Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Spójniki wymagające szyku przestawnego

2017-09-12 19:02:38, komentarzy: 1

Witam moi drodzy! Dawno mnie nie było na blogu, ale postaram sie Wam wszystko wynagrodzić i powoli będę publikować nowe posty. Nauka języka niemieckiego nie może czekać. ;-) Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli zrobi się przerwę w nauce to cięko jest powrócic. Mało tego wrócić do dawnego poziomu, jaki się kiedyś posiadało. Ale może  zostawmy ten temat ....dzis wracamy do nauki! ;-)

 

 

Dziś musimy skupić się na spójnikach, które wymagają szyku przestawnego.

Jakie spójniki można zaliczyć np:

 

- dann- wtedy, potem, następnie

- deshalb/darum - dlatego

- sonst- w przeciwnym razie

- also- więc

 

Może na początek starczy. Opanujmy wyżej wymienione.

Co to oznacza,ze spójniki wymagają szyku przestawnego. Otóż po nich musi występować najpierw czasownik a potem osoba i  reszta zdania.W skrócie: spójnik + czasownik + osoba + dopełnienie

 

 

 

Jetzt telefoniere ich, dann besuche ich meine Oma. - Teraz zatelefonuje, potem odwiedzę moją babcię.

 

Morgen verreisen wir um 9 Uhr, deshalb musst du deine Koffer packen. - Jutro wyjeżdzamy o 9, dlatego musisz spakowac swoje walizki.

 

Nimm einen Schirm mit, sonst wirst du nass!- Weż parasolkę, w przeciwnym razie zmokniesz!

 

Mein Bruder ist krank, also kann er nicht in die Schule gehen. - Mój brat jest chory, a więc nie może iść do szkoły.

 

 

Spróbujcie potrenować ze swoimi zdaniami.! Teraz wiecie jak? ;-)

 

 

czytaj więcej »

Lektion -87 - Określenia czasu - przyimki

2016-11-03 10:35:56, komentarzy: 0

Poznajmy przyimki, które często pojawiają się przy określeniach czasu wykonywanych czynności i zdarzeń. Odpowiadają one na pytanie Wann? - czyli kiedy?

 

 

Do przyimków zalicza się:

 

vor, bei, nach +Dativ

 

vor- przed 

 

Przed jedzeniem umyj ręce! - Wasch dir vor dem Essen die Hände!

Czy przed kinem pójdziemy jeszcze coś zjeść?Gehen wir vor dem Kino noch etwas essen?

 

bei- przy

 

Rede nicht dauernd beim Essen!- nie gadaj ciągle przy jedzeniu!

Beim Lesen schlafe ich immer ein. - Przy czytaniu zasypiam zawsze.

 

nach- po

 

Nach der Arbeit gehe ich noch einkaufen. - Po pracy idę jeszcze zrobić zakupy.

Nach dem Essen will ich noch eine Stunde fernsehen. - Po jedzeniu chce godzinę oglądac jeszcze telewizję.

 

 

Spojrzenie w przeszłośc i przyszłośc za pomocą przyimków vor i in, które połączymy z Dativem


Porównajmy przeszłosć i przyszłosc np.

 

 

Przed rokiem zrobiłam maturę. Obecnie studiuję matematykę na uniwersytecie w Warszawie.

 

Vor einem Jahr habe ich Abitur gemacht. Zur Zeit studiere ich Mathe an der Uni in Warschau.

 

( Wspominamy wydarzenie, że przed rokiem robiłam jeszcze maturę, a teraz studjuję )

 

Za dwie godziny jestem gotowa. Możesz wpasc do mnie!

 

In zwei Stunden bin ich fertig. Du kannst bei mir vorbeikommen!

 

( Wydarzenie ma miejsce w przyszłosci, gdyż mówimy,że będziemy gotowi za dwie godziny.)

 

 

Jeżeli chodzi o określenia czasu, czyli godziny użyjemy przyimka um, zwischen, gegen, zirka np.

 

 

Um 12 Uhr gehe ich zu Mittag essen. O 12 idę zjeść obiad.

 

Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr habe ich noch keine Termine. - Między godziną 9 a 11 nie mam jeszcze  żadnych terminów.

 

Ich komme zu dir gegen drei Uhr . Przyjdę do ciebie około trzeciej godziny.

 

Gegen Abend wird es regnen - Pod wieczór będzie padać.

 

Ich bin bis gegen acht Uhr noch zu Hause. do około 8 jestem jeszcze w domu.

 

Der Unfall ereignete sich zirka 15 Uhr vor meinem Haus. - Wypadek zdarzył sie/ miał miejsce około 15 godziny przed moim domem.

 

 

Wszystkie godziny zegarowe, czyli te które odnosza sie do zegarka połączymy z przyimkiem um.

 

Um 23 Uhr , um halb drei - o 23, o w pół do 3

 


Dni tygodnia, pory dnia i daty połaczymy z przyimkiem am np.

 

Am Montag, am Vormittag, am 20.Mai - w poniedziałek, przed południem, dwudziestego maja.

 

 

Z przyimkiem im połączymy miesiace, pory roku i wieki.

 

Im Sommer, im Mai, im 5. Jahrhundert - latem, w maju, w V wieku.

 

 

Teraz tylko ćwiczenia i ćwiczenia, aby sprawdzić się czy umiesz. ;-)

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 86 - słówka ubarwiające nasze wypowiedzi

2016-11-02 10:02:21, komentarzy: 1

 

Dla osób początkujących wypowiedź w języku niemieckim staje się na początku nie zbyt łatwa, ponieważ nie znamy jeszcze dość wystarczająco słówek, które mogłyby ubarwić naszą wypowiedź. . Aby nasze zdanie nie musiało ciągle zaczynać się od ich, czyli od ja, możemy zastosować kilka trików:

 

 

Zuerst- najpierw

 

Dann - potem

 

Vorher- przedtem

 

Sofort- natychmiast

 

Danach- po tym

 

Jetzt- teraz

 

Zur Zeit- obecnie

 

Bald darauf- niedługo potem

 

Später- później

 

Am Anfang- na początku

 

Endlich oder schließlich - w końcu ( chodzi już w mowie końcowej,że coś jest jakimś skutkiem)

 

am Ende/ zum Schluss - na koniec/ końcu

 

 

Do wyrażania opinii często sięgamy po pewne wyrażenia:

 

Ich bin der Meinung, dass....- jestem zdania,że....

 

Nach meiner Meinung lub meiner Meinung nach....- moim zdaniem

 

Sozusagen - że tak powiem

 

Ich finde, dass...- myślę,że/ sądzę ,że

 

Ich meine, dass...- myślę,że

 


Soweit ich weiß - o ile wiem…

Ehrlich gesagt- szczerze mówiąc…

Offen gesagt - otwarcie mówiąc

 

Wahrscheinlich - prawdopodobnie

 

In der Regel -  z reguły

 

Oprócz tego możemy wtrącić:

 

Einerseits........ andererseits.... - z jednej strony ...... z drugiej strony

 

Teilweise - częściowo

 

Genauso - tak samo

 

Also - więc

 

Unbedingt- koniecznie

 

Außerdem- oprócz tego

 

Zum Glück - na szczęście

 

Eigentlich- właściwie

 

Leider- niestety

 

Wahrscheinlich- prawdopodobnie

 

Natürlich - oczywiście

 

Möglicherweise - Być może

 

 

Może starczy na początek, oczywiście w języku niemieckim jest ich o wiele więcej, należy je dopasować tylko do kontekstu naszej wypowiedzi.

 

Po dass pamiętajcie by postawić czasownik na końcu i go odmienić, czyli:

 

ich finde, dass er sehr interessant ist.

 

Czasownik sein odmieniłam do er i postawiłam go na końcu zdania.

 

Ponadto po naszych słówkach  zawsze używajcie na drugim miejscu czasownika np.

 

Soweit ich weiß arbeitet Eva heute bis 16 Uhr. - o ile wiem Ewa pracuje dziś do 16.

 

Leider habe ich keine Zeit. - Niestety nie mam czasu.

 

Wahrscheinlich fahre ich zu dir am Freitag - Prawdopodobnie przyjadę do ciebie w piątek.

 

Sozusagen bin ich sehr müde- że tak powiem jestem bardzo zmęczona.

 

Einerseits ist sie nicht besonders begabt, andererseits hat sie im Leben viel erreicht.- Z jednej strony nie jest zbyt zdolna, z drugiej strony dużo już w życiu osiągnęła.

 

Spróbujcie utworzyć własne zdania ! Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 85 - Co to jest czas przyszły? - Futur1

2016-03-30 14:38:22, komentarzy: 0

Witam !!!

 

Dziś przedstawiam Wam czas przyszły w języku niemieckim, często używany w mówieniu.

 

Co to takiego by móc go zrozumieć? - Mała teoria:

 

Czas przyszły w języku niemieckim składa się z czasownika posiłkowego werden, który tłumaczymy jako będę + bezokolicznika na końcu zdania.

 

W skrócie: werden + bezokolicznik

 

Poznajmy jego odmianę:

 

ich werde

du wirst

er,sie es wird

 

wir werden

ihr werdet

sie,Sie werden

 

 

Praktyka czyli kiedy użyjemy Futur 1?

 

Tak jak nazwa wskazuje, dotyczy on wypowiedzi, które wyrażają przyszłość.

 

Mam tutaj na myśli wydarzenia, które dopiero co planujemy; tzw. gdybanie i tu często mówimy będę np.

 

- Jutro będę jechała do Berlina.

 

Morgen werde ich nach Berlin fahren.

 

 - O 15 będę robić moje zadanie.

 

Um 15 Uhr werde ich meine Aufgabe machen.

 

- Będę uczyła się języka niemieckiego.

 

Ich werde Deutsch lernen.

 

Możemy również skojarzyć sobie Futur 1 z jakimiś obietnicami:

 

- Mama wkrótce mnie odwiedzi.

 

Meine Mutter wird mich bald besuchen.

 

- Moi rodzice będą mi dawać 100 euro kieszonkowego.

 

Meine Eltern werden mir 100 Euro Taschengeld geben.

 

 

UWAGA: Warto zapamiętać!!!

 

 

Czas Futur I w języku niemieckim wyraża czynności, które mają się odbyć w przyszłości faktycznie lub tylko przypuszczalnie. Nie zapominajmy jednak, że najczęściej czas przyszły w języku niemieckim wyrażany jest poprzez czas teraźniejszy (Präsens).

Ich werde morgen zu dir kommen.(Przyjdę do ciebie jutro.) (Futur I)

Ich komme morgen zu dir.(Przyjdę do ciebie jutro) (Präsens)

 

 

Mała teoria pomoże Wam zrozumieć ten czas, potrzeba tylko praktyki w mówieniu. Spróbujcie wymyśleć własne wypowiedzi z czasem przyszłym.

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 84 - allein i einzig w języku niemieckim

2015-11-05 23:03:48, komentarzy: 0

Witam moi drodzy!

 

Dziś chciałabym przedstawić Wam dwa słówka w języku niemieckim: allein i einzig.

 

Zauważyłam,że często pytacie mnie jak jest po niemiecku sam, samotny czy jedyny, więc

 

spróbujemy wykorzystać je w praktyce.

 

Poznajcie więc ich znaczenie:

 

allein - sam, samotny

 

einzig - jedyny

 

Przejdźmy do zastosowania ich w gramatyce. Warto zapamiętać, że jeden z nich jest (undekliniert), czyli nie musimy go odmieniać. Chodzi oczywiście o allein. Nasze słówko allein może stać przed rzeczownikiem lub po.

 

Oto przykład:

 

Peter allein hat die Aufgabe gemacht. - Peter zrobił sam zadanie.

 

Allein dieses Bild ist schon ein Vermögen wert.- sam obraz jest już warty majątek.

 

Dieses Bild allein ist schon ein Vermögen wert.

 

Er will alles allein machen.- on chce zrobić wszystko sam.

 

In dieser Stadt fühlt er sich so allein. - On czuje się samotnie w tym mieście.

 

Ich bin so oft allein - tak często jestem samotny/ samotna.

 

Sie war allein im Zimmer. - Ona była sama w pokoju.

 

W przypadku einzig już tak nie jest więc musimy je ładnie odmienić ;-)

 

Oto przykład:

 

r.m

N.mein einziger Freund

G.meines einzigen Freundes

D.meinem einzigen Freund

Akk.meinen einzigen Freund

 

l.m.

N.die einzigen Gäste

G.der einzigen Gäste

D.den einzigen Gästen

Akk.die einzigen Gäste

 

Peter ist mein einziger Freund.- Peter jest moim jedynym przyjacielem.


Wir waren die einzigen Gäste. - Byliśmy jedynymi gośćmi.


UWAGA: sein łączy się z I przypadkiem, dlatego w zdaniu występuje Nominativ ;-)

Inny przykład:
r.ż

N.meine einzige Freundin
G.meiner einzigen Freundin
D.meiner einzigen Freundin
Akk.meine einzige Freundin

Ich gehe mit meiner einzigen Freundin ins Kino. - Idę z moją jedyną przyjaciółką do kina.

W tym przypadku użyłam Dativu czyli z kim idę do kina? Z moją jedyną przyjaciółką.

Spróbujmy również z rodzajem nijakim.

r.n.
N.mein einziges Kind
G.meines einzigen Kindes
D.meinem einzigen Kind
Akk.mein einziges Kind

Ich liebe mein einziges Kind. - Kocham moje jedyne dziecko.

Zadamy pytanie kogo kocham? Akkusativ czyli moje jedyne dziecko.

 
Mam nadzieję,że słówka einzig i allein są już teraz jasne!

 

czytaj więcej »

Lektion 83 - die Glückwünsche

2015-09-28 23:29:06, komentarzy: 0

Dziś poznacie podstawowe zwroty życzeniowe. Mogą się przydać na każdą okazję, zwłaszcza w dniu czyiś urodzin.

 

die Glückwünsche - życzenia


seinen Geburtstag feiern - świętować/ obchodzić swoje urodziny


jdm. zum Geburtstag gratulieren - składać komuś życzenia/ gratulować z okazji urodzin


Ich gratuliere dir zum Geburtstag! - gratuluję Ci z okazji urodzin.


jdm. wünschen - życzyć komuś


Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag.- Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji twoich  urodzin.
Oto kilka podstawowych zwrotów :


Viel Glück! - Dużo szczęścia!

Viel Erfolg! - Dużo sukcesów!

Alles Gute! - Wszystkiego najlepszego!

Herzlichen Glückwünsch zum Geburtstag! - Serdeczne życzenia z okazji urodzin!

Die besten Glückwünsche zum Geburtstag! - Najlepsze życzenia z okazji urodzin !

Alles Liebe und Gute zum Geburtstag! - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
Viel Glück und nette Überraschungen! - Wiele szczęścia i miłych niespodzianek!

 

Zawsze bedzie komuś miło, gdy usłyszy takie życzenia! ;-)

czytaj więcej »

Lektion 82 - übrig i jego znaczenie

2015-09-23 22:55:48, komentarzy: 0

Dziś przybliżę Wam pewne słówko w języku niemieckim - übrig.

 

Słówko przetłumaczymy jako pozostały.

 

Coś musi nam się skojarzyć z pozostałością czegoś,np:

 

Ein Apfel blieb übrig. Wünschen Sie sich? - Jabłko zostało. Życzy sobie Pani?

 

Was übrig bleibt, essen wir morgen. - To co zostanie, zjemy jutro.

Ich habe noch 30 Euro übrig. - Zostało mi 30 Euro.

 

Teraz będziecie wiedzieć jak powiedzieć, że coś jest pozostałością czegoś. Wystarczy znać übrig!

 

 

czytaj więcej »

Lektion 81 - spójnik sonst

2015-09-10 10:21:38, komentarzy: 1

 

Kolejnym spójnikiem wartym nauczenia się jest sonst. Przetłumaczymy go jako w przeciwnym razie.

 

sonst - w przeciwnym razie

 

Spójnik ten występuje w zdaniach współrzędnie złożonych i wymaga szyku przestawnego, czyli bezpośrednio po spójniku musi występować czasownik odmienny do osoby potem osoba i dopełnienie.

 

Ogólnie warto sobie zapamiętać taki schemat:

 

..................sonst, czasownik + osoba + dopełnienie.
 

Oto przykłady:

 

Ich muss jetzt zum Geschäft gehen und die Birnen kaufen, sonst mache ich keine Torte für meinen Sohn.

 

Musze iść teraz do sklepu i kupić gruszki, w przeciwnym razie nie zrobię żadnego torta dla mojego syna.

 

Ich muss eilig die Treppe hinunterlaufen, sonst treffe ich meinen besten Freund nicht.

 

Muszę w pośpiechu zbiec ze schodów, w przeciwnym razie nie spotkam mojego najlepszego przyjaciela.

 

Du musst dich beeilen, sonst kommst du nicht rechtzeitig.

 

Musisz się pospieszyć, w przeciwnym razie nie będziesz punktualnie.

 

 

Sonst wykorzystywane jest również w pytaniach jako partykuła wzmacniająca, np:

 

wer denn sonst? a któż by inny?

was denn sonst? a cóż by innego?

wie denn sonst?  a jakże by inaczej?

wo denn sonst? a gdzieżby inaczej?

 

sonst noch Fragen? jeszcze jakieś pytania?

 

Myślę,że szyk po sonst jest zrozumiały i teraz bez problemu będziecie układać własne zdania w dialogu ze swoim rozmówcą.

 

Powodzenia zatem! ;-)

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 80 - słówko genug

2015-09-07 10:27:43, komentarzy: 0

Przedstawiam Wam kolejne słówko, warte zapamiętania -  mianowicie genug.

 

W języku niemieckim genug przetłumaczymy jako wystarczy, wystarczająco,dość.

 

W/w słówko ma kilka znaczeń, np:

 

a) wystarczy

 

Użyjemy w przypadku, gdy rozmówca pyta się nas np: czy chcemy dokładkę zupy, czy ktoś ma napisać więcej przykładów na lekcji, abyście mogli lepiej zrozumieć temat?

 

Usłyszymy wtedy odpowiedź:

Das ist genug - wystarczy.

 

b) wystarczająco


Możemy użyć, wtedy gdy, czegoś mamy wystarczająco by choćby zrobić zakupy. W tym przypadku do głowy mi przyszło,że można mieć wystarczająco pieniędzy, by móc zrobić zakupy, np:

Ich habe heute genug Geld zum Einkaufen. - Dzisiaj mam wystarczająco pieniędzy na zakupy.

 

c) dość


Powiemy choćby nawet w przypadku kiedy chcemy stwierdzić, że mamy dość miejsca i już cieszymy się na tą myśl,że możemy się w końcu pomieścić ze swoimi rzeczami.

 

Możemy powiedzieć:

Ich freue mich sehr. Es ist hier genug Platz für meine Klamotten. - Cieszę się bardzo.Jest tu dość miejsca na moje rzeczy.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 79 - Róznica między können a dürfen

2015-09-04 20:45:11, komentarzy: 0

Dziś zajmiemy się różnicą pomiędzy können a dürfen.

 

Osobom początkującym największy problem sprawia rozróżnienie znaczenia owych czasowników.

 

Najprościej jest zapamiętać następujące znaczenie:

 

können - móc umieć potrafić, natomiast dürfen - móc za pozwoleniem, mieć uprawnienie.

 

Oto kilka przykładów:

 

Er kann schon gut rechnen. - On potrafi już dobrze liczyć.

 

Ich kann Ihnen leider nicht helfen. - Nie mogę państwu niestety pomóc.

 

Kannst du gut Deutsch sprechen? - Czy potrafisz dobrze mówić po niemiecku?

 

 

Darf ich dein Auto benutzen? - Czy mogę skorzystać z twojego samochodu?

 

Darf ich mit Kasia sprechen? - Mogę rozmawiać z Kasią?

 

Darf ich Ihren Kugelschreiber nehmen? - Czy mogę wziąć pana długopis?

 

Monika darf nicht in die Disco gehen. - Monika nie może/ nie wolno jej iść na dyskotekę.

 

Sie dürfen hier nicht rauchen. - Nie wolno panu tu palić.

 

Darf ich hier parken? - Mogę tutaj parkować?

 

 

 

Dla przypomnienia!!!

 

UWAGA: czasowniki modalne odmieniają się tak samo w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej !!!

 

I jeszcze jedna wskazówka drugi czasownik w naszym zdaniu z czasownikiem modalnym występuje na końcu zdania w formie bezokolicznika, np. Ich kann heute mit dir ins Kino gehen.

 

 

Ćwiczenie dla Was:

 

Przetłumacz na język niemiecki.

 

1. Marek nie umie jeszcze mówić po niemiecku.

 

2. Piotr nie umie gotować.

 

3. Czy możemy tutaj rozmawiać?

 

4. Tomas nie może oglądać telewizji.

 

5. On nie może tutaj palić.

 

6. Czy Ewa umie pływać?

 

czytaj więcej »

« Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych