Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wpisy z kategorii Czasowniki

Lektion 79 - Róznica między können a dürfen

2015-09-04 20:45:11

Dziś zajmiemy się różnicą pomiędzy können a dürfen.

 

Osobom początkującym największy problem sprawia rozróżnienie znaczenia owych czasowników.

 

Najprościej jest zapamiętać następujące znaczenie:

 

können - móc umieć potrafić, natomiast dürfen - móc za pozwoleniem, mieć uprawnienie.

 

Oto kilka przykładów:

 

Er kann schon gut rechnen. - On potrafi już dobrze liczyć.

 

Ich kann Ihnen leider nicht helfen. - Nie mogę państwu niestety pomóc.

 

Kannst du gut Deutsch sprechen? - Czy potrafisz dobrze mówić po niemiecku?

 

 

Darf ich dein Auto benutzen? - Czy mogę skorzystać z twojego samochodu?

 

Darf ich mit Kasia sprechen? - Mogę rozmawiać z Kasią?

 

Darf ich Ihren Kugelschreiber nehmen? - Czy mogę wziąć pana długopis?

 

Monika darf nicht in die Disco gehen. - Monika nie może/ nie wolno jej iść na dyskotekę.

 

Sie dürfen hier nicht rauchen. - Nie wolno panu tu palić.

 

Darf ich hier parken? - Mogę tutaj parkować?

 

 

 

Dla przypomnienia!!!

 

UWAGA: czasowniki modalne odmieniają się tak samo w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej !!!

 

I jeszcze jedna wskazówka drugi czasownik w naszym zdaniu z czasownikiem modalnym występuje na końcu zdania w formie bezokolicznika, np. Ich kann heute mit dir ins Kino gehen.

 

 

Ćwiczenie dla Was:

 

Przetłumacz na język niemiecki.

 

1. Marek nie umie jeszcze mówić po niemiecku.

 

2. Piotr nie umie gotować.

 

3. Czy możemy tutaj rozmawiać?

 

4. Tomas nie może oglądać telewizji.

 

5. On nie może tutaj palić.

 

6. Czy Ewa umie pływać?

 

czytaj więcej »

Lektion 70 - czasownik telefonieren

2015-03-10 23:15:07

Kolejny czasownik, który przyda Wam się do prowadzenia rozmowy przez telefon - telefonieren.

 

Czasownik ten tłumaczymy jako telefonować.

 

telefonieren - telefonować/ rozmawiać przez telefon

 

Możemy go połączyć z przyimkiem mit+ Dativ i powiemy wtedy,że telefonujemy z kimś/ rozmawiamy z kimś. Osobę musimy wtedy odmienić w III przypadku.

 

Oto prosty przykład:

 

Meine Freundin telefoniert mit mir. - Moja przyjaciółka telefonuje ze mną.

 

Możemy również użyć przyimka nach, który również połączymy z III przypadkiem. Powiemy wtedy,że telefonujemy do domu.

 

Meine Tochter telefoniert nach Hause.- Moja córka telefonuje do domu.

 

Seit drei Monaten telefoniere ich regelmäßig nach Hause. - Od 3 miesięcy regularnie telefonuję/ dzwonię do domu.

 

Nach możemy również użyć w przypadku,że dwonimy po coś np.

 

Ich telefoniere jetzt nach einem Taxi. - Dzwonie po taksówkę. ( czyli, że ją zamawiam  telefonicznie = telefonisch bestellen)

 

Jest jeszcze jedna możliwość użycia nach w przypadku telefonowania/ dzwonienia do jakiegoś kraju.

 

Ich telefoniere kostenlos von England nach Deutschland.- Telefonuję bezpłatnie z Angli do Niemiec.

 

Poniżej przedstawiam Wam dobre rady przy telefonowaniu o których nie możecie zapominać :

 

 

 

Przygotowałam również krótkie ćwiczenie do czasownika telefonieren. Wstawcie przyimek!

 

1. Ich telefoniere immer ....... m.......... Mutter.

2. Claus, du musst notwendig ........Hause telefonieren!

3. Billiger ............. GroBbritanien telefonieren.

4. Er telefoniert fast jeden Tag ............(sie).

5. Gestern habe ich ..........m............ Freundin aus Russland telefoniert.

czytaj więcej »

Lektion 69 - Czasownik anrufen i jego przyimki

2015-03-10 10:17:24

Witam Moi drodzy!

 

Wiem, że dawno nie pisałam na blogu. Dziś nadrabiam zaległości. Postanowiłam Wam przedstawić czasownik anrufen w jezyku niemieckim.

 

Czasownik ten tłumaczymy jako dzwonić.

 

anrufen - dzwonić

 

Czasownik ten jest czasownikiem rozdzielnie złożonym czyli nasz przedrostek an w zdaniu pójdzie na jego koniec. Ponadto czasownik ten może łączyć się z samym Akkusativem czyli IV przypadkiem jak i również z przyimkiem bei+ Dativ.

 

Sam czasownik z IV przypadkiem będzie nam się prezentował następująco:

 

Zadzwoń do mnie! - Ruf mich an! ( Zastosowałam tutaj tryb rozkazujący)

 

Jeżeli chcemy zadzwonić do osoby musimy zapamiętać, że również zastosujemy IV przypadek czyli:

 

Ich rufe meine Mutter an. - Dzwonię do mojej mamy.

 

Natomiast gdy będziemy chcieli użyć przyimka bei, połączymy go z III przypadkiem i odniesiemy do instytucji, firmy oraz urzędów.

 

Zobaczcie:

 

Ich rufe bei der Polizei an. - Dzwonię na policję

 

Tak samo możemy powiedzieć z IV przypadkiem: Ich rufe die Polizei an.

 

W poniższych zadniach zastosowałam Perfekt:

 

Ich habe schon zwei mal bei der Bank angerufen. - Dzwoniłam już dwa razy do banku.

 

Ich habe zwei mal bei der Firma meines Onkels angerufen - Dzwoniłam dwa razy do firmy mojego wujka

 

Oprócz przyimka bei możemy zastosować przyimek wegen i uzasadnić z jakiego powodu dzwonimy, np:

 

Ich rufe wegen der Anzeige an. - Dzwonię z powodu ogłoszenia.

 

Jeśli chcemy powiedzieć, że dzwonimy do domu użyjemy przyimka zu i powiemy zu Hause anrufen.

 

Marie ruft aber selten zu Hause an. - Maria dzwoni rzadko do domu.

 

Kolejna lekcja bedzie o czasowniku telefonieren.

 

Spróbujcie ułożyć zdania z czasownikiem anrufen. Połączcie czasownik z odpowiednim przyimkiem lub przypadkiem.

 

1. Ewa, Ruf ..... bitte um 10 Uhr an.

2. Er hat heute s.............. Bruder angerufen.

3. Wann darf ich ......d......Firma anrufen?

4. Es tut mir Leid, aber ich muss ...... d.... Polizei anrufen.

5. Ich rufe ............. d..... Wohnung an.

6. Sabine hat im letzten Monat kein Mal................. angerufen.

7. Gestern hat ...... m........Mutter im Büro angerufen.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 65 - Tryb rozkazujący

2014-12-16 15:56:31

Skoro nauczyliście się poprawnie odmieniać czasownik w czasie teraźniejszym pora, żebyście nauczyli się również trybu rozkazującego. Dzięki trybowi zasygnalizujecie swój rozkaz, żądanie a nawet swoją sugestię.

 

Na początek wytłumaczę Wam co to jest tryb rozkazujący.

 

Tryb rozkazujący po niemiecku to der Imperativ, oznacza prośbę, rozkaz lub żądanie skierowane do jednej osoby (liczba pojedyncza) lub do grupy osób (liczba mnoga).

 

Teraz kilka słów jak się tworzy tryb rozkazujący.

 

Formę trybu rozkazującego dla 2 osoby l.p tworzy się przez odrzucenie zaimka osobowego du oraz końcówki st.

 

Przykład:

 

du gehst - ty idziesz -  w trybie rozkazującym geh! od czasownika odrzucamy st i osobę du.

 

du lachst - ty się śmiejesz - w trybie rozkazującym - lach!


Niekiedy Imperativ dla 2.osoby liczby pojedynczej kończy się na literkę -e. Taka sytuacja występuje, gdy temat czasownika kończy się na - t, -d, -ig, również po m i n. Wtedy musi wystąpić w Imperativie literka e ze względu na wymowę.


du wartest - warte!

du antwortest - antworte!

du bildest - bilde!

du entschuldigst- entschuldige!

du zeichnest - zeichne!


W przypadku czasowników mocnych tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej występuje bez przegłosu:


Czasownik mocny to taki który wymaga przegłosu w 2 i 3 osobie liczy pojedynczej np. a wymienia się na ä, gdzie w czasowniku litera e wymienia się na i. (empfehlen - empfiehlt,essen - isst)i wiele innych.


du fährst - fahr!

du schläfst - schlaf!Formę trybu rozkazującego dla 2 osoby l.mnogiej utworzymy zaś przez odrzucenie zaimka osobowego ihr, czasownik zostaje natomiast bez zmian.

 

ihr geht - wy idziecie - w trybie rozkazującym - geht! odrzucamy ihr

 

ihr lacht - śmiejecie się - w trybie rozkazującym - lacht! odrzucamy ihr

 

Formę trybu rozkazującego dla Sie czyli forma grzecznościowa odnosząca się do Pan, Pani, Państwo tworzy się poprzez przestawienie zaimka osobowego Sie za czasownik, który pozostaje bez zmian.

 

Sie gehen - Pan/ Pani/ Państwo idą - w trybie rozkazującym gehen Sie! - niech Pan/ Pani/ Państwo idą!

Sie lachen - Pan/ Pani/ Państwo się śmieją - w trybie rozkazującym - lachen Sie!

 

 

Czasowniki takie jak sein, werden, haben tworzą swój tryb rozkazujący odrębnie i trzeba się ich nauczyć na pamięć:

 

Oto ich formy:

 

sein

 

du → Sei!
ihr → Seid!
Sie → Seien Sie!

 

haben

 

du → Hab!
ihr → Habt!
Sie → Haben Sie!

 

werden

 

du → Werde!
ihr → Werdet!
Sie → Werden Sie!

 

Myślę,że nic trudnego prawda? Spróbujcie rozwiązać zatem owe zadanie za pomocą trybu rozkazującego:

 

1.Odpowiedz mi na moje pytanie!

   Odpowiedzcie mi na moje pytanie!

   Proszę niech Pani odpowie mi na moje pytanie!

 

2. Daj mi pieniądze!

    Dajcie mi pieniądze!

    Proszę niech Pan mi da pieniądze!

 

3. Ucz się zawsze pilnie!

    Uczcie się zawsze pilnie!

    Niech Państwo zawsze pilnie się uczą!

 

 

czytaj więcej »

Lektion 60 - Szkoła c.d

2014-11-19 17:51:28

W kontynuacji działu szkoła poznacie również zasadę tworzenia pytań z czasownikami modalnymi.

 

W konstrukcji zdania pytającego musimy zdanie zacząć czasownikiem modalnym a po nim ulokować osobę i dopełnienie.

 

Zróbmy sobie prosty przykład z czasownikami modalnymi co komu wolno a co kto musi coś zrobić.

Dla przypomnienia chodzi o czasowniki müssen i dürfen.

 

müssen - musieć

dürfen - wolno coś

 

UWAGA: W pytaniach zaczynających się :czy wolno albo czy muszę, musimy zacząć  budować pytanie od czasownika modalnego!

 

OGÓLNA ZASADA: Czasownik modalny odmieniony do osoby + dopełnienie?

 

Np. Darfst du Kaugummi kauen? - Czy wolno ci żuć gumę?

 

Musst du zur Schule gehen? - Musisz iść do szkoły?

 

Musst du viel lernen? - Musisz się dużo uczyć?

 

Darfst du lange telefonieren? - Wolno ci długo rozmawiać przez telefon?

 

Nein, ich darf keinen Kaugummi kauen. - Nie nie wolno mi żuć gumy.

Nein, ich muss nicht zur Schule gehen. - Nie, nie muszę iść do szkoły.

Nein, ich muss nicht viel lernen. - Nie, nie muszę się dużo uczyć.

 

Prosta zasada prawda! Spróbujcie sami ułożyć kilka zdań pytających. Powodzenia!

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 58 - czasowniki modalne

2014-11-19 12:58:43

Dzisiejsza lekcja będzie o czasownikach modalnych. Pewnie zastanawiacie się co to jest czasownik modalny.

 

Czasownik modalny w języku niemieckim jest to czasownik, który w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej przybiera taką samą formę. Zasadą użycia go w zdaniu jest połączenie go z drugim czasownikiem który musi stać na końcu w bezokoliczniku , czyli z końcówką -en.

 

Ogólnie: czasownik modalny + bezokolicznik na końcu -en.

 

Ich muss die Tafel reinigen. - Muszę zetrzeć tablicę.

 

W zdaniu czasownik modalny muss odmieniamy do ich a drugi czasownik reinigen ustawiamy na końcu zdania jako bezokolicznik.

 

Do czasowników modalnych zalicza się:

 

müssen - musieć

können- móc, umieć potrafić

dürfen - mieć pozwolenie

sollen - powinno się ( jakaś powinność)

wollen - chcieć

mögen - lubić

 

Poniżej przedstawiam Wam odmianę wyżej wymienionych czasowników

 

UWAGA: Zauważcie, że w ich odmianie 1 i 3 osoba liczby pojedynczej jest taka sama!

 

 

 

Dzięki czasownikom modalnym określicie jakiś zamiar zrobienia czegoś, powinność uczynienia czegoś, zakaz czegoś.

 

Zaczynamy wykład:

 

Najpierw określimy sobie, że jesteśmy do czegoś zmuszeni, czyli coś musimy koniecznie zrobić. Użyjemy wtedy czasownika müssen.

 

Ich muss zur Schule gehen - Muszę iść do szkoły.

Ich muss meine Hausaufgaben machen. - Muszę odrobić moje prace domowe.

Ich muss pünktlich zum Unterricht gehen. - Muszę punktualnie chodzić na zajęcia.

Ich muss am Unterricht teilnehmen.- Muszę brać udział w zajęciach.

 

Kolejne zdanie będzie z czasownikiem können. Czasownika tego użyjecie w przypadku,gdy coś dobrze potraficie zrobić, czyli umiecie np. jakąś dziedzinę nauki, jakąś czynność,  coś wykonać.

 

Ich kann singen - Umiem spiewać

Ich kann FuBball spielen - Umiem grać w piłkę nożną.

Ich kann schwimmen. - Umiem pływać.

 

Pora na czasownik zakazu lub nakazu, czyli dürfen. Musi on Wam się skojarzyć z czymś czego nie wolno nam wykonywać.

 

Ich darf im Unterricht keine Handys benutzen. - Nie wolno mi na zajęciach korzystać z komórek.

Ich darf die Schulmöbel nicht kaputt machen. - Nie wolno mi niszczyć mebli szkolnych.

Ich darf keinen Kaugummi im Unterricht kauen - Nie wolno mi na zajęciach żuć gumy.

Darf man hier rauchen? - Czy wolno tutaj palić?

 

Czasownik sollen jest powinnością czegoś, rzeczą oczywistą,że powinno się tak zachować a nie inaczej.

 

Ich soll pünktlich sein. - Powinnam być punktualna.

Ich soll höflich sein - Powinnam być uprzejma.

Ich soll regelmäßig die Medikamente einnehmen. - Powinnam regularnie zażywać lekarstwa.

 

Wollen zaś kojarzy nam się z posiadaniem czegoś, co chcielibyśmy mieć , robić w przyszłości.

 

Ich will ein neues Auto haben - Chę mieć jakieś nowe auto.

Ich will nach London fahren. - Chcę pojechać do Londynu.

 

Mögen to zaś lubić coś.

 

Ich mag reisen. - Lubię podróżować

Ich mag Rad fahren - Lubię jeżdzić na rowerze.

Ich mag Kaffee trinken. - Lubię pić kawę.

 

Za pomocą czsowników modalnych utwórzcie własne zdania. To dobry trening do wyrażenia co chcecie, co powinnliscie zrobić, co lubicie, czego Wam nie wolno, co umiecie. Do dzieła nauka czeka!

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 57 - Opis mieszkania

2014-11-19 00:01:40

W ramach powtórki z działu mieszkanie i dom zamieszczam Wam bardzo pomocny filmik z wymową. Dzięki takiej możliwości powtórzycie oraz utrwalicie sobie słownictwo z poprzednich lekcji.

 

Zapraszam więc do obejrzenia i przeanalizowania poznanych wcześniej słówek.

 

Nagranie pochodzi z blogu gerlic.pl - polecam również naukę języka niemieckiego i tam!

 

czytaj więcej »

Lektion 55 - czasownik reisen i verreisen

2014-11-14 22:46:50

Dziś przedstawie Wam czasownik reisen oraz verreisen. Dowiecie się, że są one bardzo podobne do siebie jeżeli chodzi o znaczenie w zdaniu.

 

Zacznijmy zatem od pierwszego z nich, mianowicie od czasownika reisen.

 

- reisen - podróżować

 

Czasownik powinien Wam się skojarzyć z podróżowaniem, przemieszczaniem się z punktu A do punktu B np.

 

Ich reise durch die ganze Welt - podróżuję przez cały świat.


Nächste Woche reise ich nach Australien - W następnym tygodniu jadę do Australii.

 

Teraz zaprezentuję Wam drugi czasownik czyli verreisen.

 

- verreisen - wyjeżdżać

 

Czasownik ten wykorzystamy by móc powiedzieć, że jedziemy w jakiś celu, do jakiegoś obcego kraju, czy też na urlop. Ogólnie też chodzi o podróżowanie.

 

Ich verreise privat nach Berlin. - Wyjeżdżam prywatnie do Berlina.

 

Ich verreise mit dem Zug. - podróżuję pociągiem.

 

Ich verreise mindestens einmal im Jahr. - Wyjeżdżam przynajmniej raz w roku.

 

 

 

 

W podsumowaniu naszych czasowników reisen i vereisen możemy stwierdzić, iż ich użycie w zdaniu będzie związane zawsze z byciem w drodze do jakiegoś celu lub wybranie się na urlop wypoczynkowy. Stąd właśnie powstają nam jakże często używane zwroty:

 

- nach Italien verreist sein - wyjechać do Włoch

- zu Verwandten reisen - wyjechać do krewnych
- geschäftlich reisen - podróżować w interesach

Aby zapamiętać znaczenie reisen i verreisen ułóżcie własne zdania. Powodzenia!

czytaj więcej »

Lektion 51 - Mieszkanie c.d

2014-10-28 17:43:12

Dzisiejsza lekcja jest kontynuacją naszego działu DOM/ MIESZKANIE. Tym razem przybliżę Wam dwa pewne czasowniki w języku niemieckim. Chodzi o dwa czasowniki mieten i vermieten, które przydadzą się w poszukiwaniu dla siebie mieszkania jak i również wynajmowania mieszkania przez daną osobę.

 

Wielu z Was ma zasadniczy problem kiedy użyć mieten a kiedy vermieten. Dlatego postanowiłam stworzyć krótką notatkę na ten temat.

 

Zacznijmy najpierw od mieten. Czasownik ten będziemy tłumaczyć jako wynajmować.

 

mieten - wynajmować

 

Możemy powiedzieć, że coś wynajmujemy dla siebie np. mieszkanie.

 

sich + Dativ eine Wohnung mieten -  wynajmować sobie mieszkanie

 

Ich miete mir eine neue Wohnung. - Wynajmuję sobie nowe mieszkanie.

 

Ich miete die Wohnung - wynajmuję mieszkanie.

 

Rada: Czasownik mieten powinien nam się skojarzyć jako, że jesteśmy osobami poszukującymi mieszkania, a nie wynajmującymi daną powierzchnię.

 

Rada: Natomiast drugi czasownik vermieten oznacza wynajmować komuś mieszkanie (die Wohnung) powierzchnię biurową (die Bürofläche), dom ( das Haus), pokój (das Zimmer), metr kwadratowy (der Quadratmeter) .

 

vermieten - wynajmować

 

Er vermietet sein Haus. - On wynajmuje swój dom.

 

Sie vermietet die Wohnung an Studenten. - Ona wynajmuje mieszkanie studentom.

 

Oprócz takiej możliwości, możemy oznajmić komuś, że mamy coś do wynajęcia np:

 

Haus zu vermieten! - dom do wynajęcia!

 

Zimmer zu vermieten! - pokoje do wynajęcia!

 

Myślę, że moje wskazówki co do użycia w/w czasowników przydadzą Wam się w życiu codziennym.

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion - 48 - Mój pokój - podstawowe słownictwo

2014-10-13 21:24:39

 

Na poniższym obrazku przedstawiam Wam podstawowe rzeczowniki z rodzajnikami. Dzięki rzeczownikom określicie gdzie co się znajduje, stoi, leży lub jest.

 

W ramach ćwiczeń z przyimkami poznanymi na poprzedniej lekcji oraz czasownikami, spróbujcie opisać pokój na obrazku.

 

Pamiętajcie o zastosowaniu Dativu!

 

1. Krzesło stoi obok biurka.

.........................................................................................................................................

2. Obraz wisi na ścianie.

.........................................................................................................................................

3. Dywan leży na podłodze.

.........................................................................................................................................

4. Stół stoi na dywanie.

.........................................................................................................................................

5. Krzesło stoi przed oknem.

.........................................................................................................................................

6. Komoda znajduje się między szafą a sofą.

.........................................................................................................................................

7. Regał stoi obok biurka.

.........................................................................................................................................

8. Biurko stoi w rogu.

.........................................................................................................................................

9. Lampa stoi obok łóżka.

.........................................................................................................................................

10. Obraz wisi nad komodą.

.........................................................................................................................................

11. W szafie znajdują się ubrania.

.........................................................................................................................................

12. Fotel stoi pod ścianą.

.........................................................................................................................................

13. Na środku znajduje się stół.

.........................................................................................................................................

14.Przy ścianie stoi łóżko.

.........................................................................................................................................

15. Na biurku leży długopis.

.........................................................................................................................................

 

 

 

czytaj więcej »
« Poprzednia 1 2 Następna »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych