Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Lektion 38 - sein i haben w czasie teraźniejszym w pytaniu i zdaniu pojedynczym.

2014-09-27 12:25:12, komentarzy: 0

Dzisiejszy wpis będzie o 2 czasownikach, bez których nie da się funkcjonować w języku niemieckim. Mowa tu o sein - być i haben - mieć. Czasowniki te wykorzystywane są w kilku czasach mianowicie przeszłym Perfekt, jako czasownik posiłkowy do imiesłowu czasu przeszłego ( czyli aby bliżej Wam go opisać do czasownika z tzw. ge np. ist gegangen od czasownika gehen, który zawsze będzie łączył się z posiłkowym sein). Oprócz tego nasz czasownik czy sein czy haben może przybierać drugą formę np. sein - war, haben - hatte. Wymieniając dalej, może być również częścią składową czasu Pluqampefekt. Ale nie będę się teraz rozpisywać co i jak, skoro mamy zająć się czasem teraźniejszym.

 

Otóż czasownik sein ma swoją specyficzną odmianę, która różni się od czasownika regularnego, czyli takiego który w zależności od osoby przybiera automatycznie swoją końcówkę np. ich - e, du - st, itp.

 

Tutaj odmiana się różni, gdyż 1 osoba liczby pojedynczej nie posiada końcówki e. Taka odmiana w języku niemieckim nazywana jest odmianą nieregularną, której niestety trzeba nauczyć się na pamięć. Ponadto wiele osób które czytały na temat odmiany czasownika w kilku podrecznikach, spotkały się z pewną terminologią. Dokładniej mówiąc autorzy książek czesto wspominają o koniugacji czasownika. Otóż jest to nic innego jak odmiana czasownika przez osoby i liczby: pojedynczą i mnogą.

 

Wróćmy jednak do naszej odmiany ( koniugacji). Czasownik sein będzie nam się odmieniał w następujący sposób:

 

ich bin

du bist

er, sie, es ist

 

wir sind

ihr seid

Sie, sie sind

 

Czasownik haben natomiast odmienia się według schematu automatycznych końcówek, ale też trzeba sobie go przywoić, gdyż należy on do czasowników nieregularnych:

 

ich habe

du hast

er, sie, es hat

 

wir haben

ihr habt

Sie, sie haben


Teraz zadacie sobie pewnie pytanie do czego nam potrzebna ta piękna odmiana. Odpowiedź jest prosta. Do tworzenia różnych zwrotów czy wyrażeń w języku niemieckim z użyciem właśnie haben i sein.


Przykładowe zwroty z czasownikiem haben:


Ich habe Zeit. - Mam czas.

Habt ihr Lust? Wir fahren nach Hamburg. - Czy macie ochotę? jedziemy do Hamburga.

Ich habe Angst/ Hunger/ Durst. - Boję się, jestem głodny/ chce mi się pić.

Ich habe immer Pech. - Mam zawsze pecha.

Er hat Mut! -on jest odważny!.


Przykładowe zdania pytające z sein:

 

Ist er tollerant? - Czy on jest tolerancyjny?

Ist er Direktor? - Czy on jest dyrektorem?

Bist du müde? - Jesteś zmęczony?

Was ist los? Wo ist das Problem? - Co się dzieje? Gdzie tkwi problem?


Zauważcie, że nasze zwroty z czasownikiem haben łączą się z rzeczownikiem (kto, co?) bez rodzajnika np. Ich habe Angst.

 

Natomiast zdania z czasownikiem sein łączą się z przymiotnikiem ( jaki jaka, jakie?) np. Er ist intelligent oraz z rzeczownikiem ( kto co?) np. Er ist Direktor.

 

Moja wskazówka dla osób początkujących, którzy chcą ułożyć poprawnie zdanie, jest taka by lokowali czasownik na drugim miejscu. Najlepiej zapamiętać taki schemat:

 

Osoba + Czasownik + Dopełnienie

 

Er               hat             viele Termine.

 

Określnik czasu + Czasownik + Osoba + Dopełnienie

 

Um 8 Uhr             ist                 er            zu Hause.

 

Natomiast w pytaniu moze być taka sytuacja, że czasownik może być na drugim miejscu gdy mamy zaimek pytający was, wo, wohin oraz inne np.

 

Wo bist du? - gdzie jesteś?

 

Pytanie może też zaczynać się od samego czasownika, w przypadku gdy zadamy pytanie " czy" którego w pytaniu nie tłumaczymy. Zaczniemy wtedy budowanie pytania od tzw. inwersji ( od czasownika), np:

 

Bist du jetzt im Kino? - jesteś teraz w kinie?

 

Hast du Zeit? - Masz czas?

 

Istnieje oczywiście wiele innych określników od których można zacząć konstrukcję zdania (oft, immer, von Zeit zu Zeit, itp). Wtedy ulokowanie tych określników możemy przedstawić na dwa sposoby:

 

a) określnik na pierwszym miejscu:

 

Oft bin ich zu Hause. - Często jestem w domu.

 

b) określnik po czasowniku:

 

Ich bin oft zu Hause. - Jestem czesto w domu.

 

UWAGA: Zauważcie czasownik bez wzgledu na szyk zdania stoi na drugim miejscu!

 

Piszę o tym, ponieważ osoby początkujące, zaczynające swoją przygodę z językiem niemieckim nie umieją przestawić się od razu na język niemiecki. Co jest naturalne w nauce języka od podstaw. Myślą zazwyczaj językiem polskim,że zdanie powiedziane po polsku, chcąc przekształcić na niemiecki nie różni się niczym. Zapominają o podstawowej zasadzie, że czasownik bez względu na szyk zdania pojedynczego, czy to będzie zdanie zaczynające się od osoby, czy od określnika czasu, od dopełnienia - CZASOWNIK musi stać ZAWSZE na 2 miejscu.

 

czytaj więcej »

Lektion 37 - Przyimek durch w języku niemieckim

2014-09-26 11:02:50, komentarzy: 0

W dzisiejszej lekcji przybliżę Wam przyimek durch w języku niemieckim.

 

W języku niemieckim będziemy go tłumaczyć jako przez. ( durch - przez)

 

Należy zapamiętać, że przyimek durch łączy się z Akkusativem czyli IV przypadkiem.

 

Natomiast jego użycie nie jest trudne, wystarczy zapamiętać kilka wskazówek. Oto kilka z nich, które ułatwią Wam jego zastosowanie w praktyce.

 

W jakich sytuacjach go użyjemy:

 

- przyimek może być określeniem przyczyny

 

Wir haben durch Frau Hasan von dem Unfall gehört. - Słyszeliśmy o wypadku przez Panią Hasan. ( czyli dowiedzieli się dzięki niej o zdarzeniu)

 

Durch den Streik gab es einen Verkehrsstau. - Przez stajk powstał wielki korek.

 

- gdy podróżujemy przez jakiś kraj

 

Ich reise durch Europa mit meiner Schwester. - Podróżuję przez Europę z moją siostrą.

 

Ich will mit meiner Mutter durch Amerika reisen. - Chcę podróżować przez Amerykę z moją mamą.

 

- gdy przez coś przemierzamy, idziemy, jedziemy

 

Ich gehe durch den Park. - Idę przez park.

 

Wir gehen durch die Wiese. - Idziemy przez łąkę.

 

- gdy chcemy coś podzielić ( matematyka)


eine Zahl durch eine andere dividieren : 6 durch 3 = 2 - podzielić liczbę przez inną: 6 podzielić przez 3 daje nam 2.


- w określeniach, ze coś działo się np. przez całą noc, przez zimę, przez cały rok


Durch die ganze Nacht hat er ein interessantes Buch gelessen. - Przez całą noc on czytał interesującą książkę.

 

Durch das ganze Jahr arbeitet sie fleiBig. - Przez cały rok ona pilnie pracuje.

 

- w stronie biernej durch użyjemy, gdy sprawcą czynności jest zwierze lub rzecz.

 

Das Buch wird durch den Hund gerissen. - Książka została pogryziona przez psa.

 

 

Mam nadzieję, że usprawniłam Wam naukę i przyimek durch nie będzie taki straszny jak go malują.

czytaj więcej »

Lektion 36 - Pytanie zaczynające się czasownikiem w formie osobowej

2014-09-24 15:34:07, komentarzy: 0

Oprócz pytań W - Fragen w języku niemieckim istnieją również pytania zaczynające się od samego czasownika, który będzie stał zawsze na pierwszym miejscu. W konstrukcji takiego zdania najczęściej zadajemy pytanie "czy".

 

W języku niemieckim jednak w zdaniach pytających "czy" nie istnieje, dokładniej nie zostaje ono przetłumaczone, staje się jedynie dopowiedzeniem w celu sformułowania konkretnego pytania.

 

Podaję prosty przykład:

 

- Czy masz dziś wolny czas dla mnie?

 

Hast du heute freie Zeit für mich?

 

- Ja ich habe.- tak, mam.

- Nein, ich habe heute keine Zeit.- nie, nie mam dziś czasu.

 

Zauważcie w naszym zdaniu  "czy" zostało zastąpione automatycznie czasownikiem haben, dla 2 osoby liczby pojedynczej. Oprócz tego czasownik stoi na pierwszym miejscu.

 

Taki typ pytania w języku niemieckim nazywany jest Ja/ Nein - Frage, czyli pytanie zaczyna się czasownikiem w formie osobowej.

 

Najlepiej zapamietać taki schemat:

 

Czasownik odmienny do osoby + osoba + dopełnienie ?
 

 

czytaj więcej »

Lektion - 35 - Życzenia urodzinowe

2014-09-23 10:26:12, komentarzy: 0

Dzisiejszy wpis będzie o życzeniach urodzinowych. Przyda się on do lekcji o imprezie oraz o urodzinach. Postanowiłam go rozszerzyć o życzenia urodzinowe. Tak więc kochani nauczymy się składać życzenia po niemiecku.

 

W tym celu potrzebne nam są następujące zwroty:

 

- Alles Gute zum Geburtstag! - Wszystkiego Najlepszego w Dniu Urodzin!

 

- Zum Geburtstag die besten Wünsche! - Z okazji urodzin najlepsze życzenia!

 

- Alles Liebe und Gute zum Geburtstag! - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

 

- Viel Glück und nette Überraschungen! - Wiele szczęścia i miłych niespodzianek!

 

- Mögen all Deine Wünsche in Erfüllung gehen. Alles Gute zum Geburtstag! - Spełnienia marzeń w dniu urodzin! Wszystkiego najlepszego!

 

- Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! - Sto lat!

 

- Alles Glück der Welt wünsche ich Dir an diesem Tag. Genieße Deinen Geburtstag! - Wszystkiego, co najlepsze w tym dniu. Wspaniałych urodzin!

 

- Ich wünsche Dir viel Glück und viel Erfolg bei... - Życzę powodzenia w przyszłości i samych sukcesów w...

 

To najpopularniejsze życzenia składane z okazji urodzin.

czytaj więcej »

Lektion 34 - W- Fragen - zdania pytające

2014-09-22 17:51:54, komentarzy: 0

W języku niemieckim zdanie pytające zaczynajace się na literkę "W" nazywamy W- Fragen. Do tego typu zdań, zalicza się następujące zaimki pytające:

 

 

- Was ? - co?

- Wer? - kto?

- Wo? - gdzie?

- Wann? - kiedy?

- Woher? - skąd

- Warum? - dlaczego?

- Wie? - ile?

- Welche? - jaki, jaka, jakie?

- Wieso ? - dlaczego?

 

Zasada tworzenia zdania pytającego jest bardzo prosta. Opiera się na zaimku pytającym, który znajduje się na pierwszym miejscu, potem niezależnie od naszego zdania czasownik zawsze stoi na drugim miejscu. Na 3 miejscu jest osoba a na końcu dopełnienienie.

 

W skrócie najlepiej zakodować sobie taką zasadę:

 

1.zaimek pytający + 2.czasownik + 3.osoba lub rzecz + 4.dopełnienie

 

Was ist das? - Co to jest?

Wer kommt aus Polen? - Kto pochodzi z Polski? ( aus jest przyimkiem do czasownika kommen)

 Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?

Wann bist du geboren? - Kiedy się urodziłeś?

Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?

Warum bist du traurig? - Dlaczego jesteś smutny?

Wie lange wartest du? - Jak długo czekasz?

Welche Farbe hat dein Schirm? - Jaki kolor ma twój parasol?

Wieso lernen Kinder soviel? - Dlaczego dzieci tak wiele się uczą?

 

Na pewno poradzicie sobie z tego typu zdaniami pytającymi, nie sa one zbyt skomplikowane.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion - 33 - Wyrażenie es gibt

2014-09-18 11:19:36, komentarzy: 0

Dziś będzie lekcja o pewnym wyrażeniu w języku niemieckim mianowicie chodzi o es gibt.

W języku niemieckim wyrażenie to tłumaczy się jako jest, są.

 

es gibt - jest, są

 

Es gibt używa się w zdaniu zawsze i tylko z rodzajnikiem nieokreślonym oraz z IV przypadkiem czyli Akkusativem.

 

Kilka przykładów na naszą teorię:

 

Hier gibt es eine Lampe. – Tutaj jest lampa.

Im Zimmer gibt es einen Tisch. – W pokoju jest stół.

Gibt es Fragen? – Czy są pytania?

In meinem Zimmer gibt es ein Fenster. - W moim pokoju znajduje się okno.

Wo gibt es hier eine Toilette? - Gdzie tutaj jest toaleta?

Gibt es in deiner Stadt ein Kino oder ein Museum? - Czy w twoim mieście jest jakieś kino albo muzeum?

Auf dem Konzert gibt es eine Menge Leute. - Na koncercie jest duża ilość ludzi.

Bardzo proste wyrażenie, które możecie wykorzystać na określenie czegoś, że coś gdzieś się znajduje.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 32 - Na poczcie

2014-09-15 23:05:52, komentarzy: 2

Dzisiejsza lekcja poświęcona jest wizycie na poczcie. Każdy z nas załatwia ważne sprawy na poczcie. Poznamy więc najpopularniejsze słownictwo, związane z tymże tematem.

 

Najpierw wybierzemy się na pocztę.


Pamiętamy idziemy dokąd (Wohin?) a nie Wo? (gdzie?) !!!

 

zur Post oder auf die Post gehen - iść na pocztę

 

zum Schalter gehen - iść do okienka


am Schalter stehen - stać przy okienku

 

Zabierając się za pisanie czy też wypełnianie listu czy formularza trzeba wiedzieć, że:

 

pisać do kogoś list to czasownik - einen Brief schreiben an + Akk

 

Ich schreibe einen langen Brief an meine Mutter. - Piszę długi list do mojej mamy.

 

wypełniać formularz - das Formular ausfüllen

 

das Formular in Druckschrift ausfüllen - wypełniać formularz drukowanymi literami

 

Czasownik ausfüllen jest rozdzielny więc nasze przykładowe zdanie będzie brzmiało:

 

Ich fülle das Formular in Druckschrift aus. - Wypełniam formularz drukowanymi literami.

 

Zazwyczaj jest tak,że Pani w okienku prosi:

 

Füllen Sie bitte das Formular in Druckschrift aus. - Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami.

 

Po wypełnieniu formularza możemy go wysłać jako list polecony:

 

der Einschreibebrief - list polecony

 

einen Einschreibebrief schicken - wysyłać list polecony

 

Ich möchte einen Einschreibebrief schicken - Chciałbym/ łam wysłać list polecony.

 

Możemy jeszcze :

 

Ich möchte...


ein Paket abholen - odebrać paczkę


ein Paket aufgeben - nadać paczkę


ein Paket schicken - wysłać paczkę


Pamiętamy, że czasowniki abholen oraz aufgeben są czasownikami rozdzielnymi, ich prefixy wędrują w zdaniu na koniec. Natomiast jeżeli chcemy utworzyć zdanie z czasownikiem modalnym möchten, musimy trzymać się zasady gramatycznej, że nasz drugi czasownik stoi w zdaniu jako bezokolicznik np.


Ich möchte mein Paket aufgeben. - Chciałabym/ bym nadać moją paczkę.


Czasownik aufgeben mimo że jest czasownikiem rozdzielnie złożonym w zdaniu z czasownikiem modalnym ( wollen, sollen, können, möchten, mögen usw.) występuje jako bezokolicznik i nie musimy go rozdzielać.


Aby wysłać list potrzebny jest nam jeszcze znaczek pocztowy:

 

die Briefmarke - znaczek pocztowy


 

eine Briefmarke für einen Euro kaufen - kupować znaczek za 1 euro

eine Briefmarke aufkleben - nakleić znaczek

 

Rechnung bezahlen - zapłacić rachunek

 

den Brief in den Briefkasten einwerfen - wrzucać list do skrzynki pocztowej

 

Werfen Sie bitte den Brief in den Briefkasten ein.- Proszę wrzucić list do skrzynki na listy.

 

 

Warto również wiedzieć:

 

die Adresse - adres

 

die Postleitzahl - kod pocztowy w skrócie PLZ

 

Mam nadzieję,że wyjaśniłam wszystko jasno i przejrzyście i że moja lekcja przyda Wam się podczas wizyty na poczcie. ;-)

 

czytaj więcej »

Lektion 31 - trzy czasowniki - einsteigen, umsteigen oraz aussteigen

2014-09-09 10:20:23, komentarzy: 0

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła trzech czasowników, które wykorzystywane są na co dzień przez każdego z nas. Jadąc do pracy wsiadamy do autobusu,auta, pociągu czy tramwaju. Niektórzy z Was pewnie się przesiadają z jednego pojazdu na drugi. Będąc u celu naszej podróży każdy z nas musi wysiąść. Także moi drodzy będziemy mówić dziś właśnie o tych czynnościach.

 

Pierwszym czasownikiem jaki musimy sobie skojarzyć to czasownik steigen, który podczas nauki będzie przybierał przed sobą trzy prefixy inaczej mówiąc przedrostki przed czasownikiem:

 

- ein

- um

- aus

 

Sam czasownik steigen tłumaczymy jako wspinać się, ale z naszymi przedrostkami będzie tworzył następujące znaczenie.

 

 

einsteigen - wsiadać

 

umsteigen - przesiadać

 

aussteigen - wysiadać

 

Pamiętajmy, że wymienione czasowniki są czasownikami rozdzielnie złożonymi więc nasze prefixy (przedrostki) są rozdzielne i będą wędrowały w zdaniu na jego koniec.

 

Dla praktyki zrobimy sobie ćwiczonko:

 

Ich steige an der Haltestelle Goethestraße in den Bus ein. - Wsiadam na przystanku na ulicy Goethego do autobusu.

 

Zauważcie nasze aus w zdaniu wędruje na koniec, na przystanku musimy użyć przyimka an+ Dativ (trzeci przypadek) a jak wsiadamy do autobusu wedle naszej gramatyki wykonujemy ruch i powiemy wtedy dokąd się przesiadamy - Wohin? , dlatego zastosujemy tutaj IV przypadek czyli Akkusativ. Użyjemy przyimka in + Akkusativ - in den Bus.

 

der Bus zmieni się nam w Akkusativie na den. Więc nasz przyimek rządzący Akkusativem połączy się z in.

 

Ich steige am Bahnhofsplatz um und dann gehe ich zu FuB. - Przesiadam się na placu dworcowym i potem idę pieszo.

 

Kolejny czasownik, który jest rozdzielny i jego przedrostek będzie wędrował na koniec zdania. W tym zdaniu użyjemy przyimka an+ Dativ (III przypadek). Zadamy pytanie gdzie się przesiadamy? Wo ? Nasz der Bahnhofsplatz musimy odmienić do Dativu i der zmienia nam się na dem. W skrócie an dem  napiszemy am.

 

Został nam jeszcze czasownik aussteigen, czyli wysiadać.

 

Ich steige am Bahnhof  aus dem Bus aus. - Wysiadam na dworcu z autobusu.

 

Czasownik rozdzielnie złożony, znów spytamy się gdzie wysiadamy? - Wo? i użyjemy Dativu. Przyimek aus natomiast warto zapamiętać, gdyż posłuży on nam do określania, że skądś wysiadamy czy z autobusu czy z pociągu. Warto go zapamiętać w taki sposób, że wychodzimy skądś z wnętrza jakiegoś pomieszczenia czy środka czegoś.

 

Podsumowując owe czasowniki są bardzo przydatne i warto je zapamiętać, choćby w taki sposób jak ja Wam je zobrazowałam i wytłumaczyłam na bardzo prostych przykładach.

 

Życzę więc Wam miłej nauki! ;-)

 


 

 

czytaj więcej »

Lektion 30 - czasowniki związane z urodzinami

2014-09-04 21:52:24, komentarzy: 0

Pomyślałam, skoro umiecie powiedzieć już kiedy macie urodziny, pora na kolejne słówka zwiazane z tym jakże ważnym wydarzeniem w życiu.

 

Oto kilka czasowników oraz rzeczowników:

 

feiern - świętować

 

Ich feiere meinen Geburtstag zu Hause. - Świętuję moje urodziny w domu.

 

einladen zu + Dativ - zapraszać na ( czasownik rozdzielnie złożony)

 

Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. - Zapraszam cię na moje urodziny

 

der Gast - gość /die Gäste - goście (liczba mnoga)

 

Zu meinem Geburtstag kommen Gäste. - Na moje urodziny przyjdą goście.

 

die Party - impreza/ die Feier - święto / die Geburtstagsparty - impreza urodzinowa

 

organisieren - organizować/ veranstalten - organizować

 

Ich organisiere eine groBe Party bei mir zu Hause. - Organizuję dużą imprezę u mnie w domu.

 

Ich veranstalte meine Geburtstagsparty im Restaurant " Colorado". - Organizuję moją imprezę urodzinową w restauracji kolorado.

 

das Geschenk - prezent / die Geschenke - prezenty (liczba mnoga)

 

viele Geschenke bekommen - otrzymać wiele prezentów

 

Zu meinem Geburtstag bekomme ich viele Geschenke. - Na moje urodziny dostaje dużo prezentów.

 

viele Blumen und Geschenke schenken - podarować wiele kwiatów i prezentów

 

gratulieren zu+ Dativ - gratulować z okazji

 

Die Gäste gratulieren mir zum Geburtstag und schenken viele Blumen und Geschenke. - Goście gratulują mi z okazji urodzin i podarowują wiele kwiatów i prezentów.

 

einen schönen Blumenstrauß bekommen - otrzymać piękny bukiet kwiatów

 

Ich bekomme immer einen schönen Blumenstrauß von meinem Freund. - Otrzymuję zawsze piękny bukiet od mojego przyjaciela.

 

bei der Musik tanzen - tańczyć przy muzyce

 

Ich tanze mit meinem Freund bei der guten Musik. - Tańczę z przyjacielem przy dobrej muzyce.

 

singen - śpiewać

 

sich gut amüsieren - dobrze się bawić

 

Wir singen und wir amüsieren uns gut bis in die späte Nacht.- Śpiewamy i dobrze się bawimy aż do późnej nocy.

 

Z czasowników i rzeczowników wyszło nam prawdziwe przyjęcie urodzinowe, ale jeszcze jeden ważny rzeczownik nam umknął. Mianowicie tort.

 

die Torte - tort /die Torten - torty (liczba mnoga)

 

Ich esse eine leckere Torte. - Jem pysznego torta.

 

Teraz jest pełna uczta. ;-)

 

 

czytaj więcej »

Lektion - 29 Kiedy masz urodziny?

2014-09-04 12:23:10, komentarzy: 0

Wiele osób zadaje sobie często to pytanie. Po niemiecku też się nauczymy.

 

Wann hast du deinen Geburtstag? - Kiedy masz swoje urodziny?

 

Musicie zapamiętać, że urodziny są rodzaju męskiego czyli der Geburtstag.

 

Na zadane pytanie odpowiemy, następująco:

 

Den Geburtstag habe ich ..... - urodziny mam ....


Możemy to samo zdanie zacząć od określenia naszego dnia albo daty np:


Am neunundzwanzigsten Februar habe ich meinen Geburtstag. - 29 lutego mam moje urodziny.


Am Freitag habe ich meinen Geburtstag. - W piątek mam moje urodziny.


Im Winter habe ich meinen Geburtstag. - W zimie mam moje urodziny.


Podsumowując:


am użyjemy do dni tygodnia oraz do daty.

 

im użyjemy do miesiąców.

 

 

Teraz jak już wszystko jasne, powiedzcie mi kiedy wy macie swoje urodziny?

 

Wann habt ihr euren Geburtstag? ;-)

czytaj więcej »

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych