Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wpisy z kategorii Łyżeczka gramatyki - przyimki

Lektion -87 - Określenia czasu - przyimki

2016-11-03 10:35:56

Poznajmy przyimki, które często pojawiają się przy określeniach czasu wykonywanych czynności i zdarzeń. Odpowiadają one na pytanie Wann? - czyli kiedy?

 

 

Do przyimków zalicza się:

 

vor, bei, nach +Dativ

 

vor- przed 

 

Przed jedzeniem umyj ręce! - Wasch dir vor dem Essen die Hände!

Czy przed kinem pójdziemy jeszcze coś zjeść?Gehen wir vor dem Kino noch etwas essen?

 

bei- przy

 

Rede nicht dauernd beim Essen!- nie gadaj ciągle przy jedzeniu!

Beim Lesen schlafe ich immer ein. - Przy czytaniu zasypiam zawsze.

 

nach- po

 

Nach der Arbeit gehe ich noch einkaufen. - Po pracy idę jeszcze zrobić zakupy.

Nach dem Essen will ich noch eine Stunde fernsehen. - Po jedzeniu chce godzinę oglądac jeszcze telewizję.

 

 

Spojrzenie w przeszłośc i przyszłośc za pomocą przyimków vor i in, które połączymy z Dativem


Porównajmy przeszłosć i przyszłosc np.

 

 

Przed rokiem zrobiłam maturę. Obecnie studiuję matematykę na uniwersytecie w Warszawie.

 

Vor einem Jahr habe ich Abitur gemacht. Zur Zeit studiere ich Mathe an der Uni in Warschau.

 

( Wspominamy wydarzenie, że przed rokiem robiłam jeszcze maturę, a teraz studjuję )

 

Za dwie godziny jestem gotowa. Możesz wpasc do mnie!

 

In zwei Stunden bin ich fertig. Du kannst bei mir vorbeikommen!

 

( Wydarzenie ma miejsce w przyszłosci, gdyż mówimy,że będziemy gotowi za dwie godziny.)

 

 

Jeżeli chodzi o określenia czasu, czyli godziny użyjemy przyimka um, zwischen, gegen, zirka np.

 

 

Um 12 Uhr gehe ich zu Mittag essen. O 12 idę zjeść obiad.

 

Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr habe ich noch keine Termine. - Między godziną 9 a 11 nie mam jeszcze  żadnych terminów.

 

Ich komme zu dir gegen drei Uhr . Przyjdę do ciebie około trzeciej godziny.

 

Gegen Abend wird es regnen - Pod wieczór będzie padać.

 

Ich bin bis gegen acht Uhr noch zu Hause. do około 8 jestem jeszcze w domu.

 

Der Unfall ereignete sich zirka 15 Uhr vor meinem Haus. - Wypadek zdarzył sie/ miał miejsce około 15 godziny przed moim domem.

 

 

Wszystkie godziny zegarowe, czyli te które odnosza sie do zegarka połączymy z przyimkiem um.

 

Um 23 Uhr , um halb drei - o 23, o w pół do 3

 


Dni tygodnia, pory dnia i daty połaczymy z przyimkiem am np.

 

Am Montag, am Vormittag, am 20.Mai - w poniedziałek, przed południem, dwudziestego maja.

 

 

Z przyimkiem im połączymy miesiace, pory roku i wieki.

 

Im Sommer, im Mai, im 5. Jahrhundert - latem, w maju, w V wieku.

 

 

Teraz tylko ćwiczenia i ćwiczenia, aby sprawdzić się czy umiesz. ;-)

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 78 - Przyimek mit w języku niemieckim

2015-07-15 10:23:45

Witam moi drodzy!

 

Dziś przybliżę Wam przyimek mit w języku niemieckim. Omówimy sobie jego znaczenie oraz wykorzystanie w praktyce.

 

Przyimek mit oznacza "z ", łączy się zawsze z III przypadkiem, czyli DATIVEM.


Najczęściej wykorzystywany jest gdy chcemy połączyć go z osobą i chcemy powiedzieć z moim bratem, z moją siostrą , z moimi rodzicami itp. Wtedy zadamy pytanie z kim - mit wem?

 

Aby odmienić poprawnie osobę z tym przyimkiem, trzeba zapamiętać następujący trik:

 

r. żeński np. siostra, mama, żona, kobieta po przyimku mit zawsze powiemy mit der Schwester, mit der Mutter, mit der Frau

 

Jeżeli będziemy chcieli powiedzieć z moją siostrą, z moją mamą czy też z moją żoną taka sama zasada do mein dodajemy końcówkę - er i powiemy mit meiner Schwester, mit meiner Mutter, mit meiner Frau.

 

Pora na rodzaj męski i nijaki tutaj trzeba zapamiętać dem.

 

np. z tatą, z wujkiem, z bratem - mit dem Vater, mit dem Onkel, mit dem Bruder.

 

Taka sama zasada z zaimkiem dzierżawczym mój, twój, jego itp. dodajemy końcówkę -em

 

np. mit meinem Vater, mit meinem Onkel, mit meinem Bruder.

 

W rodzaju nijakim - z dzieckiem, - mit dem Kind

Z zaimkiem dzierżawczym - z moim dzieckiem - mit meinem Kind

 

W liczbie mnogiej zaś przyimek mit połączymy z den.

 

Np. z rodzicami, z dziadkami - mit den Eltern, mit den GroBeltern itp.

 

Z zaimkiem dzierżawczym zaś w liczbie mnogiej powiemy:

 

z moimi rodzicami - mit meinen Eltern, z moimi dziadkami - mit meinen GroBeltern.

 

Podsumuwując nasz Dativ:

 

rodzaj żeński z mit to der

rodzaj męski i nijaki z mit to dem

liczba mnoga z mit to den

 

Kiedy jeszcze można wykorzystać przyimek mit w języku niemieckim?

 

Otóż możemy go połączyć z czasownikiem fahren, np:

 

mit dem Auto/ Bus/Zug fahren - jechać autem, autobusem, pociągiem

 

Ich fahre mit dem Auto/ Bus/ Zug.

 

Można oczywiście wymienić więcej połączeń komunikacyjnych (die Verkehrsverbindungen ) np.

 

 

 

 

Z przyimkiem mit możemy również tworzyć pytania np.


Womit fährst du zur Schule? - Czym jedziesz do szkoły?

 

Zur Schule fahre ich immer mit dem Bus. - Do szkoły jadę zawsze autobusem.

 

Przyimek mit występuje przy wielu czasownikach, tworząc tzw. rekcję czasownika, której trzeba nauczyć się na pamięć. Ten temat jeszcze będziemy w przyszłości przerabiać, teraz obowiązuje Was zasada użycia Dativu po przyimku mit, który połączyłam dla Was z osobą oraz z połączeniami komunikacyjnymi. Taką zasadę gramatyczną osoby początkujące powinny znać!

 

Miłej nauki Wam życzę! ;-)

czytaj więcej »

Lektion 76 - Przyimek bei w języku niemieckim

2015-06-27 10:12:39

Dziś zajmiemy się moi drodzy przyimkiem bei w języku niemieckim.

 

UWAGA: Według zasad gramatycznych przyimek bei łączy się z III przypadkiem czyli Dativem.

 

Poniżej podaję kilka przykładów na użycie naszego przyimka.

Zobaczie jak możemy przyimek bei przetłumaczyć w zadaniu:

 

Zasada 1 jako: u

 

Mein Bruder ist beim Arzt. - Mój brat jest u lekarza.

 

Mein Vater arbeitet bei Opel.- Mój tata pracuje w Oplu. ( bei podajemy w przypadku firmy, czyli nazwy własnej)

 

Er wohnt bei seinen Eltern. - On mieszka u swoich rodziców.

 

Bei uns zu Hause ist gemütlich - U nas w domu jest przyjemnie.

 

Zasada 2 : jako przy

 

Beim Lesen - przy czytaniu ( bei + dem = beim)

 

Stör mich nicht beim Lesen! - nie przeszkadzaj mi przy czytaniu!

 

Monika hilft mir oft bei den Hausaufgaben. - Monika często pomaga mi przy pracach domowych.

 

Zasada 3:  jako pod, przy


Bernau liegt bei Berlin - Bernau leży pod Berlinem.

 

Die Post ist bei dem Bahnhof. - Poczta jest przy dworcu.

 

Zasada 4: jako propozycja do czasownika rekcyjnego


W przypadku czasowników rekcyjnych należy zapamiętać, iż czasownik ten posiada odpowiedni przyporządkowany do siebie przyimek i tworzy wraz z tym przyimkiem jego rekcję. Należy więc nauczyć się go na pamieć!

 

helfen bei + Dativ - pomagać przy

 

Sie hilft mir beim Bügeln. Ona pomaga mi przy prasowaniu.

 

vorbeikommen bei + Dativ - wpaść do kogoś

 

Komm bei mir vorbei! - Wpadnij do mnie!

 

Myślę,że ułatwiłam Wam zastosowanie przyimka bei w gramatyce i teraz będziecie wiedzieć jakie jest jego znaczenie.

 

W ramach ćwiczeń napiszcie proszę swoje przykłady z przyimkiem bei. Chętnie poczytam! ;-)

czytaj więcej »

Lektion 71 - Jak dojdę do dworca?

2015-03-11 21:31:46

Dziś nauczymy się bardzo popularnego zwrotu, który pomoże Wam w określaniu miejsca do którego chcielibyście dotrzeć.

 

W celu zaczerpnięcia informacji, pytamy się przechodnia na ulicy: Przepraszam,jak dojdę do dworca?

 

Po niemiecku też się nauczymy i powiemy: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?

 

UWAGA: W zwrocie tym najważniejszy jest przyimek zu po którym musimy użyć trzeciego przypadka czyli DATIVU!

 

Aby zrobić to prawidłowo nauczmy się najpierw rzeczowników i ich rodzajników:

 

das Restaurant - restauracja

die Bank - bank

das Museum - muzeum

die Schule - szkoła

der Park - park

die Post - poczta

das Rathaus - ratusz

die Kirche - kosciół

die Bushaltestelle - przystanek autobusowy

das Schwimmbad - pływalnia

der Zoo - zoo

das Theater - teatr

das Kino - kino

die Disko - dyskoteka

die Bibliothek - biblioteka

der Sportplatz - boisko

der Bahnhof - dworzec

die Konditorei - cukiernia

die Eisdiele - lodziarnia

das Café -kawiarnia

 

 Aby połączyć przyimek zu z III przypadkiem najlepiej zapamiętajcie taki trik:

 

r.m -der w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

r,ż -die w Dativie to der = w połączeniu z zu der w skrócie będzie zur

r.n - das w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

 

Proste prawda! Teraz nie zrobicie błędów.

 

Ćwiczenie dla Was!

Teraz to łatwizna.Wstawcie w lukę odpowiednio odmieniony przyimek:

 

Wie komme ich ........ Post?

Wie komme ich ........ Busbahnhof?

Wie komme ich .........Kino?

Wie komme ich .........Supermarkt?

Wie komme ich ........ Kirche?

 

czytaj więcej »

Lektion 70 - czasownik telefonieren

2015-03-10 23:15:07

Kolejny czasownik, który przyda Wam się do prowadzenia rozmowy przez telefon - telefonieren.

 

Czasownik ten tłumaczymy jako telefonować.

 

telefonieren - telefonować/ rozmawiać przez telefon

 

Możemy go połączyć z przyimkiem mit+ Dativ i powiemy wtedy,że telefonujemy z kimś/ rozmawiamy z kimś. Osobę musimy wtedy odmienić w III przypadku.

 

Oto prosty przykład:

 

Meine Freundin telefoniert mit mir. - Moja przyjaciółka telefonuje ze mną.

 

Możemy również użyć przyimka nach, który również połączymy z III przypadkiem. Powiemy wtedy,że telefonujemy do domu.

 

Meine Tochter telefoniert nach Hause.- Moja córka telefonuje do domu.

 

Seit drei Monaten telefoniere ich regelmäßig nach Hause. - Od 3 miesięcy regularnie telefonuję/ dzwonię do domu.

 

Nach możemy również użyć w przypadku,że dwonimy po coś np.

 

Ich telefoniere jetzt nach einem Taxi. - Dzwonie po taksówkę. ( czyli, że ją zamawiam  telefonicznie = telefonisch bestellen)

 

Jest jeszcze jedna możliwość użycia nach w przypadku telefonowania/ dzwonienia do jakiegoś kraju.

 

Ich telefoniere kostenlos von England nach Deutschland.- Telefonuję bezpłatnie z Angli do Niemiec.

 

Poniżej przedstawiam Wam dobre rady przy telefonowaniu o których nie możecie zapominać :

 

 

 

Przygotowałam również krótkie ćwiczenie do czasownika telefonieren. Wstawcie przyimek!

 

1. Ich telefoniere immer ....... m.......... Mutter.

2. Claus, du musst notwendig ........Hause telefonieren!

3. Billiger ............. GroBbritanien telefonieren.

4. Er telefoniert fast jeden Tag ............(sie).

5. Gestern habe ich ..........m............ Freundin aus Russland telefoniert.

czytaj więcej »

Lektion 69 - Czasownik anrufen i jego przyimki

2015-03-10 10:17:24

Witam Moi drodzy!

 

Wiem, że dawno nie pisałam na blogu. Dziś nadrabiam zaległości. Postanowiłam Wam przedstawić czasownik anrufen w jezyku niemieckim.

 

Czasownik ten tłumaczymy jako dzwonić.

 

anrufen - dzwonić

 

Czasownik ten jest czasownikiem rozdzielnie złożonym czyli nasz przedrostek an w zdaniu pójdzie na jego koniec. Ponadto czasownik ten może łączyć się z samym Akkusativem czyli IV przypadkiem jak i również z przyimkiem bei+ Dativ.

 

Sam czasownik z IV przypadkiem będzie nam się prezentował następująco:

 

Zadzwoń do mnie! - Ruf mich an! ( Zastosowałam tutaj tryb rozkazujący)

 

Jeżeli chcemy zadzwonić do osoby musimy zapamiętać, że również zastosujemy IV przypadek czyli:

 

Ich rufe meine Mutter an. - Dzwonię do mojej mamy.

 

Natomiast gdy będziemy chcieli użyć przyimka bei, połączymy go z III przypadkiem i odniesiemy do instytucji, firmy oraz urzędów.

 

Zobaczcie:

 

Ich rufe bei der Polizei an. - Dzwonię na policję

 

Tak samo możemy powiedzieć z IV przypadkiem: Ich rufe die Polizei an.

 

W poniższych zadniach zastosowałam Perfekt:

 

Ich habe schon zwei mal bei der Bank angerufen. - Dzwoniłam już dwa razy do banku.

 

Ich habe zwei mal bei der Firma meines Onkels angerufen - Dzwoniłam dwa razy do firmy mojego wujka

 

Oprócz przyimka bei możemy zastosować przyimek wegen i uzasadnić z jakiego powodu dzwonimy, np:

 

Ich rufe wegen der Anzeige an. - Dzwonię z powodu ogłoszenia.

 

Jeśli chcemy powiedzieć, że dzwonimy do domu użyjemy przyimka zu i powiemy zu Hause anrufen.

 

Marie ruft aber selten zu Hause an. - Maria dzwoni rzadko do domu.

 

Kolejna lekcja bedzie o czasowniku telefonieren.

 

Spróbujcie ułożyć zdania z czasownikiem anrufen. Połączcie czasownik z odpowiednim przyimkiem lub przypadkiem.

 

1. Ewa, Ruf ..... bitte um 10 Uhr an.

2. Er hat heute s.............. Bruder angerufen.

3. Wann darf ich ......d......Firma anrufen?

4. Es tut mir Leid, aber ich muss ...... d.... Polizei anrufen.

5. Ich rufe ............. d..... Wohnung an.

6. Sabine hat im letzten Monat kein Mal................. angerufen.

7. Gestern hat ...... m........Mutter im Büro angerufen.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 55 - czasownik reisen i verreisen

2014-11-14 22:46:50

Dziś przedstawie Wam czasownik reisen oraz verreisen. Dowiecie się, że są one bardzo podobne do siebie jeżeli chodzi o znaczenie w zdaniu.

 

Zacznijmy zatem od pierwszego z nich, mianowicie od czasownika reisen.

 

- reisen - podróżować

 

Czasownik powinien Wam się skojarzyć z podróżowaniem, przemieszczaniem się z punktu A do punktu B np.

 

Ich reise durch die ganze Welt - podróżuję przez cały świat.


Nächste Woche reise ich nach Australien - W następnym tygodniu jadę do Australii.

 

Teraz zaprezentuję Wam drugi czasownik czyli verreisen.

 

- verreisen - wyjeżdżać

 

Czasownik ten wykorzystamy by móc powiedzieć, że jedziemy w jakiś celu, do jakiegoś obcego kraju, czy też na urlop. Ogólnie też chodzi o podróżowanie.

 

Ich verreise privat nach Berlin. - Wyjeżdżam prywatnie do Berlina.

 

Ich verreise mit dem Zug. - podróżuję pociągiem.

 

Ich verreise mindestens einmal im Jahr. - Wyjeżdżam przynajmniej raz w roku.

 

 

 

 

W podsumowaniu naszych czasowników reisen i vereisen możemy stwierdzić, iż ich użycie w zdaniu będzie związane zawsze z byciem w drodze do jakiegoś celu lub wybranie się na urlop wypoczynkowy. Stąd właśnie powstają nam jakże często używane zwroty:

 

- nach Italien verreist sein - wyjechać do Włoch

- zu Verwandten reisen - wyjechać do krewnych
- geschäftlich reisen - podróżować w interesach

Aby zapamiętać znaczenie reisen i verreisen ułóżcie własne zdania. Powodzenia!

czytaj więcej »

Lektion 47 - Przyimki z celownikiem

2014-10-13 21:11:56

Dzisiejsza lekcja będzie o przyimkach, które wymagają trzeciego przypadka w języku niemieckim. Mianowicie poznacie przyimki za pomocą których będziecie umieli powiedzieć, że coś gdzieś leży, stoi, znajduje się, jest, wisi.

 

Najpierw jednak musicie opanować kilka czasowników:

 

liegen - leżeć

 

stehen - stać

 

sitzen - siedzieć

 

sich befinden - znajdować się

 

hängen - wisieć

 

sein - być

 

Czasowniki te będą się łączyły z następującymi przyimkami:

 

in - w

 

an - przy

 

auf - na (poziom)

 

unter - pod

 

über - nad


vor - przed


hinter - za


neben - obok


zwischen - między
Jeżeli opanujecie te przyimki i połączycie z w/w czasownikami określicie daną rzecz gdzie się znajduje.


Jedną ważną zasadą w tworzeniu waszych zdań będzie to, iż musicie wtedy użyć III przypadka czyli Dativu i zadać pytanie Gdzie? czyli Wo?


Aby po przyimku zastosować Dativ warto wypisać sobie taki skrót w przypadkach:

 

die - der

der - dem

das - dem

die (l.mnoga) - den


Praktyka czyni mistrzem więc spróbujmy skonstruować kilka przykładów zgodnych z naszą teorią:


1. Obraz jest na ścianie.

- Das Bild ist an der Wand. ( wiemy że ściana to die Wand patrzymy na nasz skrót - die w Dativie zmieni się na der.)


2. Książka leży na stole.

- Das Buch liegt auf dem Tisch ( das Buch zmieni się na dem)


3. Długopis jest w komodzie.


- Der Kuli ist in der Kommode. (die Kommode zmienia się w Dativie na der)


4. Dzieci stoją przed szkołą.

- Die Kinder stehen vor der Schule. ( die Schule zmienia się na der)


5. Krzesło stoi obok stołu

- Der Stuhl steht neben dem Tisch. ( der Tisch zmieni się na dem)


6. Piotr znajduje się w pokoju.

- Peter befindet sich in dem Zimmer w skrócie im Zimmer. ( das Zimmer zmienia się na dem)


7. Ewa siedzi między tatą a mamą.

-Ewa sitzt zwischen dem Vater und der Mutter. ( der na dem, a die na der)


8. Biurko stoi za szafą.

- Der Schreibtisch steht hinter dem Schrank. ( der zmienia się na dem)


9.Pies leży pod stołem.

- Der Hund liegt unter dem Tisch. ( der Tisch na dem)


10. Lampa wisi nad stołem.

- Die Lampe hängt über dem Tisch. ( der Tisch zmieni się w Dativie na dem)


W powyższych zdaniach po przyimkach zastosujecie Dativ III przypadek i zadacie pytanie gdzie np: Gdzie stoi lampa?, gdzie jest długopis? gdzie znajduje się Ewa? itp. Proste prawda?czytaj więcej »

Lektion 42 - Przyimek von w języku niemieckim

2014-10-01 20:19:29

Kolejnym przyimkiem jaki chcę Wam przedstawić jest przyimek von. Jest on w zależności od kontekstu zdania tłumaczony na kilka sposobów.

 

Mianowicie: von - z, od, o + Dativ

 

Przyimka używa się w wielu sytuacjach, jeżeli chodzi o budowę zdania. Wypiszę Wam kilka najpopularniejszych moim zdaniem przykładów:

 

1. W kilku wyrażeniach - weit von entfernt, von Beruf sein

 

- Meine Wohnung ist nicht weit von der Uni entfernt. - Moje mieszkanie znajduje się  nie daleko od uniwersytetu.

 

- Er ist Mechaniker von Beruf. - On jest z zawodu mechanikiem.

 

2. Gdy coś mamy od kogoś

 

- Ich habe das Geld von meinem Vater. - Mam pieniądze od mojego taty.

 

3. Gdy coś przybywa

 

- Der Zug kommt von Paris.- Pociąg przybywa z Paryża.

 

4.Gdy wracamy

 

- Ich komme vom Arzt / vom Chef/ von der Arbeit. - Wracam od lekarza, szefa, z pracy.

 

5. Gdy mowa,że coś jest przestarzałe pod względem czasu, lub gdy określamy jakiś odcinek czasu

 

- das Brot ist von gestern - Chleb jest z wczoraj.

- von Montag bis Donnerstag arbeite ich schwer. - Od poniedziałku do czwartku pracuję ciężko.


6. Gdy mowa jest o jakiejś ilości czegoś


- einer von euch - jeden z was.


7. Gdy chcemy zastąpić Genitiv za pomocą von w przypadku imion


- Das Auto von Eva - auto Ewy ( Evas Auto)


8. W użyciu w stronie biernej jako przyimek służący w określaniu osoby - sprawcy


- Das Buch wurde ihm von seinem Freund geschenkt. - Książka została mu podarowana przez przyjacela.


9. Gdy mowa o jakiejś rzeczy która składa się z czegoś


- Ein StrauB von Rosen - bukiet z róż


10. W użyciu wielu czasowników rekcyjnych jako przyimek


- Ich träume von einem großen Einfamilienhaus im Gebirge. - Marzę o dużym domku jednorodzinnym w górach.


Mam nadzieję, że usprawniłam Wam naukę, jeżeli chodzi o ten przyimek. ;-)


 

 

czytaj więcej »

Lektion 41 - Czasownik arbeiten

2014-09-30 17:01:54

Dziś powiem troszkę więcej o czasowniku arbeiten. Jest to podstawowy czasownik, który warto znać.

 

arbeiten - pracować

 

W czasie teraźniejszym (Präsens) odmienia się następująco:

 

ich arbeite

du arbeitest

er, sie , es arbeitet

 

wir arbeiten

ihr arbeitet

Sie, sie arbeiten


Rada przy odmianie:


Przy odmianie naszego czasownika arbeiten musicie pamiętać o rozszerzonej literce e, ponieważ czasownik ten wlicza się do czasowników w którym występuje litera t a właśnie po niej dodawana jest rozszerzona literka e.Ta  sama zasada będzie w odmianie po czasownikach np. antworten, warten, itp.

 

Teraz przejdzmy do przyimków.

 

Czasownik ten może łączyć się z kilkoma przyimkami: bei + Dativ, an + Dativ, mit + Dativ, unter + Dativ, in + Dativ


Oto kilka przykładów z ich użyciem:

 

Ich arbeite bei der Polizei.- Pracuję na policji.

 

Er arbeitet an einem Roman. - On pracuje nad jakąś powieścią. (czyli pisze książkę)

 

Sie arbeiten am Schreibtisch. - Oni pracują przy biurku.

 

Mein Bruder arbeitet am Computer.-  Mój brat pracuje na komputerze.

 

Die Kinder arbeiten im Garden. - Dzieci pracują w ogrodzie.

 

Er arbeitet im Akkord. - On pracuje na akord.

 

Die Lehrerin arbeitet mit Kindern. - Nauczycielka pracuje z dziećmi.

 

Er arbeitet oft unter schlechten Bedingungen. - On pracuje często w złych warunkach.

 

Możemy również powiedzieć:

 

- że pracujemy jako - Ich arbeite als Lehrerin. - Pracuję jako nauczycielka. als - jako

- że pracujemy intensywnie, ciężko, długo - Ich arbeite intensiv, hart, lang.

- że pracujemy pół godziny, w grupie, na cały etat, na pół etatu - Ich arbeite eine halbe Stunde, im Team, in Vollzeit, in Teilzeit.

 

Jak zauważyliście czasownik może łączyć się z przymiotnikami ( jaka, jaki, jakie?) oraz z rzeczownikami ( kto co?).

 

 

czytaj więcej »
« Poprzednia 1 2 Następna »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych