Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Lektion - 48 - Mój pokój - podstawowe słownictwo

2014-10-13 21:24:39, komentarzy: 0

 

Na poniższym obrazku przedstawiam Wam podstawowe rzeczowniki z rodzajnikami. Dzięki rzeczownikom określicie gdzie co się znajduje, stoi, leży lub jest.

 

W ramach ćwiczeń z przyimkami poznanymi na poprzedniej lekcji oraz czasownikami, spróbujcie opisać pokój na obrazku.

 

Pamiętajcie o zastosowaniu Dativu!

 

1. Krzesło stoi obok biurka.

.........................................................................................................................................

2. Obraz wisi na ścianie.

.........................................................................................................................................

3. Dywan leży na podłodze.

.........................................................................................................................................

4. Stół stoi na dywanie.

.........................................................................................................................................

5. Krzesło stoi przed oknem.

.........................................................................................................................................

6. Komoda znajduje się między szafą a sofą.

.........................................................................................................................................

7. Regał stoi obok biurka.

.........................................................................................................................................

8. Biurko stoi w rogu.

.........................................................................................................................................

9. Lampa stoi obok łóżka.

.........................................................................................................................................

10. Obraz wisi nad komodą.

.........................................................................................................................................

11. W szafie znajdują się ubrania.

.........................................................................................................................................

12. Fotel stoi pod ścianą.

.........................................................................................................................................

13. Na środku znajduje się stół.

.........................................................................................................................................

14.Przy ścianie stoi łóżko.

.........................................................................................................................................

15. Na biurku leży długopis.

.........................................................................................................................................

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 47 - Przyimki z celownikiem

2014-10-13 21:11:56, komentarzy: 1

Dzisiejsza lekcja będzie o przyimkach, które wymagają trzeciego przypadka w języku niemieckim. Mianowicie poznacie przyimki za pomocą których będziecie umieli powiedzieć, że coś gdzieś leży, stoi, znajduje się, jest, wisi.

 

Najpierw jednak musicie opanować kilka czasowników:

 

liegen - leżeć

 

stehen - stać

 

sitzen - siedzieć

 

sich befinden - znajdować się

 

hängen - wisieć

 

sein - być

 

Czasowniki te będą się łączyły z następującymi przyimkami:

 

in - w

 

an - przy

 

auf - na (poziom)

 

unter - pod

 

über - nad


vor - przed


hinter - za


neben - obok


zwischen - między
Jeżeli opanujecie te przyimki i połączycie z w/w czasownikami określicie daną rzecz gdzie się znajduje.


Jedną ważną zasadą w tworzeniu waszych zdań będzie to, iż musicie wtedy użyć III przypadka czyli Dativu i zadać pytanie Gdzie? czyli Wo?


Aby po przyimku zastosować Dativ warto wypisać sobie taki skrót w przypadkach:

 

die - der

der - dem

das - dem

die (l.mnoga) - den


Praktyka czyni mistrzem więc spróbujmy skonstruować kilka przykładów zgodnych z naszą teorią:


1. Obraz jest na ścianie.

- Das Bild ist an der Wand. ( wiemy że ściana to die Wand patrzymy na nasz skrót - die w Dativie zmieni się na der.)


2. Książka leży na stole.

- Das Buch liegt auf dem Tisch ( das Buch zmieni się na dem)


3. Długopis jest w komodzie.


- Der Kuli ist in der Kommode. (die Kommode zmienia się w Dativie na der)


4. Dzieci stoją przed szkołą.

- Die Kinder stehen vor der Schule. ( die Schule zmienia się na der)


5. Krzesło stoi obok stołu

- Der Stuhl steht neben dem Tisch. ( der Tisch zmieni się na dem)


6. Piotr znajduje się w pokoju.

- Peter befindet sich in dem Zimmer w skrócie im Zimmer. ( das Zimmer zmienia się na dem)


7. Ewa siedzi między tatą a mamą.

-Ewa sitzt zwischen dem Vater und der Mutter. ( der na dem, a die na der)


8. Biurko stoi za szafą.

- Der Schreibtisch steht hinter dem Schrank. ( der zmienia się na dem)


9.Pies leży pod stołem.

- Der Hund liegt unter dem Tisch. ( der Tisch na dem)


10. Lampa wisi nad stołem.

- Die Lampe hängt über dem Tisch. ( der Tisch zmieni się w Dativie na dem)


W powyższych zdaniach po przyimkach zastosujecie Dativ III przypadek i zadacie pytanie gdzie np: Gdzie stoi lampa?, gdzie jest długopis? gdzie znajduje się Ewa? itp. Proste prawda?czytaj więcej »

Lektion 46 - Czasowniki związane z uczeniem się

2014-10-09 23:03:37, komentarzy: 0

Dziś poznacie 3 czasowniki na rodzaj uczenia się. Podstawowym czasownikiem jaki pewnie już znacie to czasownik lernen.

 

Odmienia się on następująco:

 

ich lerne

du lernst

er, sie, es lernt

 

wir lernen

ihr lernt

Sie, sie lernen

 

np:

 

Ich lerne fleiBig Deutch. - Uczę się pilnie niemieckiego.

 

Oprócz tego czasownika możemy powiedzieć, że coś kujemy( chodzi oczywiście o jakiś przedmiot np. niemiecki). Dlatego napiszę Wam jeszcze dwa czasowniki, które związane są z uczeniem się.

 

etwas pauken - coś wkuwać

 

etwas für die Schule büffeln - wkuwać coś do szkoły

 

Czasowniki odmieniają się następująco:

 

ich pauke

du paukst

er, sie, es paukt

 

wir pauken

ihr paukt

Sie, sie pauken

 

Ich pauke neue Vokabeln - wkuwam nowe słówka.

 

ich büffle albo büffele
du büffelst
er,sie,es büffelt


wir büffeln
ihr büffelt
Sie, sie büffeln

 

Ich büffle / büffele Mathe für die Schule. - Wkuwam matematykę do szkoły.

 

Oprócz uczenia i wkuwania są jeszcze dwa czasowniki na nauczanie, które powinny Wam się skojarzyć z nauczycielem, profesorem, osobą która nas naucza.

 

Mianowicie są to czasowniki takie jak:

 

- lehren - nauczać

- unterrichten - nauczać

 

W nauce języka niemieckiego trzeba zapamiętać jedno, że czasownik lernen wykorzystamy w zadaniu jako uczyć się tylko w przypadku ucznia, studenta czyli osoby uczącej się jakiejś dziedziny nauki np.matematyka, historia, język niemiecki.

lernen - uczyć się

Er lernt Mathe und Deutsch. - On uczy się matematyki i niemieckiego.

das Lernen - nauka


Czasownik lehren podobny do lernen, mimo to różniący się jedną literką h tłumaczymy jako nauczać, wykładać. Czasownik ten również powinien Wam się skojarzyć z profesorem i nauczycielem.


lehren - nauczać/ wykładać


Er lehrt Medizin in Berlin - On wykłada/ naucza medycynę w Berlinie.

unterrichten oznacza nauczać. Czasownik ten wykorzystamy w tym kontekście, że jesteśmy przez kogoś nauczani, czyli uczy nas nauczyciel, profesor.

unterrichten - nauczać

Der Professor lehrt viele Jahre an einem Gymnasium.- Profesor uczy/ naucza wiele lat w gimnazium.

Sie unterrichtet ihre Kinder.- Ona naucza swoje dzieci.


 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 45 - Budowa zdania pojedynczego

2014-10-07 19:50:12, komentarzy: 0

Mając za sobą wiadomości o pierwszym czasie teraźniejszym w języku niemieckim. Pora abyście dowiedzieli się na temat budowy zdania. Dowiecie się z czego powinno składać się zdanie i co powinno być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o jego budowę.

 

Zacznijmy najpierw od zdania pojedynczego, które składa się z osoby, czasownika i dopełnienia.

 

Oto parę przykładów:

 

1. On jedzie autem do miasta.

Er fährt mit dem Auto in die Stadt.

 

W podanym zdaniu najważniejszy jest czasownik, który musimy lokować zawsze na drugim miejscu. Musi być on odmieniony do konkretnej osoby. Czasownik czasami łączy nam się z przyimkiem. Niektóre czasowniki tworzą tzw. rekcję. Do czasownika podana jest propozycja czyli przyimek który rządzi odpowiednim przypadkiem.

 

W naszym zdaniu jest czasownik jechać - fahren, który łączy nam się z przyimkiem mit + Dativ.

 

W skrócie cały zwrot jechać autem - mit dem Auto fahren. Dativ to III przypadek odpowiada na pytanie - komu, czemu?

 

W nauce słownictwa jak i czasowników polecam uczyć się równoważnikami zdań, czego przykładem jest mit dem Auto fahren. Rzeczowniki (te z dużej literki) zaś próbujcie uczyć się z rodzajnikami, potem nie będzie problemu z odmianą rodzajnika określonego czy nieokreślonego a nawet w przypadku użycia w zdaniu przypadków Dativu, Akkusativu, Genitivu czy Nominativu. To taka moja rada!

 

Wracając do budowy zdania po czasowniku może wystąpić dopełnienie w odpowiednim przypadku bez przyimka albo przyimek rządzący odpowiednim przypadkiem np.

 

Ich bereite das Mittag vor. - Przygotowuję obiad. das Mittag użyte jest w Akkusativie czyli w IV przypadku.

 

Akkusativ odpowiada na pytanie kogo co? czyli według zdania co przygotowuję? obiad.

 

Zdanie z przyimkiem :

 

Das Buch gehört zu mir. - Książka należy do mnie.

 

Czasownik jest z przyimkiem zu którym rządzi Dativ. Mir odmienione jest w III przypadku. Pytanie brzmi do kogo należy książka? - Zu wem gehört das Buch? Do mnie - zu mir.

 

W języku niemieckim mamy 4 przypadki:

 

Mianownik - Nominativ - kto co? ( wer was?)

Dopełniacz - Genitiv - czyj, kogo? czego??( wessen?)

Celownik -Dativ - komu czemu? (wem?)

Biernik - Akkusativ - kogo co? (wen was?)

 

Do każdego zdania gdy zadamy odpowiednie pytanie z przypadków, odpowiemy poprawnie gramatycznie.

 

Wracamy znów do naszego zdania czyli On jedzie autem do miasta.

 

Wiemy już, że:

 

- czasownik jest z przyimkiem zawsze na drugim miejscu

- musi być odmieniony do osoby

- przyimek rządzi odpowiednim przypadkiem

 

Zostało nam jeszcze in die Stadt czyli do miasta.

 

Odpowiedź jest prosta wiedząc,że czasownik fahren wyraża ruch łączy się więc z IV przypadkiem i Niemcy zapytają: Dokąd jedziesz? - Wohin fährst du? odpowiemy do miasta - Ich fahre in die Stadt.

 

Dla chronologii mojego wpisu napiszemy sobie schemat zdania pojedynczego:

 

Osoba + czasownik odmienny do osoby + dopełnienie lub przyimek rządzący przypadkiem.

 

W taki właśnie sposób nauczycie się budować proste zdania zaczynające się od osoby.

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 44 - Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

2014-10-06 22:45:48, komentarzy: 0

Postanowiłam zagłębić się jeszcze w odmianę czasownika w czasie teraźniejszym, ponieważ wielu osobom początkującym sprawia to trudność.

 

Jak już wcześniej wspominałam w jednym z moich wpisów, odmiana czasownika nazywana jest też koniugacją. Chodzi o zapamiętanie stałych końcówek w odmianie czasownika.

 

Dlaczego odmiana może sprawiać trudność?

 

Z mojego punktu widzenia dla osób początkujących może być nie łatwa. Wiele osób nie potrafi rozróżnić czasowników regularnych od nieregularnych. Moim zdaniem to jest powodem na to,że występuje problem z odmianą czasowników przez osoby.

 

Dlatego postanowiłam przybliżyć Wam kilka ważnych informacji, które pomogą Wam rozszyfrować owe czasowniki regularne i nieregularne.

 

Czasowniki regularne to czasowniki proste, nie wymagające filozofii przy odmianie. Wystarczy odciąć od bezokolicznika końcówkę - en i dodawać końcówki według osób w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 

Weźmy czasownik spielen - grać, bawić się

 

spielen - odcinamy en i wychodzi nam spiel......

 

Do odciętego czasownika dodajemy następujące końcówki:

 

ich spiele - e

du spielst - st

er, sie, es spielt - t

 

wir spielen - en

ihr spielt - t

Sie, sie spielen - en

 

Tak samo będzie z czasownikami:

 

machen - robić

sagen - mówić

kochen - gotować

suchen - szukać

fragen - pytać

i wiele innych

 

Przy niektórych czasownikach musimy dodać dodatkową literkę 'e". Zrobimy to w przypadku czasowników, których temat kończy się na -t, -d, -m, -n.

 

Oto kilka przykładów:

- t - warten - wartest, wartet - dodatkowa literka e występuje w 2 i 3 os l.p. przed literą t.

- d - bilden - bildest, bildet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą d.

- m - atmen - atmest, atmet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą m.

- n - zeichnen - zeichnest, zeichnet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą n.

 

Oprócz 2 i 3 osoby l. pojedynczej ta sama sytuacja występuje dla 2 osoby liczby mnogiej, dodamy również literkę e.

 

Czasowniki nieregularne zmieniają zaś w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej samogłoskę rdzenną np.

 

- e na i

 

geben - dawać gibst, gibt

nehmen - brać - nimmst, nimmt

sprechen - rozmawiać - sprichst, spricht

treffen - spotykać - triffst, trifft

sehen - widzieć - siehst, sieht

lesen - czytać - liest, liest

 

- a na ä


fahren - jechać - fährst , fährt

schlafen - spać - schläfst ,schläft

laufen -  biegać - läufst, läuft


- o na ö


stoßen - pchnąć, uderzyć - stößt, stößt


W taki właśnie sposób rozpoznacie czasownik i zdołacie go prawidłowo odmienić bez zrobienia błędu.
 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 43 - Czas teraźniejszy

2014-10-06 15:22:17, komentarzy: 0

Dziś zajmiemy się pierwszym czasem, który w języku niemieckim zwie się Präsens. Czasu tego użyjemy do wyrażania teraźniejszości oraz przyszłości.

 

Oto przykłady:

 

Teraźniejszość - Ich arbeite jetzt. - Pracuję teraz.

 

Przyszłość - Am Freitag gehe ich ins Kino mit meinem Freund. W piątek idę do kina z moim przyjacielem.

 

W budowie naszych zdań w czasie teraźniejszym musicie pamiętać, iż czasownik musi stać zawsze na 2 miejscu. Oprócz tego musi on być odmienny do osoby, która występuje w zdaniu.


Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym zaś to stałe końcówki dla osób w liczbie pojedynczej jak i mnogiej:


ich - e                                wir - en

du - st                                ihr - t

er, sie es -t                         Sie, sie -en


Oprócz Präsensu istnieje również jeszcze jeden czas teraźniejszy do wyrażania przyszłości jak i teraźniejszości. Jest nim Futur I.


Futur I to czas składający się z czasownika posiłkowego: werden (stawać się) + bezokolicznika na końcu zdania.


Aby zbudować jakiekolwiek zdanie musicie najpierw poznać odmianę czasownika werden.

Przedstawia się ona następująco:

 

ich werde                                      wir werden

du wirst                                         ihr werdet

er, sie es wird                                Sie, sie werden

 

Na podstawie odmiany ułóżmy sobie proste zdanie: Pojadę do Niemiec. Według naszego schematu musimy najpierw odmienić czasownik werden do osoby jako czasownik posiłkowy i drugi czasownik fahren ulokować na końcu zdania.

 

Ich werde nach Berlin fahren.- Pojadę do Niemiec.


Ich werde am Kongress in Berlin teilnehmen - Wezmę udział w kongresie w Berlinie.Czas ten możemy porównać z Präsensem w bardzo łatwy sposób, np. zdanie " Przyjdę do ciebie jutro zapiszemy na dwa sposoby np.


Ich werde morgen zu dir kommen. (Futur I)

 

Ich komme morgen zu dir. (Präsens)


Pierwsze zdanie jest w czasie Futur I z czasownikiem posiłkowym werden i bezokolicznikiem na końcu.


Drugie zaś w Präsensie z zachowaniem jednego czasownika w formie odmiennej do osoby ich czyli ja.


Mam nadzieję,że dzięki mojej lekcji zrozumieliście choć troszeczkę czas teraźniejszy w języku niemieckim. ;-)

 

czytaj więcej »

Lektion 42 - Przyimek von w języku niemieckim

2014-10-01 20:19:29, komentarzy: 0

Kolejnym przyimkiem jaki chcę Wam przedstawić jest przyimek von. Jest on w zależności od kontekstu zdania tłumaczony na kilka sposobów.

 

Mianowicie: von - z, od, o + Dativ

 

Przyimka używa się w wielu sytuacjach, jeżeli chodzi o budowę zdania. Wypiszę Wam kilka najpopularniejszych moim zdaniem przykładów:

 

1. W kilku wyrażeniach - weit von entfernt, von Beruf sein

 

- Meine Wohnung ist nicht weit von der Uni entfernt. - Moje mieszkanie znajduje się  nie daleko od uniwersytetu.

 

- Er ist Mechaniker von Beruf. - On jest z zawodu mechanikiem.

 

2. Gdy coś mamy od kogoś

 

- Ich habe das Geld von meinem Vater. - Mam pieniądze od mojego taty.

 

3. Gdy coś przybywa

 

- Der Zug kommt von Paris.- Pociąg przybywa z Paryża.

 

4.Gdy wracamy

 

- Ich komme vom Arzt / vom Chef/ von der Arbeit. - Wracam od lekarza, szefa, z pracy.

 

5. Gdy mowa,że coś jest przestarzałe pod względem czasu, lub gdy określamy jakiś odcinek czasu

 

- das Brot ist von gestern - Chleb jest z wczoraj.

- von Montag bis Donnerstag arbeite ich schwer. - Od poniedziałku do czwartku pracuję ciężko.


6. Gdy mowa jest o jakiejś ilości czegoś


- einer von euch - jeden z was.


7. Gdy chcemy zastąpić Genitiv za pomocą von w przypadku imion


- Das Auto von Eva - auto Ewy ( Evas Auto)


8. W użyciu w stronie biernej jako przyimek służący w określaniu osoby - sprawcy


- Das Buch wurde ihm von seinem Freund geschenkt. - Książka została mu podarowana przez przyjacela.


9. Gdy mowa o jakiejś rzeczy która składa się z czegoś


- Ein StrauB von Rosen - bukiet z róż


10. W użyciu wielu czasowników rekcyjnych jako przyimek


- Ich träume von einem großen Einfamilienhaus im Gebirge. - Marzę o dużym domku jednorodzinnym w górach.


Mam nadzieję, że usprawniłam Wam naukę, jeżeli chodzi o ten przyimek. ;-)


 

 

czytaj więcej »

Lektion 41 - Czasownik arbeiten

2014-09-30 17:01:54, komentarzy: 0

Dziś powiem troszkę więcej o czasowniku arbeiten. Jest to podstawowy czasownik, który warto znać.

 

arbeiten - pracować

 

W czasie teraźniejszym (Präsens) odmienia się następująco:

 

ich arbeite

du arbeitest

er, sie , es arbeitet

 

wir arbeiten

ihr arbeitet

Sie, sie arbeiten


Rada przy odmianie:


Przy odmianie naszego czasownika arbeiten musicie pamiętać o rozszerzonej literce e, ponieważ czasownik ten wlicza się do czasowników w którym występuje litera t a właśnie po niej dodawana jest rozszerzona literka e.Ta  sama zasada będzie w odmianie po czasownikach np. antworten, warten, itp.

 

Teraz przejdzmy do przyimków.

 

Czasownik ten może łączyć się z kilkoma przyimkami: bei + Dativ, an + Dativ, mit + Dativ, unter + Dativ, in + Dativ


Oto kilka przykładów z ich użyciem:

 

Ich arbeite bei der Polizei.- Pracuję na policji.

 

Er arbeitet an einem Roman. - On pracuje nad jakąś powieścią. (czyli pisze książkę)

 

Sie arbeiten am Schreibtisch. - Oni pracują przy biurku.

 

Mein Bruder arbeitet am Computer.-  Mój brat pracuje na komputerze.

 

Die Kinder arbeiten im Garden. - Dzieci pracują w ogrodzie.

 

Er arbeitet im Akkord. - On pracuje na akord.

 

Die Lehrerin arbeitet mit Kindern. - Nauczycielka pracuje z dziećmi.

 

Er arbeitet oft unter schlechten Bedingungen. - On pracuje często w złych warunkach.

 

Możemy również powiedzieć:

 

- że pracujemy jako - Ich arbeite als Lehrerin. - Pracuję jako nauczycielka. als - jako

- że pracujemy intensywnie, ciężko, długo - Ich arbeite intensiv, hart, lang.

- że pracujemy pół godziny, w grupie, na cały etat, na pół etatu - Ich arbeite eine halbe Stunde, im Team, in Vollzeit, in Teilzeit.

 

Jak zauważyliście czasownik może łączyć się z przymiotnikami ( jaka, jaki, jakie?) oraz z rzeczownikami ( kto co?).

 

 

czytaj więcej »

Lektion 40 - Zaproszenie

2014-09-30 10:25:58, komentarzy: 0

Dzisiejsza lekcja będzie o zaproszeniu. Dowiecie się w jaki sposób możemy zaprosić kogoś na naszą imprezę urodzinową.

 

Urodziny w Niemczech są bardzo hucznie obchodzone. Niemcy pamiętają o solenizantach i w tym celu przesyłają im najczęściej maile albo kartki urodzinowe. Aby przybliżyć Wam owy temat wypiszę Wam parę czasowników.

 

einladen zu + Dativ - zapraszać na

 

Czasownik einladen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. W zdaniu: Chciałabym cię zaprosić na moje urodziny musimy pamiętać, iż ein wędruje na koniec zdania.

 

Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein.

 

Przyimek zu połączy nam się z Dativem.

 

Pamiętamy urodziny są rodzaju męskiego: der Geburtstag.

 

stattfinden in+ Dativ - odbywać się w

 

Czasownik rozdzielnie złożony, statt jest znowu na końcu zdania. Natomiast przyimek in połączy nam się z Dativem.

 

Die Party findet am 25. Mai um 20.00 Uhr im Restaurant statt.

 

Zauważcie datę możemy zapisać jako am 25. Mai ( koniecznie z postawieniem kropeczki przy liczbie ponieważ jest to liczebnik porządkowy).

 

To samo zdanie możemy napisać tak:

 

Die Party findet am Samstag, den 25. Mai im Club Laguna statt.

 

Am odniesie się do dnia w tygodniu. Po wymienionym dniu musimy postawić przecinek i napisać den 25. Mai ( z uwzględnieniem kropki po liczbie).

 

Przyimek in możemy użyć w zdaniu z :

 

- miejscem imprezy czyli Wo? - Dativ - im Restaurant, im Club Laguna

 

- możemy zaproponować u siebie w domu, wtedy użyjecie przyimka bei + Dativ np.

Die Party ist bei mir zu Hause/ bei meinen Eltern zu Hause. - Impreza jest u mnie w domu/ u moich rodziców w domu.

Die Party ist bei mir in der Kochstrasse. - Impreza jest u mnie w domu na ulicy Kocha.

 

Bezpośrednio możemy powiedzieć:

 

Komm bitte am 25. Mai um 20 Uhr ins Haus meiner Eltern. - Przyjdź proszę 25 maja o 20 do domu moich rodziców.

 

Tutaj pamiętajcie, że do domu - ins Haus napiszemy w Akkusativie ponieważ przychodzimy (Dokąd - Wohin?)?

 

Oprócz tego możemy zapytać się osoby czy przyjdzie na imprezę:

 

Sag mir bitte möglichst bald Bescheid, ob du kommst. - Proszę daj mi wcześniej znać, czy przyjdziesz.

 

Sag mir Bescheid, ob du zu meiner Geburtstagsparty/ zu meinem Geburtstag kommst. - Daj mi znać czy przyjdziesz na moją imprezę urodzinową/ urodziny.

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Einladung annehmen würdest. - Cieszyłbym się bardzo, gdybyś przyjął moje zaproszenie.

 

Es wäre wohl am besten, wenn du mir bis nächste Woche Freitag Bescheid sagst, ob du auch wirklich kommen kannst.-  Byłoby chyba najlepiej gdybyś dała/ dał mi znać do przyszłego piątku, czy rzeczywiście możesz / masz zamiar przyjść.

 

 

 

Po poznaniu słownictwa, możecie zapraszać gości na imprezę. Myślę, że ktoś będzie chciał z Wami świętować. ;-)

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 39 - Przyimek aus w języku niemieckim

2014-09-29 19:52:00, komentarzy: 0

Dziś zajmiemy się przyimkiem aus, który w języku niemieckim łączy się z trzecim przypadkiem, czyli Dativem.

 

W tłumaczeniu będzie oznaczał " z". Zatem możemy sobie napisać aus - z.

 

Kilka wskazówek kiedy można użyć owego przyimka w zdaniu:

 

- gdy wskazuje na pochodzenie:

 

Ich komme aus Polen. - Pochodzę z Polski.

 

- gdy wskazuje konkretne miejsce np:

 

Ich stehe morgens aus dem Bett auf. -  Wstaję rano z łóżka.

 

Trinkst du Bier aus der Dose? - Pijesz piwo z puszki?

 

Kannst du nicht aus dem Haus gehen? - Nie możesz wyjść z domu?

 

- gdy mowa jest o przedmiocie szkolnym:

 

Die Prüfung aus Mathe ist um 10 Uhr. - Egzamin z matematyki jest o 10.

 

- gdy wskazuje na jakiś materiał, surowiec:

 

Ich will einen Tisch aus Holz kaufen. - Chcę kupić stół z drewna.

 

- przy określeniach czasu

 

Musik aus Mittelalter - Muzyka ze średniowiecza

 

Die Kette ist aus dem Jahr 1968. - Naszyjnik jest z 1968 roku.

 

Proste prawda? Wystarczy zapamiętać kilka przykładów, wtedy nie zrobicie błędów.

 

 

czytaj więcej »

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych