Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Lektion 45 - Budowa zdania pojedynczego

2014-10-07 19:50:12, komentarzy: 0

Mając za sobą wiadomości o pierwszym czasie teraźniejszym w języku niemieckim. Pora abyście dowiedzieli się na temat budowy zdania. Dowiecie się z czego powinno składać się zdanie i co powinno być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o jego budowę.

 

Zacznijmy najpierw od zdania pojedynczego, które składa się z osoby, czasownika i dopełnienia.

 

Oto parę przykładów:

 

1. On jedzie autem do miasta.

Er fährt mit dem Auto in die Stadt.

 

W podanym zdaniu najważniejszy jest czasownik, który musimy lokować zawsze na drugim miejscu. Musi być on odmieniony do konkretnej osoby. Czasownik czasami łączy nam się z przyimkiem. Niektóre czasowniki tworzą tzw. rekcję. Do czasownika podana jest propozycja czyli przyimek który rządzi odpowiednim przypadkiem.

 

W naszym zdaniu jest czasownik jechać - fahren, który łączy nam się z przyimkiem mit + Dativ.

 

W skrócie cały zwrot jechać autem - mit dem Auto fahren. Dativ to III przypadek odpowiada na pytanie - komu, czemu?

 

W nauce słownictwa jak i czasowników polecam uczyć się równoważnikami zdań, czego przykładem jest mit dem Auto fahren. Rzeczowniki (te z dużej literki) zaś próbujcie uczyć się z rodzajnikami, potem nie będzie problemu z odmianą rodzajnika określonego czy nieokreślonego a nawet w przypadku użycia w zdaniu przypadków Dativu, Akkusativu, Genitivu czy Nominativu. To taka moja rada!

 

Wracając do budowy zdania po czasowniku może wystąpić dopełnienie w odpowiednim przypadku bez przyimka albo przyimek rządzący odpowiednim przypadkiem np.

 

Ich bereite das Mittag vor. - Przygotowuję obiad. das Mittag użyte jest w Akkusativie czyli w IV przypadku.

 

Akkusativ odpowiada na pytanie kogo co? czyli według zdania co przygotowuję? obiad.

 

Zdanie z przyimkiem :

 

Das Buch gehört zu mir. - Książka należy do mnie.

 

Czasownik jest z przyimkiem zu którym rządzi Dativ. Mir odmienione jest w III przypadku. Pytanie brzmi do kogo należy książka? - Zu wem gehört das Buch? Do mnie - zu mir.

 

W języku niemieckim mamy 4 przypadki:

 

Mianownik - Nominativ - kto co? ( wer was?)

Dopełniacz - Genitiv - czyj, kogo? czego??( wessen?)

Celownik -Dativ - komu czemu? (wem?)

Biernik - Akkusativ - kogo co? (wen was?)

 

Do każdego zdania gdy zadamy odpowiednie pytanie z przypadków, odpowiemy poprawnie gramatycznie.

 

Wracamy znów do naszego zdania czyli On jedzie autem do miasta.

 

Wiemy już, że:

 

- czasownik jest z przyimkiem zawsze na drugim miejscu

- musi być odmieniony do osoby

- przyimek rządzi odpowiednim przypadkiem

 

Zostało nam jeszcze in die Stadt czyli do miasta.

 

Odpowiedź jest prosta wiedząc,że czasownik fahren wyraża ruch łączy się więc z IV przypadkiem i Niemcy zapytają: Dokąd jedziesz? - Wohin fährst du? odpowiemy do miasta - Ich fahre in die Stadt.

 

Dla chronologii mojego wpisu napiszemy sobie schemat zdania pojedynczego:

 

Osoba + czasownik odmienny do osoby + dopełnienie lub przyimek rządzący przypadkiem.

 

W taki właśnie sposób nauczycie się budować proste zdania zaczynające się od osoby.

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych