Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Lektion -28 Gramatyka ( czasowniki i rzeczowniki związane z mówieniem)

2014-09-03 14:36:33, komentarzy: 0

Mam nadzieję, że czekaliście na dzisiejszy wpis dotyczący naszej poprzedniej lekcji. Mowa tu o gramatyce i słownictwie związanym z mówieniem, konwersacją i rozmową.

 

Nie zapomniałam i dotrzymuję słowa. Zaczynamy więc naszą gramatykę.

 

Wracając do naszych rzeczowników spróbujmy utworzyć kilka zdań pomocnych w ich nauce.

 

Pierwszy rzeczownik:

 

das Gespräch - rozmowa

 

Das Gespräch zum Tehma" Die Wohnung und mein Haus " ist sehr interessant.


Rozmowa na temat " Mieszkanie i mój dom" jest bardzo interesująca.


die Besprechung - narada /konferencja

 

Klaus nimmt an der Besprechung teil.- Klaus bierze udział w naradzie.

 

W zdaniu tym teilnehmen an + Dativ - tłumaczymy jako brać udział w czymś. Czasownik ten należy do czasowników rozdzielnie złożonych, więc nasze teil musi powędrować na koniec zdania.

 

die Ansprache - przemowa

 

Die Ansprache des Verkäufers hat eine besonders große Bedeutung. - Przemowa sprzedawcy ma szczególne znaczenie.

 

die Unterredung - oficjalna rozmowa

 

Er führt eine Unterredung mit seinem Chef. - On prowadzi oficjalną rozmowę z swoim szefem.


die Rede - mowa, przemówienie

 

Das ist eine Rede von meiner Beschäftigung. - To jest mowa o moim zajęciu.


die Unterhaltung - rozmowa

 

Er mischte sich in die Unterhaltung. - On miesza się w rozmowie

 

sich mischen in + Akk - mieszać się w


der Dialog - dialog

 

Bitte, bilden Sie einen kurzen Dialog! - Proszę, niech Państwo utworzą krótki dialog!

 

die Konversation - konwersacja

 

Ich beginne eine Konversation mit dir. - Rozpoczynam konwersację z tobą.

 

beginnen mit + Dativ - rozpoczynać z

 

Oprócz rzeczowników utworzymy zdania z czasownikami:

 

sagen - mówić

 

Er sagt mir " Hallo!" - On mówi mi " Hallo, cześć!"

 

Musicie zapamiętać jedną wskazówkę, że czasownik sagen łączy się z III przypadkiem czyli Dativem. Dlatego mir użyte jest właśnie w III przypadku.

 

sprechen mit  - rozmawiać z kimś

 

Sie spricht mit meinem Freund. - On rozmawia z moim przyjacielem.

 

Przyimek mit rządzi Dativem więc mój przyjaciel mein Freund musimy odmienić w Dativie. Dativ odpowiada na pytanie z kim? - Mit wem? - mit meinem Freund.

 

sich unterhalten mit + Dativ, über + Akk - rozmawiać z kimś, o czymś

 

Er unterhaltet sich mit mir über schlechtes Wetter. - On rozmawia ze mną o złej pogodzie.

 

Mit łączy nam się znowu z Dativem ( z kim? - mit mir) über - zaś z Akkusativem IV przypadkiem ( o czym - über schlechtes Wetter.)

 

reden - mówić

 

Er redet stundenlang.- On mówi godzinami.

 

ein Gespräch mit jmd. führen - prowadzić rozmowę z kimś, mit + Dativ

 

Der Chef führt ein Gespräch mit mir. - Szef prowadzi rozmowę ze mną.

 

Zadamy ponownie pytania z kim? - mit mir. Użyjemy Dativu.

 

eine Besprechung mit jdm haben - mieć  z kimś naradę, mit + Dativ

 

Meine Schwester hat mit meinem Chef eine lange Besprechung. - Moja siostra ma długą naradę z moim szefem.

 

Znów powtarza nam się mit, zapamiętajcie sobie, że mit łączy się wyłącznie z Dativem.

 

eine Unterredung mit jdm haben oder führen - odbywać lub prowadzić z kimś oficjalną rozmowę, mit + Dativ

 

Claudia hat/ führt eine Unterredung mit mir. - Klaudia ma/ prowadzi oficjalną rozmowę ze mną.

 

eine Rede halten - wygłaszać mowę/ przemówienie

 

Der Präsident hält seine Rede. - Prezydent wygłasza swoje przemówienie.

 

eine Unterhaltung mit jdm/ über etw führen - rozmawiać z kimś o czymś, mit + Dativ/ über - Akkusativ

 

Sie führen eine Unterhaltung mit dir über mich. - Oni prowadzą rozmowę z tobą o mnie.

 

einen Dialog mit jdm führen - prowadzić z kimś dialog, mit + Dativ

 

Sein Vater führt einen Dialog mit mir. - Jego ojciec prowadzi dialog ze mną.

 

Konversation machen - prowadzić konwersację

 

Er macht Konversation. - On prowadzi konwersację.

 

Najważniejszą wskazówką z tej lekcji, jaką musicie wynieść to zapamiętanie przyimków mit, który łączy się zawsze z Dativem oraz über, który łączy się z Akkusativem.

 

mit - z

 

über - o

 

Poczytajcie sobie zdania i spróbujcie je zrozumieć. Owocnej nauki! ;-)
czytaj więcej »

Lektion - 27 czasowniki związane z mówieniem, rozmową

2014-08-29 12:51:26, komentarzy: 0

W języku niemieckim występuje kilka czasowników które oznaczają mówić, rozmawiać, prowadzić rozmowę czy konwersować.

 

Dziś zaprezentuję Wam słownictwo, natomiast gramatyka będzie później czyli na kolejnej lekcji.

Zatem do dzieła, chyba chcecie się nauczyć również słownictwa. Jest ono niezmiernie ważne przy konwersacji. By móc umieć się wypowiedzieć trzeba szczegółowo poznać słownictwo, które pozwoli nam na nawiązanie ciekawej rozmowy.

 

Najpierw zacznijmy od pojęcia rozmowa. W języku niemieckim jest wiele rzeczowników, które przedstawiają nam to pojęcie. Niemcy używają najczęściej das Gespräch, ale używają również wielu synonimów. Mowa tu o rzeczownikach które są wyrażeniem tego samego pojęcia innym słówkiem.

 

Oto niektóre z nich:

 

das Gespräch - rozmowa

 

die Besprechung - narada /konferencja

 

die Ansprache - przemowa

 

die Unterredung - oficjalna rozmowa

 

die Rede - mowa, przemówienie

 

die Unterhaltung - rozmowa

 

der Dialog - dialog

 

die Konversation - konwersacja

 

Po wypisaniu kilku rzeczowników poznajmy czasowniki, w niemieckim nazywamy je jako VERBEN:

 

sagen - mówić

 

sprechen mit  - rozmawiać z kimś

 

sich unterhalten mit + Dativ, über + Akk -rozmawiać z kimś , o czymś

 

reden - mówić

 

ein Gespräch mit jmd. führen - prowadzić rozmowę z kimś, mit + Dativ

 

eine Besprechung mit jdm haben - mieć  z kimś naradę, mit + Dativ

 

eine Unterredung mit jdm haben oder führen - odbywać lub prowadzić z kimś oficjalną rozmowę, mit + Dativ

 

eine Rede halten - wygłaszać mowę/ przemówienie

 

eine Unterhaltung mit jdm/ über etw führen - rozmawiać z kimś o czymś, mit + Dativ/ über - Akkusativ

 

einen Dialog mit jdm führen - prowadzić z kimś dialog, mit = Dativ

 

Konversation machen - prowadzić konwersację

 

 

Na dziś tylko tyle, byście się nie przepracowali. Zbliża się weekend oraz piękna pogoda więc korzystajcie, bo niedługo nowy rok szkolny i trzeba będzie się uczyć.

 

Schönes Wochenende. Bis Montag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 26 - Przyimki w określeniach czasu

2014-08-27 16:08:52, komentarzy: 2

Dziś zajmiemy się nowym zagadnieniem, mianowicie poznacie przyimki czasowe w języku niemieckim. Szczególną uwagę, musicie zwrócić na dwa z nich czyli seit - od i ab - od.

 

Pewnie zadacie teraz sobie pytanie, którego kiedy mam użyć w zdaniu, skoro tłumaczy się je tak samo?.... Hmmm......otóż jest na to mała reguła, której nauczyłam się jak przyswajałam sobie ten materiał dobrych kilka lat temu, gdy uczyłam się niemieckiego od podstaw.

 

Najpierw wytłumaczę Wam seit.

 

Za pomocą seit wyrażamy czas trwania jakiegoś zdarzenia rozpoczętego w przeszłości.

 

Seit użyjemy zatem gdy jakieś zdarzenie miało miejsce w przeszłości np:

 

Seit einer Woche sind wir im Gebirge. - Od tygodnia jesteśmy w górach.

 

Seit heute Morgen bin ich krank. - Od dzisiaj rana jestem chory.

 

Obrazując nasze pojęcie o seit zaznaczymy je w ten sposób:

 

Przeszłość ----------------------------------------* aż do teraz

 

Ab natomiast oznacza trwanie czynności lub zdarzenia, które dopiero się zacznie. Przyimek ab odnosi się więc do przyszłości.

 

Ab heute rauche ich nicht mehr. - Od dzisiaj nie palę więcej.

 

Ab morgen treibe ich Sport. Od dzisiaj trenuję sport.

 

Nasze wyobrażenie o ab będzie takie:

 

Początek *-----------------------------------------------------

 

Oprócz seit i ab mamy jeszcze trzy przyimki które, pomogą nam określić czas w zdaniu. Są to bis, bis... zu oraz von.... bis.

 

Bis - do

 

Ich warte noch bis Montag. - Czekam jeszcze do poniedziałku.

 

Bis jetzt bin ich im Gebirge. - Do teraz jestem w górach.

 

Bis .... zu - do

 

Noch einen Tag ist bis zu meinem Geburstag. Jeszcze jeden dzień jest do moich urodzin.

 

von... bis - od ... do

 

Ich arbeite von neun bis elf Uhr. Pracuję od 9 do 11 godziny.

 

Za pomocą tych przyimków zbudujecie własną wypowiedź, w której określicie czas jakiegoś zdarzenia lub jakiejś czynności. Myślę, że w bardzo prosty sposób Wam to zobrazowałam, by móc to zapamiętać.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 25 - Określenie miejsca c.d

2014-08-26 18:34:54, komentarzy: 0

Wykład o określeniach miejsca jeszcze nie skończony. Został nam jeszcze przyimek nach.

 

Nach używa się tylko w odniesieniu do nazw państw, miast, konrtnentów, krain geograficznych, występujących bez rodzajnkika. Jeżeli zaś są one używane z rodzjnikiem, stosuje się wtedy in:

in die Niederlande, in die Bundesrepublik.


Warto zamamiętać również,że przyimka in używa się z reguły w odniesieniu do konkretnego miejsca, budynku, wnętrza oraz gdy nasz pobyt jest dłuższy lub regularny.


Zu jest używane gdy chcemy podkreślić cel, zamiar załatwienia czegoś.Wróćmy jednak do naszego przyimka nach. Kiedy go użyjemy?

 

Oto kilka przykładów:


Wohin fahre ich?


nach


Ich fahre nach Berlin, nach Paris, nach Amerika, nach Spanien, nach England, nach Bayern, .....


in


Ich fahre in die Schweiz, in die Türkei, in die Ukraine, ins Ausland, ins Gebirge, ins Blaue, in die Berge, in die Alpen, in den Schwarzwald,  .....


Wohin gehe ich? ( przy pojęciach dom oraz mieszkanie)


Ich gehe ins Haus, ins Badezimmer, in der Küche, in den Keller, ins Bett( oder zu Bett).Wo bin ich?


Ich bin in der Schweiz, in der Türkei, in Paris, im Ausland, im Gebirge, .....

 

Podstawowe przyimki do określania miejsca możemy zakończyć. To takie minimum dla osób początkujących. Poczytajcie sobie wszystkie wpisy o tym zagadnieniu i poćwiczcie na własnych przykładach. Praktyka jest najważniejszą częścią nauki, to właśnie za pomocą ćwiczeń odkrywamy swoją wiedzę. Dzięki takiej metodzie praktycznej będziecie wiedzieć, co trzeba jeszcze nadrobić, by być w tym temacie perfekcyjnym. "Übung macht den Meister" - Ćwiczenie czyni mistrza.

 

Zatem miłej i owocnej nauki ;-)


 czytaj więcej »

Lektion 24- Określenie miejsca c.d

2014-08-26 12:15:12, komentarzy: 0

Kochani wracamy do naszej nauki o określeniach miejsca. Tym razem nauczymy się jak powiedzieć do kogo idziemy, albo u kogo jesteśmy.

 

Przyimek zu będzie nam pomocny, gdy bedziemy chcieli powiedzieć do kogo idziemy. Np.

 

Wohin gehst du? - Dokąd idziesz?

 

Ich gehe zum Arzt, zum Tierarzt, zu Ewa, zum Frisör, zum Chef, zum Zahnarzt, zu meinem Bruder, zu meiner Schwester.

 

Idę do lekarza, weterynarza, do Ewy, do fryzjera, do szefa, do dentysty, do mojego brata, do mojej siostry.

 

Innymi przykładami z zu są np:

 

Ich gehe zum Unterricht, zum Studium, zum Gotesdienst, zur Vorlesung.

 

Idę na zajęcia, na studia, na mszę, na wykład.

 

Z zu bedą również następujące wypowiedzi:

 

Ich gehe zum Schwimmen, Tanzen oder Essen.

 

Idę popływać, potańczyć, albo zjeść.

 

To samo zdanie możemy powiedzieć: Ich gehe schwimmen, tanzen oder essen. Będzie miało takie samo znaczenie.

 

Przyimek bei natomiast posłuży nam, gdy będziemy chcieli powiedzieć u kogo jesteśmy w danym miejscu.

 

Wo bist du? - gdzie jesteś?

 

Ich bin beim Arzt, beim Tierarzt, bei Ewa, beim Frisör, beim Chef, beim Zahnarzt, bei meinem Bruder, bei meiner Schwester.

 

Jestem u lekarza, u weterynarza, u Ewy, u fryzjera, u szefa, u dentysty, u mojego brata, u siostry.

 

Ich bin auf der Bank, auf der Polizei, auf der Post.

 

Jestem w banku, na policji, na poczcie.

 

Pracuje w banku/ na policji/ na poczcie.

 

Ich arbeite bei der Bank, bei der Polizei, bei der Post.

 

Ich bin zur Untersuchung beim Arzt. - Jestem na badaniu u lekarza.

 

Tyle do zapamietania na dzisiaj. Kolejne przykłady wkrótce. ;-)

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 23 - Rodzajnik nieokreślony

2014-08-25 22:09:29, komentarzy: 0

Rodzajnik określony pewnie już opanowany, przyszedł więc czas na rodzajnik nieokreślony. Jak sama nazwa wskazuje, wykorzystamy go do określania bliżej nieznanych nam osób czy rzeczy. Rodzajnika nieokreślonego użyjemy więc pierwszy raz w naszym zdaniu, które chcemy do kogoś powiedzieć.

 

Kilka zasad jak najprościej zapamietać, kiedy użyć rodzajnika nieokreślonego:

 

- nowa osoba (Hier wohnt ein nettes Mädchen)

 

- nowa rzecz ( Ich habe eine neue Zeitung)

 

- ogólna charakterystyka osoby czy rzeczy ( Er ist ein netter Mann)

 

- definicja czegoś ( Aleppo ist eine Stadt)

 

- liczba ( Maria kauft einen Apfel und zwei Bananen) (jedno jabłko)

 

 

Oto przykład:

 

Zu Hause habe ich einen Hund. W domu mam psa.

 

Der Hund ist braun und ich mag mit ihm in den Park spazieren gehen.

 

Pies jest brązowy i lubię z nim spacerować po parku.

 

 

Nasze pierwsze zdanie sygnalizuje wprowadzenie osoby słuchającej,że mamy psa. Użyliśmy tutaj po raz pierwszy zwierzęcia mianowicie (einen Hund) jako rodzajnika nieokreślonego. Potem według naszej zasady opisujemy psa bliżej i dlatego stosujemy rodzajnik określony. Chcemy opisać naszemu rozmówcy, jaki ten pies jest co lubimy z nim robić.

 

Teraz opiszemy osobę np.

 

Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Die Frau heiBt Ewa. Sie ist 20 Jahre alt und arbeitet als Lehrerin. Ewa interessiert sich für Literatur und mag interessante Bücher lesen.

 

Na obrazku widzę młodą kobietę. Ta kobieta nazywa się Ewa. Ma 20 lat i pracuje jako nauczycielka. Ewa interesuje się literaturą i lubi czytać interesujące książki.

 

 

Za pomocą rodzajnika nieokreślonego sygnalizujemy rozmówcy, o osobie. Mówimy o niej eine junge Frau. Potem wprowadzamy dalsze informacje, opisujące daną osobę. ( jak ma na imię, ile ma lat oraz czym się interesuje.)

 

A teraz zobaczcie jak odmienia się rodzajnik nieokreślony przez 4 przypadki w języku niemieckim za pomocą tabeli:

 

 

UWAGA: rodzajnik nieokreślony nie posiada liczby mnogiej!!!

 

 

Myślę,że rodzajnik nieokreślony i określony jest jasny i teraz wiecie kiedy którego użyć.

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 22 - Odmiana rodzajnika określonego

2014-08-21 09:06:23, komentarzy: 0

Postanowiłam, Wam dodać jeszcze odmianę rodzajnika określonego do usprawnienia nauki do określania miejsca pobytu. Musicie przecież wiedzieć skąd bierze się w Dativie i Akkusativie nasze der albo die. Zerknijcie w tabelkę a wszystko będzie jasne. Gdy naszym wyjściowym rzeczownikiem będzie np die Stadt, wtedy wiemy, że miasto jest rodzaju żeńskiego. Patrzymy więc na rodzaj żeński w tabelce i robimy następujące zdanie: Wohin gehst du ? Ich gehe in die Stadt. W naszym Akussativie die Stadt zmienia się na die. Stąd wiemy, że Akkusativ to die w rodzaju żeńskim.

 

Rodzajnik określony odmienia się w liczbie pojedynczej i mnogiej przez 4 przypadki.

 

Mianowicie:

Nominativ - mianownik,

Genitiv - dopełniacz,

Dativ - celownik,

Akkusativ - biernik.

 

Przypadki te odowiadają na pytania: Nominativ - kto co?, Genitiv - czyj, czyja czyje?, Dativ - komu, czemu?, Akkusativ - kogo co?

 

 

Rodzajnika określonego używamy jeżeli mówimy o osobie lub rzeczy, o której już coś bliżej wiemy, którą przedstawiliśmy już wcześniej i chcemy bliżej opisać. np.

 

Das ist eine junge Frau. Die Frau heiBt Ewa. Sie ist 30 Jahre alt und sie wohnt in Berlin.

 

To jest młoda kobieta. Kobieta nazywa się Ewa. Ona ma 30 lat i mieszka w Berlinie.

 

Das ist eine Katze. Die Katze ist schwarz und sehr klein.

 

To jest kot. Kot jest czarny i bardzo mały.

 

Podsumuwując naszego rodzajnika określonego użyjemy gdy:

 

- osoba była już wymieniana - (Hier wohnt ein nettes Mädchen. Das Mädchen ist klein und interessant.)


- rzecz była już wymieniana ( Ich habe eine neue Zeitung. Die Zeitung besteht aus aus 77 Tabellen und Abbildungen und kommt mit einem Minimum an erläuterndem Text aus.)


- wskazuje na określoną osobę - (Fragen Sie den Mann in Uniform!)


- osoba jest ogólnie znana - (Wo wohnt der Bundeskanzler?)


- rzecz jest ogólnie znana - (Wo ist die Donau?)


- przed rzeczownikami uważanymi za jedyne na świecie ( Die Sonne scheint. Der Winter ist lang)

 

Natomiast kiedy nie użyjemy rodzajnika?

 

Jest pewna zasada, którą można w łatwy sposób zapamiętać. Rodzajnkika nie użyjemy przed rzeczownikami oznaczającymi:

 

- zawód -(Er ist Lehrer, Arzt, Mechaniker.)

 

- narodowość - (Sie ist Deutsche, Amerikanerin)

 

- nazwisko - (Das ist Frau Meller)

 

- zaimek dzierżawczy -( Das ist meine Mutter.)

 

- surowiec, materiał - (Diese Kette ist aus Gold.)

 


 Odmiana rodzajnika określonego wygląda następująco:

 

 

 

Oprócz tego zapamiętajcie:

 

er - on

sie - ona

es - ono

czytaj więcej »

Lektion 21 - Określenie miejsca c.d.

2014-08-21 08:24:30, komentarzy: 0

Dzisiejsza lekcja jest kontynuacją poprzedniej, dotyczy określania miejsca. Tym razem nauczę Was jak powiedzieć gdzie jestem.

 

W pytaniu Wo bist du? czyli gdzie jesteś? Musimy użyć Dativu do określenia naszego miejsca pobytu.

 

Wo to znaczy gdzie.

 

Niemcy odpowiadając na to pytanie w swojej odpowiedzi używają swojego miejsca pobytu właśnie za pomocą III przypadku (Dativu).

 

czyli Wo bist du jetzt? - gdzie teraz jesteś?

 

Jetzt bin ich in der Stadt. - Teraz jestem w mieście.

 

Ich bin.....:

 

- in der Kirche/in der Schule/ in der Universität. - w kościele, w szkole, na uniwersytecie.

- im Kino/im Theater/im Museum/ im Büro. - w kinie, teatrze, muzeum, w biurze.

- im Park/im Garten/im Unterricht. - w parku, w ogrodzie, na lekcji.

- in der Ukraine/in der Türkei/in der Schweiz- na Ukrainie, w Turcji, w Szwajcarii.

- im Ausland/im Gebirge. - za granicą, w górach.

 

Podsumowując jak gdzieś się przemieszczamy czyli idziemy albo jedziemy musimy zapytać się Wohin gehst oder fährst du? - Dokąd idziesz lub jedziesz? i wtedy w odpowiedzi użyjemy Akkusativu. 

 

Wohin - Dokąd IV przypadek

 

Natomiast jak już jesteśmy w danym miejscu, użyjemy Dativu czyli III przypadku i zapytamy się: Wo bist du jetzt? - Gdzie teraz jesteś?

 

Wo - Gdzie? III przypadek.

 

Ruch - gehen i fahren IV przypadek - Wohin?

Bezruch - sein - III przypadek - Wo?

 

Myślę, że w bardzo prosty sposób wytłumaczyłam Wam jak łatwo zapamiętać kiedy użyjemy Dativu a kiedy Akkusativu, gdy chcemy określić nasze miejsce pobytu.

 

Dla praktyki proszę zrobić sobie ćwiczenie:

 

1. Jestem teraz w kinie.

2. Jadę jutro do miasta.

3. Jesteś w teatrze?

4. Idę na lekcje.

5. Ewa jedzie do Turcji.

6. Jesteś teraz na Ukrainie?

 

To jeszcze nie koniec przyimków z określaniem miejsca pobytu. Uczymy się powoli ale efektywnie, ciąg dalszy nastąpi.

 

czytaj więcej »

Lektion 20 - Przyimek in do określania miejsca

2014-08-18 21:28:03, komentarzy: 2

Lekcja 20 będzie o przyimku in, który posłuży nam do określenia miejsca do którego chcemy pojechać lub chcemy iść.

 

in - tłumaczymy jako do, na

 

Zasadą użycia tego przyimka jest użycie go z IV przypadkiem czyli Akkusativem który podpowiada nam dokąd jedziemy albo idziemy.

 

UWAGA : Niemcy nie mówią gdzie idziemy albo jedziemy tylko DOKĄD???

 

Dla praktyki utworzymy sobie kilka zdań:

 

1. Idę do miasta.

- Ich gehe in die Stadt.

 

2. Idę do kościoła, szkoły, na uniwersytet.

Ich gehe in die Kirche, in die Stadt, in die Uni.

 

3. Idę do kina, teatru, muzeum do biura.

- Ich gehe ins Kino, ins Theater, ins Museum, ins Büro.

 

4. Idę do parku, ogrodu, na lekcję.

Ich gehe in den Park, in den Garten, in den Unterricht.

 

5.Jadę na Ukrainę, do Szwajcarii, do Turcji.

- Ich fahre in die Ukraine, in die Schweiz, in die Türkei.

 

6. Jadę za granicę, w góry.

Ich fahre ins Ausland, ins Gebirge.

 

Na dzisiaj starczy nauki. Spróbujcie na początek przyswoić sobie przyimek in z Akussativem.

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i zrozumiałe w tym temacie.

czytaj więcej »

Lektion 19 - Czasowniki c.d

2014-08-18 20:58:43, komentarzy: 0

Dzisiejszy wpis na blogu będzie o czasownikach, a mnianowicie o dalszych czynnościach jakie mogą być wyrażane w języku niemieckim.

 

Podaję kilka z nich:

 

die Einkäufe machen - robić zakupy

 

Ich mache die Einkäufe mit meinem Bruder. - Robię zakupy z moim bratem.

 

einen Spaziergang machen - robić sobie przechadzkę, spacer

 

Nachmittags mache ich immer einen Spaziergang. - Popołudniami robię zawsze przechadzkę.

 

zum Arzt gehen - iść do lekarza

 

Ich gehe zum Arzt. - Idę do lekarza.

 

aus dem Haus gehen - wychodzić z domu

 

Um 8.00 Uhr gehe ich aus dem Haus. - O 8.00 wychodzę z domu.

 

im Garten arbeiten - pracować w ogrodzie

 

Ich arbeite mit meiner Mutter im Garten. - Pracuję z moją mamą w ogrodzie.

 

kochen - gotować

 

Ich koche das Mittag. - Gotuję obiad.

 

die Hausarbeiten erledigen/machen - wykonywać prace domowe

 

Ich erledige / mache meine Hausarbeiten. Wykonuję/ robię moje prace domowe.

 

zu Fuß gehen - iść pieszo

 

Ich gehe zu FuB zur Schule.- Idę pieszo do szkoły.

 

mit dem Bus/Fahrrad fahren - jechać autobusem/ rowerem

 

Ich fahre mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. - Jadę autobusem albo rowerem.

 

sich erholen - odpoczywać

 

Ich erhole mich. - Odpoczywam.

 

den Haushalt führen - prowadzić dom/ gospodarstwo domowe

 

Ich führe den Haushalt mit meinem Bruder. - Prowadzę dom z moim bratem.

 

Staub wischen - ścierać kurz

 

Ich wische Staub - ścieram kurz.

 

Geschirr abtrocken - wycierać naczynia

 

Ich trocke Geschirr ab. - Wycieram naczynia.

 

Blumen/Pflanzen gießen - podlewać kwiaty/ rośliny

 

Ich gieße Blumen/ Pflanzen. - Podlewam kwiaty/ rośliny.

 

einen Hund ausführen - wyprowadzić psa

 

Ich führe einen Hund aus. - Wyprowadzam psa.

 

den Teppich reinigen/klopfen - czyścić / trzepać dywan

 

Ich reinige/ klopfe den Teppich. - Czyszcze/ trzepie dywan.

 

von Hand waschen - prać ręcznie

 

Ich wasche immer von Hand. - Piorę zawsze ręcznie.

 

czytaj więcej »

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych