Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Archiwum

Lektion 79 - Róznica między können a dürfen

2015-09-04 20:45:11

Dziś zajmiemy się różnicą pomiędzy können a dürfen.

 

Osobom początkującym największy problem sprawia rozróżnienie znaczenia owych czasowników.

 

Najprościej jest zapamiętać następujące znaczenie:

 

können - móc umieć potrafić, natomiast dürfen - móc za pozwoleniem, mieć uprawnienie.

 

Oto kilka przykładów:

 

Er kann schon gut rechnen. - On potrafi już dobrze liczyć.

 

Ich kann Ihnen leider nicht helfen. - Nie mogę państwu niestety pomóc.

 

Kannst du gut Deutsch sprechen? - Czy potrafisz dobrze mówić po niemiecku?

 

 

Darf ich dein Auto benutzen? - Czy mogę skorzystać z twojego samochodu?

 

Darf ich mit Kasia sprechen? - Mogę rozmawiać z Kasią?

 

Darf ich Ihren Kugelschreiber nehmen? - Czy mogę wziąć pana długopis?

 

Monika darf nicht in die Disco gehen. - Monika nie może/ nie wolno jej iść na dyskotekę.

 

Sie dürfen hier nicht rauchen. - Nie wolno panu tu palić.

 

Darf ich hier parken? - Mogę tutaj parkować?

 

 

 

Dla przypomnienia!!!

 

UWAGA: czasowniki modalne odmieniają się tak samo w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej !!!

 

I jeszcze jedna wskazówka drugi czasownik w naszym zdaniu z czasownikiem modalnym występuje na końcu zdania w formie bezokolicznika, np. Ich kann heute mit dir ins Kino gehen.

 

 

Ćwiczenie dla Was:

 

Przetłumacz na język niemiecki.

 

1. Marek nie umie jeszcze mówić po niemiecku.

 

2. Piotr nie umie gotować.

 

3. Czy możemy tutaj rozmawiać?

 

4. Tomas nie może oglądać telewizji.

 

5. On nie może tutaj palić.

 

6. Czy Ewa umie pływać?

 

czytaj więcej »

Lektion 80 - słówko genug

2015-09-07 10:27:43

Przedstawiam Wam kolejne słówko, warte zapamiętania -  mianowicie genug.

 

W języku niemieckim genug przetłumaczymy jako wystarczy, wystarczająco,dość.

 

W/w słówko ma kilka znaczeń, np:

 

a) wystarczy

 

Użyjemy w przypadku, gdy rozmówca pyta się nas np: czy chcemy dokładkę zupy, czy ktoś ma napisać więcej przykładów na lekcji, abyście mogli lepiej zrozumieć temat?

 

Usłyszymy wtedy odpowiedź:

Das ist genug - wystarczy.

 

b) wystarczająco


Możemy użyć, wtedy gdy, czegoś mamy wystarczająco by choćby zrobić zakupy. W tym przypadku do głowy mi przyszło,że można mieć wystarczająco pieniędzy, by móc zrobić zakupy, np:

Ich habe heute genug Geld zum Einkaufen. - Dzisiaj mam wystarczająco pieniędzy na zakupy.

 

c) dość


Powiemy choćby nawet w przypadku kiedy chcemy stwierdzić, że mamy dość miejsca i już cieszymy się na tą myśl,że możemy się w końcu pomieścić ze swoimi rzeczami.

 

Możemy powiedzieć:

Ich freue mich sehr. Es ist hier genug Platz für meine Klamotten. - Cieszę się bardzo.Jest tu dość miejsca na moje rzeczy.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 81 - spójnik sonst

2015-09-10 10:21:38

 

Kolejnym spójnikiem wartym nauczenia się jest sonst. Przetłumaczymy go jako w przeciwnym razie.

 

sonst - w przeciwnym razie

 

Spójnik ten występuje w zdaniach współrzędnie złożonych i wymaga szyku przestawnego, czyli bezpośrednio po spójniku musi występować czasownik odmienny do osoby potem osoba i dopełnienie.

 

Ogólnie warto sobie zapamiętać taki schemat:

 

..................sonst, czasownik + osoba + dopełnienie.
 

Oto przykłady:

 

Ich muss jetzt zum Geschäft gehen und die Birnen kaufen, sonst mache ich keine Torte für meinen Sohn.

 

Musze iść teraz do sklepu i kupić gruszki, w przeciwnym razie nie zrobię żadnego torta dla mojego syna.

 

Ich muss eilig die Treppe hinunterlaufen, sonst treffe ich meinen besten Freund nicht.

 

Muszę w pośpiechu zbiec ze schodów, w przeciwnym razie nie spotkam mojego najlepszego przyjaciela.

 

Du musst dich beeilen, sonst kommst du nicht rechtzeitig.

 

Musisz się pospieszyć, w przeciwnym razie nie będziesz punktualnie.

 

 

Sonst wykorzystywane jest również w pytaniach jako partykuła wzmacniająca, np:

 

wer denn sonst? a któż by inny?

was denn sonst? a cóż by innego?

wie denn sonst?  a jakże by inaczej?

wo denn sonst? a gdzieżby inaczej?

 

sonst noch Fragen? jeszcze jakieś pytania?

 

Myślę,że szyk po sonst jest zrozumiały i teraz bez problemu będziecie układać własne zdania w dialogu ze swoim rozmówcą.

 

Powodzenia zatem! ;-)

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 82 - übrig i jego znaczenie

2015-09-23 22:55:48

Dziś przybliżę Wam pewne słówko w języku niemieckim - übrig.

 

Słówko przetłumaczymy jako pozostały.

 

Coś musi nam się skojarzyć z pozostałością czegoś,np:

 

Ein Apfel blieb übrig. Wünschen Sie sich? - Jabłko zostało. Życzy sobie Pani?

 

Was übrig bleibt, essen wir morgen. - To co zostanie, zjemy jutro.

Ich habe noch 30 Euro übrig. - Zostało mi 30 Euro.

 

Teraz będziecie wiedzieć jak powiedzieć, że coś jest pozostałością czegoś. Wystarczy znać übrig!

 

 

czytaj więcej »

Lektion 83 - die Glückwünsche

2015-09-28 23:29:06

Dziś poznacie podstawowe zwroty życzeniowe. Mogą się przydać na każdą okazję, zwłaszcza w dniu czyiś urodzin.

 

die Glückwünsche - życzenia


seinen Geburtstag feiern - świętować/ obchodzić swoje urodziny


jdm. zum Geburtstag gratulieren - składać komuś życzenia/ gratulować z okazji urodzin


Ich gratuliere dir zum Geburtstag! - gratuluję Ci z okazji urodzin.


jdm. wünschen - życzyć komuś


Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag.- Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji twoich  urodzin.
Oto kilka podstawowych zwrotów :


Viel Glück! - Dużo szczęścia!

Viel Erfolg! - Dużo sukcesów!

Alles Gute! - Wszystkiego najlepszego!

Herzlichen Glückwünsch zum Geburtstag! - Serdeczne życzenia z okazji urodzin!

Die besten Glückwünsche zum Geburtstag! - Najlepsze życzenia z okazji urodzin !

Alles Liebe und Gute zum Geburtstag! - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
Viel Glück und nette Überraschungen! - Wiele szczęścia i miłych niespodzianek!

 

Zawsze bedzie komuś miło, gdy usłyszy takie życzenia! ;-)

czytaj więcej »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych