Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wpisy z kategorii Czasy w języku niemieckim

Lektion 85 - Co to jest czas przyszły? - Futur1

2016-03-30 14:38:22

Witam !!!

 

Dziś przedstawiam Wam czas przyszły w języku niemieckim, często używany w mówieniu.

 

Co to takiego by móc go zrozumieć? - Mała teoria:

 

Czas przyszły w języku niemieckim składa się z czasownika posiłkowego werden, który tłumaczymy jako będę + bezokolicznika na końcu zdania.

 

W skrócie: werden + bezokolicznik

 

Poznajmy jego odmianę:

 

ich werde

du wirst

er,sie es wird

 

wir werden

ihr werdet

sie,Sie werden

 

 

Praktyka czyli kiedy użyjemy Futur 1?

 

Tak jak nazwa wskazuje, dotyczy on wypowiedzi, które wyrażają przyszłość.

 

Mam tutaj na myśli wydarzenia, które dopiero co planujemy; tzw. gdybanie i tu często mówimy będę np.

 

- Jutro będę jechała do Berlina.

 

Morgen werde ich nach Berlin fahren.

 

 - O 15 będę robić moje zadanie.

 

Um 15 Uhr werde ich meine Aufgabe machen.

 

- Będę uczyła się języka niemieckiego.

 

Ich werde Deutsch lernen.

 

Możemy również skojarzyć sobie Futur 1 z jakimiś obietnicami:

 

- Mama wkrótce mnie odwiedzi.

 

Meine Mutter wird mich bald besuchen.

 

- Moi rodzice będą mi dawać 100 euro kieszonkowego.

 

Meine Eltern werden mir 100 Euro Taschengeld geben.

 

 

UWAGA: Warto zapamiętać!!!

 

 

Czas Futur I w języku niemieckim wyraża czynności, które mają się odbyć w przyszłości faktycznie lub tylko przypuszczalnie. Nie zapominajmy jednak, że najczęściej czas przyszły w języku niemieckim wyrażany jest poprzez czas teraźniejszy (Präsens).

Ich werde morgen zu dir kommen.(Przyjdę do ciebie jutro.) (Futur I)

Ich komme morgen zu dir.(Przyjdę do ciebie jutro) (Präsens)

 

 

Mała teoria pomoże Wam zrozumieć ten czas, potrzeba tylko praktyki w mówieniu. Spróbujcie wymyśleć własne wypowiedzi z czasem przyszłym.

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 45 - Budowa zdania pojedynczego

2014-10-07 19:50:12

Mając za sobą wiadomości o pierwszym czasie teraźniejszym w języku niemieckim. Pora abyście dowiedzieli się na temat budowy zdania. Dowiecie się z czego powinno składać się zdanie i co powinno być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o jego budowę.

 

Zacznijmy najpierw od zdania pojedynczego, które składa się z osoby, czasownika i dopełnienia.

 

Oto parę przykładów:

 

1. On jedzie autem do miasta.

Er fährt mit dem Auto in die Stadt.

 

W podanym zdaniu najważniejszy jest czasownik, który musimy lokować zawsze na drugim miejscu. Musi być on odmieniony do konkretnej osoby. Czasownik czasami łączy nam się z przyimkiem. Niektóre czasowniki tworzą tzw. rekcję. Do czasownika podana jest propozycja czyli przyimek który rządzi odpowiednim przypadkiem.

 

W naszym zdaniu jest czasownik jechać - fahren, który łączy nam się z przyimkiem mit + Dativ.

 

W skrócie cały zwrot jechać autem - mit dem Auto fahren. Dativ to III przypadek odpowiada na pytanie - komu, czemu?

 

W nauce słownictwa jak i czasowników polecam uczyć się równoważnikami zdań, czego przykładem jest mit dem Auto fahren. Rzeczowniki (te z dużej literki) zaś próbujcie uczyć się z rodzajnikami, potem nie będzie problemu z odmianą rodzajnika określonego czy nieokreślonego a nawet w przypadku użycia w zdaniu przypadków Dativu, Akkusativu, Genitivu czy Nominativu. To taka moja rada!

 

Wracając do budowy zdania po czasowniku może wystąpić dopełnienie w odpowiednim przypadku bez przyimka albo przyimek rządzący odpowiednim przypadkiem np.

 

Ich bereite das Mittag vor. - Przygotowuję obiad. das Mittag użyte jest w Akkusativie czyli w IV przypadku.

 

Akkusativ odpowiada na pytanie kogo co? czyli według zdania co przygotowuję? obiad.

 

Zdanie z przyimkiem :

 

Das Buch gehört zu mir. - Książka należy do mnie.

 

Czasownik jest z przyimkiem zu którym rządzi Dativ. Mir odmienione jest w III przypadku. Pytanie brzmi do kogo należy książka? - Zu wem gehört das Buch? Do mnie - zu mir.

 

W języku niemieckim mamy 4 przypadki:

 

Mianownik - Nominativ - kto co? ( wer was?)

Dopełniacz - Genitiv - czyj, kogo? czego??( wessen?)

Celownik -Dativ - komu czemu? (wem?)

Biernik - Akkusativ - kogo co? (wen was?)

 

Do każdego zdania gdy zadamy odpowiednie pytanie z przypadków, odpowiemy poprawnie gramatycznie.

 

Wracamy znów do naszego zdania czyli On jedzie autem do miasta.

 

Wiemy już, że:

 

- czasownik jest z przyimkiem zawsze na drugim miejscu

- musi być odmieniony do osoby

- przyimek rządzi odpowiednim przypadkiem

 

Zostało nam jeszcze in die Stadt czyli do miasta.

 

Odpowiedź jest prosta wiedząc,że czasownik fahren wyraża ruch łączy się więc z IV przypadkiem i Niemcy zapytają: Dokąd jedziesz? - Wohin fährst du? odpowiemy do miasta - Ich fahre in die Stadt.

 

Dla chronologii mojego wpisu napiszemy sobie schemat zdania pojedynczego:

 

Osoba + czasownik odmienny do osoby + dopełnienie lub przyimek rządzący przypadkiem.

 

W taki właśnie sposób nauczycie się budować proste zdania zaczynające się od osoby.

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 44 - Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

2014-10-06 22:45:48

Postanowiłam zagłębić się jeszcze w odmianę czasownika w czasie teraźniejszym, ponieważ wielu osobom początkującym sprawia to trudność.

 

Jak już wcześniej wspominałam w jednym z moich wpisów, odmiana czasownika nazywana jest też koniugacją. Chodzi o zapamiętanie stałych końcówek w odmianie czasownika.

 

Dlaczego odmiana może sprawiać trudność?

 

Z mojego punktu widzenia dla osób początkujących może być nie łatwa. Wiele osób nie potrafi rozróżnić czasowników regularnych od nieregularnych. Moim zdaniem to jest powodem na to,że występuje problem z odmianą czasowników przez osoby.

 

Dlatego postanowiłam przybliżyć Wam kilka ważnych informacji, które pomogą Wam rozszyfrować owe czasowniki regularne i nieregularne.

 

Czasowniki regularne to czasowniki proste, nie wymagające filozofii przy odmianie. Wystarczy odciąć od bezokolicznika końcówkę - en i dodawać końcówki według osób w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 

Weźmy czasownik spielen - grać, bawić się

 

spielen - odcinamy en i wychodzi nam spiel......

 

Do odciętego czasownika dodajemy następujące końcówki:

 

ich spiele - e

du spielst - st

er, sie, es spielt - t

 

wir spielen - en

ihr spielt - t

Sie, sie spielen - en

 

Tak samo będzie z czasownikami:

 

machen - robić

sagen - mówić

kochen - gotować

suchen - szukać

fragen - pytać

i wiele innych

 

Przy niektórych czasownikach musimy dodać dodatkową literkę 'e". Zrobimy to w przypadku czasowników, których temat kończy się na -t, -d, -m, -n.

 

Oto kilka przykładów:

- t - warten - wartest, wartet - dodatkowa literka e występuje w 2 i 3 os l.p. przed literą t.

- d - bilden - bildest, bildet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą d.

- m - atmen - atmest, atmet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą m.

- n - zeichnen - zeichnest, zeichnet - dodatkowa litera e występuje w 2 i 3 os. l. p przed literą n.

 

Oprócz 2 i 3 osoby l. pojedynczej ta sama sytuacja występuje dla 2 osoby liczby mnogiej, dodamy również literkę e.

 

Czasowniki nieregularne zmieniają zaś w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej samogłoskę rdzenną np.

 

- e na i

 

geben - dawać gibst, gibt

nehmen - brać - nimmst, nimmt

sprechen - rozmawiać - sprichst, spricht

treffen - spotykać - triffst, trifft

sehen - widzieć - siehst, sieht

lesen - czytać - liest, liest

 

- a na ä


fahren - jechać - fährst , fährt

schlafen - spać - schläfst ,schläft

laufen -  biegać - läufst, läuft


- o na ö


stoßen - pchnąć, uderzyć - stößt, stößt


W taki właśnie sposób rozpoznacie czasownik i zdołacie go prawidłowo odmienić bez zrobienia błędu.
 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 43 - Czas teraźniejszy

2014-10-06 15:22:17

Dziś zajmiemy się pierwszym czasem, który w języku niemieckim zwie się Präsens. Czasu tego użyjemy do wyrażania teraźniejszości oraz przyszłości.

 

Oto przykłady:

 

Teraźniejszość - Ich arbeite jetzt. - Pracuję teraz.

 

Przyszłość - Am Freitag gehe ich ins Kino mit meinem Freund. W piątek idę do kina z moim przyjacielem.

 

W budowie naszych zdań w czasie teraźniejszym musicie pamiętać, iż czasownik musi stać zawsze na 2 miejscu. Oprócz tego musi on być odmienny do osoby, która występuje w zdaniu.


Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym zaś to stałe końcówki dla osób w liczbie pojedynczej jak i mnogiej:


ich - e                                wir - en

du - st                                ihr - t

er, sie es -t                         Sie, sie -en


Oprócz Präsensu istnieje również jeszcze jeden czas teraźniejszy do wyrażania przyszłości jak i teraźniejszości. Jest nim Futur I.


Futur I to czas składający się z czasownika posiłkowego: werden (stawać się) + bezokolicznika na końcu zdania.


Aby zbudować jakiekolwiek zdanie musicie najpierw poznać odmianę czasownika werden.

Przedstawia się ona następująco:

 

ich werde                                      wir werden

du wirst                                         ihr werdet

er, sie es wird                                Sie, sie werden

 

Na podstawie odmiany ułóżmy sobie proste zdanie: Pojadę do Niemiec. Według naszego schematu musimy najpierw odmienić czasownik werden do osoby jako czasownik posiłkowy i drugi czasownik fahren ulokować na końcu zdania.

 

Ich werde nach Berlin fahren.- Pojadę do Niemiec.


Ich werde am Kongress in Berlin teilnehmen - Wezmę udział w kongresie w Berlinie.Czas ten możemy porównać z Präsensem w bardzo łatwy sposób, np. zdanie " Przyjdę do ciebie jutro zapiszemy na dwa sposoby np.


Ich werde morgen zu dir kommen. (Futur I)

 

Ich komme morgen zu dir. (Präsens)


Pierwsze zdanie jest w czasie Futur I z czasownikiem posiłkowym werden i bezokolicznikiem na końcu.


Drugie zaś w Präsensie z zachowaniem jednego czasownika w formie odmiennej do osoby ich czyli ja.


Mam nadzieję,że dzięki mojej lekcji zrozumieliście choć troszeczkę czas teraźniejszy w języku niemieckim. ;-)

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych