Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Lektion 68 - czasowniki zwrotne c.d

2015-02-11 22:18:47, komentarzy: 0

Witajcie! Pewnie czasowniki zwrotne są już dawno opanowane jeżeli chodzi o ich znaczenie w języku polskim. Wiecie już jak przetłumaczyć czasownik, ciekawe jak jest z użyciem od strony gramatycznej, którą się dzisiaj zajmiemy.

 

Zróbmy sobie parę ćwiczeń praktycznych i spróbujmy rozwiązać kilka zdań z języka polskiego na niemiecki.

 

1.On codziennie się myje i czesze.

.................................................................................................................................

2. Kto cieszy się na wakacje?

.................................................................................................................................

3. On interesuje się sportem.

.................................................................................................................................

4. Mogę się przedstawić?

.................................................................................................................................

5. On dowiaduje się o drogę na dworzec.

.................................................................................................................................

6. Oni rozmawiają z moją mamą.

.................................................................................................................................

7. Jak się dzisiaj czujesz?

.................................................................................................................................

8. Oni przygotowują się do testu.

.................................................................................................................................

 

Jeszcze jedno ćwiczenie, tym razem trzeba wstawić odpowiednio odmienione sich:

 

a) sich waschen

 

Ich wasche ........... die Hände.

Ich wasche ...........

 

b) sich anziehen

 

Ich ziehe .......... ein buntes Kleid an.

Ich ziehe ........... an.

 

c) sich rasieren

 

Ich rasiere...........

Ich rasiere ........... die Beine.

 

d) sich setzen

 

Bitte Herr Schmidt, setzen Sie ......... an den Tisch.

 

Ich setze ............

 

e) sich putzen

 

Du putzt ........ die Zähne.

Die Kinder putzen ....... die Zähne.

 

f) sich beeilen

 

ich beeile .............

Katarina beeilt ..........

 

Poćwiczcie. Liczę na odpowiedzi z waszej strony. Całe ćwiczenie możecie mi przesłać. Sprawdzę! Miłej nauki.


czytaj więcej »

Lektion 67 - czasowniki zwrotne

2015-01-04 18:03:59, komentarzy: 0

Ostatnio wyjaśniłam Wam teorię dotyczącą czasowników zwrotnych. Pora byście poznali listę czasowników oraz ich znaczenie po polsku:

 

sich beeilen - spieszyć się

sich befinden - znajdować się

sich treffen ( mit+ Dativ) - spotykać się (z)

sich vorbereiten (auf + Akk) - przygotowywać się(do)

sich verabschieden (von + Dativ) - żegnać się (z)

sich entschuldigen (bei + Dativ, für + Akkusativ)- usprawiedliwiać się( u kogoś za coś)

sich freuen (auf + Akk, über + Akk) - cieszyć się (na, z)

sich verspäten - spóżniać się

sich kämmen - czesać się

sich rasieren - golić się

sich anziehen - ubierać się

sich erkundigen (nach + Dativ) - dowiadywać się (o)

sich interessieren ( für + Akk) - interesować się (czymś)

sich beschäftigen (mit +Dativ) - zajmować się (czymś)

sich vorstellen - przedstawiać się

sich fühlen - czuć się

 

Oprócz tych czasowników istnieje wiele innych. Dla osób początkujących jest to minimum, które trzeba znać. Są one najczęściej używanymi czasownikami.

 

Istnieje również pewna grupa czasowników, która w języku polskim jest zwrotna natomiast w niemieckim nie:

 

UWAGA: Zauważcie przed czasownikiem nie stoi sich, natomiast przetłumaczenie czasownika na polski, wymaga dopowiedzenia "się"!

 

beginnen - zaczynać się

enden - kończyć się

gefallen - podobać się

heiBen - nazywać się

lachen - śmiać się

lernen - uczyć się

spielen - bawić się

 

Odwrotnością są natomiast następujące czasowniki:

 

UWAGA: W tym przypadku nie możemy zapomnieć o "sich" w języku niemieckim!

 

sich setzen - siadać

sich ausruhen - odpocząć

sich unterhalten - rozmawiać

 

Istnieje również tzw. wzajemność, gdzie w liczbie mnogiej sich możemy zastąpić einander, np.:

 

Anke und Ralf lieben sich. Anka i Ralf się kochają.

 

Zdanie to w skrócie możemy napisać tak : Sie lieben einander. - Oni kochają się wzajemnie/ nawzajem.

 

Wytłumaczyłam Wam podstawy dotyczące czasowników zwrotnych. Wszystko to co powinniście wiedzieć na ich temat. Pora tylko na ćwiczenia, które usprawnią naszą teorię w praktyce. Zaczniemy ćwiczenia na kolejnej lekcji. ;-)

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 66 - czasowniki zwrotne

2015-01-02 20:21:49, komentarzy: 0

Wracamy do nauki języka niemieckiego i tym razem zajmiemy się czasownikami zwrotnymi, czyli takimi które poprzedzone są sich (sich tłumaczymy w języku niemieckim jako się albo sobie).


W odmianie czasownika przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej sich będzie przybierało własną formę, której trzeba się nauczyć na pamięć. Dzięki temu odmienicie każdy czasownik zwrotny.


Oto odmiana:


ich - mich

du - dich

er,sie, es - sich


wir -uns

ihr - euch

Sie,sie - sich


Tworząc zdanie pojedyncze z czasownikiem zwrotnym musicie ulokować go na drugim miejscu wraz z odpowiednio odmienionym sich do osoby, np:


Ich ziehe mich um 7.00 Uhr an. - Ubieram się o 7 rano.

 

Ich ziehe mir eine rote Bluse an. - Ubieram na siebie jakąś czerwoną bluzkę.


1.Na początek wyjaśnimy sobie co to jest czasownik zwrotny?

 

Otóż czasowniki zwrotne występują w połączeniu z zaimkiem osobowym użytym w Celowniku (Dativ) albo w Bierniku (Akkusativ). Zaimek zwrotny wskazuje na relację pomiędzy wykonywaną czynnością (wyrażoną czasownikiem) a podmiotem zdania. Jego forma zależy więc od osoby i liczby podmiotu.

 

2. O co w tym wszystkim zatem chodzi?

 

Bardzo prosta zasada, dzięki której zrozumiecie dlaczego używamy raz w zdaniu Akkusativu a raz Dativu.

 

Zróbmy to na przykładach:

 

Ich ziehe mich alleine an und putze mir dann die Zähne.

Ubieram się sama/ samodzielnie i myję sobie potem zęby.

 

Zobaczcie w naszym zdaniu czasownik anziehen czyli ubierać połączył się z Akkusativem, czynność wykonana jest sama z siebie. Występuje tzw. "się" w IV przypadku.

 

Czasownik putzen połączy się zaś z Dativem, ponieważ w zdaniu podany jest cel, czyli umycie sobie zębów. W zdaniu użyliśmy " sobie" które musimy odmienić w III przypadku.

 

W skrócie:

 

Czynność wynikająca sama z siebie ( myję się, golę się.... itp.) - Akkusativ

Czynność mająca na celu np, założyć coś na siebie, umyć sobie zęby, włosy itp - Dativ

 

3. Trochę gramatyki:

 

Spróbujmy teraz utrwalić sobie zaimki zwrotne przez wszystkie osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej za pomocą czasownika sich anziehen (ubierać się)

 

AKKUSATIV

 

Chcąc skonstruować zdanie ja się ubieram i tak przez każdą osobę użyjemy Akkusativu ( czynność sami wykonujemy)

 

ich -ziehe mich an (UWAGA!!!)

du - ziehst dich an (UWAGA!!!)

er,sie,es -zieht sich an

 

wir -ziehen uns an

ihr -zieht euch an

Sie,sie -ziehen sich an

 

DATIV


Chcąc powiedzieć, że zakładamy na siebie płaszcz użyjemy Dativu ( w zdaniu mamy dodatkową rzecz - płaszcz, którą musimy na siebie założyć)


ich - ziehe mir den Mantel an (UWAGA!!!)

du - ziehst dir  den Mantel an (UWAGA!!!)

er,sie,es - zieht sich den Mantel an

 

wir -ziehen uns den Mantel an

ihr - zieht euch den Mantel an

Sie,sie - ziehen sich den Mantel an

 

Zaznaczyłam Wam na różowo małą wskazówkę, gdyż warto zapamiętać, że na osobę 1 i 2 l. pojedynczej trzeba zwrócić szczególną uwagę.

 

Kolejna porcja czasowników które będą się łączyły zarówno z 3 jak i z 4 przypadkiem.

 

- sich rasieren - golić się.

 

Du rasierst dich - ty się golisz. (Akkusativ)

Du rasierst dir den Bart - ty golisz sobie brodę. (Dativ)

 

- sich waschen - myć się

 

Ich wasche mich - myję się. (Akkusativ)

Ich wasche mir die Hände.- myję sobie ręce. (Dativ)

 

Kolejne czasowniki  zwrotne poznacie na następnej lekcji.

 

Podsumowując naszą teorię zróbcie w praktyce następujące zdanka:

 

1. Ewa ubiera się.

2. Ewa myje sobie ręce.

3. Kto się goli?

4. Ty golisz sobie brodę.

5. Pani Meller ubiera na siebie jakaś jasną bluzkę.

6. Ubierz na siebie sukienkę. (Tryb rozkazujący)

7. Dlaczego się teraz myjesz?

8. I i umyj sobie zęby. (Tryb rozkazujący).

 

czytaj więcej »

Lektion 65 - Tryb rozkazujący

2014-12-16 15:56:31, komentarzy: 0

Skoro nauczyliście się poprawnie odmieniać czasownik w czasie teraźniejszym pora, żebyście nauczyli się również trybu rozkazującego. Dzięki trybowi zasygnalizujecie swój rozkaz, żądanie a nawet swoją sugestię.

 

Na początek wytłumaczę Wam co to jest tryb rozkazujący.

 

Tryb rozkazujący po niemiecku to der Imperativ, oznacza prośbę, rozkaz lub żądanie skierowane do jednej osoby (liczba pojedyncza) lub do grupy osób (liczba mnoga).

 

Teraz kilka słów jak się tworzy tryb rozkazujący.

 

Formę trybu rozkazującego dla 2 osoby l.p tworzy się przez odrzucenie zaimka osobowego du oraz końcówki st.

 

Przykład:

 

du gehst - ty idziesz -  w trybie rozkazującym geh! od czasownika odrzucamy st i osobę du.

 

du lachst - ty się śmiejesz - w trybie rozkazującym - lach!


Niekiedy Imperativ dla 2.osoby liczby pojedynczej kończy się na literkę -e. Taka sytuacja występuje, gdy temat czasownika kończy się na - t, -d, -ig, również po m i n. Wtedy musi wystąpić w Imperativie literka e ze względu na wymowę.


du wartest - warte!

du antwortest - antworte!

du bildest - bilde!

du entschuldigst- entschuldige!

du zeichnest - zeichne!


W przypadku czasowników mocnych tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej występuje bez przegłosu:


Czasownik mocny to taki który wymaga przegłosu w 2 i 3 osobie liczy pojedynczej np. a wymienia się na ä, gdzie w czasowniku litera e wymienia się na i. (empfehlen - empfiehlt,essen - isst)i wiele innych.


du fährst - fahr!

du schläfst - schlaf!Formę trybu rozkazującego dla 2 osoby l.mnogiej utworzymy zaś przez odrzucenie zaimka osobowego ihr, czasownik zostaje natomiast bez zmian.

 

ihr geht - wy idziecie - w trybie rozkazującym - geht! odrzucamy ihr

 

ihr lacht - śmiejecie się - w trybie rozkazującym - lacht! odrzucamy ihr

 

Formę trybu rozkazującego dla Sie czyli forma grzecznościowa odnosząca się do Pan, Pani, Państwo tworzy się poprzez przestawienie zaimka osobowego Sie za czasownik, który pozostaje bez zmian.

 

Sie gehen - Pan/ Pani/ Państwo idą - w trybie rozkazującym gehen Sie! - niech Pan/ Pani/ Państwo idą!

Sie lachen - Pan/ Pani/ Państwo się śmieją - w trybie rozkazującym - lachen Sie!

 

 

Czasowniki takie jak sein, werden, haben tworzą swój tryb rozkazujący odrębnie i trzeba się ich nauczyć na pamięć:

 

Oto ich formy:

 

sein

 

du → Sei!
ihr → Seid!
Sie → Seien Sie!

 

haben

 

du → Hab!
ihr → Habt!
Sie → Haben Sie!

 

werden

 

du → Werde!
ihr → Werdet!
Sie → Werden Sie!

 

Myślę,że nic trudnego prawda? Spróbujcie rozwiązać zatem owe zadanie za pomocą trybu rozkazującego:

 

1.Odpowiedz mi na moje pytanie!

   Odpowiedzcie mi na moje pytanie!

   Proszę niech Pani odpowie mi na moje pytanie!

 

2. Daj mi pieniądze!

    Dajcie mi pieniądze!

    Proszę niech Pan mi da pieniądze!

 

3. Ucz się zawsze pilnie!

    Uczcie się zawsze pilnie!

    Niech Państwo zawsze pilnie się uczą!

 

 

czytaj więcej »

Lektion 64 - denn i weil w zdaniu

2014-12-04 12:34:04, komentarzy: 1

Dziś będzie o denn i weil w zdaniu. Nauczycie się prawidłowego lokowania weil i denn w zdaniu. Poznacie ponadto zasadę użycia w/w spójników.

 

Na początek wytłumaczmy sobie co oznaczają po polsku weil i denn. Otóż obydwa spójniki tłumaczy się jako "PONIEWAŻ"

 

Zacznijmy od pierwszego z nich czyli denn.

 

UWAGA: Po denn użyjemy zawsze szyku prostego, składającego się z osoby+ czasownika i dopełnienia.

 

Prosty przykład:

 

Ich lerne Deutsch, denn ich will nach Deutschland fahren.

 

Ich gehe nach Hause, denn ich bin krank.

 

Zauważcie w naszych zdaniach po spójniku jest osoba a potem czasownik. Zaznaczę kolorowo, by wszystko można było zrozumieć.

 

Teraz pora na weil.

 

UWAGA: Po weil musicie użyć zaś szyku końcowego. Czasownik musi iść na koniec zdania. Dokładnie obrazując: osoba + dopełnienie + czasownik

 

Prosty przykład:

 

Weźmy te same zdania, które napisaliśmy z denn.

 

Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschlad fahren will.

 

Ich gehe nach Hause, weil ich krank bin.

 

Wielu z Was ma problem z czasownikami modalnymi po weil. Dokładnie chodzi o zastosowanie w zdaniu czasownika który, podkreślony jest czasownikiem modalnym.

 

Np:

musieć zrobić

umieć pływać

 

Jesteście wtedy zdezorientowani który czasownik odmienić na końcu zdania. Zasada natomiast jest prosta, trzeba czasownik modalny ulokować na końcu zdania, odmienny do osoby. Drugi czasownik zostawić nieodmienny w formie tzw. Infinitivu ( czyli bezokolicznika z końcówką -en).

 

Pewnie zastanawiacie się dlaczego tak się będzie działo. Odpowiedź jest prosta, ponieważ czasownik modalny wymusza by drugi czasownik był w formie bezokolicznika.

 

UWAGA: Zasadą czasowników modalnych jest użycie drugiego na końcu zdania z końcówką -en.

 

Np. Zdanie pojedyncze.

 

Er muss zum Arzt gehen. - On musi iść do lekarza.

Sie soll die Medikamente einnehmen. - Ona powinna zażywać lekarstwa.

Thomas kann schwimmen. - Tomas umie pływać.

 

Dlatego według naszej zasady gramatycznej czasownik modalny w użyciu ze spójnikiem weil  (ponieważ) przedstawimy w naszych zdaniach następująco:

 

musieć zrobić - On jest w domu, ponieważ musi zrobić obiad.

 

machen müssen - Er ist zu Hause, weil er das Mittag machen muss.

 

umieć pływać - On idzie na basen, ponieważ umie pływać.

 

schwimmen können - Er geht ins Schwimmbad, weil er schwimmen kann.

 

Proste i jasne!

Dlatego zapraszam do napisania własnych zdań.Zasady gramatyczne już znacie. Powodzenia przy pisaniu !!!  ;-)

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 63 - Słów parę o und

2014-11-28 11:07:08, komentarzy: 0

Dziś zajmiemy się wszystkimi wiadomościami związanymi ze słówkiem und. W języku niemieckim und tłumaczymy jako " i " oraz" a".

 

Wyraz und należy do wyrazów, który wykorzystamy w zdaniach po których będzie zawsze szyk prosty.

 

Dla przypomnienia po und będzie występować najpierw osoba a potem czasownik, np:

 

Er ist zu Hause und seine Mutter bereitet das Mittag vor. - On jest w domu a jego mama przygotowuje obiad.

 

Er ist krank und er muss im Bett liegen. - On jest chory i musi leżeć w łóżku.

 

To jest podstawa, którą warto znać w zdaniu. Istnieje również możliwość opuszczenia osoby po wyrazie und w przypadku gdy nasze zdanie jest nieco rozwinięte i opowiada o tej samej osobie, która wykonuje jakąś czynność. Możemy wtedy opuścić wpisywanie osoby ze względu na powtarzanie jej w naszym dłuższym wypracowaniu lub rozpisywaniu się o niej.

 

Oto przykład:

 

Marek ist ein netter und sympathischer Mann und mag FuBball spielen. Er treibt regelmäßig Sport und  besucht Fitnesstudio im Zentrum der Stadt.

 

Marek jest miłym i sympatycznym mężczyzną i lubi grać w piłkę nożną. Uprawia regularnie sport i odwiedza fitness klub w centrum miasta.

 

Mam nadzieję, że wszystko jest już jasne o und i nie będziecie mieli wątpliwości jak obchodzić się z nim w zdaniu.

 

Spróbujcie napisać własne przykłady w ramach ćwiczeń praktycznych. Powodzenia!

czytaj więcej »

Lektion 62 - Zdanie złożone współrzędnie z aber

2014-11-27 11:18:26, komentarzy: 0

Dziś moi kochani nauczę Was prostego spójnika w języku niemieckim - aber. Będziemy go tłumaczyć jako " ale". Przecież zawsze mamy jakieś "ale", prawda? W wypowiedzi często musimy go używać. Spróbujmy również wypowiedzieć się po niemiecku.

 

Otóż nasz spójnik aber nie jest aż taki trudny, wystarczy zapamiętać jego szyk w zdaniu i możemy posługiwać się nim w każdej sytuacji.

 

Zacznijmy od szyku. Po spójniku aber występuje szyk prosty.

 

Dosłownie:...............................( przecinek), spójnik aber+ osoba + czasownik + dopełnienie

 

Po postawieniu naszej teorii czas na praktykę.

 

Oto przykład:

 

Ich gehe zu FuB, aber mein Vater fährt mit dem Auto.

 

Idę pieszo, ale mój tata jedzie autem.

 

Zauważcie pierwsze zdanie jest prostą konstrukcją. Czasownik stoi na drugim miejscu, odmieniony do konkretnej osoby. Potem postawiony jest przecinek oraz nasz spójnik aber, po którym użyjemy szyku prostego: osoba, czasownik oraz dopełnienie.

 

Dla dokładnego wyjaśnienia zaznaczmy sobie kolorami nasz szyk w zdaniu złożonym współrzędnie.

 

Proste prawda!

 

Aby poćwiczyć, spróbujmy napisać własne zdania.

 

Ja ułożyłam takie:

 

Meine Oma möchte nach Berlin fahren, aber sie hat zu wenig Urlaub.

 

Ich fahre am Montag nach Deutschland, aber ich gehe nicht zu meinen Eltern.

 

Ich singe nicht, aber ich höre Musik.

 

Tomas arbeitet bis 16 Uhr, aber er geht nicht nach Hause.

 

Es regnet stark, aber ich habe keinen Regenschirm.

 

I można tak w nieskończoność. ;-)

 

Ułóżcie proszę swoje zdania. Powodzenia!

 

 

czytaj więcej »

Lektion 61- Przybory szkolne

2014-11-26 07:51:23, komentarzy: 0

Dzisiejsza lekcja będzie o przyborach szkolnych. Dowiecie się co jest niezbędne w plecaku każdego ucznia.

 

Przybory szkolne w języku niemieckim to die Schulsachen.

 

Jeżeli chcemy powiedzieć,że mamy jakąś rzecz,musimy użyć czasownika haben i naszą rzecz musimy koniecznie odmienić w IV przypadku czyli Akkusativie.

Zadamy wtedy pytanie co? masz?

 

Hast du ein Lineal? - Czy masz jakąś tam linijkę?

 

-Nein, ich habe vergessen - Nie zapomniałam

-Ja, ich habe ein Lineal. - Tak mam linijkę.

 

Darf ich mir deinen Kuli borgen?- Możesz mi pożyczyć twój długopis?

- Ja, bitte. - Tak proszę.


Darf ich einen Kuli borgen?- Mogę pożyczyć długopis?

- Ja, bitte. - Tak proszę

 

Na obrazku przedstawiam Wam przybory szkolne po niemiecku. Za pomocą czasownika haben oraz zwrotu czy możesz pożyczyć mi...? ułóżcie własne zdania. Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 60 - Szkoła c.d

2014-11-19 17:51:28, komentarzy: 0

W kontynuacji działu szkoła poznacie również zasadę tworzenia pytań z czasownikami modalnymi.

 

W konstrukcji zdania pytającego musimy zdanie zacząć czasownikiem modalnym a po nim ulokować osobę i dopełnienie.

 

Zróbmy sobie prosty przykład z czasownikami modalnymi co komu wolno a co kto musi coś zrobić.

Dla przypomnienia chodzi o czasowniki müssen i dürfen.

 

müssen - musieć

dürfen - wolno coś

 

UWAGA: W pytaniach zaczynających się :czy wolno albo czy muszę, musimy zacząć  budować pytanie od czasownika modalnego!

 

OGÓLNA ZASADA: Czasownik modalny odmieniony do osoby + dopełnienie?

 

Np. Darfst du Kaugummi kauen? - Czy wolno ci żuć gumę?

 

Musst du zur Schule gehen? - Musisz iść do szkoły?

 

Musst du viel lernen? - Musisz się dużo uczyć?

 

Darfst du lange telefonieren? - Wolno ci długo rozmawiać przez telefon?

 

Nein, ich darf keinen Kaugummi kauen. - Nie nie wolno mi żuć gumy.

Nein, ich muss nicht zur Schule gehen. - Nie, nie muszę iść do szkoły.

Nein, ich muss nicht viel lernen. - Nie, nie muszę się dużo uczyć.

 

Prosta zasada prawda! Spróbujcie sami ułożyć kilka zdań pytających. Powodzenia!

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 59 - W szkole

2014-11-19 17:32:46, komentarzy: 0

W dziale szkoła poćwiczymy sobie czasowniki oraz podstawowe słownictwo.

 

 

Najpierw poznamy słówka:

 

Texte hören - słuchać tekstów

Texte lesen - czytać teksty

viel schreiben - dużo pisać

singen - śpiewać

Tests schreiben - pisać testy

Aufgaben lösen - rozwiązywać zadania

 

Za pomocą naszych słówek możemy odpowiedzieć na pytanie:

 

Was machst du im Unterricht? - Co robisz na zajęciach?

 

Ich höre Texte. - Słucham tekstów.

Ich lese Texte. - Czytam teksty.

Ich schreibe viel und singe. - Piszę dużo i śpiewam.

Ich schreibe Tests und löse Aufgaben. - Piszę testy i rozwiązuje zadania.

 

Czasownik haben i jego odmiana:

 

ich habe

du hast

er, sie, es hat

 

wir haben

ihr habt

Sie, sie haben

 

A teraz stworzymy sobie pytanie:

 

Was hast du in Mathe? - Co masz z matematyki?

- Eine vier. - jedną 4.

 

Mathe - matematyka

Bio - biologia

Werken - technika

Geschichte - historia  

Deutsch - niemiecki

Englisch - angielski

Religion - religia

Sport - w-f

Musik - muzyka


der Lehrer - nauczyciel

die Lehrerin - nauczycielka


 

Czasownik mögen - lubić i jego odmiana

 

ich mag

du magst

er, sie, es mag

 

wir mögen

ihr mögt

Sie, sie gen

 

Poznajcie kilka przymiotników i zwrotów:

 

gerecht - sprawiedliwy

sympathisch - sympatyczny

toll - wspaniały

verliert nie Geduld - nie traci nigdy cierpliwości

erklärt alles gut - wszystko dobrze wyjaśnia

fragt nur ab - odpytuje tylko

schimpft - łaje, karze


Z czasownikiem lubić ułożymy sobie następujące pytanie:

 

Warum magst du den Mathelehrer? - Dlaczego/ Za co lubisz nauczyciela matematyki?

 

Er ist gerecht - on jest sprawiedliwy

 

Warum magst du den Mathelehrer nicht?- Za co nie lubisz nauczyciela matematyki?

 

Er ist ungerecht - on jest niesprawiedliwy

 

Za pomocą słownictwa z lekcji spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

 

1. Was hast du in Deutsch?

2. Warum magst du Deutschlehrer?

3. Was machst du im Unterricht?

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych