Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wpisy z kategorii Zadawanie pytań

Lektion 71 - Jak dojdę do dworca?

2015-03-11 21:31:46

Dziś nauczymy się bardzo popularnego zwrotu, który pomoże Wam w określaniu miejsca do którego chcielibyście dotrzeć.

 

W celu zaczerpnięcia informacji, pytamy się przechodnia na ulicy: Przepraszam,jak dojdę do dworca?

 

Po niemiecku też się nauczymy i powiemy: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?

 

UWAGA: W zwrocie tym najważniejszy jest przyimek zu po którym musimy użyć trzeciego przypadka czyli DATIVU!

 

Aby zrobić to prawidłowo nauczmy się najpierw rzeczowników i ich rodzajników:

 

das Restaurant - restauracja

die Bank - bank

das Museum - muzeum

die Schule - szkoła

der Park - park

die Post - poczta

das Rathaus - ratusz

die Kirche - kosciół

die Bushaltestelle - przystanek autobusowy

das Schwimmbad - pływalnia

der Zoo - zoo

das Theater - teatr

das Kino - kino

die Disko - dyskoteka

die Bibliothek - biblioteka

der Sportplatz - boisko

der Bahnhof - dworzec

die Konditorei - cukiernia

die Eisdiele - lodziarnia

das Café -kawiarnia

 

 Aby połączyć przyimek zu z III przypadkiem najlepiej zapamiętajcie taki trik:

 

r.m -der w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

r,ż -die w Dativie to der = w połączeniu z zu der w skrócie będzie zur

r.n - das w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

 

Proste prawda! Teraz nie zrobicie błędów.

 

Ćwiczenie dla Was!

Teraz to łatwizna.Wstawcie w lukę odpowiednio odmieniony przyimek:

 

Wie komme ich ........ Post?

Wie komme ich ........ Busbahnhof?

Wie komme ich .........Kino?

Wie komme ich .........Supermarkt?

Wie komme ich ........ Kirche?

 

czytaj więcej »

Lektion 61- Przybory szkolne

2014-11-26 07:51:23

Dzisiejsza lekcja będzie o przyborach szkolnych. Dowiecie się co jest niezbędne w plecaku każdego ucznia.

 

Przybory szkolne w języku niemieckim to die Schulsachen.

 

Jeżeli chcemy powiedzieć,że mamy jakąś rzecz,musimy użyć czasownika haben i naszą rzecz musimy koniecznie odmienić w IV przypadku czyli Akkusativie.

Zadamy wtedy pytanie co? masz?

 

Hast du ein Lineal? - Czy masz jakąś tam linijkę?

 

-Nein, ich habe vergessen - Nie zapomniałam

-Ja, ich habe ein Lineal. - Tak mam linijkę.

 

Darf ich mir deinen Kuli borgen?- Możesz mi pożyczyć twój długopis?

- Ja, bitte. - Tak proszę.


Darf ich einen Kuli borgen?- Mogę pożyczyć długopis?

- Ja, bitte. - Tak proszę

 

Na obrazku przedstawiam Wam przybory szkolne po niemiecku. Za pomocą czasownika haben oraz zwrotu czy możesz pożyczyć mi...? ułóżcie własne zdania. Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 60 - Szkoła c.d

2014-11-19 17:51:28

W kontynuacji działu szkoła poznacie również zasadę tworzenia pytań z czasownikami modalnymi.

 

W konstrukcji zdania pytającego musimy zdanie zacząć czasownikiem modalnym a po nim ulokować osobę i dopełnienie.

 

Zróbmy sobie prosty przykład z czasownikami modalnymi co komu wolno a co kto musi coś zrobić.

Dla przypomnienia chodzi o czasowniki müssen i dürfen.

 

müssen - musieć

dürfen - wolno coś

 

UWAGA: W pytaniach zaczynających się :czy wolno albo czy muszę, musimy zacząć  budować pytanie od czasownika modalnego!

 

OGÓLNA ZASADA: Czasownik modalny odmieniony do osoby + dopełnienie?

 

Np. Darfst du Kaugummi kauen? - Czy wolno ci żuć gumę?

 

Musst du zur Schule gehen? - Musisz iść do szkoły?

 

Musst du viel lernen? - Musisz się dużo uczyć?

 

Darfst du lange telefonieren? - Wolno ci długo rozmawiać przez telefon?

 

Nein, ich darf keinen Kaugummi kauen. - Nie nie wolno mi żuć gumy.

Nein, ich muss nicht zur Schule gehen. - Nie, nie muszę iść do szkoły.

Nein, ich muss nicht viel lernen. - Nie, nie muszę się dużo uczyć.

 

Prosta zasada prawda! Spróbujcie sami ułożyć kilka zdań pytających. Powodzenia!

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 36 - Pytanie zaczynające się czasownikiem w formie osobowej

2014-09-24 15:34:07

Oprócz pytań W - Fragen w języku niemieckim istnieją również pytania zaczynające się od samego czasownika, który będzie stał zawsze na pierwszym miejscu. W konstrukcji takiego zdania najczęściej zadajemy pytanie "czy".

 

W języku niemieckim jednak w zdaniach pytających "czy" nie istnieje, dokładniej nie zostaje ono przetłumaczone, staje się jedynie dopowiedzeniem w celu sformułowania konkretnego pytania.

 

Podaję prosty przykład:

 

- Czy masz dziś wolny czas dla mnie?

 

Hast du heute freie Zeit für mich?

 

- Ja ich habe.- tak, mam.

- Nein, ich habe heute keine Zeit.- nie, nie mam dziś czasu.

 

Zauważcie w naszym zdaniu  "czy" zostało zastąpione automatycznie czasownikiem haben, dla 2 osoby liczby pojedynczej. Oprócz tego czasownik stoi na pierwszym miejscu.

 

Taki typ pytania w języku niemieckim nazywany jest Ja/ Nein - Frage, czyli pytanie zaczyna się czasownikiem w formie osobowej.

 

Najlepiej zapamietać taki schemat:

 

Czasownik odmienny do osoby + osoba + dopełnienie ?
 

 

czytaj więcej »

Lektion 34 - W- Fragen - zdania pytające

2014-09-22 17:51:54

W języku niemieckim zdanie pytające zaczynajace się na literkę "W" nazywamy W- Fragen. Do tego typu zdań, zalicza się następujące zaimki pytające:

 

 

- Was ? - co?

- Wer? - kto?

- Wo? - gdzie?

- Wann? - kiedy?

- Woher? - skąd

- Warum? - dlaczego?

- Wie? - ile?

- Welche? - jaki, jaka, jakie?

- Wieso ? - dlaczego?

 

Zasada tworzenia zdania pytającego jest bardzo prosta. Opiera się na zaimku pytającym, który znajduje się na pierwszym miejscu, potem niezależnie od naszego zdania czasownik zawsze stoi na drugim miejscu. Na 3 miejscu jest osoba a na końcu dopełnienienie.

 

W skrócie najlepiej zakodować sobie taką zasadę:

 

1.zaimek pytający + 2.czasownik + 3.osoba lub rzecz + 4.dopełnienie

 

Was ist das? - Co to jest?

Wer kommt aus Polen? - Kto pochodzi z Polski? ( aus jest przyimkiem do czasownika kommen)

 Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?

Wann bist du geboren? - Kiedy się urodziłeś?

Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?

Warum bist du traurig? - Dlaczego jesteś smutny?

Wie lange wartest du? - Jak długo czekasz?

Welche Farbe hat dein Schirm? - Jaki kolor ma twój parasol?

Wieso lernen Kinder soviel? - Dlaczego dzieci tak wiele się uczą?

 

Na pewno poradzicie sobie z tego typu zdaniami pytającymi, nie sa one zbyt skomplikowane.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 13 - Godziny

2014-08-01 21:40:26

Trzynasta lekcja będzie poświęcona czasowi. Chodzi o podstawowe pytanie w języku niemieckim : Która jest godzina?

 

 Liczby od 1do 100 znacie więc nie będzie problemu z godzinami. Prawda?

 

Na początek słówka, które trzeba opanować:

 

die Zeit - czas

 

die Uhr - godzina zegarowa

 

die Stunde - godzina

 

das Viertel - kwadrans

 

Aby zapytać się o to, która jest godzina możemy użyć jednego z dwóch, znaczących to samo zwrotów:

 

Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina?

 

Wie spät ist es? - Która jest godzina?

 

Aby odpowiedzieć użyjemy następującego zwrotu:

 

Es ist ..... - Jest ....

 

Es ist sieben Uhr. -Jest siódma godzina.

 

W skrócie


Es ist + Godzina.

 

 

Teraz musimy zapamiętać:

 

vor - przed = Es ist sieben vor sechs . Jest siedem przed szóstą.

 

nach - po = Es ist zehn nach eins. Jest dziesięć po pierwszej.

 

halb - w pół do = Es ist halb sieben. Jest w pół do siódmej


Viertel - kwadrans (15 Minut) = Es ist Viertel vor zwei. Za kwadrans 2.


Można też pominąć es ist i powiedzieć:


sieben vor sechs


zehn nach eins


halb sieben


Viertel vor zwei.


 

Jeśli chcemy usłyszeć dokładną godzinę, możemy zapytać:

 

Haben Sie die genaue Uhrzeit? - Czy wie Pan/Pani, która jest dokładnie godzina?

 

 

Aby zapytać się o której godzinie wykonujemy jakąś czynność powiemy:

 

Um wie viel Uhr kommt dein Freund? - O której godzinie przyjdzie twój przyjaciel?

 

Mein Freund kommt um sieben Uhr. Mój przyjaciel przyjdzie o siódmej.

 

 

Pewnie zastanawiacie się kiedy użyjemy Stunde a kiedy Uhr w języku niemieckim.Maja one to samo znaczenie czyli znaczą w tłumaczeniu godzina, natomiast posiadają inne zastosowanie, jeżeli chodzi o kontekst zdania.

 

Oto proste przykłady na których można pokazać ową różnicę :

 

die Stunde

 

- Die Vorlesung dauert heute drei Stunden. - Wykład trwał dziś 3 godziny.

 

- Wie viel Zeit brauchst du? - Ile czasu potrzebujesz?

Ich brauche eine Stunde. Potrzebuje godziny.

 

- Ich warte schon eine Stunde - czekam już godzine.

 

- Wir haben zwei Stunden Zeit. - Mamy dwie godziny czasu.

 

Uhr

 

- Der Film beginnt um 19 Uhr. Film zaczyna się o 19.

 

- Um wie viel Uhr stehst du heute auf? - O której godzinie dziś wstajesz?

 

 

Obrazek pozwoli Wam wyobrazić sobie o co w tym wszystkim chodzi:

 

 

 

 

 

Zamieszczam również filmik, pomocny w nauce wymowy:

 

czytaj więcej »

Lektion 9 - Jak się dzisiaj czujesz?

2014-07-15 11:05:30

 

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się pewnego zwrotu mianowicie Wie fühlst du dich heute? W tłumaczeniu powiemy jak się dzisiaj czujesz?


fühlen to czuć


sich fühlen oznacza czuć się. Czasownik sich fühlen jest czasownikiem zwrotnym i odmienia się go następująco:


ich fühle mich                                    wir fühlen uns

du fühlst dich                                     ihr fühlt euch

er, sie, es fühlt sich                            Sie, sie fühlen sich


Na zadane pytanie możemy odpowiedzieć:


Danke, ich fühle mich gut!- Dziękuję, czuję się dobrze.


Danke, heute fühle ich mich wunderbar. - Dziekuję dzisiaj czuje się wspaniale.


Ich fühle mich nicht so gut. - Czuję sie nie za dobrze.


Heute fühle ich mich schlecht. Ich bin krank/ erkältet - Dziś czuję się źle. Jestem chory/ przeziębiony.


das Gefühl - uczucie / die Gefühle - uczucia


die Gefühle ausdrücken - wyrażać uczucia


Czasownik ausdrücken jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, więc musimy go rozdzielić nasze aus pójdzie na koniec zdania np.:


Wie drückst du deine Gefühle aus? - jak wyrażasz swoje uczucia?


Meine Gefühle drücke ich mit Worten und Gesten aus.

 

Moje uczucia wyrażam słowami i gestami.


Poznajmy przymiotniki:

 

1 - wściekły

2 - obrażony

3 - zakochany

4 - smutny

5 - lękliwy

6 - szczęśliwy

7 - wesoły

8 - nieswojo się czuć

9 - znudzony

10 - zniesmaczony

11 - dumny

12 - zaskoczony

13 - przerażony

 Poznamy również inne zwroty:

 

1. Mam stracha.

2. Jestem smutna/ny.

3. Dosłownie - muszę płakać!

4.Uważam coś za nie fajne!

5.Nie rozumiem tego.

6.Jestem szczęśliwy.

7. Szacunek. Gratulacje!

8.Jestem chory/a.

9. Jestem głodny/a.

10.Słucham muzyki.

11.Jestem zły. sauer - wkurzony = ich werde gleich sauer! - zaraz się wkurzę! .

12.Jestem zakochany/a.


 


czytaj więcej »

Lektion 8 - Jaka jest dzisiaj pogoda?

2014-07-10 19:14:30

Dziś zajmiemy się również kolejnym tematem, związanym z pogodą. Poznacie podstawowe słownictwo oraz formę wypowiedzi na proste pytanie - Jaka jest dzisiaj pogoda?

 

Das Wetter - pododa ( musimy zapamiętać,iż pogoda jest wyłącznie rodzaju nijakiego czyli das)

 

Aby zapytać się o pogodę należy powiedzieć:

 

Wie ist das Wetter heute? - jaka jest dzisiaj pogoda?

 

Na pytanie odpowiadamy:

 

Heute ist warm/ kalt - dziś jest ciepło/ zimno.

 

Es ist .... - jest.....

 

Es ist warm/ kalt. - Jest ciepło / zimno

Es ist sonnig. – Jest słonecznie.

Es ist windig. – Jest wietrznie.

Es ist regnerisch. – Jest deszczowo.

Es ist neblig. – Jest mglisto.

Es ist frostig. – Jest mroźno.

Es ist heiβ/ kühl. – Jest gorąco/ chłodno.

Es ist schwül. – Jest parno.

Es ist windstill. – Jest bezwietrznie.

Es ist gewittrig. – Jest burzowo.

Es ist bewölkt. – Jest pochmurnie.

Es ist wolkenlos. – Jest bezchmurnie. ( Der Himmel ist wolkenlos. )

 

Zwroty czasownikowe :

 

Es scheint. – Świeci słońce.

Es schneit. – Pada śnieg.

Es regnet. – Pada deszcz.

Es weht. – Wieje.

Es blitzt. – Błyska się.

Es donnert. – Grzmi.

 

Rzeczowniki :

 

die Sonne - słońce

der Regen - deszcz

die Wolke - chmura die Wolken - chmury

die Regenwolke - chmura deszczowa

der Schnee - śnieg

der Schneeregen - deszcz ze śniegiem

der Stürm - storm

der Blitzt - piorun, błyskawica

der Donner - grzmot

der Hagel - grad

der Wind - wiatr

der Nebel - mgła

der Frost - mróz

der Tornado - tornado

der Regenbogen - tęcza

der Himmel - niebo

das Eis - lód

das Gewitter - burza

die Temperatur - temperatura

die Hitze - upał

das Hochwasser - powódź

 

Wie viel Grad ist heute? - Ile stopni jest dzisiaj?

Es ist 20 Grad - jest 20 stopni.

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 4 - Zainteresowania, Hobby

2014-07-09 22:40:35

Obiecałam,że dziś pojawi się jeszcze jeden wpis dotyczący zainteresowań. Tak więc dotrzymuje słowa i zaczynamy lekcję.

 

das Hobby - hobby / die Hobbys - hobby ( zainteresowania) (liczba mnoga)

 

das Interesse - zainteresowanie / die Interessen - zainteresowania (liczba mnoga)

 

Za pomocą słówek utworzymy pytania:

 

Was ist dein Hobby? jakie jest twoje hobby?


Mein Hobby ist. Schwimmen.- moim hobby jest pływanie.


Możemy jeszcze wymienić wiecej , ale musicie wtedy pamietac iz czasownik odmienimy do liczby mnogiej , czyli:


Meine Hobbys sind Kochen, Reisen. -Moimi hobby są gotowanie i podróżowanie.


 


Kolejnym zwrotem jest czasownik mögen - lubieć

 

Odmienia się on następująco:


Ich mag

Du magst

Er,sie,es mag


Wir mögen

Ihr mögt

Sie, sie mögen


Zauważcie,że 1 i 3 osoba l.p jest taka sama, ponieważ jest to czasownik modalny.


Ich mag...... - lubię.....


Ich mag im Internet surfen - lubię serwować po internecie.


Ich mag Musik hören. - Lubię słuchać muzyki.


Ich mag lesen und fernsehen. - Lubię czytać i oglądać telewizję.

 

Możemy powymieniać 

 

Ich mag.....


- Fußball spielen – grać w piłkę nożną


- tanzen – tańczyć


- Rad fahren – jeździć na rowerze


- Deutsch lernen – uczyć się niemieckiego


- joggen – biegać, uprawiać jogging


- mich  mit Freunden treffen – spotykać się z przyjaciółmi


- Einkäufe machen – robić zakupy

 


Kolejnym zwrotem jest czasownik sich interessieren, jest to czasownik zwrotny i wymaga odpowiedniej odmiany gdyż pojawia nam się tzw partykuła "się " czyli sich - która ma inną postać przy osobie.

 

sich interessieren für + Akkusativ - interesować się czymś

 

Jego odmiana jest następująca:

 

Ich interessiere mich

Du interessierst dich

Er,sie,es interessiert sich

 

Wir interessieren uns

Ihr interessiert euch

Sie, sie interessieren sich

 

Zadajmy więc podstawowe pytanie, mianowicie: Czym się interesujesz?

 

Wofür interessierst du dich?

 

Ich interessiere mich für Sport. - Interesuję się sportem.

 

Kolejnym czasownikiem jest czasownik zajmować się , odmienia się go tak samo jak interesować się.

 

sich beschäftigien mit + Dativ - zajmować się czymś

 

Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? - Czym się zajmujesz w wolnym czasie?

 

In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit dem Kochen. - W moim czasie wolnym zajmuję się gotowaniem.

 

Ich beschäftige mich mit dem Kochen. - Zajmuję się gotowniem.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 3 - Co u Ciebie słychać?

2014-07-09 14:41:18

Po przywitaniu się, nadeszła pora żebyście poznali bardzo popularny zwrot a mianowicie u nas w Polsce to najczęściej pytanie co u Ciebie? potocznie Jak leci? W niemieckim też możemy powiedzieć co u Ciebie?

 

Wie geht es dir?- Co u ciebie ? Jak się masz?


Wie geht es Ihnen? - Co słychać u Pana/ Pani/ Państwa?

 

 

Na pytanie kierowane do osoby którą dobrze już znamy odpowiemy:

 

Danke, gut! - Dziękuje, dobrze.

 

Ganz gut. - całkiem dobrze.

 

Wunderbar. - wspaniale

 

Es geht. - jakoś leci


Leider nicht gut. - Niestety nie dobrze.


Schlecht - źle

 

Oprócz tego jest jeszcze jeden zwrot:

 

Was gibt es Neues bei dir?- Co nowego u Ciebie?

 

alles beim Alten - wszystko po staremu.

 

alles beim Alten - stara bieda

 

.... und was gibt es so bei dir Neues?- a co tam u Ciebie słychać ciekawego?


 Natomiast jak chcemy zapytać konkretnie o osobę możemy powiedzieć:

 

Was macht Ewa? Co słychać u Ewy? ( czyli dosłownie co robi Ewa?)

 

Myślę, że te zwroty przydadzą Wam się na pewno ;-)

 

 

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych