłady na których można pokazać ową różnicę :

 

die Stunde

 

- Die Vorlesung dauert heute drei Stunden. - Wykład trwał dziś 3 godziny.

 

- Wie viel Zeit brauchst du? - Ile czasu potrzebujesz?

Ich brauche eine Stunde. Potrzebuje godziny.

 

- Ich warte schon eine Stunde - czekam już godzine.

 

- Wir haben zwei Stunden Zeit. - Mamy dwie godziny czasu.

 

Uhr

 

- Der Film beginnt um 19 Uhr. Film zaczyna się o 19.

 

- Um wie viel Uhr stehst du heute auf? - O której godzinie dziś wstajesz?

 

 

Obrazek pozwoli Wam wyobrazić sobie o co w tym wszystkim chodzi:

 

 

 

 

 

Zamieszczam również filmik, pomocny w nauce wymowy:

 

czytaj więcej »

Lektion 12 - Rodzina

2014-07-18 08:02:34, komentarzy: 0

Lekcja 12 dotyczyć będzie rodziny, dokładniej poznamy skład rodziny oraz pokrewieństwo.

 

W nauce rzeczowników, związanych z rodziną musimy zapamiętać, że kobiety są rodzaju żeńskiego czyli die. Natomiast mężczyźni mają rodzajnik męski - der.

 

die - rodzaj żeński / der - rodzaj męski

 

Nauczę Was również liczby mnogiej podstawowych rzeczowników :

 

die Mutter - mama / w liczbie mnogiej mamy to die Muttern

 

der Vater - tata / w liczbie mnogiej to die Väter


der Sohn - syn /w liczbie mnogiej die Söhne

 

die Tochter - córka/ w liczbie mnogiej die Töchter


der Bruder - brat / w liczbie mnogiej die Brüder


die Schwester - siostra / w liczbie mnogiej die Schwestern

 

 

A teraz poznamy całą tradycyjną rodzinę:

 

die Familie - rodzina

 

die Mutter - mama

 

der Vater - tata

 

der Sohn - syn

 

die Tochter - córka

 

der Bruder - brat

 

die Schwester - siostra

 

 

Teraz dziadkowie:

 

die GroBmutter oder Oma - babcia

 

der GroBvater oder Opa - dziadek

 

 

Teraz wnuczkowie dziadków:

 

die Enkelin - wnuczka

 

der Enkel - wnuczek

 

 

Dla rodziców syna :

 

die Schwiegertochter - synowa

 

 

Dla rodziców żony:

 

der Schwiegersohn - zięć

 

 

Dla synowej mama męża oraz tata:

 

die Schwiegermutter - teściowa

 

der Schwiegervater - teść

 

 

Dla siostry lub brata męża lub od strony męża brat:

 

die Schwägerin - bratowa (szwagierka)

 

der Schwager - szwagier

 

 

Dzieci brata lub siostry czyli swojego rodzeństwa:

 

die Nichte - bratanica (siostrzenica)

 

der Neffe - bratanek (siostrzeniec)

 

 

Siostra lub brat mamy i taty dla ich dzieci:

 

die Tante - ciocia

 

der Onkel - wujek

 

Myślę, że nic skomplikowanego : -) Jakoś dacie radę, prawda?

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 11 - Liczby

2014-07-17 09:20:22, komentarzy: 0

Dziś poznamy liczby w języku niemieckim, 

die Zahl - liczba / die Zahlen - liczby (liczba mnoga)


W nauce liczebników najważniejsze jest zapamiętanie liczb od 1 do 12. Potem pojedyncze liczby takie jak np. dwa, trzy powtarzają się przy kolejnych jak np 22. zweiundzwanzig.


Należy zapamiętać:


Chcąc utworzyć  13, 14, 15 i dalsze liczby do 19, musimy zapamiętać jak jest 10 czyli zehn. Chcąc utworzyć 13 musimy zacząć od wyjściowej 3 czyli drei i do niej dodajemy dziesiątkę czyli zehn w całości wychodzi nam dreizehn. Prawda, że łatwe.


Natomiast chcąc utworzyć liczbę 24 musimy zacząć od końca najpierw 4 czyli vier a potem 20 czyli zwanzig, w całości wyjdzie vierundzwanzig.


Aby nauczyć się poprawnie tworzenia liczb nauczcie się pierwszych najważniejszych czyli od 1 do 12.


Potem nauczcie się jak jest:


10 - zehn

20 - zwanzig  (UWAGA INNA KOŃCÓWKA !!!)

30 - dreißig    (UWAGA INNA KOŃCÓWKA !!!)

40 - vierzig

50 - fünfzig

60 - sechzig

70 - siebzig

80 - achtzig

90 - neunzig

100 - (ein)hundert


Następnie twórzcie liczby takie jak 35 od końca czyli najpierw 5 - fünf a potem 30 - dreißig


Dla upewnienia się wypisałam Wam liczby od 0 do 100.


0 – null
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf
13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn
20 – zwanzig
21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig
30 – dreißig
31 – einunddreißig
32 – zweiunddreißig
33 – dreiunddreißig
34 – vierunddreißig
35 – fünfunddreißig
36 – sechsunddreißig
37 – siebenunddreißig
38 – achtunddreißig
39 – neununddreißig
40 – vierzig
41 – einundvierzig
42 – zweiundvierzig
43 – dreiundvierzig
44 – vierundvierzig
45 – fünfundvierzig
46 – sechsundvierzig
47 – siebenundvierzig
48 – achtundvierzig
49 – neunundvierzig
50 – fünfzig
51 – einundfünfzig
52 – zweiundfünfzig
53 – dreiundfünfzig
54 – vierundfünfzig
55 – fünfundfünfzig
56 – sechsundfünfzig
57 – siebenundfünfzig
58 – achtundfünfzig
59 – neunundfünfzig
60 – sechzig
61 – einundsechzig
62 – zweiundsechzig
63 – dreiundsechzig
64 – vierundsechzig
65 – fünfundsechzig
66 – sechsundsechzig
67 – siebenundsechzig
68 – achtundsechzig
69 – neunundsechzig
70 – siebzig
71 – einundsiebzig
72 – zweiundsiebzig
73 – dreiundsiebzig
74 – vierundsiebzig
75 – fünfundsiebzig
76 – sechsundsiebzig
77 – siebenundsiebzig
78 – achtundsiebzig
79 – neunundsiebzig
80 – achtzig
81 – einundachtzig
82 – zweiundachtzig
83 – dreiundachtzig
84 – vierundachtzig
85 – fünfundachtzig
86 – sechsundachtzig
87 – siebenundachtzig
88 – achtundachtzig
89 – neunundachtzig
90 – neunzig
91 – einundneunzig
92 – zweiundneunzig
93 – dreiundneunzig
94 – vierundneunzig
95 – fünfundneunzig
96 – sechsundneunzig
97 – siebenundneunzig
98 – achtundneunzig
99 – neunundneunzig
100 – (ein)hundert

 
Dodaję Wam również filmik, dzięki niemu będziecie wiedzieli jak się wymawia liczby.
 


czytaj więcej »

Lektion 10 - Kolory

2014-07-16 20:49:02, komentarzy: 0

Dzisiejsza lekcja poswięcona jest kolorom. Poznacie podstawowe kolory.

 

die Farbe - kolor / die Farben - kolory (liczba mnoga)

 

Welche Farbe magst du am liebsten? - Który kolor lubisz najbardziej?

 

Ich mag gelb und rosa. - Lubię żółty i różowy.

 

Czasownik mögen oznacza lubieć, jest czasownikiem modalnym i w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej odmienia się tak samo czyli mag

 

Ich mag                      wir mögen

Du magst                   ihr mögt

Er, sie, es mag           Sie, sie mögen

 

Welche Farbe passt am besten zu dir? - Który kolor pasuje do ciebie najbardziej?

 

zu etw. passen - do czegoś pasować  zu + Dativ (III przypadek)

 

Zu mir passt am besten gelb und rosa. - Do mnie pasuje najbardziej żółty i różowy.

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 9 - Jak się dzisiaj czujesz?

2014-07-15 11:05:30, komentarzy: 0

 

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się pewnego zwrotu mianowicie Wie fühlst du dich heute? W tłumaczeniu powiemy jak się dzisiaj czujesz?


fühlen to czuć


sich fühlen oznacza czuć się. Czasownik sich fühlen jest czasownikiem zwrotnym i odmienia się go następująco:


ich fühle mich                                    wir fühlen uns

du fühlst dich                                     ihr fühlt euch

er, sie, es fühlt sich                            Sie, sie fühlen sich


Na zadane pytanie możemy odpowiedzieć:


Danke, ich fühle mich gut!- Dziękuję, czuję się dobrze.


Danke, heute fühle ich mich wunderbar. - Dziekuję dzisiaj czuje się wspaniale.


Ich fühle mich nicht so gut. - Czuję sie nie za dobrze.


Heute fühle ich mich schlecht. Ich bin krank/ erkältet - Dziś czuję się źle. Jestem chory/ przeziębiony.


das Gefühl - uczucie / die Gefühle - uczucia


die Gefühle ausdrücken - wyrażać uczucia


Czasownik ausdrücken jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, więc musimy go rozdzielić nasze aus pójdzie na koniec zdania np.:


Wie drückst du deine Gefühle aus? - jak wyrażasz swoje uczucia?


Meine Gefühle drücke ich mit Worten und Gesten aus.

 

Moje uczucia wyrażam słowami i gestami.


Poznajmy przymiotniki:

 

1 - wściekły

2 - obrażony

3 - zakochany

4 - smutny

5 - lękliwy

6 - szczęśliwy

7 - wesoły

8 - nieswojo się czuć

9 - znudzony

10 - zniesmaczony

11 - dumny

12 - zaskoczony

13 - przerażony

 Poznamy również inne zwroty:

 

1. Mam stracha.

2. Jestem smutna/ny.

3. Dosłownie - muszę płakać!

4.Uważam coś za nie fajne!

5.Nie rozumiem tego.

6.Jestem szczęśliwy.

7. Szacunek. Gratulacje!

8.Jestem chory/a.

9. Jestem głodny/a.

10.Słucham muzyki.

11.Jestem zły. sauer - wkurzony = ich werde gleich sauer! - zaraz się wkurzę! .

12.Jestem zakochany/a.


 


czytaj więcej »

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych