Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Archiwum

Lektion 86 - słówka ubarwiające nasze wypowiedzi

2016-11-02 10:02:21

 

Dla osób początkujących wypowiedź w języku niemieckim staje się na początku nie zbyt łatwa, ponieważ nie znamy jeszcze dość wystarczająco słówek, które mogłyby ubarwić naszą wypowiedź. . Aby nasze zdanie nie musiało ciągle zaczynać się od ich, czyli od ja, możemy zastosować kilka trików:

 

 

Zuerst- najpierw

 

Dann - potem

 

Vorher- przedtem

 

Sofort- natychmiast

 

Danach- po tym

 

Jetzt- teraz

 

Zur Zeit- obecnie

 

Bald darauf- niedługo potem

 

Später- później

 

Am Anfang- na początku

 

Endlich oder schließlich - w końcu ( chodzi już w mowie końcowej,że coś jest jakimś skutkiem)

 

am Ende/ zum Schluss - na koniec/ końcu

 

 

Do wyrażania opinii często sięgamy po pewne wyrażenia:

 

Ich bin der Meinung, dass....- jestem zdania,że....

 

Nach meiner Meinung lub meiner Meinung nach....- moim zdaniem

 

Sozusagen - że tak powiem

 

Ich finde, dass...- myślę,że/ sądzę ,że

 

Ich meine, dass...- myślę,że

 


Soweit ich weiß - o ile wiem…

Ehrlich gesagt- szczerze mówiąc…

Offen gesagt - otwarcie mówiąc

 

Wahrscheinlich - prawdopodobnie

 

In der Regel -  z reguły

 

Oprócz tego możemy wtrącić:

 

Einerseits........ andererseits.... - z jednej strony ...... z drugiej strony

 

Teilweise - częściowo

 

Genauso - tak samo

 

Also - więc

 

Unbedingt- koniecznie

 

Außerdem- oprócz tego

 

Zum Glück - na szczęście

 

Eigentlich- właściwie

 

Leider- niestety

 

Wahrscheinlich- prawdopodobnie

 

Natürlich - oczywiście

 

Möglicherweise - Być może

 

 

Może starczy na początek, oczywiście w języku niemieckim jest ich o wiele więcej, należy je dopasować tylko do kontekstu naszej wypowiedzi.

 

Po dass pamiętajcie by postawić czasownik na końcu i go odmienić, czyli:

 

ich finde, dass er sehr interessant ist.

 

Czasownik sein odmieniłam do er i postawiłam go na końcu zdania.

 

Ponadto po naszych słówkach  zawsze używajcie na drugim miejscu czasownika np.

 

Soweit ich weiß arbeitet Eva heute bis 16 Uhr. - o ile wiem Ewa pracuje dziś do 16.

 

Leider habe ich keine Zeit. - Niestety nie mam czasu.

 

Wahrscheinlich fahre ich zu dir am Freitag - Prawdopodobnie przyjadę do ciebie w piątek.

 

Sozusagen bin ich sehr müde- że tak powiem jestem bardzo zmęczona.

 

Einerseits ist sie nicht besonders begabt, andererseits hat sie im Leben viel erreicht.- Z jednej strony nie jest zbyt zdolna, z drugiej strony dużo już w życiu osiągnęła.

 

Spróbujcie utworzyć własne zdania ! Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion -87 - Określenia czasu - przyimki

2016-11-03 10:35:56

Poznajmy przyimki, które często pojawiają się przy określeniach czasu wykonywanych czynności i zdarzeń. Odpowiadają one na pytanie Wann? - czyli kiedy?

 

 

Do przyimków zalicza się:

 

vor, bei, nach +Dativ

 

vor- przed 

 

Przed jedzeniem umyj ręce! - Wasch dir vor dem Essen die Hände!

Czy przed kinem pójdziemy jeszcze coś zjeść?Gehen wir vor dem Kino noch etwas essen?

 

bei- przy

 

Rede nicht dauernd beim Essen!- nie gadaj ciągle przy jedzeniu!

Beim Lesen schlafe ich immer ein. - Przy czytaniu zasypiam zawsze.

 

nach- po

 

Nach der Arbeit gehe ich noch einkaufen. - Po pracy idę jeszcze zrobić zakupy.

Nach dem Essen will ich noch eine Stunde fernsehen. - Po jedzeniu chce godzinę oglądac jeszcze telewizję.

 

 

Spojrzenie w przeszłośc i przyszłośc za pomocą przyimków vor i in, które połączymy z Dativem


Porównajmy przeszłosć i przyszłosc np.

 

 

Przed rokiem zrobiłam maturę. Obecnie studiuję matematykę na uniwersytecie w Warszawie.

 

Vor einem Jahr habe ich Abitur gemacht. Zur Zeit studiere ich Mathe an der Uni in Warschau.

 

( Wspominamy wydarzenie, że przed rokiem robiłam jeszcze maturę, a teraz studjuję )

 

Za dwie godziny jestem gotowa. Możesz wpasc do mnie!

 

In zwei Stunden bin ich fertig. Du kannst bei mir vorbeikommen!

 

( Wydarzenie ma miejsce w przyszłosci, gdyż mówimy,że będziemy gotowi za dwie godziny.)

 

 

Jeżeli chodzi o określenia czasu, czyli godziny użyjemy przyimka um, zwischen, gegen, zirka np.

 

 

Um 12 Uhr gehe ich zu Mittag essen. O 12 idę zjeść obiad.

 

Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr habe ich noch keine Termine. - Między godziną 9 a 11 nie mam jeszcze  żadnych terminów.

 

Ich komme zu dir gegen drei Uhr . Przyjdę do ciebie około trzeciej godziny.

 

Gegen Abend wird es regnen - Pod wieczór będzie padać.

 

Ich bin bis gegen acht Uhr noch zu Hause. do około 8 jestem jeszcze w domu.

 

Der Unfall ereignete sich zirka 15 Uhr vor meinem Haus. - Wypadek zdarzył sie/ miał miejsce około 15 godziny przed moim domem.

 

 

Wszystkie godziny zegarowe, czyli te które odnosza sie do zegarka połączymy z przyimkiem um.

 

Um 23 Uhr , um halb drei - o 23, o w pół do 3

 


Dni tygodnia, pory dnia i daty połaczymy z przyimkiem am np.

 

Am Montag, am Vormittag, am 20.Mai - w poniedziałek, przed południem, dwudziestego maja.

 

 

Z przyimkiem im połączymy miesiace, pory roku i wieki.

 

Im Sommer, im Mai, im 5. Jahrhundert - latem, w maju, w V wieku.

 

 

Teraz tylko ćwiczenia i ćwiczenia, aby sprawdzić się czy umiesz. ;-)

 

 

 

 

 

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych