Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Lektion 78 - Przyimek mit w języku niemieckim

2015-07-15 10:23:45, komentarzy: 1

Witam moi drodzy!

 

Dziś przybliżę Wam przyimek mit w języku niemieckim. Omówimy sobie jego znaczenie oraz wykorzystanie w praktyce.

 

Przyimek mit oznacza "z ", łączy się zawsze z III przypadkiem, czyli DATIVEM.


Najczęściej wykorzystywany jest gdy chcemy połączyć go z osobą i chcemy powiedzieć z moim bratem, z moją siostrą , z moimi rodzicami itp. Wtedy zadamy pytanie z kim - mit wem?

 

Aby odmienić poprawnie osobę z tym przyimkiem, trzeba zapamiętać następujący trik:

 

r. żeński np. siostra, mama, żona, kobieta po przyimku mit zawsze powiemy mit der Schwester, mit der Mutter, mit der Frau

 

Jeżeli będziemy chcieli powiedzieć z moją siostrą, z moją mamą czy też z moją żoną taka sama zasada do mein dodajemy końcówkę - er i powiemy mit meiner Schwester, mit meiner Mutter, mit meiner Frau.

 

Pora na rodzaj męski i nijaki tutaj trzeba zapamiętać dem.

 

np. z tatą, z wujkiem, z bratem - mit dem Vater, mit dem Onkel, mit dem Bruder.

 

Taka sama zasada z zaimkiem dzierżawczym mój, twój, jego itp. dodajemy końcówkę -em

 

np. mit meinem Vater, mit meinem Onkel, mit meinem Bruder.

 

W rodzaju nijakim - z dzieckiem, - mit dem Kind

Z zaimkiem dzierżawczym - z moim dzieckiem - mit meinem Kind

 

W liczbie mnogiej zaś przyimek mit połączymy z den.

 

Np. z rodzicami, z dziadkami - mit den Eltern, mit den GroBeltern itp.

 

Z zaimkiem dzierżawczym zaś w liczbie mnogiej powiemy:

 

z moimi rodzicami - mit meinen Eltern, z moimi dziadkami - mit meinen GroBeltern.

 

Podsumuwując nasz Dativ:

 

rodzaj żeński z mit to der

rodzaj męski i nijaki z mit to dem

liczba mnoga z mit to den

 

Kiedy jeszcze można wykorzystać przyimek mit w języku niemieckim?

 

Otóż możemy go połączyć z czasownikiem fahren, np:

 

mit dem Auto/ Bus/Zug fahren - jechać autem, autobusem, pociągiem

 

Ich fahre mit dem Auto/ Bus/ Zug.

 

Można oczywiście wymienić więcej połączeń komunikacyjnych (die Verkehrsverbindungen ) np.

 

 

 

 

Z przyimkiem mit możemy również tworzyć pytania np.


Womit fährst du zur Schule? - Czym jedziesz do szkoły?

 

Zur Schule fahre ich immer mit dem Bus. - Do szkoły jadę zawsze autobusem.

 

Przyimek mit występuje przy wielu czasownikach, tworząc tzw. rekcję czasownika, której trzeba nauczyć się na pamięć. Ten temat jeszcze będziemy w przyszłości przerabiać, teraz obowiązuje Was zasada użycia Dativu po przyimku mit, który połączyłam dla Was z osobą oraz z połączeniami komunikacyjnymi. Taką zasadę gramatyczną osoby początkujące powinny znać!

 

Miłej nauki Wam życzę! ;-)

czytaj więcej »

Lektion 77 - immer w języku niemieckim

2015-07-01 10:44:03, komentarzy: 1

Dziś parę słów o pewnym przysłówku w języku niemieckim mianowicie chodzi o immer.

 

Każdy z nas wie,że immer oznacza "zawsze" w języku niemieckim. Jego lokalizacja w zdaniu może występować po czasowniku lub na pierwszym miejscu np.

 

a) po czasowniku

 

 Er macht immer groBe Einkäufe im Supermarkt. - On robi zawsze duże zakupy w supermarkecie.

 

Możemy napisać także: Im Supermarkt macht er immer groBe Einkäufe.

 

b) na pierwszym miejscu

 

Immer macht er groBe Einkäufe im Supermarkt.

 

Zauważcie niezależnie od szyku zdania czasownik stoi zawsze na drugim miejscu!

 

Oprócz tego popularnego znaczenia czyli zawsze "immer" możemy połączyć go z innymi słówkami tworząc następujące znaczenia:

 

immer weniger - coraz mniej

 

immer mehr - coraz więcej

 

immer besser - coraz lepiej

 

immer schlechter - coraz gorzej

 

wie immer - jak zawsze

 

immer wenn - za każdym razem

 

immer wieder - wciąż

 

für immer - na zawsze


oraz wiele innych, które z pewnością ubarwią naszą wypowiedź w języku niemieckim.

 

Spróbujmy zbudować kilka zdań:

 

Coraz mniej ludzi chce się żenić.

Immer weniger Menschen wollen heiraten.

 

Coraz więcej studentów czyta książki w języku niemieckim.

Immer mehr Studenten lesen die Bücher in der deutschen Sprache.

 

Czuję się coraz lepiej.

Ich fühle mich immer besser.

 

Pogoda staje się coraz gorsza.

Das Wetter wird immer schlechter.


Alles ist wie immer schlecht! - Wszystko jest jak zawsze źle!

 

Za każdym razem gdy go spotykam, wita mnie przyjaźnie.

Immer wenn ich ihn treffe, grüßt er mich freundlich.

 

Piotr robi wciąż ten sam błąd.

Peter macht immer wieder denselben Fehler.

 

On zostaje tutaj na zawsze.

Er bleibt hier für immer.

 

W ramach treningu spróbujcie zbudować własne zdania, w których immer - zawsze jak i coraz będą odgrywać główna rolę. Miłej nauki i lektury Wam życzę!

czytaj więcej »

Lektion 76 - Przyimek bei w języku niemieckim

2015-06-27 10:12:39, komentarzy: 0

Dziś zajmiemy się moi drodzy przyimkiem bei w języku niemieckim.

 

UWAGA: Według zasad gramatycznych przyimek bei łączy się z III przypadkiem czyli Dativem.

 

Poniżej podaję kilka przykładów na użycie naszego przyimka.

Zobaczie jak możemy przyimek bei przetłumaczyć w zadaniu:

 

Zasada 1 jako: u

 

Mein Bruder ist beim Arzt. - Mój brat jest u lekarza.

 

Mein Vater arbeitet bei Opel.- Mój tata pracuje w Oplu. ( bei podajemy w przypadku firmy, czyli nazwy własnej)

 

Er wohnt bei seinen Eltern. - On mieszka u swoich rodziców.

 

Bei uns zu Hause ist gemütlich - U nas w domu jest przyjemnie.

 

Zasada 2 : jako przy

 

Beim Lesen - przy czytaniu ( bei + dem = beim)

 

Stör mich nicht beim Lesen! - nie przeszkadzaj mi przy czytaniu!

 

Monika hilft mir oft bei den Hausaufgaben. - Monika często pomaga mi przy pracach domowych.

 

Zasada 3:  jako pod, przy


Bernau liegt bei Berlin - Bernau leży pod Berlinem.

 

Die Post ist bei dem Bahnhof. - Poczta jest przy dworcu.

 

Zasada 4: jako propozycja do czasownika rekcyjnego


W przypadku czasowników rekcyjnych należy zapamiętać, iż czasownik ten posiada odpowiedni przyporządkowany do siebie przyimek i tworzy wraz z tym przyimkiem jego rekcję. Należy więc nauczyć się go na pamieć!

 

helfen bei + Dativ - pomagać przy

 

Sie hilft mir beim Bügeln. Ona pomaga mi przy prasowaniu.

 

vorbeikommen bei + Dativ - wpaść do kogoś

 

Komm bei mir vorbei! - Wpadnij do mnie!

 

Myślę,że ułatwiłam Wam zastosowanie przyimka bei w gramatyce i teraz będziecie wiedzieć jakie jest jego znaczenie.

 

W ramach ćwiczeń napiszcie proszę swoje przykłady z przyimkiem bei. Chętnie poczytam! ;-)

czytaj więcej »

Lektion 75 - also

2015-06-08 16:13:17, komentarzy: 0

Dziś wyjaśnię Wam also w języku niemieckim. Moi uczniowie często zadawają mi pytanie czy po also jest szyk prosty czy tez przestawny.

 

Postanowiłam w końcu odpowiedzieć na Wasze pytania i poświecę troszkę czasu na wyjaśnienie Waszego problemu.

 

Zacznijmy od znaczenia.

 

also tłumaczymy jako - a więc, więc, zatem, wobec tego

 

UWAGA: Według gramatyki języka niemieckiego po also występuje szyk przestawny czyli najpierw odmieniamy czasownik a potem lokujemy osobę.

 

Zobaczcie:

 

Ich habe Geld also gehe ich etwas kaufen. Mam pieniądze więc idę coś kupić.

 

Also bleiben wir heute zu Hause! - A więc zostańmy dzisiaj w domu.

 

Also gut !- a więc dobrze!

 

Michał ist schon gesund, also darf er endlich Eis essen. - Michał jest już zdrowy, więc może jeść lody.

 

Teraz zadanie dla Was utwórzcie własne zdania z więc - also!

 

Myślę,że teraz nie ma wątpliwości co do gramatyki!

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 74 - Zakamarki Genitivu c.d

2015-04-27 13:34:33, komentarzy: 0

Tak jak obiecałam zajmiemy się Genitivem poprzez rodzaje: żeński, męski, nijaki oraz liczbę mnogą w rodzajniku określonym.

 

Skonstruujmy pierwsze zdanie w rodzaju żeńskim.

 

Przypominam,że Genitiv odpowiada na pytanie czyj, czyja , czyje? czyli Wessen?

 

Dla rodzaju żeńskiego Genitiv będzie zawsze der, np.

 

Sąsiadka mamy idzie właśnie na zakupy.

 

Die Nachbarin der Mutter geht gerade zum Einkaufen. (Zapytamy czyja sąsiadka? - mamy Genitiv)

 

Weźmy pod lupę rodzaj męski w Genitivie. Rodzaj męski rzeczownika będzie zawsze des natomiast rzeczownik w zależności od swojej odmiany będzie przybierał końcówkę -(e)s lub en.

 

Uwaga: Jeżeli rzeczowniki w rodzaju męskim będziemy mieli zakończone na -e lub -ent,- ant,-at, -ist, według odmiany słabej rzeczownika (schwache Deklination) rzeczownik będzie przybierał końcówkę -en np. der Junge(chłopak) - des Jungen, der Beamte (urzędnik) - des Beamten, der Polizist (policjant) - des Polizisten, der Dozent (docent) - des Dozenten, der Student (student) - des Studenten, der Journalist (dziennikarz) - des Journalisten itp.

 

Natomiast odmiana mocna rzeczownika( starke Deklination) będzie przybierała końcówkę rzeczownika -s, np. der Vater (ojciec)- des Vaters, der Bruder( brat)- des Bruders, der Onkel(wujek) - des Onkels, der Chef (szef) - des Chefs itp.

 

Oto dwa warianty zdań:

 

Sąsiad taty jest już w domu.

 

Der Nachbar des Vaters ist schon zu Hause. (Zapytamy czyj sąsiad? - taty -Genitiv)

 

Praca urzędnika jest mozolna.

 

Die Arbeit des Beamten ist mühsam. ( Zapytamy czyja praca? - urzędnika- Genitiv)

 

Pora na rodzaj nijaki. Genitiv w rodzaju nijakim to des, podobnie jak w rodzaju męskim też trzeba uważać na deklinację rzeczownika.

 

Wszystkie rzeczowniki zakończone na -o, np.das Kino, das Radio, das Foto itp. przybierają w Genitivie końcówkę - s. Należą do odmiany mocnej rzeczownika.

 

Jest oczywiście wiele innych rzeczowników rodzaju nijakiego, które mogą należeć do odmiany mieszanej. Ale nie o tym teraz mowa. Zajmiemy się kiedyś samym rzeczownikiem.

 

Oto przykład na Genitiv w zdaniu:

 

Książka dziecka jest interesująca.

 

Das Buch des Kindes ist interessant. ( Zapytamy czyja jest książka? - dziecka - Genitiv)

 

Została jeszcze liczba mnoga Genitivu. Otóż w liczbie mnogiej Genitiv to der np.

 

Dom rodziców jest duży.

 

Das Haus der Eltern ist groB. (Zapytamy czyj dom jest duży? - rodziców -Genitiv)

 

Podsumowując Genitiv przez rodzaje:

 

r-żeński die w Genitivie to der

r- nijaki das w Genitivie to des

r-męski der w Genitivie to des

l. mnoga die w Genitivie to der.

 

A teraz parę zdań do napisania:

 

1.Książka studenta jest gruba.

2. To jest zeszyt siostry.

3. Komputer brata jest zepsuty.

4. Radio sąsiadki jest za głośno.

5. Kolega rodziców dziś nie przyjdzie.

6. List sąsiadów jest długi i nudny.

7. To są pieniądze dziecka.

 

Mam nadzieje,że wszystko jest zrozumiałe. W razie jakichkolwiek pytań jestem do Waszej dyspozycji.

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 73 - Genitiv i jego zakamarki c.d

2015-04-22 12:11:47, komentarzy: 2

Dzisiejsza lekcja poświęcona jest imionom, które użyjemy w Genitivie. Zasada tworzenia zdań z imionami jest bardzo prosta. Składa się z dwóch wariantów, mianowicie:

 

Wariant pierwszy - s:

 

Do każdego imienia możemy dodać literkę -s np.

 

Das ist Ewas Buch. - To jest książka Ewy.

Das ist Peters Heft. - To jest zeszyt Piotra.

Das sind Inges Bücher. - To są książki Ingi.

 

Wariant drugi - von:

 

Te same zdania możemy napisać z von, zobaczcie:

 

Das ist das Buch von Ewa.

Das ist das Heft von Peter.

Das sind die Bücher von Inge.

 

UWAGA: W zastosowaniu imion musicie pamiętać, iż są to nazwy własne, dlatego nie dodajemy rodzajnika.

 

W przypadku zdań, które połączymy z przyimkiem von i po nim zastosujemy rzeczownik, należy odmienić go do trzeciego przypadku, gdyż przyimek von łączy się tylko z III przypadkiem czyli Dativem. Rrzeczownik w zależności od rodzaju oraz liczby należy odpowiednio odmienić w zdaniu, np.

 

Das ist das Auto von dem Lehrer. To jest auto nauczyciela. Po von użyłam Dativu!

 

Dla praktyki proszę o rozwiązanie ćwiczenia:

 

Ćwiczenie 1

 

1. To jest długopis Ewy.

2. To jest dom mojego taty.

3. Auto Piotra jest szybkie.

4. Dzieci Ingi są chore.

5. Telefon Tomka jest zepsuty.

6. Znam siostrę Piotra.

7. Sąsiadka Basi jest w szpitalu.

8. Pies Martina jest w domu.

 

Kolejna lekcja będzie o Genitivie z rzeczownikami w rodzaju żeńskim, męskim, nijakim i liczbie mnogiej.

 

czytaj więcej »

Lektion 72 - Genitiv i jego zakamarki cz.1

2015-04-15 23:11:15, komentarzy: 0

Dawno nie dodawałam nowych zagadnień gramatycznych. Pora więc nadrobić zaległości. Propoponuję Wam Genitiv, czyli drugi przypadek w języku niemieckim odpowiadający na pytanie czyj, czyja, czyje? Po niemiecku pytanie będzie brzmiało: Wessen?

 

Naszego Genitivu użyjemy w prostych zdaniach, abyście poznali jego strukturę gramatyczną. Do dzieła więc!

 

Aby wiedzieć skąd bierze się nam drugi przypadek wypiszmy sobie Genitiv przez rodzaje męski,żeński i nijaki oraz liczbę mnogą w rodzjniku określonym.

 

Aby móc go rozpoznać zaznaczyłam go na niebiesko!

 

r.m

 

N. der Bruder

G. des Bruders

D.dem Bruder

Akk. den Bruder

 

UWAGA: Rzeczownik w Genitivie w rodzaju męskim może przybierać końcówkę -s lub -en!!! Wszystko zależy od deklinacji rzeczownika mocnej lub słabej.


r.ż.

N.die Mutter

G.der Mutter

D.der Mutter

Akk.die Mutter

 

r.n.

 

N.das Kind

G.des Kindes

D.dem Kind

Akk. das Kind

 

l.m.

N. die Kinder

G. der Kinder

D.den Kindern

Akk. die Kinder

 

Podsumówując Genitiv:

r.ż- der

r.m - des

r.n. - des

l.m - der

 

Została sama praktyka, zróbmy kilka zdań z Genitivem:

 

1. Książka brata jest interesująca.

Das Buch des Bruders ist interessant. (Zadamy pytanie czyja książka jest interesująca? -Genitiv)

 

2. Sukienka mamy jest modna.

Das Kleid der Mutter ist modisch. (Zadamy znów pytanie czyja sukienka jest modna? - Genitiv)

 

3. Zeszyt dziecka jest kolorowy.

Das Heft des Kindes ist bunt. ( Spytamy się czyj zeszyt jest kolorowy? -Genitiv)

 

4.Nauczycielka poprawia prace klasowe dzieci.

Die Lehrerin korrigiert die Klassenarbeiten der Kinder. ( Czyje prace poprawia nauczycielka? -Genitiv)

 

Małe zadanie dla Was!

Trzeba uzupełnić Genitiv w zdaniu:

 

1.Von der Schule steht das Auto ....... Direktor.......

2. Das ist der Lehrer ..... Kinder.....

3.Das ist die Wohnung .....Frau.....

4.Der Turm ..... Kirche..... ist 100m hoch.

5. Das Bild .......Kind..... gefällt mir nicht.

 

Powodzenia w rozwiązywaniu zdań! ;-)

 

Kolejna lekcja będzie o Genitivie z imionami!


 

 

czytaj więcej »

Lektion 71 - Jak dojdę do dworca?

2015-03-11 21:31:46, komentarzy: 0

Dziś nauczymy się bardzo popularnego zwrotu, który pomoże Wam w określaniu miejsca do którego chcielibyście dotrzeć.

 

W celu zaczerpnięcia informacji, pytamy się przechodnia na ulicy: Przepraszam,jak dojdę do dworca?

 

Po niemiecku też się nauczymy i powiemy: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?

 

UWAGA: W zwrocie tym najważniejszy jest przyimek zu po którym musimy użyć trzeciego przypadka czyli DATIVU!

 

Aby zrobić to prawidłowo nauczmy się najpierw rzeczowników i ich rodzajników:

 

das Restaurant - restauracja

die Bank - bank

das Museum - muzeum

die Schule - szkoła

der Park - park

die Post - poczta

das Rathaus - ratusz

die Kirche - kosciół

die Bushaltestelle - przystanek autobusowy

das Schwimmbad - pływalnia

der Zoo - zoo

das Theater - teatr

das Kino - kino

die Disko - dyskoteka

die Bibliothek - biblioteka

der Sportplatz - boisko

der Bahnhof - dworzec

die Konditorei - cukiernia

die Eisdiele - lodziarnia

das Café -kawiarnia

 

 Aby połączyć przyimek zu z III przypadkiem najlepiej zapamiętajcie taki trik:

 

r.m -der w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

r,ż -die w Dativie to der = w połączeniu z zu der w skrócie będzie zur

r.n - das w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

 

Proste prawda! Teraz nie zrobicie błędów.

 

Ćwiczenie dla Was!

Teraz to łatwizna.Wstawcie w lukę odpowiednio odmieniony przyimek:

 

Wie komme ich ........ Post?

Wie komme ich ........ Busbahnhof?

Wie komme ich .........Kino?

Wie komme ich .........Supermarkt?

Wie komme ich ........ Kirche?

 

czytaj więcej »

Lektion 70 - czasownik telefonieren

2015-03-10 23:15:07, komentarzy: 1

Kolejny czasownik, który przyda Wam się do prowadzenia rozmowy przez telefon - telefonieren.

 

Czasownik ten tłumaczymy jako telefonować.

 

telefonieren - telefonować/ rozmawiać przez telefon

 

Możemy go połączyć z przyimkiem mit+ Dativ i powiemy wtedy,że telefonujemy z kimś/ rozmawiamy z kimś. Osobę musimy wtedy odmienić w III przypadku.

 

Oto prosty przykład:

 

Meine Freundin telefoniert mit mir. - Moja przyjaciółka telefonuje ze mną.

 

Możemy również użyć przyimka nach, który również połączymy z III przypadkiem. Powiemy wtedy,że telefonujemy do domu.

 

Meine Tochter telefoniert nach Hause.- Moja córka telefonuje do domu.

 

Seit drei Monaten telefoniere ich regelmäßig nach Hause. - Od 3 miesięcy regularnie telefonuję/ dzwonię do domu.

 

Nach możemy również użyć w przypadku,że dwonimy po coś np.

 

Ich telefoniere jetzt nach einem Taxi. - Dzwonie po taksówkę. ( czyli, że ją zamawiam  telefonicznie = telefonisch bestellen)

 

Jest jeszcze jedna możliwość użycia nach w przypadku telefonowania/ dzwonienia do jakiegoś kraju.

 

Ich telefoniere kostenlos von England nach Deutschland.- Telefonuję bezpłatnie z Angli do Niemiec.

 

Poniżej przedstawiam Wam dobre rady przy telefonowaniu o których nie możecie zapominać :

 

 

 

Przygotowałam również krótkie ćwiczenie do czasownika telefonieren. Wstawcie przyimek!

 

1. Ich telefoniere immer ....... m.......... Mutter.

2. Claus, du musst notwendig ........Hause telefonieren!

3. Billiger ............. GroBbritanien telefonieren.

4. Er telefoniert fast jeden Tag ............(sie).

5. Gestern habe ich ..........m............ Freundin aus Russland telefoniert.

czytaj więcej »

Lektion 69 - Czasownik anrufen i jego przyimki

2015-03-10 10:17:24, komentarzy: 2

Witam Moi drodzy!

 

Wiem, że dawno nie pisałam na blogu. Dziś nadrabiam zaległości. Postanowiłam Wam przedstawić czasownik anrufen w jezyku niemieckim.

 

Czasownik ten tłumaczymy jako dzwonić.

 

anrufen - dzwonić

 

Czasownik ten jest czasownikiem rozdzielnie złożonym czyli nasz przedrostek an w zdaniu pójdzie na jego koniec. Ponadto czasownik ten może łączyć się z samym Akkusativem czyli IV przypadkiem jak i również z przyimkiem bei+ Dativ.

 

Sam czasownik z IV przypadkiem będzie nam się prezentował następująco:

 

Zadzwoń do mnie! - Ruf mich an! ( Zastosowałam tutaj tryb rozkazujący)

 

Jeżeli chcemy zadzwonić do osoby musimy zapamiętać, że również zastosujemy IV przypadek czyli:

 

Ich rufe meine Mutter an. - Dzwonię do mojej mamy.

 

Natomiast gdy będziemy chcieli użyć przyimka bei, połączymy go z III przypadkiem i odniesiemy do instytucji, firmy oraz urzędów.

 

Zobaczcie:

 

Ich rufe bei der Polizei an. - Dzwonię na policję

 

Tak samo możemy powiedzieć z IV przypadkiem: Ich rufe die Polizei an.

 

W poniższych zadniach zastosowałam Perfekt:

 

Ich habe schon zwei mal bei der Bank angerufen. - Dzwoniłam już dwa razy do banku.

 

Ich habe zwei mal bei der Firma meines Onkels angerufen - Dzwoniłam dwa razy do firmy mojego wujka

 

Oprócz przyimka bei możemy zastosować przyimek wegen i uzasadnić z jakiego powodu dzwonimy, np:

 

Ich rufe wegen der Anzeige an. - Dzwonię z powodu ogłoszenia.

 

Jeśli chcemy powiedzieć, że dzwonimy do domu użyjemy przyimka zu i powiemy zu Hause anrufen.

 

Marie ruft aber selten zu Hause an. - Maria dzwoni rzadko do domu.

 

Kolejna lekcja bedzie o czasowniku telefonieren.

 

Spróbujcie ułożyć zdania z czasownikiem anrufen. Połączcie czasownik z odpowiednim przyimkiem lub przypadkiem.

 

1. Ewa, Ruf ..... bitte um 10 Uhr an.

2. Er hat heute s.............. Bruder angerufen.

3. Wann darf ich ......d......Firma anrufen?

4. Es tut mir Leid, aber ich muss ...... d.... Polizei anrufen.

5. Ich rufe ............. d..... Wohnung an.

6. Sabine hat im letzten Monat kein Mal................. angerufen.

7. Gestern hat ...... m........Mutter im Büro angerufen.

 

 

czytaj więcej »

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych